جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فرهادآباد

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز فرهادآباد

اذان صبح: ٠٥:٠٥:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٥١
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٠٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:٢٥

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرهادآباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای فرهادآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای فرهادآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فرهادآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرهادآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرهادآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرهادآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فرهادآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرهادآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فرهادآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٢:٠٧١٣:٢١:٠٢١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٨:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٠:٥٤١٣:٢٠:٤٧١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:١٥٠٠:٣٧:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤٩:٤١١٣:٢٠:٣٣١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٠١٠٠:٣٧:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٨:٢٩١٣:٢٠:١٩١٩:٥٢:٤١٢٠:١٠:٤٨٠٠:٣٧:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٧:١٨١٣:٢٠:٠٦١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٣٤٠٠:٣٦:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٦:٠٨١٣:١٩:٥٣١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٢٠٠٠:٣٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٤:٥٨١٣:١٩:٤٠١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٠٧٠٠:٣٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٣:٤٩١٣:١٩:٢٨١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٣:٥٣٠٠:٣٥:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٢:٤١١٣:١٩:١٦١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٤٠٠٠:٣٥:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤١:٣٤١٣:١٩:٠٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٢٧٠٠:٣٥:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٨:٥٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:١٤٠٠:٣٤:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥١٠٦:٣٩:٢١١٣:١٨:٤٣١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٠١٠٠:٣٤:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٨:١٧١٣:١٨:٣٣١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٧:٤٨٠٠:٣٤:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٧:١٣١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٣٥٠٠:٣٣:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٦:١٠١٣:١٨:١٥٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٣:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٥:٠٨١٣:١٨:٠٦٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:١٠٠٠:٣٣:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٣٣:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٣:٠٧١٣:١٧:٥١٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٤٥٠٠:٣٢:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٢:٠٨١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٣٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣١:١١١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٣٢:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣٠:١٤١٣:١٧:٣٢٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٣٢:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٩:١٩١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣١:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٣١:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٧:٣١١٣:١٧:١٩٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣١:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٦:٤٠١٣:١٧:١٥٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣١:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٧:١٢٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣١:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٧:١٠٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٠:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٤:١٢١٣:١٧:٠٩٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣٠:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٣:٢٥١٣:١٧:٠٨٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرهادآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای فرهادآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فرهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای فرهادآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای فرهادآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای فرهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای فرهادآباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای فرهادآباد روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای فرهادآباد روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای فرهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٧:١٨١٣:٢٧:١٦٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٣٩:٥١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٧:٥٧١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٤٠:٠١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢٧:١٩٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٤٠:١١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٩:١٨١٣:٢٧:١٩٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٤:٢٠٠٠:٤٠:٢١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٩:٥٨١٣:٢٧:١٩٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٤٠:٣٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٣٠:٣٩١٣:٢٧:١٨٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٢:٥١٠٠:٤٠:٣٨
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣١:٢٠١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٢:٥٠٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٤٠:٤٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤١٠٦:٣٢:٠١١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤١:١٦٠٠:٤٠:٥٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٢:٤٢١٣:٢٧:١٣٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٤٠:٥٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤١٠٦:٣٣:٢٣١٣:٢٧:٠٩٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٤١:٠٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٤:٠٥١٣:٢٧:٠٦٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٤١:١٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٤:٤٦١٣:٢٧:٠١٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٤١:١٥
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٥:٢٨١٣:٢٦:٥٦٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٤١:١٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٦:٠٩١٣:٢٦:٥١٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٤١:٢٢
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٦:٥١١٣:٢٦:٤٤٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٤١:٢٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٧:٣٣١٣:٢٦:٣٧٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٠٤٠٠:٤١:٢٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٦:٣٠٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٤١:٢٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٦:٢٢٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٤١:٢٩
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٩:٣٨١٣:٢٦:١٤٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٠٢٠٠:٤١:٢٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٨٠٦:٤٠:٢٠١٣:٢٦:٠٤٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٤١:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٤١:٠١١٣:٢٥:٥٥٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٤١:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤١:٤٣١٣:٢٥:٤٥٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٧:٥١٠٠:٤١:٢٦
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤٢:٢٤١٣:٢٥:٣٤٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٤١:٢٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٣:٠٦١٣:٢٥:٢٣٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٤١:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٣:٤٧١٣:٢٥:١١٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٤:٣١٠٠:٤١:١٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٤:٢٩١٣:٢٤:٥٩٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٤١:١٣
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٥:١٠١٣:٢٤:٤٦٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:١٣٠٠:٤١:٠٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٥:٥١١٣:٢٤:٣٢٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٠٢٠٠:٤١:٠٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٦:٣٢١٣:٢٤:١٩٢٠:٠١:٣٥٢٠:١٩:٥١٠٠:٤٠:٥٦
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٧:١٣١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٨:٣٩٠٠:٤٠:٥٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٧:٥٤١٣:٢٣:٥٠١٩:٥٩:١٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:٤٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فرهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادآباد روستای فرهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرهادآباد روستای فرهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرهادآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فرهادآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرهادآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرهادآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرهادآباد

روستای فرهادآباد بر روی نقشه

روستای فرهادآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرهادآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای فرهادآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای فرهادآباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای فرهادآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فرهادآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای فرهادآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرهادآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ فرهادآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرهادآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فرهادآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا فرهادآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق فرهادآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فرهادآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فرهادآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق فرهادآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرهادآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو