جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فرهادآباد

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز فرهادآباد


اذان صبح: ٠٥:٥٨:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:١١
اذان ظهر: ١٢:٣١:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤٦

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرهادآباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای فرهادآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای فرهادآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرهادآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

امام علی (ع)
آن قدر پینه بر جامه‌ی خود زدم كه شرم كردم از آن كس كه بر آن پینه می‌زد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرهادآباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرهادآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرهادآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فرهادآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرهادآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فرهادآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٠:١١١٣:١٨:٥٢١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٢٦٠٠:٣٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٨:٤٢١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:١٣٠٠:٣٤:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١١٠٦:٣٨:٠٢١٣:١٨:٣٢١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٤:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٣:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٥:٥٦١٣:١٨:١٤٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٣:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٨:٠٦٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٣٣:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٣:٥٤١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٣:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٧:٥١٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣٢:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣١:٥٥١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٢:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٣٣٠٠:٣٢:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥١٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٧:٣٢٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٣٢:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٣١:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٨:١٢١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣١:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٧:١٩٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٣١:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٧:١٥٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٣١:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٧:١٢٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣١:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٧:١٠٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٠:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٧:٠٩٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:٣٠:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٣:١٤١٣:١٧:٠٧٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٠:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٧:٠٧٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٢٥٠٠:٣٠:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢١:٤٥١٣:١٧:٠٧٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:١١٠٠:٣٠:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢١:٠٢١٣:١٧:٠٨٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٣٠:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢٠:٢١١٣:١٧:٠٩٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٩:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٩:٤١١٣:١٧:١١٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٩:٠٣١٣:١٧:١٣٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٩:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٨:٢٦١٣:١٧:١٦٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٩:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٧:٥١١٣:١٧:٢٠٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٩:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٧:١٧١٣:١٧:٢٤٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٩:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٦:٤٥١٣:١٧:٢٨٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:١١٠٠:٢٩:٢٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٦:١٤١٣:١٧:٣٤٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٢٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرهادآباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای فرهادآباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای فرهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای فرهادآباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢٢:٤٥١٢:٢٢:٠٦١٧:٢١:٣٠١٧:٤١:٠٢٢٣:٣٨:٤٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٣:٠٥١٢:٢٢:٣٥١٧:٢٢:٠٩١٧:٤١:٤١٢٣:٣٩:١٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٣:٢٣١٢:٢٣:٠٤١٧:٢٢:٥٠١٧:٤٢:٢١٢٣:٣٩:٤٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٤٥٠٧:٢٣:٤٠١٢:٢٣:٣٣١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٣:٠٢٢٣:٤٠:١٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٧:٠٣٠٧:٢٣:٥٤١٢:٢٤:٠٢١٧:٢٤:١٦١٧:٤٣:٤٤٢٣:٤٠:٤٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:٢٠٠٧:٢٤:٠٧١٢:٢٤:٣٠١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٤:٢٨٢٣:٤١:١٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٤:٥٨١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٥:١٢٢٣:٤١:٤٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٤٩٠٧:٢٤:٢٨١٢:٢٥:٢٦١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٥:٥٧٢٣:٤٢:١٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢٤:٣٥١٢:٢٥:٥٣١٧:٢٧:١٩١٧:٤٦:٤٣٢٣:٤٢:٤٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:١١٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:٢٠١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٧:٣٠٢٣:٤٣:١٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٦:٤٦١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٨:١٨٢٣:٤٣:٤٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٤:٤٧١٢:٢٧:١٢١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٩:٠٦٢٣:٤٤:١٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٣٤٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢٧:٣٧١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٥٦٢٣:٤٤:٣٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٨:٠٢١٧:٣١:٢٩١٧:٥٠:٤٥٢٣:٤٥:٠٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٤١٠٧:٢٤:٤٣١٢:٢٨:٢٦١٧:٣٢:٢١١٧:٥١:٣٦٢٣:٤٥:٣٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٢٤:٣٨١٢:٢٨:٤٩١٧:٣٣:١٤١٧:٥٢:٢٧٢٣:٤٥:٥٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٢٤:٣١١٢:٢٩:١٢١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٣:١٩٢٣:٤٦:٢٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٤٠٠٧:٢٤:٢٢١٢:٢٩:٣٥١٧:٣٥:٠١١٧:٥٤:١١٢٣:٤٦:٤٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٤:١١١٢:٢٩:٥٦١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٥:٠٣٢٣:٤٧:١٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٣:٥٩١٢:٣٠:١٨١٧:٣٦:٥١١٧:٥٥:٥٧٢٣:٤٧:٣٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٣:٤٥١٢:٣٠:٣٨١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٦:٥٠٢٣:٤٨:٠١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٨:١٦٠٧:٢٣:٢٩١٢:٣٠:٥٨١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٧:٤٤٢٣:٤٨:٢٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٣:١١١٢:٣١:١٧١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٨:٣٨٢٣:٤٨:٤٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٢:٥٢١٢:٣١:٣٥١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:٣٣٢٣:٤٩:٠٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٤٠٠٧:٢٢:٣١١٢:٣١:٥٣١٧:٤١:٣٢١٨:٠٠:٢٧٢٣:٤٩:٢٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٢:٠٨١٢:٣٢:١٠١٧:٤٢:٢٩١٨:٠١:٢٢٢٣:٤٩:٤٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٧:٠٨٠٧:٢١:٤٣١٢:٣٢:٢٦١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٢:١٨٢٣:٥٠:٠٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢١:١٧١٢:٣٢:٤١١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٣:١٣٢٣:٥٠:٢٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٠:٤٩١٢:٣٢:٥٦١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٤:٠٨٢٣:٥٠:٤٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٠:١٩١٢:٣٣:١٠١٧:٤٦:١٩١٨:٠٥:٠٤٢٣:٥١:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای فرهادآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای فرهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای فرهادآباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٤٠٧:٢٠:١٣١٢:١٩:٠٦١٧:١٨:٠٠١٧:٣٧:٣٤٢٣:٣٥:٤٧
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٣٠٧:٢٠:٤٢١٢:١٩:٣٦١٧:١٨:٣١١٧:٣٨:٠٥٢٣:٣٦:١٦
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢١:١٠١٢:٢٠:٠٦١٧:١٩:٠٤١٧:٣٨:٣٨٢٣:٣٦:٤٦
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٩٠٧:٢١:٣٦١٢:٢٠:٣٦١٧:١٩:٣٩١٧:٣٩:١٢٢٣:٣٧:١٧
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٢:٠١١٢:٢١:٠٦١٧:٢٠:١٤١٧:٣٩:٤٧٢٣:٣٧:٤٧
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٩٠٧:٢٢:٢٤١٢:٢١:٣٦١٧:٢٠:٥١١٧:٤٠:٢٤٢٣:٣٨:١٧
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢٢:٤٥١٢:٢٢:٠٦١٧:٢١:٣٠١٧:٤١:٠٢٢٣:٣٨:٤٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٣:٠٥١٢:٢٢:٣٥١٧:٢٢:٠٩١٧:٤١:٤١٢٣:٣٩:١٧
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٣:٢٣١٢:٢٣:٠٤١٧:٢٢:٥٠١٧:٤٢:٢١٢٣:٣٩:٤٨
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٥٠٧:٢٣:٤٠١٢:٢٣:٣٣١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٣:٠٢٢٣:٤٠:١٨
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٣٠٧:٢٣:٥٤١٢:٢٤:٠٢١٧:٢٤:١٦١٧:٤٣:٤٤٢٣:٤٠:٤٨
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٠٠٧:٢٤:٠٧١٢:٢٤:٣٠١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٤:٢٨٢٣:٤١:١٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٤:٥٨١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٥:١٢٢٣:٤١:٤٧
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٩٠٧:٢٤:٢٨١٢:٢٥:٢٦١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٥:٥٧٢٣:٤٢:١٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢٤:٣٥١٢:٢٥:٥٣١٧:٢٧:١٩١٧:٤٦:٤٣٢٣:٤٢:٤٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١١٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:٢٠١٧:٢٨:٠٧١٧:٤٧:٣٠٢٣:٤٣:١٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٦:٤٦١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٨:١٨٢٣:٤٣:٤٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٤:٤٧١٢:٢٧:١٢١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٩:٠٦٢٣:٤٤:١٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٤٠٧:٢٤:٤٨١٢:٢٧:٣٧١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٥٦٢٣:٤٤:٣٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٨:٠٢١٧:٣١:٢٩١٧:٥٠:٤٥٢٣:٤٥:٠٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤١٠٧:٢٤:٤٣١٢:٢٨:٢٦١٧:٣٢:٢١١٧:٥١:٣٦٢٣:٤٥:٣٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٢٤:٣٨١٢:٢٨:٤٩١٧:٣٣:١٤١٧:٥٢:٢٧٢٣:٤٥:٥٨
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٢٠٧:٢٤:٣١١٢:٢٩:١٢١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٣:١٩٢٣:٤٦:٢٣
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٠٠٧:٢٤:٢٢١٢:٢٩:٣٥١٧:٣٥:٠١١٧:٥٤:١١٢٣:٤٦:٤٩
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٤:١١١٢:٢٩:٥٦١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٥:٠٣٢٣:٤٧:١٣
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣١٠٧:٢٣:٥٩١٢:٣٠:١٨١٧:٣٦:٥١١٧:٥٥:٥٧٢٣:٤٧:٣٧
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٣:٤٥١٢:٣٠:٣٨١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٦:٥٠٢٣:٤٨:٠١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٦٠٧:٢٣:٢٩١٢:٣٠:٥٨١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٧:٤٤٢٣:٤٨:٢٤
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٥٠٧:٢٣:١١١٢:٣١:١٧١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٨:٣٨٢٣:٤٨:٤٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٢:٥٢١٢:٣١:٣٥١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:٣٣٢٣:٤٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای فرهادآباد روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای فرهادآباد روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فرهادآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرهادآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرهادآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرهادآباد

روستای فرهادآباد بر روی نقشه

روستای فرهادآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرهادآباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای فرهادآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای فرهادآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرهادآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرهادآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرهادآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فرهادآباد
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ فرهادآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فرهادآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فرهادآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق فرهادآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق فرهادآباد
زمان پخش اذان زنده به افق فرهادآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو