جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فریدونکنار

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز فریدونکنار

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:١٢
اذان ظهر: ١١:٥١:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٠:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:٥٨

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فریدونکنار (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر فریدونکنار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فریدونکنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فریدونکنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

ضرب المثل چینی
نمی توانیم كاری كنیم كه مرغان غم، بالای سرِ ما پرواز نكنند، اما می توانیم نگذاریم كه روی سرِ ما آشیانه بسازند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فریدونکنار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فریدونکنار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فریدونکنار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فریدونکنار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فریدونکنار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فریدونکنار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٣:١٥٠٠:١٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٩:٤٥١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:١٠٠٠:١٤:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٣:٣٣١٢:٥٩:٣١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٣:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٩:١٧١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٠٠٠٠:١٣:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٣:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٩:٣٧١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٥٠٠٠:١٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٨:٣٩١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٢:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٢:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٨:١٦١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١١:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٤:٣٣١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:٣١٠٠:١١:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٣:١٩١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١١:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٠:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٧:٣٥١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٠:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٧:٢٦١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٠:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٧:١٨١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٠٩:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٧:١٠١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٩:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٧:٠٣١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٩:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠٨:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٤:٠٦١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٥١٠٠:٠٨:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٨:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٦:٣٩١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٤٢٠٠:٠٨:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٣٧٠٠:٠٧:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٣:٣٣٠٠:٠٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٤:٢٨٠٠:٠٧:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٦:٢٤١٩:٥٥:١٨٢٠:١٥:٢٣٠٠:٠٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٦:١٠٢٠:١٦:١٨٠٠:٠٦:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٣٥٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٧:٠١٢٠:١٧:١٢٠٠:٠٦:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٥:١٦١٢:٥٦:١٩١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٦:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٤:٢٤١٢:٥٦:١٨١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٩:٠٠٠٠:٠٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فریدونکنار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فریدونکنار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فریدونکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فریدونکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فریدونکنار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فریدونکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فریدونکنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فریدونکنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر فریدونکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فریدونکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فریدونکنار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فریدونکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فریدونکنار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فریدونکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فریدونکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٤٧:٥٧١١:٥٢:٣٣١٧:٥٦:٣٥١٨:١٤:٥٢٢٣:١٠:١١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤٨:٤٥١١:٥٢:١٢١٧:٥٥:٠٤١٨:١٣:٢١٢٣:٠٩:٥٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٩:٣٤١١:٥١:٥٢١٧:٥٣:٣٤١٨:١١:٥٠٢٣:٠٩:٣٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٠:٢٣١١:٥١:٣١١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٢٠٢٣:٠٩:١٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥١:١٢١١:٥١:١٠١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٨:٥٠٢٣:٠٨:٥٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٢:٠١١١:٥٠:٥٠١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٧:٢٠٢٣:٠٨:٣٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٢:٥٠١١:٥٠:٢٩١٧:٤٧:٣٤١٨:٠٥:٥١٢٣:٠٨:٢١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٣:٤٠١١:٥٠:٠٩١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٤:٢١٢٣:٠٨:٠٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٤:٣٠١١:٤٩:٥٠١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٢:٥٣٢٣:٠٧:٤٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٥:١٩١١:٤٩:٣٠١٧:٤٣:٠٧١٨:٠١:٢٤٢٣:٠٧:٢٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٦:١٠١١:٤٩:١١١٧:٤١:٣٩١٧:٥٩:٥٦٢٣:٠٧:٠٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٧:٠٠١١:٤٨:٥٢١٧:٤٠:١١١٧:٥٨:٢٩٢٣:٠٦:٥٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٧:٥١١١:٤٨:٣٤١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٧:٠٢٢٣:٠٦:٣٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٨:٤٢١١:٤٨:١٦١٧:٣٧:١٦١٧:٥٥:٣٦٢٣:٠٦:١٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٩:٣٣١١:٤٧:٥٨١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٤:١٠٢٣:٠٥:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٠:٢٤١١:٤٧:٤١١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٢:٤٤٢٣:٠٥:٣٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠١:١٦١١:٤٧:٢٤١٧:٣٢:٥٨١٧:٥١:٢٠٢٣:٠٥:٢٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٢:٠٨١١:٤٧:٠٧١٧:٣١:٣٣١٧:٤٩:٥٦٢٣:٠٥:٠٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٣:٠١١١:٤٦:٥١١٧:٣٠:٠٩١٧:٤٨:٣٣٢٣:٠٤:٤٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٣:٥٤١١:٤٦:٣٦١٧:٢٨:٤٥١٧:٤٧:١٠٢٣:٠٤:٣٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٤:٤٧١١:٤٦:٢١١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٥:٤٨٢٣:٠٤:١٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٥:٤١١١:٤٦:٠٦١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٤:٢٧٢٣:٠٤:٠٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٦:٣٥١١:٤٥:٥٢١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٣:٠٧٢٣:٠٣:٤٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٧:٢٩١١:٤٥:٣٩١٧:٢٣:١٨١٧:٤١:٤٨٢٣:٠٣:٣٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٢٤١١:٤٥:٢٦١٧:٢١:٥٨١٧:٤٠:٢٩٢٣:٠٣:١٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٩:١٨١١:٤٥:١٤١٧:٢٠:٣٩١٧:٣٩:١٢٢٣:٠٣:٠٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٠:١٤١١:٤٥:٠٣١٧:١٩:٢٠١٧:٣٧:٥٥٢٣:٠٢:٥٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١١:١٠١١:٤٤:٥٢١٧:١٨:٠٣١٧:٣٦:٣٩٢٣:٠٢:٣٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٢:٠٦١١:٤٤:٤١١٧:١٦:٤٧١٧:٣٥:٢٥٢٣:٠٢:٢٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٣:٠٢١١:٤٤:٣٢١٧:١٥:٣١١٧:٣٤:١١٢٣:٠٢:١٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فریدونکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فریدونکنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فریدونکنار

فِرِیدون‌کِنار یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران است. این شهرستان از شمال با دریای خزر، از شرق با شهر بابلسر و از غرب هم‌مرز با شهر محمودآباد و از جنوب با شهرهای بابل و آمل همسایه‌است

شهر فریدونکنار در ویکیپدیا

شهر فریدونکنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فریدونکنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فریدونکنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فریدونکنار بر روی نقشه

شهر فریدونکنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فریدونکنار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فریدونکنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فریدونکنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فریدونکنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق فریدونکنار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فریدونکنار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق فریدونکنار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا فریدونکنار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا فریدونکنار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فریدونکنار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فریدونکنار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو