جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فریدونکنار

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز فریدونکنار

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠٥:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:٠٧

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فریدونکنار (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر فریدونکنار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر فریدونکنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فریدونکنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
ما در جهانی زندگی می كنیم كه بایستی هویت هایمان پیوسته گسترده تر شوند تا كیفیت زندگی مان بهتر گردد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فریدونکنار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فریدونکنار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فریدونکنار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فریدونکنار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فریدونکنار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فریدونکنار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٠:١٣١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:٢٠٠٠:١٥:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٣:١٥٠٠:١٤:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٩:٤٥١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:١٠٠٠:١٤:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٣:٣٣١٢:٥٩:٣١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٣:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٩:١٧١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٠٠٠٠:١٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٣:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٩:٣٧١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٥٠٠٠:١٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٨:٣٩١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٢:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٨:١٦١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١١:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٤:٣٣١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:٣١٠٠:١١:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٣:١٩١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١١:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٠:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٧:٣٥١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٠:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٧:٢٦١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٠:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٧:١٨١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٠٩:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٧:١٠١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٩:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٧:٠٣١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٩:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠٨:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٨:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٨:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٦:٣٩١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٤٢٠٠:٠٨:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٣٧٠٠:٠٧:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٣:٣٣٠٠:٠٧:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٤:٢٨٠٠:٠٧:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٦:٢٤١٩:٥٥:١٨٢٠:١٥:٢٣٠٠:٠٧:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٦:١٠٢٠:١٦:١٨٠٠:٠٦:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٧:٠١٢٠:١٧:١٢٠٠:٠٦:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٥:١٦١٢:٥٦:١٩١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فریدونکنار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر فریدونکنار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فریدونکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فریدونکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر فریدونکنار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فریدونکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فریدونکنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فریدونکنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر فریدونکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فریدونکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فریدونکنار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فریدونکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فریدونکنار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فریدونکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فریدونکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٠٠٥:٤١:٣٧١٣:٠١:٥٠٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٠٧:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٤١:٥١١٣:٠٢:٠٣٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٠٧:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤١٠٥:٤٢:٠٧١٣:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٠٧:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠١٠٥:٤٢:٢٤١٣:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٠٧:٥٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٤٢:٤٢١٣:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٤:١١٠٠:٠٨:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٤٣:٠٢١٣:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٤:١٥٠٠:٠٨:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٤٠٥:٤٣:٢٤١٣:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٤:١٧٠٠:٠٨:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٤٠٥:٤٣:٤٦١٣:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٤:١٧٠٠:٠٩:٠٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٥٠٥:٤٤:١٠١٣:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٤:١٥٠٠:٠٩:١٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٤٤:٣٦١٣:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٤:١١٠٠:٠٩:٣٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٤٥:٠٢١٣:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٤:٠٥٠٠:٠٩:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٤٥:٣٠١٣:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٣:٥٧٠٠:١٠:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٤٥:٥٩١٣:٠٤:١٧٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٣:٤٨٠٠:١٠:٢٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٤٦:٢٩١٣:٠٤:٢٧٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٣:٣٦٠٠:١٠:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٤٧:٠٠١٣:٠٤:٣٨٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٣:٢٣٠٠:١٠:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٤٧:٣٣١٣:٠٤:٤٨٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٣:٠٨٠٠:١١:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٤٨:٠٦١٣:٠٤:٥٧٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤٢:٥١٠٠:١١:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٣٠٥:٤٨:٤٠١٣:٠٥:٠٦٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٢:٣٢٠٠:١١:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤٩:١٦١٣:٠٥:١٥٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤٢:١١٠٠:١٢:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٧٠٥:٤٩:٥٢١٣:٠٥:٢٣٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤١:٤٨٠٠:١٢:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١١٠٥:٥٠:٢٩١٣:٠٥:٣١٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤١:٢٤٠٠:١٢:٤١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٥١:٠٨١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٩:٥١٢٠:٤٠:٥٧٠٠:١٢:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٥١:٤٧١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٩:٢٥٢٠:٤٠:٢٩٠٠:١٣:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٥٢:٢٧١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٥٩٠٠:١٣:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٥٣:٠٧١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٩:٢٧٠٠:١٣:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٥٣:٤٩١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:٥٤٠٠:١٤:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٥٤:٣١١٣:٠٦:٠٩٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٨:١٨٠٠:١٤:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٥:٥٥:١٣١٣:٠٦:١٤٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٧:٤١٠٠:١٤:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٥:٥٧١٣:٠٦:١٨٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٧:٠٣٠٠:١٤:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٦:٢٢٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٦:٢٢٠٠:١٥:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٦:٢٥٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٥:١٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فریدونکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فریدونکنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فریدونکنار

فِرِیدون‌کِنار یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران است. این شهرستان از شمال با دریای خزر، از شرق با شهر بابلسر و از غرب هم‌مرز با شهر محمودآباد و از جنوب با شهرهای بابل و آمل همسایه‌است

شهر فریدونکنار در ویکیپدیا

شهر فریدونکنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فریدونکنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فریدونکنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فریدونکنار بر روی نقشه

شهر فریدونکنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فریدونکنار
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فریدونکنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فریدونکنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فریدونکنار دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ فریدونکنار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فریدونکنار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق فریدونکنار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فریدونکنار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فریدونکنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فریدونکنار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق فریدونکنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو