جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز فره آغاج ارومیه

اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٢٠
اذان ظهر: ١٢:١٩:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:١٥:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٣٣:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:٠٤

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر فره آغاج ارومیه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فره آغاج ارومیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فره آغاج ارومیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

لرد بایرن
اگر كسی گوش شنوا داشته باشد، موسیقی را در همه چیز خواهد شنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فره آغاج ارومیه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فره آغاج ارومیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فره آغاج ارومیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فره آغاج ارومیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فره آغاج ارومیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٤:٤٦١٣:٢٩:٢٧٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٤٣:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:١٧٠٦:٥٣:٢٣١٣:٢٩:١٣٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٥١٠٠:٤٣:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٥٢:٠١١٣:٢٨:٥٩٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٤٢:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥٧٠٦:٥٠:٣٩١٣:٢٨:٤٦٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٤٢:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٩:١٩١٣:٢٨:٣٣٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٤٢:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٧:٥٩١٣:٢٨:٢٠٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٤١:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٦:٤٠١٣:٢٨:٠٨٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٤١:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٥:٢١١٣:٢٧:٥٦٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٤٠:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٤٠٦:٤٤:٠٤١٣:٢٧:٤٥٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٢٠٠:٤٠:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٤٢:٤٧١٣:٢٧:٣٤٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٤٠:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٤١:٣٢١٣:٢٧:٢٣٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٣٩:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٤٠:١٧١٣:٢٧:١٣٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣٩:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٩:٠٣١٣:٢٧:٠٤٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٩:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٦:٥٥٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:١٩٠٠:٣٨:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١١٠٦:٣٦:٣٩١٣:٢٦:٤٧٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:١٧٠٠:٣٨:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٥:٢٩١٣:٢٦:٣٩٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٨:١٤٠٠:٣٨:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٣٤:١٩١٣:٢٦:٣١٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:١٢٠٠:٣٧:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٣٣:١١١٣:٢٦:٢٤٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤٠:١٠٠٠:٣٧:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:٢٦:١٨٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٠٧٠٠:٣٧:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٣٠:٥٨١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٢:٠٥٠٠:٣٧:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣٦:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٨:٥٠١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣٦:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٧:٤٨١٣:٢٥:٥٩٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٣٦:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٦:٤٧١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢٥:٣٦٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٢٥:٤٨١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٣٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٧:٢٣٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٣٥:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٥:٤٩٢٠:٢٨:١٦٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٣٥:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٢:٥٨١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٣٩٠٠:٣٥:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠١٠٦:٢٢:٠٤١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٣٥٠٠:٣٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فره آغاج ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فره آغاج ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فره آغاج ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فره آغاج ارومیه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فره آغاج ارومیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فره آغاج ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فره آغاج ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فره آغاج ارومیه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فره آغاج ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فره آغاج ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فره آغاج ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فره آغاج ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فره آغاج ارومیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر فره آغاج ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فره آغاج ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فره آغاج ارومیه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فره آغاج ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فره آغاج ارومیه شهر فره آغاج ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فره آغاج ارومیه شهر فره آغاج ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فره آغاج ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فره آغاج ارومیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فره آغاج ارومیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فره آغاج ارومیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فره آغاج ارومیه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٧:٢٣١٢:٢٢:٠٢١٨:٢٦:٠٤١٨:٤٤:٣٣٢٣:٣٩:١٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٨:١٤١٢:٢١:٤١١٨:٢٤:٣٢١٨:٤٣:٠٠٢٣:٣٨:٥٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٩:٠٤١٢:٢١:٢٠١٨:٢٢:٥٩١٨:٤١:٢٧٢٣:٣٨:٣٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:١٩:٥٥١٢:٢٠:٥٩١٨:٢١:٢٧١٨:٣٩:٥٥٢٣:٣٨:١٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٠:٤٦١٢:٢٠:٣٩١٨:١٩:٥٥١٨:٣٨:٢٣٢٣:٣٧:٥٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢١:٣٨١٢:٢٠:١٨١٨:١٨:٢٣١٨:٣٦:٥١٢٣:٣٧:٤٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٢:٢٩١٢:١٩:٥٨١٨:١٦:٥١١٨:٣٥:١٩٢٣:٣٧:٢٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:٢٠١٢:١٩:٣٨١٨:١٥:٢٠١٨:٣٣:٤٨٢٣:٣٧:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٤:١٢١٢:١٩:١٨١٨:١٣:٤٩١٨:٣٢:١٧٢٣:٣٦:٤٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٥:٠٤١٢:١٨:٥٩١٨:١٢:١٨١٨:٣٠:٤٧٢٣:٣٦:٢٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٥:٥٦١٢:١٨:٤٠١٨:١٠:٤٨١٨:٢٩:١٧٢٣:٣٦:٠٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٦:٤٩١٢:١٨:٢١١٨:٠٩:١٨١٨:٢٧:٤٨٢٣:٣٥:٥١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٧:٤٢١٢:١٨:٠٢١٨:٠٧:٤٨١٨:٢٦:١٩٢٣:٣٥:٣٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٨:٣٥١٢:١٧:٤٤١٨:٠٦:١٩١٨:٢٤:٥٠٢٣:٣٥:١٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٩:٢٨١٢:١٧:٢٦١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٣:٢٢٢٣:٣٤:٥٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٠:٢١١٢:١٧:٠٩١٨:٠٣:٢٢١٨:٢١:٥٥٢٣:٣٤:٤١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣١:١٥١٢:١٦:٥٢١٨:٠١:٥٥١٨:٢٠:٢٨٢٣:٣٤:٢٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٢:١٠١٢:١٦:٣٦١٨:٠٠:٢٨١٨:١٩:٠٣٢٣:٣٤:٠٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٣:٠٤١٢:١٦:٢٠١٧:٥٩:٠٢١٨:١٧:٣٧٢٣:٣٣:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٣:٥٩١٢:١٦:٠٤١٧:٥٧:٣٦١٨:١٦:١٣٢٣:٣٣:٣٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٤:٥٤١٢:١٥:٤٩١٧:٥٦:١١١٨:١٤:٤٩٢٣:٣٣:٢٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٥:٥٠١٢:١٥:٣٥١٧:٥٤:٤٧١٨:١٣:٢٦٢٣:٣٣:٠٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٦:٤٦١٢:١٥:٢١١٧:٥٣:٢٣١٨:١٢:٠٤٢٣:٣٢:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٧:٤٢١٢:١٥:٠٨١٧:٥٢:٠١١٨:١٠:٤٣٢٣:٣٢:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٨:٣٩١٢:١٤:٥٥١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٩:٢٢٢٣:٣٢:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٩:٣٦١٢:١٤:٤٣١٧:٤٩:١٨١٨:٠٨:٠٣٢٣:٣٢:٠٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٠:٣٣١٢:١٤:٣١١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٦:٤٤٢٣:٣١:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٥١٠٦:٤١:٣١١٢:١٤:٢٠١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٥:٢٦٢٣:٣١:٤١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٢:٢٩١٢:١٤:١٠١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٤:١٠٢٣:٣١:٢٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٣:٢٧١٢:١٤:٠٠١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٥٤٢٣:٣١:١٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فره آغاج ارومیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فره آغاج ارومیه شهر فره آغاج ارومیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فره آغاج ارومیه شهر فره آغاج ارومیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فره آغاج ارومیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فره آغاج ارومیه

قره‌آغاج، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر فره آغاج ارومیه در ویکیپدیا

شهر فره آغاج ارومیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فره آغاج ارومیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فره آغاج ارومیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فره آغاج ارومیه بر روی نقشه

شهر فره آغاج ارومیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فره آغاج ارومیه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فره آغاج ارومیه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر فره آغاج ارومیه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فره آغاج ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فره آغاج ارومیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فره آغاج ارومیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فره آغاج ارومیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فره آغاج ارومیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فره آغاج ارومیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق فره آغاج ارومیه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فره آغاج ارومیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فره آغاج ارومیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فره آغاج ارومیه
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فره آغاج ارومیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فره آغاج ارومیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو