جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز فره آغاج ارومیه


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٣:٣٨
اذان ظهر: ١٢:١٤:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٢٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر فره آغاج ارومیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر فره آغاج ارومیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فره آغاج ارومیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مادر ترزا
اگر می‌خواهید برای ایجاد آشتی در جهان، كاری انجام دهید، به خانه‌تان بروید و خانواده‌تان را دوست بدارید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فره آغاج ارومیه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فره آغاج ارومیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فره آغاج ارومیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فره آغاج ارومیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فره آغاج ارومیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٤٠:٠٠١٣:٢٧:١٢٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٣٩:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٨:٤٧١٣:٢٧:٠٣٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٩:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٧:٣٤١٣:٢٦:٥٤٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٨:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٦:٢٣١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٣٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٦٠٦:٣٥:١٣١٣:٢٦:٣٨٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٣٨:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٦:٣١٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٣٧:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٣٠٦:٣٢:٥٦١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣٧:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٣١:٤٩١٣:٢٦:١٨٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:٢٣٠٠:٣٧:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٤٠٦:٣٠:٤٤١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:٢٠٠٠:٣٧:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٩:٣٩١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:١٧٠٠:٣٦:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٨:٣٦١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:١٤٠٠:٣٦:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٧:٣٤١٣:٢٥:٥٩٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:١١٠٠:٣٦:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٦:٣٤١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٦:٠٨٠٠:٣٥:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٥:٣٤١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٧:٠٥٠٠:٣٥:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤١٠٦:٢٤:٣٧١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:٠١٠٠:٣٥:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢٥:٤٩٢٠:٢٨:٢٩٢٠:٤٨:٥٧٠٠:٣٥:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٢٢:٤٥١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٩:٢١٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٣٥:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٢١:٥٢١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥٠:٤٨٠٠:٣٤:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٢١:٠٠١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٤٣٠٠:٣٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢٠:٠٩١٣:٢٥:٤٨٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٢:٣٨٠٠:٣٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٩:٢٠١٣:٢٥:٤٩٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٣٤:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٨:٣٢١٣:٢٥:٥١٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٤:٢٧٠٠:٣٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٥:٥٣٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٥:٢٠٠٠:٣٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢٥٠٦:١٧:٠٢١٣:٢٥:٥٦٢٠:٣٥:١٨٢٠:٥٦:١٣٠٠:٣٣:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٦:٢٠١٣:٢٦:٠٠٢٠:٣٦:٠٧٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٣٣:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٣٠٦:١٥:٣٨١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٧:٥٧٠٠:٣٣:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٤:٥٩١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٨:٤٨٠٠:٣٣:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٠٩٠٦:١٤:٢١١٣:٢٦:١٤٢٠:٣٨:٣١٢٠:٥٩:٣٩٠٠:٣٣:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٠٩٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٦:١٩٢٠:٣٩:١٨٢١:٠٠:٢٨٠٠:٣٣:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فره آغاج ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فره آغاج ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فره آغاج ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فره آغاج ارومیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر فره آغاج ارومیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فره آغاج ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فره آغاج ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر فره آغاج ارومیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر فره آغاج ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر فره آغاج ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر فره آغاج ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فره آغاج ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فره آغاج ارومیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر فره آغاج ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فره آغاج ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فره آغاج ارومیه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٤:٣٨١٢:١٣:٤٨١٧:٤٢:٢٦١٨:٠١:٢١٢٣:٣١:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٥:٣٨١٢:١٣:٤٠١٧:٤١:١١١٨:٠٠:٠٨٢٣:٣٠:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٦:٣٧١٢:١٣:٣٢١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٨:٥٦٢٣:٣٠:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٧:٣٧١٢:١٣:٢٦١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٧:٤٥٢٣:٣٠:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٨:٣٧١٢:١٣:٢٠١٧:٣٧:٣٢١٧:٥٦:٣٥٢٣:٣٠:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٩:٣٨١٢:١٣:١٤١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٥:٢٧٢٣:٣٠:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٠:٣٨١٢:١٣:١٠١٧:٣٥:١٢١٧:٥٤:١٩٢٣:٣٠:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥١:٣٩١٢:١٣:٠٦١٧:٣٤:٠٤١٧:٥٣:١٣٢٣:٣٠:٠٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٢:٤١١٢:١٣:٠٣١٧:٣٢:٥٧١٧:٥٢:٠٩٢٣:٢٩:٥٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٣:٤٣١٢:١٣:٠١١٧:٣١:٥١١٧:٥١:٠٥٢٣:٢٩:٤٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥٤:٤٤١٢:١٣:٠٠١٧:٣٠:٤٧١٧:٥٠:٠٤٢٣:٢٩:٤٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٥:٤٧١٢:١٢:٥٩١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٩:٠٣٢٣:٢٩:٣٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٦:٤٩١٢:١٢:٥٩١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٨:٠٤٢٣:٢٩:٣٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٧:٥١١٢:١٣:٠٠١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٧:٠٦٢٣:٢٩:٣٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٨:٥٤١٢:١٣:٠٢١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٦:١٠٢٣:٢٩:٣١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٩:٥٧١٢:١٣:٠٥١٧:٢٥:٤٦١٧:٤٥:١٥٢٣:٢٩:٣٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٧:٠١:٠٠١٢:١٣:٠٨١٧:٢٤:٥١١٧:٤٤:٢٢٢٣:٢٩:٢٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠٢:٠٣١٢:١٣:١٢١٧:٢٣:٥٦١٧:٤٣:٣١٢٣:٢٩:٢٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٣:٠٦١٢:١٣:١٨١٧:٢٣:٠٤١٧:٤٢:٤١٢٣:٢٩:٣١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٧٠٧:٠٤:١٠١٢:١٣:٢٣١٧:٢٢:١٣١٧:٤١:٥٣٢٣:٢٩:٣٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٢٠٧:٠٥:١٣١٢:١٣:٣٠١٧:٢١:٢٤١٧:٤١:٠٦٢٣:٢٩:٣٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٦:١٦١٢:١٣:٣٨١٧:٢٠:٣٦١٧:٤٠:٢١٢٣:٢٩:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤١٠٧:٠٧:٢٠١٢:١٣:٤٦١٧:١٩:٥٠١٧:٣٩:٣٨٢٣:٢٩:٤٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٨:٢٣١٢:١٣:٥٦١٧:١٩:٠٦١٧:٣٨:٥٦٢٣:٢٩:٤٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٩:٢٦١٢:١٤:٠٦١٧:١٨:٢٤١٧:٣٨:١٧٢٣:٢٩:٥٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٤٠٧:١٠:٢٩١٢:١٤:١٧١٧:١٧:٤٣١٧:٣٧:٣٩٢٣:٣٠:٠١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:١١:٣٣١٢:١٤:٢٩١٧:١٧:٠٤١٧:٣٧:٠٣٢٣:٣٠:٠٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٢٠٧:١٢:٣٥١٢:١٤:٤٢١٧:١٦:٢٧١٧:٣٦:٢٩٢٣:٣٠:١٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:١٣:٣٨١٢:١٤:٥٥١٧:١٥:٥٢١٧:٣٥:٥٦٢٣:٣٠:٢٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٤:٤١١٢:١٥:١٠١٧:١٥:١٩١٧:٣٥:٢٦٢٣:٣٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فره آغاج ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فره آغاج ارومیه شهر فره آغاج ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر فره آغاج ارومیه شهر فره آغاج ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فره آغاج ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فره آغاج ارومیه

قره‌آغاج، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر فره آغاج ارومیه در ویکیپدیا

شهر فره آغاج ارومیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فره آغاج ارومیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فره آغاج ارومیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فره آغاج ارومیه بر روی نقشه

شهر فره آغاج ارومیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فره آغاج ارومیه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر فره آغاج ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر فره آغاج ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فره آغاج ارومیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فره آغاج ارومیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا فره آغاج ارومیه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فره آغاج ارومیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فره آغاج ارومیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فره آغاج ارومیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فره آغاج ارومیه
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ فره آغاج ارومیه دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ فره آغاج ارومیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو