جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فومستان

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز فومستان

اذان صبح: ٠٥:١١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١١
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠١
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٠٠

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فومستان (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای فومستان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای فومستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فومستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

امام علی (ع)
اخلاقت را خوب کن تا خداوند حسابت را آسان گرداند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فومستان

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فومستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فومستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فومستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فومستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فومستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٤:٤٣١٢:٥٨:٠٧١٩:٢١:٥٥١٩:٣٨:٤٨٠٠:١٨:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٧:٥٢١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٢١٠٠:١٧:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٧:٣٨١٩:٢٢:٥٨١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٧:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٤١٢:٥٧:١١١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠١٠٠:١٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٢٩:٤٦١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٣٥٠٠:١٦:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٦:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٧:٥٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٦:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٦:٥٦١٢:٥٦:٢١١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:١٧٠٠:١٥:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٦:٠٠١٢:٥٦:١٠١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٣:٥٢٠٠:١٥:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٥:٠٥١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٢٦٠٠:١٥:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٤:١٢١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٠١٠٠:١٤:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٣:١٩١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٤:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٢:٢٦١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:١١٠٠:١٤:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢١:٣٥١٢:٥٥:٢٠١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٦:٤٦٠٠:١٤:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٥:١١١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٣:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٥٧٠٠:١٣:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٤:٥٦١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٣٣٠٠:١٣:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٨:١٩١٢:٥٤:٤٩١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٠٩٠٠:١٣:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٤:٤٣١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٣:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٢١٠٠:١٢:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٠:٥٧٠٠:١٢:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٥:١٨١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٣٤٠٠:١٢:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠١٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:١٠٠٠:١٢:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٤:٢٠١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٣:١٤١٢:٥٤:١٧١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٢:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٤:١٥١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:٠٠٠٠:١١:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١١:٥٧١٢:٥٤:١٣١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٣٦٠٠:١١:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١١:٢٠١٢:٥٤:١٢١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:١٣٠٠:١١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فومستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فومستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فومستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فومستان

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای فومستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فومستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فومستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای فومستان

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای فومستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای فومستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای فومستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فومستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فومستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای فومستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای فومستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فومستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای فومستان

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای فومستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای فومستان روستای فومستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای فومستان روستای فومستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای فومستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فومستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای فومستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای فومستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فومستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای فومستان

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٠:٤٥١٢:٠٥:٠٠١٨:٠٩:٣٩١٨:٢٦:١٠٢٣:٥٦:٣١
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٢٣٠٦:٥٩:٣٩١٣:٠٤:٤٢١٩:١٠:١٠١٩:٢٦:٤١٠٠:٢٦:١١
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٢٠٦:٥٨:٣٢١٣:٠٤:٢٤١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:١٢٠٠:٢٥:٥١
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠١٠٦:٥٧:٢٥١٣:٠٤:٠٦١٩:١١:١٢١٩:٢٧:٤٣٠٠:٢٥:٣١
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٠٠٦:٥٦:١٨١٣:٠٣:٤٨١٩:١١:٤٢١٩:٢٨:١٤٠٠:٢٥:١٠
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٣٩٠٦:٥٥:١٢١٣:٠٣:٣٠١٩:١٢:١٢١٩:٢٨:٤٥٠٠:٢٤:٥٠
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٢٧٠٦:٥٤:٠٥١٣:٠٣:١١١٩:١٢:٤٣١٩:٢٩:١٦٠٠:٢٤:٢٩
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٥٠٦:٥٢:٥٨١٣:٠٢:٥٣١٩:١٣:١٣١٩:٢٩:٤٧٠٠:٢٤:٠٨
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥١:٥٢١٣:٠٢:٣٥١٩:١٣:٤٣١٩:٣٠:١٨٠٠:٢٣:٤٧
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٠:٤٥١٣:٠٢:١٧١٩:١٤:١٤١٩:٣٠:٤٩٠٠:٢٣:٢٦
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٤٩:٣٩١٣:٠١:٥٩١٩:١٤:٤٤١٩:٣١:٢٠٠٠:٢٣:٠٥
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٢٦٠٦:٤٨:٣٣١٣:٠١:٤١١٩:١٥:١٤١٩:٣١:٥١٠٠:٢٢:٤٤
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٤٠٦:٤٧:٢٧١٣:٠١:٢٣١٩:١٥:٤٥١٩:٣٢:٢٢٠٠:٢٢:٢٣
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠١٠٦:٤٦:٢١١٣:٠١:٠٦١٩:١٦:١٥١٩:٣٢:٥٤٠٠:٢٢:٠٢
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٤٥:١٦١٣:٠٠:٤٨١٩:١٦:٤٥١٩:٣٣:٢٥٠٠:٢١:٤١
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٤٤:١١١٣:٠٠:٣١١٩:١٧:١٦١٩:٣٣:٥٧٠٠:٢١:٢٠
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٣:٠٦١٣:٠٠:١٤١٩:١٧:٤٦١٩:٣٤:٢٩٠٠:٢٠:٥٩
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٢:٠٢١٢:٥٩:٥٧١٩:١٨:١٧١٩:٣٥:٠٠٠٠:٢٠:٣٨
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٠:٥٨١٢:٥٩:٤٠١٩:١٨:٤٨١٩:٣٥:٣٣٠٠:٢٠:١٧
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٤٧٠٦:٣٩:٥٤١٢:٥٩:٢٤١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٠٥٠٠:١٩:٥٧
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٣٨:٥١١٢:٥٩:٠٨١٩:١٩:٥٠١٩:٣٦:٣٧٠٠:١٩:٣٦
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٧:٤٩١٢:٥٨:٥٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٠٩٠٠:١٩:١٦
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١١٠٦:٣٦:٤٦١٢:٥٨:٣٧١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٧:٤٢٠٠:١٨:٥٦
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٠٠٦:٣٥:٤٥١٢:٥٨:٢٢١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:١٥٠٠:١٨:٣٦
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٤:٤٣١٢:٥٨:٠٧١٩:٢١:٥٥١٩:٣٨:٤٨٠٠:١٨:١٦
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٣٨٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٧:٥٢١٩:٢٢:٢٦١٩:٣٩:٢١٠٠:١٧:٥٧
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٧:٣٨١٩:٢٢:٥٨١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٧:٣٨
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:١٧٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٧:١٩
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٤١٢:٥٧:١١١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٠١٠٠:١٧:٠٠
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٢٩:٤٦١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٣٥٠٠:١٦:٤١
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای فومستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای فومستان روستای فومستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای فومستان روستای فومستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فومستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فومستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فومستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فومستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فومستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فومستان

روستای فومستان بر روی نقشه

روستای فومستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فومستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فومستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فومستان
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای فومستان + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای فومستان + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای فومستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فومستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای فومستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فومستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فومستان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فومستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق فومستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق فومستان
زمان پخش اذان مستقیم به افق فومستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فومستان دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ فومستان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق فومستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فومستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فومستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو