جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فنوج

فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز فنوج


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٥٠
اذان ظهر: ١١:١٦:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٤١
اذان مغرب: ١٦:٥٧:١٣
نیمه شب: ٢٢:٣٧:٢٩

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فنوج (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر فنوج)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر فنوج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فنوج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اونوره دو بالزاك
هنرمند راستین باید طرفدار اصل هنر برای هنر باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فنوج

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فنوج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فنوج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فنوج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فنوج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فنوج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٣٠٥:٥٧:٣٠١٢:٢٩:١٠١٩:٠١:١٢١٩:١٨:٢١٢٣:٤٨:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٦:٣٩١٢:٢٩:٠١١٩:٠١:٤٤١٩:١٨:٥٥٢٣:٤٨:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٥:٥٠١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٢٩٢٣:٤٨:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٨:٤٤١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٠:٠٤٢٣:٤٧:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٤:١٣١٢:٢٨:٣٦١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:٣٨٢٣:٤٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٣:٢٥١٢:٢٨:٢٩١٩:٠٣:٥٤١٩:٢١:١٣٢٣:٤٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٢:٣٩١٢:٢٨:٢٢١٩:٠٤:٢٦١٩:٢١:٤٧٢٣:٤٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥١:٥٤١٢:٢٨:١٦١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:٢٢٢٣:٤٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥١:١٠١٢:٢٨:١٠١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٢:٥٧٢٣:٤٦:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٠:٢٦١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٣:٣٢٢٣:٤٦:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٤٩:٤٤١٢:٢٨:٠١١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤٦:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٤٩:٠٣١٢:٢٧:٥٧١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٤٢٢٣:٤٦:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٤٨:٢٢١٢:٢٧:٥٣١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:١٨٢٣:٤٦:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١٩٠٥:٤٧:٤٣١٢:٢٧:٥٠١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٥٣٢٣:٤٥:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٤٧:٠٥١٢:٢٧:٤٨١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٢٨٢٣:٤٥:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٧:٤٦١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٠٤٢٣:٤٥:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٥:٥٣١٢:٢٧:٤٥١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٣٩٢٣:٤٥:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٥:١٨١٢:٢٧:٤٥١٩:١٠:٣٠١٩:٢٨:١٤٢٣:٤٥:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٤:٤٥١٢:٢٧:٤٥١٩:١١:٠٣١٩:٢٨:٥٠٢٣:٤٥:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٤:١٣١٢:٢٧:٤٥١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٢٥٢٣:٤٥:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢٧:٤٧١٩:١٢:٠٩١٩:٣٠:٠٠٢٣:٤٥:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٣:١٢١٢:٢٧:٤٩١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٣٥٢٣:٤٥:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٢:٤٣١٢:٢٧:٥١١٩:١٣:١٥١٩:٣١:١٠٢٣:٤٤:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤٢:١٦١٢:٢٧:٥٤١٩:١٣:٤٨١٩:٣١:٤٥٢٣:٤٤:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤١:٥٠١٢:٢٧:٥٧١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤٤:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤١:٢٥١٢:٢٨:٠١١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٥٤٢٣:٤٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤١:٠٢١٢:٢٨:٠٦١٩:١٥:٢٦١٩:٣٣:٢٩٢٣:٤٤:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٠:٤٠١٢:٢٨:١١١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٠٢٢٣:٤٤:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٨:١٧١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:٣٦٢٣:٤٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فنوج

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر فنوج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فنوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فنوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر فنوج

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر فنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر فنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر فنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فنوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فنوج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فنوج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر فنوج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فنوج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فنوج

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٢٠٥:٣٤:٤٩١١:١٥:٤٦١٦:٥٦:٢٢١٧:١٣:٠٥٢٢:٣٧:٤٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٣٠٥:٣٥:٢٥١١:١٥:٣٨١٦:٥٥:٣٠١٧:١٢:١٥٢٢:٣٧:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٤٠٥:٣٦:٠٠١١:١٥:٣٠١٦:٥٤:٤٠١٧:١١:٢٦٢٢:٣٧:٢٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٣٦:٣٧١١:١٥:٢٣١٦:٥٣:٥٠١٧:١٠:٣٨٢٢:٣٧:١٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٣٧:١٣١١:١٥:١٧١٦:٥٣:٠١١٧:٠٩:٥١٢٢:٣٧:٠٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٩٠٥:٣٧:٥١١١:١٥:١٢١٦:٥٢:١٤١٧:٠٩:٠٥٢٢:٣٦:٥٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٣٨:٢٨١١:١٥:٠٨١٦:٥١:٢٧١٧:٠٨:٢٠٢٢:٣٦:٥١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٤٠٥:٣٩:٠٦١١:١٥:٠٤١٦:٥٠:٤٢١٧:٠٧:٣٦٢٢:٣٦:٤٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٣٩:٤٥١١:١٥:٠١١٦:٤٩:٥٨١٧:٠٦:٥٤٢٢:٣٦:٣٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٠:٢٤١١:١٤:٥٩١٦:٤٩:١٥١٧:٠٦:١٢٢٢:٣٦:٣٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٤١:٠٣١١:١٤:٥٧١٦:٤٨:٣٣١٧:٠٥:٣٢٢٢:٣٦:٢٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤١:٤٣١١:١٤:٥٧١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٤:٥٣٢٢:٣٦:٢٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٢:٢٣١١:١٤:٥٧١٦:٤٧:١٣١٧:٠٤:١٥٢٢:٣٦:٢٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٤٣:٠٣١١:١٤:٥٨١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٣:٣٩٢٢:٣٦:٢١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤٣:٤٤١١:١٥:٠٠١٦:٤٥:٥٧١٧:٠٣:٠٣٢٢:٣٦:٢٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٤٤:٢٥١١:١٥:٠٢١٦:٤٥:٢١١٧:٠٢:٢٩٢٢:٣٦:٢٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٥:٠٧١١:١٥:٠٦١٦:٤٤:٤٧١٧:٠١:٥٧٢٢:٣٦:٢٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٤٥:٤٩١١:١٥:١٠١٦:٤٤:١٣١٧:٠١:٢٥٢٢:٣٦:٢١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٤٦:٣١١١:١٥:١٥١٦:٤٣:٤٢١٧:٠٠:٥٥٢٢:٣٦:٢٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٤٧:١٤١١:١٥:٢١١٦:٤٣:١١١٧:٠٠:٢٧٢٢:٣٦:٢٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٥:٤٧:٥٧١١:١٥:٢٨١٦:٤٢:٤٢١٦:٥٩:٥٩٢٢:٣٦:٣٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٨٠٥:٤٨:٤٠١١:١٥:٣٥١٦:٤٢:١٤١٦:٥٩:٣٣٢٢:٣٦:٣٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٤٩:٢٤١١:١٥:٤٤١٦:٤١:٤٨١٦:٥٩:٠٩٢٢:٣٦:٤٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٠:٠٧١١:١٥:٥٣١٦:٤١:٢٣١٦:٥٨:٤٦٢٢:٣٦:٤٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٠:٥٢١١:١٦:٠٣١٦:٤١:٠٠١٦:٥٨:٢٤٢٢:٣٦:٥٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥١:٣٦١١:١٦:١٤١٦:٤٠:٣٨١٦:٥٨:٠٤٢٢:٣٧:٠١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٢:٢٠١١:١٦:٢٦١٦:٤٠:١٧١٦:٥٧:٤٦٢٢:٣٧:٠٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٣:٠٥١١:١٦:٣٩١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٧:٢٩٢٢:٣٧:١٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٩٠٥:٥٣:٥٠١١:١٦:٥٢١٦:٣٩:٤١١٦:٥٧:١٣٢٢:٣٧:٢٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٤:٣٥١١:١٧:٠٧١٦:٣٩:٢٥١٦:٥٦:٥٩٢٢:٣٧:٤١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فنوج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فنوج شهر فنوج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فنوج شهر فنوج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فنوج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فنوج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فنوج

فَنوج یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر در بخش فنوج شهرستان فنوج قرار دارد و جمعیت آن در سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۱۵۰۰ نفر بوده‌است. شهر فنوج از شهرهای قدیمی جنوب شرقی بلوچستان است

شهر فنوج در ویکیپدیا

شهر فنوج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فنوج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فنوج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فنوج بر روی نقشه

شهر فنوج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فنوج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فنوج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فنوج
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر فنوج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر فنوج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فنوج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فنوج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فنوج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا فنوج دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ فنوج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ فنوج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فنوج
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فنوج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فنوج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فنوج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فنوج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فنوج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو