جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فهرج

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز فهرج


اذان صبح: ٠٤:٠٣:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٣٢

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فهرج (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ روستای فهرج)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای فهرج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فهرج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
ترس، بدترین دشمن آدمی است، زیرا از هرچه بترسید، همان بر سرتان می آید. به راستی، با ترس، آن را به سوی خود می كشانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فهرج

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فهرج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فهرج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فهرج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فهرج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فهرج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣٢:٢٤١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٤:١٨٢٣:٥٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٢:١٤١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٤:٥٦٢٣:٥٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٦:٣٦١٢:٣٢:٠٥١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٠:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٥:٤٢١٢:٣١:٥٦١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:١٤٢٣:٤٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:١١٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣١:٤٨١٩:٠٩:١٢١٩:٢٦:٥٣٢٣:٤٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣١:٤٠١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٧:٣٢٢٣:٤٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣١:٣٣١٩:١٠:٢٥١٩:٢٨:١١٢٣:٤٩:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٢:١٤١٢:٣١:٢٦١٩:١١:٠٢١٩:٢٨:٥٠٢٣:٤٨:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥١:٢٤١٢:٣١:٢٠١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:٢٩٢٣:٤٨:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣١:١٤١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٠٨٢٣:٤٨:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٩:٤٨١٢:٣١:٠٩١٩:١٢:٥٣١٩:٣٠:٤٨٢٣:٤٨:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣١:٠٥١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٢٧٢٣:٤٨:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٨:١٧١٢:٣١:٠١١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٠٦٢٣:٤٧:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٠:٥٧١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:٤٦٢٣:٤٧:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٠:٥٤١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٧:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٠:٥٢١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٠٤٢٣:٤٧:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٠:٥٠١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٤٤٢٣:٤٧:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٠:٤٩١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٢٣٢٣:٤٧:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٠:٤٩١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٠٢٢٣:٤٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣٠:٤٩١٩:١٨:٢٦١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٦:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٠:٤٩١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٦:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٠:٥١١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٥٩٢٣:٤٦:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٦:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤١:١٧١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:١٦٢٣:٤٦:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٠:٥٨١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤٦:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٠:١٧١٢:٣١:٠١١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٦:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣١:٠٥١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:١٠٢٣:٤٦:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٣٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣١:١٠١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤٨٢٣:٤٦:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣١:١٥١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فهرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فهرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فهرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فهرج

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای فهرج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فهرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فهرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای فهرج

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای فهرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای فهرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای فهرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فهرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فهرج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فهرج

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای فهرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فهرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فهرج

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٣٩:٤٣١٢:٣١:٠٧١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:١٩٢٣:٤٦:٢٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٤٠٥:٣٩:١٧١٢:٣١:١١١٩:٢٣:٢٣١٩:٤١:٥٧٢٣:٤٦:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣١:١٦١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٢:٣٣٢٣:٤٦:٢٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٣٨:٢٨١٢:٣١:٢٢١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٣:١٠٢٣:٤٦:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٨:٠٦١٢:٣١:٢٨١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٦:٢٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٣٧:٤٥١٢:٣١:٣٥١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٦:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٣٧:٢٥١٢:٣١:٤٢١٩:٢٦:١٣١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٦:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣١:٤٩١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٣١٢٣:٤٦:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣١:٥٧١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٠٦٢٣:٤٦:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٣٦:٣٥١٢:٣٢:٠٦١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٣٩٢٣:٤٦:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣٦:٢١١٢:٣٢:١٥١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٧:١٢٢٣:٤٦:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٣٦:٠٨١٢:٣٢:٢٤١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٤٤٢٣:٤٦:٤٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٣٥:٥٧١٢:٣٢:٣٤١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:١٦٢٣:٤٦:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٣٠٥:٣٥:٤٧١٢:٣٢:٤٤١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٤٧٢٣:٤٦:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٥:٣٩١٢:٣٢:٥٥١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٧:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٥:٣٢١٢:٣٣:٠٥١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٤٧٢٣:٤٧:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٥:٢٦١٢:٣٣:١٦١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:١٥٢٣:٤٧:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٥:٢١١٢:٣٣:٢٨١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:٤٣٢٣:٤٧:٢٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٥:١٨١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:١٠٢٣:٤٧:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٣٥:١٦١٢:٣٣:٥١١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٣٥٢٣:٤٧:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٣٥:١٦١٢:٣٤:٠٣١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:٠٠٢٣:٤٧:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤١٠٥:٣٥:١٧١٢:٣٤:١٥١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٢٤٢٣:٤٧:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:٤٧٢٣:٤٨:٠٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣٤:٤٠١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٣:٠٩٢٣:٤٨:٢٠
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣٥:٢٧١٢:٣٤:٥٣١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:٢٩٢٣:٤٨:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣٥:٣٢١٢:٣٥:٠٦١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٤٩٢٣:٤٨:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٥:٣٩١٢:٣٥:١٨١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٠٧٢٣:٤٨:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٥:٤٨١٢:٣٥:٣١١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:٢٤٢٣:٤٩:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٣٥:٥٧١٢:٣٥:٤٤١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٤٠٢٣:٤٩:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٣٦:٠٨١٢:٣٥:٥٧١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٤:٥٥٢٣:٤٩:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٦:١٩١٢:٣٦:١٠١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٠٩٢٣:٤٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فهرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فهرج روستای فهرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فهرج روستای فهرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فهرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فهرج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای فهرج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فهرج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فهرج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فهرج

روستای فهرج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فهرج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فهرج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فهرج
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای فهرج + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای فهرج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فهرج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فهرج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فهرج رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فهرج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فهرج
زمان پخش اذان آنلاین به افق فهرج
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فهرج
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فهرج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فهرج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فهرج
زمان پخش اذان مستقیم به افق فهرج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فهرج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو