جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فرشته جان

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز فرشته جان


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٢

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرشته جان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای فرشته جان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فرشته جان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرشته جان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

بیل گیتس
هر گاه خبرهای بد را به عنوان یك نیاز به تغییر و نه یك خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شكست نخورده اید، بلكه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرشته جان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرشته جان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرشته جان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فرشته جان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرشته جان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فرشته جان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١١٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٢:١٠١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٢:٥٩٠٠:١٠:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٨:١٥١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٠:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٧:٢١١٢:٥١:٥١١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:١٤٠٠:١٠:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٦:٢٨١٢:٥١:٤٢١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٥١٠٠:١٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٥:٣٦١٢:٥١:٣٤١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤١٠٦:١٤:٤٥١٢:٥١:٢٦١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٣:٥٥١٢:٥١:١٩١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٣:٠٦١٢:٥١:١٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٢:١٨١٢:٥١:٠٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٨:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣١٠٦:١١:٣٠١٢:٥١:٠١١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٨:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٠:٥٦١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥٠:٥١١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٨:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٩:١٥١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٣١٠٠:٠٨:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٠٩٠٠:٠٧:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٠:٤١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٧:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٧:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٦:٣١١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٧:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٤١٠٠:٠٧:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٧:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٧:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٣٥٠٠:٠٧:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٣:٣٢١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:١٣٠٠:٠٦:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠٦:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠١:٥٩١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٠٥٠٠:٠٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠١:٣١١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠٦:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٠:٥٧١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٦:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٠:١٤١٢:٥١:٠٢١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرشته جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرشته جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرشته جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرشته جان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای فرشته جان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فرشته جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرشته جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای فرشته جان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای فرشته جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای فرشته جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای فرشته جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرشته جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرشته جان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرشته جان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای فرشته جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرشته جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرشته جان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٢٠٦:١١:١٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٦:٥٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١١:٤٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٧:٠٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٢:١٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٧:١٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٧:٢٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٣:٢١١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٧:٢٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٧:٣٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٧:٤٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٥:٠١١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٧:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٧:٤٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٧:٥٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٦:٤١١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٧:٥٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٧:١٤١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:١٤٠٠:١٧:٥٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٨:٠٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٨:٢١١٣:٠٠:١٨١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٨:٠٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٠:١٢١٩:٤١:٠٨١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٨:٠٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٨:٠٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٩:٥٩١٢:٥٩:٥٧١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:١٤٠٠:١٨:٠١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٨:٠٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٩:٤١١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٣١٠٠:١٧:٥٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢١:٣٧١٢:٥٩:٣١١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٧:٥٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٩:٢١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٧:٥٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٢:٤١١٢:٥٩:١١١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٤٨٠٠:١٧:٤٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٣:١٣١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٤:٢٣١٩:٥١:٥١٠٠:١٧:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٠:٥٤٠٠:١٧:٣٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٤:١٧١٢:٥٨:٣٦١٩:٣٢:٣٢١٩:٤٩:٥٦٠٠:١٧:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٤:٤٨١٢:٥٨:٢٤١٩:٣١:٣٥١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٧:٢٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٥:١٩١٢:٥٨:١١١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٧:٢٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٥:٥١١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٦:٥٨٠٠:١٧:١٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٧:٠٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٦:٥٢١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٦:٥٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥٧:١٤١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٣:٥٢٠٠:١٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فرشته جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرشته جان روستای فرشته جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرشته جان روستای فرشته جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرشته جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرشته جان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فرشته جان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرشته جان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرشته جان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرشته جان

روستای فرشته جان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرشته جان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرشته جان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرشته جان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فرشته جان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای فرشته جان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرشته جان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرشته جان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرشته جان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق فرشته جان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فرشته جان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فرشته جان
افق شرعی امروز فردا فرشته جان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرشته جان
زمان پخش اذان مستقیم به افق فرشته جان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فرشته جان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فرشته جان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرشته جان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو