جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فرمهین

فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز فرمهین


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤١
نیمه شب: ٢٣:٢١:٤١

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فرمهین (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر فرمهین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر فرمهین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فرمهین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
كوه در نزد كوهنورد، بزرگتر و بهتر آشكار می‌شود تا اینكه آن را از دشتی دور ببیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فرمهین

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فرمهین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فرمهین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فرمهین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فرمهین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فرمهین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٤:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٩:١٠١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٤:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٣:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٣:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٣:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٢:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٢:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٨:١٩١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٢:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٨:١٢١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢١:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢١:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢١:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢١:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٦:١٠١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:١٧٠٠:٢١:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٥:١٥١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٠:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٤:٢١١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٠:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٠:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٠:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٠٠٦:١١:٤٥١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٩:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:١٧٠٠:١٩:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٩:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٩:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٩:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٩:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٧:١١١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٠٨٠٠:١٨:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٧:٤٤٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٨:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٧:٥٢٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٨:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٨:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرمهین

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر فرمهین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر فرمهین

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرمهین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فرمهین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فرمهین

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٠:٤٩١١:٥٧:١٣١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:٣٧٢٣:١٤:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥١:٤٥١١:٥٧:٢٩١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٢:١٦٢٣:١٤:٣١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٢:٤٢١١:٥٧:٤٦١٧:٠٢:٣٤١٧:٢١:٥٦٢٣:١٤:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٣:٣٨١١:٥٨:٠٤١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:٣٧٢٣:١٤:٥٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٤:٣٤١١:٥٨:٢٢١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:٢١٢٣:١٥:١٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٥:٢٩١١:٥٨:٤١١٧:٠١:٣٨١٧:٢١:٠٧٢٣:١٥:٢٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٩٠٦:٥٦:٢٤١١:٥٩:٠١١٧:٠١:٢٣١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٥:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٧:١٩١١:٥٩:٢٢١٧:٠١:١١١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٦:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٨:١٣١١:٥٩:٤٣١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٦:٢٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٩:٠٧١٢:٠٠:٠٥١٧:٠٠:٥١١٧:٢٠:٢٧٢٣:١٦:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٠:٢٨١٧:٠٠:٤٤١٧:٢٠:٢٢٢٣:١٦:٥٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٧:٠٠:٥٢١٢:٠٠:٥١١٧:٠٠:٣٨١٧:٢٠:١٨٢٣:١٧:١٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠١:٤٣١٢:٠١:١٥١٧:٠٠:٣٥١٧:٢٠:١٧٢٣:١٧:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٣٠٧:٠٢:٣٤١٢:٠١:٣٩١٧:٠٠:٣٤١٧:٢٠:١٧٢٣:١٨:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٧٠٧:٠٣:٢٣١٢:٠٢:٠٤١٧:٠٠:٣٤١٧:٢٠:١٩٢٣:١٨:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٤:١٢١٢:٠٢:٢٩١٧:٠٠:٣٧١٧:٢٠:٢٣٢٣:١٨:٤٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٥:٠٠١٢:٠٢:٥٥١٧:٠٠:٤١١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٩:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٥:٤٧١٢:٠٣:٢٢١٧:٠٠:٤٨١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٩:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٦:٣٣١٢:٠٣:٤٨١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٩:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٧:١٨١٢:٠٤:١٦١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:٥٧٢٣:٢٠:٢٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٨:٠٢١٢:٠٤:٤٣١٧:٠١:١٨١٧:٢١:١٠٢٣:٢٠:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٨:٤٥١٢:٠٥:١١١٧:٠١:٣٢١٧:٢١:٢٥٢٣:٢١:١٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٩:٢٧١٢:٠٥:٣٩١٧:٠١:٤٧١٧:٢١:٤١٢٣:٢١:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٥٠٧:١٠:٠٧١٢:٠٦:٠٨١٧:٠٢:٠٥١٧:٢١:٥٩٢٣:٢٢:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٢٠٧:١٠:٤٦١٢:٠٦:٣٧١٧:٠٢:٢٤١٧:٢٢:١٩٢٣:٢٢:٣٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١١:٢٤١٢:٠٧:٠٦١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٢:٤١٢٣:٢٣:٠٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٣٠٧:١٢:٠٠١٢:٠٧:٣٥١٧:٠٣:٠٨١٧:٢٣:٠٤٢٣:٢٣:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٦٠٧:١٢:٣٥١٢:٠٨:٠٥١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٣:٢٩٢٣:٢٤:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٩٠٧:١٣:٠٩١٢:٠٨:٣٥١٧:٠٣:٥٩١٧:٢٣:٥٦٢٣:٢٤:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠١٠٧:١٣:٤١١٢:٠٩:٠٤١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٤:٢٤٢٣:٢٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فرمهین شهر فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فرمهین شهر فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرمهین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فرمهین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فرمهین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فرمهین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فرمهین

شهر فرمهین بر روی نقشه

شهر فرمهین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فرمهین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فرمهین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فرمهین
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فرمهین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فرمهین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فرمهین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرمهین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فرمهین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فرمهین
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ فرمهین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فرمهین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا فرمهین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فرمهین
جدول اوقات شرعی امروز فردا فرمهین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فرمهین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو