جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فرهادآباد

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز فرهادآباد

اذان صبح: ٠٤:٥١:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٤
اذان ظهر: ١٢:١٦:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٣٤
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٠٥

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرهادآباد (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای فرهادآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای فرهادآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فرهادآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
شما نمی توانید یك بچه ی بد را دگرگون كنید، ولی رفتار بد را می توانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرهادآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرهادآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرهادآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فرهادآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرهادآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فرهادآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٤:١٣١٣:٢٤:٣١١٩:٥٥:٢١٢٠:١٣:٢٩٠٠:٤١:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٣:٠٠١٣:٢٤:١٧١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:١٦٠٠:٤٠:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥١:٤٧١٣:٢٤:٠٣١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٠٣٠٠:٤٠:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٥٠:٣٥١٣:٢٣:٤٩١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٥:٥٠٠٠:٤٠:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٣:٣٦١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٣٧٠٠:٣٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٨:١٣١٣:٢٣:٢٤١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٢٥٠٠:٣٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٧:٠٣١٣:٢٣:١٢١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:١٢٠٠:٣٩:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٥:٥٤١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٠٠٠٠:٣٨:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٤:٤٦١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠١:٢٢٢٠:١٩:٤٧٠٠:٣٨:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٣:٣٩١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٣٨:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٢:٣٢١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٨:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤١:٢٧١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٧:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٤٨٠٦:٤٠:٢٢١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٣٧:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٩:١٨١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٣٧:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:١٦١٣:٢١:٥٠٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٦:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٧:١٤١٣:٢١:٤٢٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣٦:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٦:١٣١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:١٢٠٠:٣٦:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٥:١٤١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٦:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٤:١٥١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٣٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٣:١٨١٣:٢١:١٦٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٣٥:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣٢:٢٢١٣:٢١:١١٢٠:١٠:٢٩٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٣٥:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣١:٢٧١٣:٢١:٠٦٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:١٤٠٠:٣٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٠:٣٣١٣:٢١:٠٢٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٠٢٠٠:٣٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٢٠:٥٩٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣١:٥١٠٠:٣٤:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٨:٤٩١٣:٢٠:٥٦٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٣٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٧:٥٩١٣:٢٠:٥٤٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٣٤:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٧:١٠١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٦:٢٣١٣:٢٠:٥١٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٣٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٥:٣٧١٣:٢٠:٥١٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرهادآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای فرهادآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فرهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای فرهادآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فرهادآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای فرهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فرهادآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فرهادآباد روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فرهادآباد روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای فرهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٢:٤٣١٢:١٧:٠٥١٨:٢٠:٥٦١٨:٣٨:٣١٢٣:٣٦:٢٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:١٣:٢٤١٢:١٦:٤٤١٨:١٩:٣٤١٨:٣٧:٠٨٢٣:٣٦:٠٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٤:٠٥١٢:١٦:٢٣١٨:١٨:١١١٨:٣٥:٤٦٢٣:٣٥:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٤:٤٦١٢:١٦:٠٣١٨:١٦:٤٩١٨:٣٤:٢٣٢٣:٣٥:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٥:٢٧١٢:١٥:٤٢١٨:١٥:٢٦١٨:٣٣:٠١٢٣:٣٥:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٦:٠٨١٢:١٥:٢٢١٨:١٤:٠٤١٨:٣١:٣٩٢٣:٣٤:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٦:٥٠١٢:١٥:٠١١٨:١٢:٤٢١٨:٣٠:١٧٢٣:٣٤:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٧:٣٢١٢:١٤:٤١١٨:١١:٢٠١٨:٢٨:٥٥٢٣:٣٤:١٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٨:١٤١٢:١٤:٢٢١٨:٠٩:٥٩١٨:٢٧:٣٤٢٣:٣٣:٥٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٨:٥٦١٢:١٤:٠٢١٨:٠٨:٣٨١٨:٢٦:١٤٢٣:٣٣:٣٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٩:٣٨١٢:١٣:٤٣١٨:٠٧:١٨١٨:٢٤:٥٣٢٣:٣٣:١٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٠:٢١١٢:١٣:٢٤١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٣:٣٤٢٣:٣٢:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢١:٠٤١٢:١٣:٠٦١٨:٠٤:٣٧١٨:٢٢:١٤٢٣:٣٢:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢١:٤٧١٢:١٢:٤٨١٨:٠٣:١٨١٨:٢٠:٥٦٢٣:٣٢:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٢:٣١١٢:١٢:٣٠١٨:٠١:٥٩١٨:١٩:٣٧٢٣:٣٢:٠٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٣:١٥١٢:١٢:١٣١٨:٠٠:٤١١٨:١٨:٢٠٢٣:٣١:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٣:٥٩١٢:١١:٥٦١٧:٥٩:٢٣١٨:١٧:٠٣٢٣:٣١:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٤:٤٣١٢:١١:٣٩١٧:٥٨:٠٦١٨:١٥:٤٦٢٣:٣١:١٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٥:٢٨١٢:١١:٢٣١٧:٥٦:٤٩١٨:١٤:٣١٢٣:٣٠:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٦:١٣١٢:١١:٠٨١٧:٥٥:٣٣١٨:١٣:١٦٢٣:٣٠:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٦:٥٩١٢:١٠:٥٣١٧:٥٤:١٨١٨:١٢:٠١٢٣:٣٠:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٧:٤٥١٢:١٠:٣٨١٧:٥٣:٠٣١٨:١٠:٤٨٢٣:٣٠:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٨:٣١١٢:١٠:٢٤١٧:٥١:٤٩١٨:٠٩:٣٥٢٣:٢٩:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٩:١٨١٢:١٠:١١١٧:٥٠:٣٦١٨:٠٨:٢٣٢٣:٢٩:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٠:٠٥١٢:٠٩:٥٨١٧:٤٩:٢٤١٨:٠٧:١٢٢٣:٢٩:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٠:٥٢١٢:٠٩:٤٦١٧:٤٨:١٢١٨:٠٦:٠٢٢٣:٢٩:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٢٠٦:٣١:٤٠١٢:٠٩:٣٥١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٤:٥٣٢٣:٢٨:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٢:٢٨١٢:٠٩:٢٤١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٣:٤٥٢٣:٢٨:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٣:١٧١٢:٠٩:١٣١٧:٤٤:٤٣١٨:٠٢:٣٧٢٣:٢٨:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٤:٠٦١٢:٠٩:٠٤١٧:٤٣:٣٥١٨:٠١:٣١٢٣:٢٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادآباد روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادآباد روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فرهادآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرهادآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرهادآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرهادآباد

روستای فرهادآباد بر روی نقشه

روستای فرهادآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرهادآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای فرهادآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای فرهادآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای فرهادآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فرهادآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای فرهادآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرهادآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فرهادآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فرهادآباد
افق شرعی امروز فردا فرهادآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فرهادآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرهادآباد
زمان پخش اذان زنده به افق فرهادآباد
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فرهادآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فرهادآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو