جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فرسفج

تویسرکان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز فرسفج

اذان صبح: ٠٥:٠٥:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٢١
اذان ظهر: ١٢:٠١:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٥١:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٠٤

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فرسفج (شهرستان تویسرکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر فرسفج)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر فرسفج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فرسفج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
افسوس كه نمی توان كسانی را كه از پیش در خود احساسی نیافته اند، به درجه ای بالاتر از راستی و درستی رسانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فرسفج

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فرسفج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فرسفج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فرسفج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فرسفج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فرسفج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٦:٤٧١٣:١٧:٠٦١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:١٧٠٠:٣٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٥:٣١١٣:١٦:٥٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٣٣:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٤:١٦١٣:١٦:٣٧١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٣٢:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٣:٠١١٣:١٦:٢٤١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٣٢:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٤١:٤٦١٣:١٦:١٠١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٣١:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٥:٥٧١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٢٤٠٠:٣١:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٩:٢٠١٣:١٥:٤٤١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:١٤٠٠:٣١:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٨:٠٨١٣:١٥:٣٢١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٠٤٠٠:٣٠:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٦:٥٧١٣:١٥:٢٠١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٥٤٠٠:٣٠:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٥:٠٩١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٤٤٠٠:٣٠:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٤:٥٨١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٩:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٣:٢٨١٣:١٤:٤٨١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٩:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٢:٢١١٣:١٤:٣٨١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٩:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٦٠٦:٣١:١٤١٣:١٤:٢٨١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٩:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٣٠:٠٨١٣:١٤:١٩١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٨:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٤:١١١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٨:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٧:٥٩١٣:١٤:٠٣٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٨:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٣:٥٥٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٢٧:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٧:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٤:٥٥١٣:١٣:٤٢٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٧:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٣:٣٦٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٧:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٣:٣١٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٦:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٣:٢٧٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٦:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢١:٠٤١٣:١٣:٢٣٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢٠:١٠١٣:١٣:١٩٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٦:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٩:١٦١٣:١٣:١٧٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٦:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٨:٢٥١٣:١٣:١٤٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٥:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٧:٣٤١٣:١٣:١٣٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٥:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٦:٤٥١٣:١٣:١٢٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فرسفج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فرسفج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فرسفج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرسفج

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر فرسفج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فرسفج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرسفج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر فرسفج

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فرسفج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر فرسفج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر فرسفج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فرسفج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرسفج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فرسفج

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر فرسفج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرسفج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فرسفج

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر فرسفج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فرسفج شهر فرسفج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فرسفج شهر فرسفج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فرسفج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرسفج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر فرسفج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر فرسفج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرسفج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر فرسفج

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٨:٢١١٢:٠١:١٥١٧:٣٣:٤٢١٧:٥١:٥٣٢٣:٢٠:٠٤
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٩:١٢١٢:٠١:٠٧١٧:٣٢:٣٤١٧:٥٠:٤٦٢٣:١٩:٥٣
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٠:٠٥١٢:٠٠:٥٩١٧:٣١:٢٧١٧:٤٩:٤١٢٣:١٩:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٠:٥٧١٢:٠٠:٥٢١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٨:٣٦٢٣:١٩:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣١:٥٠١٢:٠٠:٤٦١٧:٢٩:١٥١٧:٤٧:٣٣٢٣:١٩:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٢:٤٣١٢:٠٠:٤١١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٣١٢٣:١٩:١٦
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٣:٣٧١٢:٠٠:٣٦١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٥:٣٠٢٣:١٩:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٤:٣١١٢:٠٠:٣٢١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٤:٣٠٢٣:١٩:٠٢
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٥:٢٥١٢:٠٠:٢٨١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٣:٣٢٢٣:١٨:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٦:١٩١٢:٠٠:٢٦١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٢:٣٥٢٣:١٨:٥٠
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٧:١٤١٢:٠٠:٢٤١٧:٢٣:٠٩١٧:٤١:٣٩٢٣:١٨:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٨:٠٩١٢:٠٠:٢٣١٧:٢٢:١٢١٧:٤٠:٤٥٢٣:١٨:٤١
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٩:٠٥١٢:٠٠:٢٣١٧:٢١:١٧١٧:٣٩:٥١٢٣:١٨:٣٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٠:٠٠١٢:٠٠:٢٤١٧:٢٠:٢٣١٧:٣٩:٠٠٢٣:١٨:٣٤
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٠:٥٦١٢:٠٠:٢٥١٧:١٩:٣٠١٧:٣٨:٠٩٢٣:١٨:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤١:٥٣١٢:٠٠:٢٨١٧:١٨:٣٩١٧:٣٧:٢١٢٣:١٨:٣١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤٢:٤٩١٢:٠٠:٣١١٧:١٧:٥٠١٧:٣٦:٣٣٢٣:١٨:٣١
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٣:٤٦١٢:٠٠:٣٥١٧:١٧:٠١١٧:٣٥:٤٨٢٣:١٨:٣٢
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٤:٤٣١٢:٠٠:٤٠١٧:١٦:١٥١٧:٣٥:٠٣٢٣:١٨:٣٣
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٥:٤٠١٢:٠٠:٤٦١٧:١٥:٣٠١٧:٣٤:٢١٢٣:١٨:٣٥
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٦:٣٧١٢:٠٠:٥٣١٧:١٤:٤٦١٧:٣٣:٤٠٢٣:١٨:٣٨
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٧:٣٥١٢:٠١:٠٠١٧:١٤:٠٥١٧:٣٣:٠٠٢٣:١٨:٤٢
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٨:٣٢١٢:٠١:٠٩١٧:١٣:٢٤١٧:٣٢:٢٢٢٣:١٨:٤٦
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٩:٣٠١٢:٠١:١٨١٧:١٢:٤٦١٧:٣١:٤٦٢٣:١٨:٥٢
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٥٠:٢٧١٢:٠١:٢٨١٧:١٢:٠٩١٧:٣١:١٢٢٣:١٨:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:٢٥١٢:٠١:٣٩١٧:١١:٣٤١٧:٣٠:٣٩٢٣:١٩:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٢:٢٢١٢:٠١:٥١١٧:١١:٠٠١٧:٣٠:٠٨٢٣:١٩:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥٣:٢٠١٢:٠٢:٠٤١٧:١٠:٢٩١٧:٢٩:٣٩٢٣:١٩:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٤:١٧١٢:٠٢:١٧١٧:٠٩:٥٩١٧:٢٩:١١٢٣:١٩:٣٢
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:١٤١٢:٠٢:٣٢١٧:٠٩:٣١١٧:٢٨:٤٥٢٣:١٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فرسفج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر فرسفج شهر فرسفج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر فرسفج شهر فرسفج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فرسفج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرسفج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فرسفج

فَرِسفَج شهری است در استان همدان ایران. فرسفج مرکز بخش قلقل‌رود شهرستان تویسرکان است و در جنوب باختری استان همدان قرار گرفته‌است. ادامهٔ راه شهر همدان به تویسرکان به دوراهی فرسفج می‌رسد

شهر فرسفج در ویکیپدیا

شهر فرسفج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فرسفج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فرسفج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فرسفج بر روی نقشه

شهر فرسفج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فرسفج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فرسفج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فرسفج
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر فرسفج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر فرسفج + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر فرسفج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فرسفج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فرسفج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فرسفج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فرسفج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ فرسفج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فرسفج
جدول اوقات شرعی امروز فردا فرسفج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فرسفج
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فرسفج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فرسفج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرسفج
افق شرعی امروز فردا فرسفج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فرسفج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو