جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فرمهین

فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز فرمهین

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٢٩
اذان مغرب: ١٨:٢١:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٤٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فرمهین (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر فرمهین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فرمهین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فرمهین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فرمهین

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فرمهین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فرمهین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فرمهین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فرمهین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فرمهین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٩:٥٥١٣:١١:١٦١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٨:٣٩١٣:١١:٠١١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٧:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٠:٤٨١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:١٠٠٠:٢٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٦:١٠١٣:١٠:٣٤١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢٦:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٤:٥٦١٣:١٠:٢١١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٦:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٠:٠٨١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢٥:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٥:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١٩٠٠:٢٥:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٤:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٤:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٩:١٢١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٤:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٩:٠٢١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٣:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٣:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٢٠٠٠:٢٣:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٢:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٢:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٨:١٩١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٢:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٨:١٢١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٢:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٩:١٨١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢١:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٨:١٨١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢١:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:١٤٠٠:٢١:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٧:٥١١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢١:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٠:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٠:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٢٠:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١١:٥٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٠:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٧٠٦:١١:٠٨١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٠٥٠٠:١٩:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرمهین

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فرمهین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فرمهین

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرمهین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فرمهین

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فرمهین

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فرمهین شهر فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فرمهین شهر فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرمهین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فرمهین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فرمهین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرمهین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فرمهین

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٩:٢٣١٢:٠٣:٥٠١٨:٠٧:٤٤١٨:٢٥:٣٢٢٣:٢٢:٣٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٠:٠٦١٢:٠٣:٢٩١٨:٠٦:١٩١٨:٢٤:٠٦٢٣:٢٢:٢٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٠:٥٠١٢:٠٣:٠٨١٨:٠٤:٥٤١٨:٢٢:٤١٢٣:٢٢:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠١:٣٣١٢:٠٢:٤٧١٨:٠٣:٢٩١٨:٢١:١٦٢٣:٢١:٤٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٢:١٧١٢:٠٢:٢٧١٨:٠٢:٠٥١٨:١٩:٥٢٢٣:٢١:٢٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٣:٠٠١٢:٠٢:٠٦١٨:٠٠:٤٠١٨:١٨:٢٧٢٣:٢١:٠٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٣:٤٤١٢:٠١:٤٦١٧:٥٩:١٦١٨:١٧:٠٣٢٣:٢٠:٤٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٠١:٢٦١٧:٥٧:٥٢١٨:١٥:٣٩٢٣:٢٠:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٥:١٣١٢:٠١:٠٦١٧:٥٦:٢٨١٨:١٤:١٦٢٣:٢٠:٠٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٥:٥٧١٢:٠٠:٤٧١٧:٥٥:٠٥١٨:١٢:٥٣٢٣:١٩:٥١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٦:٤٢١٢:٠٠:٢٨١٧:٥٣:٤٢١٨:١١:٣٠٢٣:١٩:٣٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٧:٢٧١٢:٠٠:٠٩١٧:٥٢:١٩١٨:١٠:٠٨٢٣:١٩:١٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٨:١٢١١:٥٩:٥٠١٧:٥٠:٥٧١٨:٠٨:٤٦٢٣:١٨:٥٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٨:٥٨١١:٥٩:٣٢١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٧:٢٥٢٣:١٨:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:٠٩:٤٤١١:٥٩:١٥١٧:٤٨:١٤١٨:٠٦:٠٥٢٣:١٨:٢١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٠:٣٠١١:٥٨:٥٧١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٤:٤٥٢٣:١٨:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:١١:١٧١١:٥٨:٤٠١٧:٤٥:٣٣١٨:٠٣:٢٦٢٣:١٧:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٢:٠٣١١:٥٨:٢٤١٧:٤٤:١٤١٨:٠٢:٠٧٢٣:١٧:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٢:٥١١١:٥٨:٠٨١٧:٤٢:٥٥١٨:٠٠:٤٩٢٣:١٧:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:١٣:٣٨١١:٥٧:٥٢١٧:٤١:٣٧١٧:٥٩:٣٢٢٣:١٦:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٤:٢٦١١:٥٧:٣٧١٧:٤٠:١٩١٧:٥٨:١٥٢٣:١٦:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٥:١٤١١:٥٧:٢٣١٧:٣٩:٠٢١٧:٥٦:٥٩٢٣:١٦:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٦:٠٣١١:٥٧:٠٩١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٥:٤٤٢٣:١٦:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٦:٥٢١١:٥٦:٥٦١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٤:٣٠٢٣:١٥:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٧:٤١١١:٥٦:٤٣١٧:٣٥:١٦١٧:٥٣:١٧٢٣:١٥:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٣١١١:٥٦:٣١١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٢:٠٥٢٣:١٥:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٩:٢١١١:٥٦:١٩١٧:٣٢:٤٩١٧:٥٠:٥٣٢٣:١٥:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٠:١٢١١:٥٦:٠٨١٧:٣١:٣٧١٧:٤٩:٤٢٢٣:١٥:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢١:٠٢١١:٥٥:٥٨١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٨:٣٣٢٣:١٤:٥٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢١:٥٤١١:٥٥:٤٨١٧:٢٩:١٥١٧:٤٧:٢٤٢٣:١٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فرمهین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فرمهین شهر فرمهین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فرمهین شهر فرمهین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فرمهین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرمهین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فرمهین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فرمهین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فرمهین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فرمهین

شهر فرمهین بر روی نقشه

شهر فرمهین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فرمهین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فرمهین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فرمهین
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فرمهین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر فرمهین + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فرمهین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فرمهین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فرمهین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فرمهین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرمهین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فرمهین دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فرمهین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فرمهین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فرمهین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فرمهین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق فرمهین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق فرمهین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فرمهین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو