جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فکه

دهلران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز فکه


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:١٣:١٩
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٥٢:١٢

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فکه (شهرستان دهلران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر فکه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر فکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر فکه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فکه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فکه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فکه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فکه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فکه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٠:١٣١٣:١٧:٢٧١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:١٩٠٠:٣٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٩:١٠١٣:١٧:١٧١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٠٤٠٠:٣٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٨:٠٨١٣:١٧:٠٧١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٤:٤٩٠٠:٣٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٦:٥٨١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٣٤٠٠:٣٣:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٦:٠٦١٣:١٦:٤٩١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:١٩٠٠:٣٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٥:٠٧١٣:١٦:٤١١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٠٥٠٠:٣٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٦:٣٣١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٧:٥٠٠٠:٣٢:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٣:١١١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٣٥٠٠:٣٢:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٢:١٤١٣:١٦:١٩٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٢٠٠٠:٣١:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣١:١٩١٣:١٦:١٣٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٣١:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٠:٥١٠٠:٣١:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٣٦٠٠:٣١:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٣٠:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٧:٤٩١٣:١٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣٠:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٦:٥٩١٣:١٥:٥١٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٣٠:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٦:١١١٣:١٥:٤٨٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٣٠:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٥:٤٦٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٠:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٥:٤٤٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٠:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٩:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٢٩:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٥:٤٢٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٩:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢١:٤٧١٣:١٥:٤٣٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٩:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢١:٠٧١٣:١٥:٤٤٢٠:١٠:٤٥٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٩:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٠:٢٩١٣:١٥:٤٦٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٩:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٩:٥٣١٣:١٥:٤٩٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٩:١٧١٣:١٥:٥٢٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٨:٤٤١٣:١٥:٥٥٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٩:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٨:١١١٣:١٥:٥٩٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٧:٤١١٣:١٦:٠٤٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٨:٥٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٧:١١١٣:١٦:٠٩٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٢٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فکه

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر فکه

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر فکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر فکه

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٢:٠٨١٢:٣٢:٣٠١٨:١٣:١٩١٨:٣٠:٥٢٢٣:٥٢:١٢
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥١:٠٢١٢:٣٢:٢١١٨:١٤:٠٧١٨:٣١:٣٨٢٣:٥٢:٠٤
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٤٩:٥٤١٢:٣٢:١١١٨:١٤:٥٥١٨:٣٢:٢٥٢٣:٥١:٥٥
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٤٨:٤٦١٢:٣٢:٠٠١٨:١٥:٤٢١٨:٣٣:١١٢٣:٥١:٤٥
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٤٧:٣٨١٢:٣١:٤٩١٨:١٦:٢٩١٨:٣٣:٥٦٢٣:٥١:٣٥
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٦:٢٨١٢:٣١:٣٨١٨:١٧:١٥١٨:٣٤:٤٢٢٣:٥١:٢٤
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٥:١٨١٢:٣١:٢٥١٨:١٨:٠١١٨:٣٥:٢٧٢٣:٥١:١٣
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٤:٠٧١٢:٣١:١٣١٨:١٨:٤٧١٨:٣٦:١٢٢٣:٥١:٠٠
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٢:٥٦١٢:٣١:٠٠١٨:١٩:٣٢١٨:٣٦:٥٦٢٣:٥٠:٤٨
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤١:٤٤١٢:٣٠:٤٦١٨:٢٠:١٧١٨:٣٧:٤٠٢٣:٥٠:٣٤
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٠:٣١١٢:٣٠:٣٢١٨:٢١:٠٢١٨:٣٨:٢٤٢٣:٥٠:٢٠
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٩:٣٨٠٦:٣٩:١٨١٢:٣٠:١٨١٨:٢١:٤٦١٨:٣٩:٠٨٢٣:٥٠:٠٦
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٣٨:٠٤١٢:٣٠:٠٣١٨:٢٢:٣١١٨:٣٩:٥٢٢٣:٤٩:٥٠
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٦:٥٠١٢:٢٩:٤٨١٨:٢٣:١٤١٨:٤٠:٣٥٢٣:٤٩:٣٥
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٥:٣٦١٢:٢٩:٣٢١٨:٢٣:٥٨١٨:٤١:١٨٢٣:٤٩:١٩
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٤:٢١١٢:٢٩:١٧١٨:٢٤:٤١١٨:٤٢:٠١٢٣:٤٩:٠٢
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٣:٠٦١٢:٢٩:٠١١٨:٢٥:٢٥١٨:٤٢:٤٤٢٣:٤٨:٤٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣١:٥٠١٢:٢٨:٤٤١٨:٢٦:٠٧١٨:٤٣:٢٧٢٣:٤٨:٢٨
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٠:٣٤١٢:٢٨:٢٨١٨:٢٦:٥٠١٨:٤٤:٠٩٢٣:٤٨:١٠
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٢٩:١٨١٢:٢٨:١١١٨:٢٧:٣٣١٨:٤٤:٥٢٢٣:٤٧:٥٢
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٨:٠٢١٢:٢٧:٥٤١٨:٢٨:١٥١٨:٤٥:٣٤٢٣:٤٧:٣٣
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٦:٤٥١٢:٢٧:٣٦١٨:٢٨:٥٧١٨:٤٦:١٦٢٣:٤٧:١٤
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٥:٢٩١٢:٢٧:١٩١٨:٢٩:٣٩١٨:٤٦:٥٩٢٣:٤٦:٥٥
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٤:١٢١٢:٢٧:٠١١٨:٣٠:٢١١٨:٤٧:٤١٢٣:٤٦:٣٥
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٢:٥٥١٢:٢٦:٤٤١٨:٣١:٠٣١٨:٤٨:٢٣٠٠:١٦:١٥
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٦:٠١:٢٨٠٧:٢١:٣٨١٣:٢٦:٢٦١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٠٥٠٠:٤٥:٥٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٦:٠٠:٠٦٠٧:٢٠:٢٠١٣:٢٦:٠٨١٩:٣٢:٢٦١٩:٤٩:٤٧٠٠:٤٥:٣٥
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٨:٤٤٠٧:١٩:٠٣١٣:٢٥:٥٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٢٨٠٠:٤٥:١٤
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٧:٢١٠٧:١٧:٤٦١٣:٢٥:٣٢١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:١٠٠٠:٤٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر فکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر فکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر فکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر فکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فکه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٦:٥٧:٢٨١٢:٣٣:٠٨١٨:٠٩:١٤١٨:٢٦:٥٤٢٣:٥٢:٤٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٩٠٦:٥٦:٢٦١٢:٣٣:٠٢١٨:١٠:٠٤١٨:٢٧:٤٢٢٣:٥٢:٣٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٦:٥٥:٢٣١٢:٣٢:٥٥١٨:١٠:٥٣١٨:٢٨:٣٠٢٣:٥٢:٣٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٤:١٩١٢:٣٢:٤٧١٨:١١:٤٢١٨:٢٩:١٧٢٣:٥٢:٢٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٣:١٤١٢:٣٢:٣٩١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٠٥٢٣:٥٢:١٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٢:٠٨١٢:٣٢:٣٠١٨:١٣:١٩١٨:٣٠:٥٢٢٣:٥٢:١٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥١:٠٢١٢:٣٢:٢١١٨:١٤:٠٧١٨:٣١:٣٨٢٣:٥٢:٠٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٤٩:٥٤١٢:٣٢:١١١٨:١٤:٥٥١٨:٣٢:٢٥٢٣:٥١:٥٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٤٨:٤٦١٢:٣٢:٠٠١٨:١٥:٤٢١٨:٣٣:١١٢٣:٥١:٤٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٤٧:٣٨١٢:٣١:٤٩١٨:١٦:٢٩١٨:٣٣:٥٦٢٣:٥١:٣٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٦:٢٨١٢:٣١:٣٨١٨:١٧:١٥١٨:٣٤:٤٢٢٣:٥١:٢٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٥:١٨١٢:٣١:٢٥١٨:١٨:٠١١٨:٣٥:٢٧٢٣:٥١:١٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٤:٠٧١٢:٣١:١٣١٨:١٨:٤٧١٨:٣٦:١٢٢٣:٥١:٠٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٢:٥٦١٢:٣١:٠٠١٨:١٩:٣٢١٨:٣٦:٥٦٢٣:٥٠:٤٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤١:٤٤١٢:٣٠:٤٦١٨:٢٠:١٧١٨:٣٧:٤٠٢٣:٥٠:٣٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٠:٣١١٢:٣٠:٣٢١٨:٢١:٠٢١٨:٣٨:٢٤٢٣:٥٠:٢٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٣٩:١٨١٢:٣٠:١٨١٨:٢١:٤٦١٨:٣٩:٠٨٢٣:٥٠:٠٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٣٨:٠٤١٢:٣٠:٠٣١٨:٢٢:٣١١٨:٣٩:٥٢٢٣:٤٩:٥٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٦:٥٠١٢:٢٩:٤٨١٨:٢٣:١٤١٨:٤٠:٣٥٢٣:٤٩:٣٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٥:٣٦١٢:٢٩:٣٢١٨:٢٣:٥٨١٨:٤١:١٨٢٣:٤٩:١٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٤:٢١١٢:٢٩:١٧١٨:٢٤:٤١١٨:٤٢:٠١٢٣:٤٩:٠٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٣:٠٦١٢:٢٩:٠١١٨:٢٥:٢٥١٨:٤٢:٤٤٢٣:٤٨:٤٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣١:٥٠١٢:٢٨:٤٤١٨:٢٦:٠٧١٨:٤٣:٢٧٢٣:٤٨:٢٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٠:٣٤١٢:٢٨:٢٨١٨:٢٦:٥٠١٨:٤٤:٠٩٢٣:٤٨:١٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٢٩:١٨١٢:٢٨:١١١٨:٢٧:٣٣١٨:٤٤:٥٢٢٣:٤٧:٥٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٨:٠٢١٢:٢٧:٥٤١٨:٢٨:١٥١٨:٤٥:٣٤٢٣:٤٧:٣٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٦:٤٥١٢:٢٧:٣٦١٨:٢٨:٥٧١٨:٤٦:١٦٢٣:٤٧:١٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٥:٢٩١٢:٢٧:١٩١٨:٢٩:٣٩١٨:٤٦:٥٩٢٣:٤٦:٥٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٤:١٢١٢:٢٧:٠١١٨:٣٠:٢١١٨:٤٧:٤١٢٣:٤٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فکه شهر فکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فکه شهر فکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فکه

فکه، منطقه‌ای بیابانی در شمال غربی خوزستان و جنوب شرقی استان ایلام است. این منطقه از جنوب به چزابه و شهر بستان، از شرق به میشداخ و رقابیه، از شمال غرب به عین خوش و شهر موسیان، از شمال شرق به چنانه، برغازه و سپس به شهر شوش و از غرب به استان العماره عراق منتهی می‌گردد. طول و عرض جغرافیایی منطقهٔ عمومی فکه از ۳۱ درجه و ۵۴ دقیقه شمالی تا ۳۲ درجه و ۱۵ دقیقه شمالی و ۴۷ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی تا ۴۷ درجه و ۵۵ دقیقه شرقی امتداد دارد. ارتفاع آن از ۰ تا ۱۴۰ متر از جنوب به شمال، گسترده است. فکه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. بخش جنوبی آن جزو استان خوزستان و شهرستان دشت آزادگان محسوب می‌شود، بخش شمالی آن جزو استان ایلام و از توابع شهرستان دهلران می‌باشد.

شهر فکه در ویکیپدیا

شهر فکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فکه بر روی نقشه

شهر فکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فکه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فکه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر فکه + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر فکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فکه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق فکه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فکه
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ فکه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا فکه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فکه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فکه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فکه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق فکه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو