جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فرهادبیگی

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز فرهادبیگی


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤١
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥١

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرهادبیگی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای فرهادبیگی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فرهادبیگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فرهادبیگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

امام جعفر صادق (ع)
آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آینده نوشته می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرهادبیگی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرهادبیگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرهادبیگی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فرهادبیگی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرهادبیگی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فرهادبیگی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٦:٣٨١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٣٣٠٠:٢٢:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٤:١٣١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:١٧٠٠:٢١:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٤:١٨١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٠٠٠٠:٢١:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢١:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٣:٣١١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٠:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٣:١٨١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:١٢٠٠:٢٠:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٠:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٤٠٠٠:١٩:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٢:٤٢١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٩:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٦:٢٧١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٠٨٠٠:١٩:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٢:١٩١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٨:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:١٧١٣:٠١:٥٩١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٨:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٢:١٥١٣:٠١:٤٩١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١٨:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢١:١٥١٣:٠١:٤٠١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٢٠٠:١٧:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٠:١٥١٣:٠١:٣٢١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٣٧٠٠:١٧:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٩:١٦١٣:٠١:٢٤١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:٢٢٠٠:١٧:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٨:١٩١٣:٠١:١٧١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٧:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٧:٢٢١٣:٠١:١٠١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١١٠٦:١٦:٢٦١٣:٠١:٠٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٦:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٦:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٥:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٥:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٥:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٨٠٦:١١:١٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٥:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٠:٣٤١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٢٤٠٠:١٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فرهادبیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فرهادبیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فرهادبیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرهادبیگی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فرهادبیگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فرهادبیگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادبیگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فرهادبیگی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای فرهادبیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فرهادبیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فرهادبیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرهادبیگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادبیگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادبیگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرهادبیگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادبیگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادبیگی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٣:٠٨١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٣:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٣:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٣١٠٠:١٣:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠١:٤٠١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:١٢٠٠:١٣:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠١:١٣١٣:٠١:١١٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٣:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠١:١٧٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٣:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:١١٠٠:١٣:٤٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٣:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٣:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٠٥٠٠:١٣:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٣:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٣:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٥١٠٠:١٣:٥٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٤:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٤:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١٤:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٤:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٤:٢٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٠٠٠٠:١٤:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٤:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٣:٤٣٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٤:٥١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٣:٥٥٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٥:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٤:٠٧٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٥:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٧:٣٣١٣:٠٤:٢٠٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٥:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٤:٣٣٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٣٠٠٠:١٥:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٤:٤٦٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٥١٠٠:١٥:٤٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:١١٠٠:١٥:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠٥:١٢٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٢٩٠٠:١٦:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٥:٢٥٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٦:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٥:٣٨٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٦:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٥:٥١٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٦٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فرهادبیگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادبیگی روستای فرهادبیگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادبیگی روستای فرهادبیگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرهادبیگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادبیگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فرهادبیگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرهادبیگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرهادبیگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرهادبیگی

روستای فرهادبیگی بر روی نقشه

روستای فرهادبیگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرهادبیگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرهادبیگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرهادبیگی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فرهادبیگی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای فرهادبیگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فرهادبیگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرهادبیگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرهادبیگی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فرهادبیگی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فرهادبیگی
جدول اوقات شرعی امروز فردا فرهادبیگی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ فرهادبیگی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فرهادبیگی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ فرهادبیگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرهادبیگی
افق شرعی امروز فردا فرهادبیگی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرهادبیگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو