جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فریدونکنار

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز فریدونکنار


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٠٨
اذان ظهر: ١١:٤٤:٠١
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٣٢
اذان مغرب: ١٧:١٣:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٣٤

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فریدونکنار (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر فریدونکنار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر فریدونکنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فریدونکنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بولور
افكار ما همانند درختان نارنج در گلدان نگهداری می شوند و به نسبت بزرگی گلدانی كه ریشه های آنها را در خود دارد، رشد می كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فریدونکنار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فریدونکنار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فریدونکنار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فریدونکنار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فریدونکنار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فریدونکنار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١١:٥٠١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٠:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٧:٣٤١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٣٢٠٠:١٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٧:٢٥١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٠:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٨:١٩١٢:٥٧:١٧١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٧:١٩٠٠:٠٩:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١١٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٧:٠٢١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٨:١٥٠٠:٠٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٩:١٠٠٠:٠٨:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٦:٤٩١٩:٥٠:٢٠٢٠:١٠:٠٦٠٠:٠٨:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٦:٤٤١٩:٥١:١٢٢٠:١١:٠١٠٠:٠٨:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٨:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٥٢٠٠:٠٧:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠٧:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٤٢٠٠:٠٧:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٦:٢٤١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٣٧٠٠:٠٧:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:٣١٠٠:٠٦:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:٠٦:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥٦:١٩١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٨:٢٠٠٠:٠٦:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٤:١١١٢:٥٦:١٨١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٩:١٣٠٠:٠٦:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٣:٢١١٢:٥٦:١٨١٩:٥٩:٤٥٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٠٦:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:١٨٠٥:٥٢:٣٢١٢:٥٦:١٩٢٠:٠٠:٣٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:٠٥:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٠٨٠٥:٥١:٤٤١٢:٥٦:٢٠٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٣٠٠:٠٥:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٥٠:٥٨١٢:٥٦:٢٢٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٠٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٥١٠٥:٥٠:١٤١٢:٥٦:٢٥٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٠٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤٩:٣١١٢:٥٦:٢٨٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٠٥:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٦:٣١٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٥:١٩٠٠:٠٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٨:١٠١٢:٥٦:٣٥٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٠٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٧:٣٢١٢:٥٦:٤٠٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٠٤:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٤٦:٥٥١٢:٥٦:٤٥٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٠٤:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٤٦:٢١١٢:٥٦:٥٠٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٠٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فریدونکنار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر فریدونکنار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فریدونکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فریدونکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر فریدونکنار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فریدونکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فریدونکنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فریدونکنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر فریدونکنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فریدونکنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فریدونکنار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٤:١١١١:٤٤:١٩١٧:١٣:٥٨١٧:٣٢:٤٠٢٣:٠٢:٠٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٥:٠٨١١:٤٤:١١١٧:١٢:٤٥١٧:٣١:٢٩٢٣:٠١:٤٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٦:٠٥١١:٤٤:٠٤١٧:١١:٣٢١٧:٣٠:١٨٢٣:٠١:٣٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٧:٠٣١١:٤٣:٥٧١٧:١٠:٢١١٧:٢٩:٠٩٢٣:٠١:٣٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٨:٠١١١:٤٣:٥١١٧:٠٩:١٢١٧:٢٨:٠٢٢٣:٠١:٢١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٩:٠٠١١:٤٣:٤٦١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٦:٥٥٢٣:٠١:١٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٩:٥٩١١:٤٣:٤١١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٥:٥٠٢٣:٠١:٠٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٠:٥٨١١:٤٣:٣٧١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٤:٤٥٢٣:٠٠:٥٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢١:٥٧١١:٤٣:٣٤١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٣:٤٣٢٣:٠٠:٥٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٢:٥٧١١:٤٣:٣٢١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٢:٤١٢٣:٠٠:٤٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٣:٥٧١١:٤٣:٣١١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٤١٢٣:٠٠:٤٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٤:٥٧١١:٤٣:٣٠١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٤٢٢٣:٠٠:٣٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٥:٥٨١١:٤٣:٣٠١٧:٠٠:٣٧١٧:١٩:٤٥٢٣:٠٠:٣٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٦:٥٩١١:٤٣:٣١١٦:٥٩:٣٨١٧:١٨:٤٩٢٣:٠٠:٣٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٧:٥٩١١:٤٣:٣٣١٦:٥٨:٤١١٧:١٧:٥٤٢٣:٠٠:٣٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٩:٠٠١١:٤٣:٣٦١٦:٥٧:٤٦١٧:١٧:٠٢٢٣:٠٠:٢٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٠:٠٢١١:٤٣:٣٩١٦:٥٦:٥٢١٧:١٦:١٠٢٣:٠٠:٢٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣١:٠٣١١:٤٣:٤٤١٦:٥٥:٥٩١٧:١٥:٢٠٢٣:٠٠:٢٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٢:٠٥١١:٤٣:٤٩١٦:٥٥:٠٩١٧:١٤:٣٢٢٣:٠٠:٣٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٣:٠٦١١:٤٣:٥٥١٦:٥٤:١٩١٧:١٣:٤٥٢٣:٠٠:٣٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٠٨١١:٤٤:٠١١٦:٥٣:٣٢١٧:١٣:٠٠٢٣:٠٠:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٥:٠٩١١:٤٤:٠٩١٦:٥٢:٤٦١٧:١٢:١٧٢٣:٠٠:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٦:١١١١:٤٤:١٧١٦:٥٢:٠١١٧:١١:٣٥٢٣:٠٠:٤٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٧:١٣١١:٤٤:٢٧١٦:٥١:١٩١٧:١٠:٥٥٢٣:٠٠:٤٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٨:١٤١١:٤٤:٣٧١٦:٥٠:٣٨١٧:١٠:١٧٢٣:٠٠:٥٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:١٦١١:٤٤:٤٨١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٩:٤١٢٣:٠١:٠٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٤٠:١٧١١:٤٥:٠٠١٦:٤٩:٢٢١٧:٠٩:٠٦٢٣:٠١:٠٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤١:١٩١١:٤٥:١٣١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٨:٣٣٢٣:٠١:١٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤٢:٢٠١١:٤٥:٢٦١٦:٤٨:١٣١٧:٠٨:٠٢٢٣:٠١:٢٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٣:٢١١١:٤٥:٤١١٦:٤٧:٤١١٧:٠٧:٣٣٢٣:٠١:٣٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فریدونکنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فریدونکنار شهر فریدونکنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فریدونکنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فریدونکنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فریدونکنار

فِرِیدون‌کِنار یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران است. این شهرستان از شمال با دریای خزر، از شرق با شهر بابلسر و از غرب هم‌مرز با شهر محمودآباد و از جنوب با شهرهای بابل و آمل همسایه‌است

شهر فریدونکنار در ویکیپدیا

شهر فریدونکنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فریدونکنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فریدونکنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فریدونکنار بر روی نقشه

شهر فریدونکنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فریدونکنار
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر فریدونکنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فریدونکنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فریدونکنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق فریدونکنار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فریدونکنار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فریدونکنار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا فریدونکنار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا فریدونکنار دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ فریدونکنار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فریدونکنار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فریدونکنار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فریدونکنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو