جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فرهادبیگی

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز فرهادبیگی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:١٨
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرهادبیگی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای فرهادبیگی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فرهادبیگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرهادبیگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پیتر مك ویلیام
از آنچه زندگی به شما می بخشد، لذت ببرید، ولی همیشه آزاد و رها باقی بمانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرهادبیگی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرهادبیگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرهادبیگی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فرهادبیگی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرهادبیگی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فرهادبیگی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠١:٥٧١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٣٤٠٠:١٨:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٢:٠١١٣:٠١:٤٨١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢١:٠١١٣:٠١:٣٩١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٧:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠١:٣١١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٤٩٠٠:١٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٩:٠٣١٣:٠١:٢٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٧:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٨:٠٦١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٧:١٠١٣:٠١:١٠١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٦:١٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٦:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٦:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٥:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١١:٥٥١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٥:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٣٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٣٦١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٥:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٠:٣٤١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٥١٠٠:١٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٣٥٠٠:١٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٤:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:١٦٠٠:١٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٣:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٣١٠٠:١٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرهادبیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرهادبیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرهادبیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرهادبیگی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای فرهادبیگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فرهادبیگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادبیگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای فرهادبیگی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای فرهادبیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای فرهادبیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای فرهادبیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرهادبیگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادبیگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرهادبیگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای فرهادبیگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادبیگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرهادبیگی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:٤١٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٤:١٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٥٤١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٤:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٤:٣٣١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٤:٣٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٥:١١١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٤:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٥:٥٠١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٤:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٦:٢٩١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٢٤:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٧:٠٨١٣:١٠:٤١٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٥:٠٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٧:٤٧١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٥:١٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٨:٢٧١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٥:١٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٩:٠٧١٣:١٠:٣٤٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٥:٢٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٩:٤٦١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٥:٢٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٠:٢٦١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٥:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:٢١:٠٦١٣:١٠:٢١١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٥:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢١:٤٥١٣:١٠:١٥١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٥:٣٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٠:٠٩١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٥:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٠:٠٢١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٥:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:٤٥١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٥:٤١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٥:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٥:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:٠٩٠٠:٢٥:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٩:١٩١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٠٧٠٠:٢٥:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢٥:٣٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٥:٣٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٨:٤٦١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٥:٢٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٥:٢٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٨:٢١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٥:١٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٠:١٧١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٥:١٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٢٥:٠٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٥:٠٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٢:١٢١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢٤:٥٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٧:١١١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٥٨٠٠:٢٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فرهادبیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرهادبیگی روستای فرهادبیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرهادبیگی روستای فرهادبیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرهادبیگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادبیگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای فرهادبیگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرهادبیگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرهادبیگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرهادبیگی

روستای فرهادبیگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرهادبیگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرهادبیگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرهادبیگی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فرهادبیگی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای فرهادبیگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرهادبیگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرهادبیگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرهادبیگی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق فرهادبیگی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فرهادبیگی
زمان پخش اذان آنلاین به افق فرهادبیگی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فرهادبیگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرهادبیگی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فرهادبیگی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فرهادبیگی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فرهادبیگی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرهادبیگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو