جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فهرج

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز فهرج


اذان صبح: ٠٥:٠١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٣١
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٢٧
غروب آفتاب: ١٨:٣٨:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٥٥:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٢٩

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فهرج (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای فهرج)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فهرج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فهرج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هنگامی كه بر دشمنت پیروز شدی، عفو و بخشش را شُكر غلبه‌ات بر او قرار بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فهرج

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فهرج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فهرج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فهرج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فهرج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فهرج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٢:١٤١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٤:٥٦٢٣:٥٠:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٦:٣٦١٢:٣٢:٠٥١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٠:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٥:٤٢١٢:٣١:٥٦١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:١٤٢٣:٤٩:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:١١٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣١:٤٨١٩:٠٩:١٢١٩:٢٦:٥٣٢٣:٤٩:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣١:٤٠١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٧:٣٢٢٣:٤٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٣:٠٤١٢:٣١:٣٣١٩:١٠:٢٥١٩:٢٨:١١٢٣:٤٩:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٢:١٤١٢:٣١:٢٦١٩:١١:٠٢١٩:٢٨:٥٠٢٣:٤٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥١:٢٤١٢:٣١:٢٠١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:٢٩٢٣:٤٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣١:١٤١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٠٨٢٣:٤٨:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٩:٤٨١٢:٣١:٠٩١٩:١٢:٥٣١٩:٣٠:٤٨٢٣:٤٨:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣١:٠٥١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٢٧٢٣:٤٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٨:١٧١٢:٣١:٠١١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٠٦٢٣:٤٧:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٠:٥٧١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:٤٦٢٣:٤٧:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٠:٥٤١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٧:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٠:٥٢١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٠٤٢٣:٤٧:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٠:٥٠١٩:١٦:٣٥١٩:٣٤:٤٤٢٣:٤٧:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٠:٤٩١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٢٣٢٣:٤٧:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٤:٠٩١٢:٣٠:٤٩١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٠٢٢٣:٤٧:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣٠:٤٩١٩:١٨:٢٦١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٦:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٠:٤٩١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٦:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٠:٥١١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٥٩٢٣:٤٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤١:١٧١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:١٦٢٣:٤٦:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٠:٥٨١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤٦:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٠:١٧١٢:٣١:٠١١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٦:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣١:٠٥١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:١٠٢٣:٤٦:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٣٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣١:١٠١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٤٨٢٣:٤٦:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣١:١٥١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٦:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣١:٢١١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فهرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فهرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فهرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فهرج

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فهرج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فهرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فهرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فهرج

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای فهرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فهرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فهرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فهرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فهرج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فهرج

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای فهرج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فهرج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فهرج

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٧:١٨١٢:٣٧:١٢١٩:٠٦:٤١١٩:٢٣:٥٩٢٣:٥٦:٢٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٨٠٦:٠٧:٤٩١٢:٣٦:٥٦١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٢:٥٤٢٣:٥٦:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٨:٢١١٢:٣٦:٤٠١٩:٠٤:٣٣١٩:٢١:٤٨٢٣:٥٦:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٨:٥٣١٢:٣٦:٢٣١٩:٠٣:٢٨١٩:٢٠:٤١٢٣:٥٥:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٠٩:٢٤١٢:٣٦:٠٦١٩:٠٢:٢٢١٩:١٩:٣٤٢٣:٥٥:٤٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:٠٩:٥٦١٢:٣٥:٤٩١٩:٠١:١٦١٩:١٨:٢٦٢٣:٥٥:٣٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٠:٢٧١٢:٣٥:٣١١٩:٠٠:١٠١٩:١٧:١٨٢٣:٥٥:٢٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٠:٥٨١٢:٣٥:١٣١٨:٥٩:٠٢١٩:١٦:٠٩٢٣:٥٥:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١١:٢٩١٢:٣٤:٥٥١٨:٥٧:٥٥١٩:١٥:٠٠٢٣:٥٤:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١١:٥٩١٢:٣٤:٣٦١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٥٠٢٣:٥٤:٤١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٢:٣٠١٢:٣٤:١٧١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٤٠٢٣:٥٤:٢٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٣:٠١١٢:٣٣:٥٨١٨:٥٤:٢٨١٩:١١:٢٩٢٣:٥٤:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٣:٣١١٢:٣٣:٣٨١٨:٥٣:١٩١٩:١٠:١٨٢٣:٥٣:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٤:٠١١٢:٣٣:١٨١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:٠٧٢٣:٥٣:٤٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٤:٣٢١٢:٣٢:٥٨١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٧:٥٥٢٣:٥٣:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٥:٠٢١٢:٣٢:٣٨١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:٤٣٢٣:٥٣:٠٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٥:٣٢١٢:٣٢:١٧١٨:٤٨:٣٦١٩:٠٥:٣١٢٣:٥٢:٥٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٦:٠٢١٢:٣١:٥٦١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٤:١٨٢٣:٥٢:٣٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٦:٣٢١٢:٣١:٣٥١٨:٤٦:١٣١٩:٠٣:٠٥٢٣:٥٢:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٧:٠١١٢:٣١:١٤١٨:٤٥:٠١١٩:٠١:٥٢٢٣:٥٢:٠١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:١٧:٣١١٢:٣٠:٥٣١٨:٤٣:٤٨١٩:٠٠:٣٩٢٣:٥١:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:١٨:٠١١٢:٣٠:٣٢١٨:٤٢:٣٦١٨:٥٩:٢٦٢٣:٥١:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:١٨:٣١١٢:٣٠:١٠١٨:٤١:٢٣١٨:٥٨:١٣٢٣:٥١:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٩٠٦:١٩:٠١١٢:٢٩:٤٩١٨:٤٠:١١١٨:٥٦:٥٩٢٣:٥٠:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:١٩:٣١١٢:٢٩:٢٧١٨:٣٨:٥٨١٨:٥٥:٤٦٢٣:٥٠:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٠:٠٠١٢:٢٩:٠٦١٨:٣٧:٤٥١٨:٥٤:٣٢٢٣:٥٠:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٠:٣٠١٢:٢٨:٤٤١٨:٣٦:٣٢١٨:٥٣:١٩٢٣:٤٩:٥١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢١:٠٠١٢:٢٨:٢٣١٨:٣٥:١٩١٨:٥٢:٠٦٢٣:٤٩:٣٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢١:٣١١٢:٢٨:٠٢١٨:٣٤:٠٦١٨:٥٠:٥٢٢٣:٤٩:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٢:٠١١٢:٢٧:٤٠١٨:٣٢:٥٣١٨:٤٩:٣٩٢٣:١٨:٥٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٢٢:٣١١١:٢٧:١٩١٧:٣١:٤١١٧:٤٨:٢٦٢٢:٤٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فهرج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فهرج روستای فهرج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فهرج روستای فهرج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فهرج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فهرج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فهرج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فهرج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فهرج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فهرج

روستای فهرج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فهرج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فهرج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فهرج
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فهرج + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای فهرج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فهرج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فهرج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فهرج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فهرج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق فهرج
زمان پخش اذان آنلاین به افق فهرج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فهرج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فهرج
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فهرج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فهرج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فهرج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فهرج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو