جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فریدونکنار

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز فریدونکنار


اذان صبح: ٠٥:١٩:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٤
نیمه شب: ٠٠:١٩:٥٩

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فریدونکنار (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر فریدونکنار)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر فریدونکنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فریدونکنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

امام علی (ع)
هر كس دورن خود را اصلاح كند، خداوند هم آشكار او را اصلاح فرماید و هر كس برای دین خود عمل كند، خداوند برای امر دنیای او كفایت كند و هر كس رابطه‌ی بین خود و خدا را نیكو نماید، خداوند رابطه‌ی بین او و مردم را نیكو فرماید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فریدونکنار

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فریدونکنار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فریدونکنار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فریدونکنار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فریدونکنار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فریدونکنار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٤١٠٠:١١:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١١:٥٠١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٠:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٧:٣٤١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٣٢٠٠:١٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٧:٢٥١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٠:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٨:١٩١٢:٥٧:١٧١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٧:١٩٠٠:٠٩:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١١٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٧:٠٢١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٨:١٥٠٠:٠٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٩:١٠٠٠:٠٨:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٠:٢٠٢٠:١٠:٠٦٠٠:٠٨:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٦:٤٤١٩:٥١:١٢٢٠:١١:٠١٠٠:٠٨:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٨:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٥٢٠٠:٠٧:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠٧:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٤٢٠٠:٠٧:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٦:٢٤١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٣٧٠٠:٠٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:٣١٠٠:٠٦:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:٠٦:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥٦:١٩١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٨:٢٠٠٠:٠٦:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٤:١١١٢:٥٦:١٨١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٩:١٣٠٠:٠٦:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٣:٢١١٢:٥٦:١٨١٩:٥٩:٤٥٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٠٦:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:١٨٠٥:٥٢:٣٢١٢:٥٦:١٩٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:٠٥:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٠٨٠٥:٥١:٤٤١٢:٥٦:٢٠٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٣٠٠:٠٥:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٥٠:٥٨١٢:٥٦:٢٢٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٠٥:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٥١٠٥:٥٠:١٤١٢:٥٦:٢٥٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٠٥:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤٩:٣١١٢:٥٦:٢٨٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٠٥:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٦:٣١٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٥:١٩٠٠:٠٥:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٨:١٠١٢:٥٦:٣٥٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٠٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٧:٣٢١٢:٥٦:٤٠٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٠٤:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٤٦:٥٥١٢:٥٦:٤٥٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٠٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فریدونکنار

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر فریدونکنار

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر فریدونکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فریدونکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر فریدونکنار

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٤:٢٩١٣:٠٥:٣٢١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٣٥٠٠:٢٢:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٣:٠٠١٣:٠٥:١٤١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٢٨٠٠:٢١:٥٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٣٢١٣:٠٤:٥٦١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٢٢٠٠:٢١:٣١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥٠:٠٤١٣:٠٤:٣٨١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:١٥٠٠:٢١:٠٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٨:٣٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٢٠:٤١١٩:٣٩:٠٨٠٠:٢٠:٤٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٧:٠٨١٣:٠٤:٠٣١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٠١٠٠:٢٠:٢٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٩:١١٠٦:٤٥:٤١١٣:٠٣:٤٥١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٥٤٠٠:١٩:٥٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٤:١٣١٣:٠٣:٢٧١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:٤٨٠٠:١٩:٣٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٣:٠٩١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٤١٠٠:١٩:١٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٤:١٦٠٦:٤١:٢٠١٣:٠٢:٥٢١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٨:٤٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٩:٥٣١٣:٠٢:٣٥١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٢٨٠٠:١٨:٢٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٨:٢٧١٣:٠٢:١٨١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٢١٠٠:١٨:٠٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٧:٠٢١٣:٠٢:٠١١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:١٥٠٠:١٧:٣٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٥:٣٦١٣:٠١:٤٤١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٧:١٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٤:١٢١٣:٠١:٢٨١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٠٣٠٠:١٦:٥٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠١:١١١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٥٦٠٠:١٦:٢٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٥١٠٠:١٦:٠٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٠:٤٠١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٥:٤٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٣٩٠٠:١٥:٢٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٠:١٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٣٣٠٠:١٤:٥٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٩:٥٥١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:٢٨٠٠:١٤:٣٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٩:٤١١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:٢٣٠٠:١٤:١٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٣:١٤١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:١٨٠٠:١٣:٥٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:٢١٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٩:١٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٦:١٣٠٠:١٣:٢٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٩:٠١١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:٠٨٠٠:١٣:٠٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٩:١٨١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٢:٤٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٨:٠١١٢:٥٨:٣٧١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٢:٢٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٨:٢٥١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٢:٠٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٨:١٤١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١١:٤٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٤:١٦١٢:٥٨:٠٣١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٤٥٠٠:١١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فریدونکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فریدونکنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر فریدونکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فریدونکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٣:١٩١٢:٠٧:٢٠١٨:١١:٥٧١٨:٣٠:١٦٢٣:٥٤:٢٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠١:٥١١٣:٠٧:٠٢١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٠٩٠٠:٢٤:٠٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٩٠٧:٠٠:٢٢١٣:٠٦:٤٤١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٠٢٠٠:٢٣:٤٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٨:٥٤١٣:٠٦:٢٧١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٥٦٠٠:٢٣:٢٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٧:٢٥١٣:٠٦:٠٩١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:٤٩٠٠:٢٣:٠٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٥٥:٥٧١٣:٠٥:٥١١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٤٢٠٠:٢٢:٣٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٦٠٦:٥٤:٢٩١٣:٠٥:٣٢١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٣٥٠٠:٢٢:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٣:٠٠١٣:٠٥:١٤١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٢٨٠٠:٢١:٥٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٣٢١٣:٠٤:٥٦١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٢٢٠٠:٢١:٣١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥٠:٠٤١٣:٠٤:٣٨١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:١٥٠٠:٢١:٠٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٨:٣٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٢٠:٤١١٩:٣٩:٠٨٠٠:٢٠:٤٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٧:٠٨١٣:٠٤:٠٣١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٠١٠٠:٢٠:٢٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١١٠٦:٤٥:٤١١٣:٠٣:٤٥١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٥٤٠٠:١٩:٥٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٤:١٣١٣:٠٣:٢٧١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:٤٨٠٠:١٩:٣٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٣:٠٩١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٤١٠٠:١٩:١٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٤١:٢٠١٣:٠٢:٥٢١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٨:٤٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٩:٥٣١٣:٠٢:٣٥١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٢٨٠٠:١٨:٢٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٨:٢٧١٣:٠٢:١٨١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٢١٠٠:١٨:٠٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٧:٠٢١٣:٠٢:٠١١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:١٥٠٠:١٧:٣٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٥:٣٦١٣:٠١:٤٤١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٧:١٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٤:١٢١٣:٠١:٢٨١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٠٣٠٠:١٦:٥٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠١:١١١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٥٦٠٠:١٦:٢٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٥١٠٠:١٦:٠٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٠:٤٠١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤٥٠٠:١٥:٤٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٣٩٠٠:١٥:٢٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٠:١٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٣٣٠٠:١٤:٥٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٩:٥٥١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:٢٨٠٠:١٤:٣٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٩:٤١١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:٢٣٠٠:١٤:١٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٣:١٤١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:١٨٠٠:١٣:٥٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢١٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٩:١٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٦:١٣٠٠:١٣:٢٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٩:٠١١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:٠٨٠٠:١٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فریدونکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فریدونکنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فریدونکنار

فِرِیدون‌کِنار یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران است. این شهرستان از شمال با دریای خزر، از شرق با شهر بابلسر و از غرب هم‌مرز با شهر محمودآباد و از جنوب با شهرهای بابل و آمل همسایه‌است

شهر فریدونکنار در ویکیپدیا

شهر فریدونکنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فریدونکنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فریدونکنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فریدونکنار بر روی نقشه

شهر فریدونکنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فریدونکنار
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فریدونکنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فریدونکنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فریدونکنار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فریدونکنار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق فریدونکنار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فریدونکنار
افق شرعی امروز فردا فریدونکنار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فریدونکنار
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ فریدونکنار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فریدونکنار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو