جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فردوس

فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز فردوس


اذان صبح: ٠٤:٥٢:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١١
اذان ظهر: ١١:٥٠:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٠٩:٢٩

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فردوس (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ شهر فردوس)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر فردوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فردوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
رسانه تنها می تواند پژواك ندای مردم باشد، نه اینكه به مردم بگوید شما چه بگویید كه خوشایند ما باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فردوس

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فردوس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فردوس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فردوس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فردوس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فردوس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٥:٢٥١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٥:١٥١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٠:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٥:٠٥١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:٠٥٢٣:٥٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٤:٥٦١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤٩:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:٠٨١٢:٣٤:٤٧١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٩:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٤:٣٩١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٩:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٤:٣١١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٤:٢٤١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:١٢٢٣:٤٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٤:١٧١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٨:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٤:١١١٩:٢٢:٥١١٩:٤١:٥١٢٣:٤٨:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٤١٢٣:٤٧:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٣:٣٠٢٣:٤٧:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٠١٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٢٠٢٣:٤٧:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:٠٩٢٣:٤٧:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٢٢١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٦:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٣٦٢٣:٤٦:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٢٤٢٣:٤٦:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٨:٠١١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:١٣٢٣:٤٦:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٧:١٤١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:٠١٢٣:٤٦:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٤٣٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٣:٤٠١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٣٥:٤٤١٢:٣٣:٤١١٩:٣٢:٠٣١٩:٥١:٣٧٢٣:٤٥:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٣٥:٠١١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٢٥٢٣:٤٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٤:٢٠١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:١٢٢٣:٤٥:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٣٣:٤٠١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٥٩٢٣:٤٥:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٣:٤٩١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣٣:٥٣١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٥:٣١٢٣:٤٥:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣١:٥٠١٢:٣٣:٥٧١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٥:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣١:١٦١٢:٣٤:٠١١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٠٢٢٣:٤٥:٠٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٤:٠٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٧:٤٧٢٣:٤٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فردوس

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر فردوس

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر فردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر فردوس

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٨:٠٦١١:٤٩:٥٥١٧:٠٢:٠٥١٧:٢١:٠٠٢٣:٠٧:٢٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٧:٣١١١:٥٠:٠٧١٧:٠٣:٠٥١٧:٢١:٥٧٢٣:٠٧:٣٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٦:٥٥١١:٥٠:١٩١٧:٠٤:٠٤١٧:٢٢:٥٤٢٣:٠٧:٥٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٦:١٧١١:٥٠:٢٩١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٣:٥١٢٣:٠٨:٠٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١١:١٣٠٦:٣٥:٣٧١١:٥٠:٣٩١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٤:٤٨٢٣:٠٨:٢١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٤:٥٦١١:٥٠:٤٨١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٥:٤٥٢٣:٠٨:٣٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٤:١٤١١:٥٠:٥٦١٧:٠٨:٠١١٧:٢٦:٤٢٢٣:٠٨:٤٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٣:٣٠١١:٥١:٠٣١٧:٠٩:٠٠١٧:٢٧:٣٩٢٣:٠٨:٥٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٢:٤٤١١:٥١:١٠١٧:٠٩:٥٩١٧:٢٨:٣٥٢٣:٠٩:٠٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣١:٥٧١١:٥١:١٥١٧:١٠:٥٧١٧:٢٩:٣٢٢٣:٠٩:١٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣١:٠٨١١:٥١:٢٠١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٢٨٢٣:٠٩:٢٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٠:١٨١١:٥١:٢٤١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:٢٤٢٣:٠٩:٢٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٩:٢٧١١:٥١:٢٧١٧:١٣:٥٢١٧:٣٢:١٩٢٣:٠٩:٣٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٨:٣٤١١:٥١:٢٩١٧:١٤:٥٠١٧:٣٣:١٥٢٣:٠٩:٤١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٧:٤٠١١:٥١:٣١١٧:١٥:٤٧١٧:٣٤:١٠٢٣:٠٩:٤٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٦:٤٤١١:٥١:٣٢١٧:١٦:٤٤١٧:٣٥:٠٥٢٣:٠٩:٤٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٥:٤٨١١:٥١:٣٢١٧:١٧:٤١١٧:٣٦:٠٠٢٣:٠٩:٥٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٤:٥٠١١:٥١:٣١١٧:١٨:٣٨١٧:٣٦:٥٥٢٣:٠٩:٥٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٣:٥١١١:٥١:٢٩١٧:١٩:٣٤١٧:٣٧:٤٩٢٣:٠٩:٥٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٢:٥١١١:٥١:٢٧١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٨:٤٣٢٣:٠٩:٥٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢١:٥٠١١:٥١:٢٤١٧:٢١:٢٦١٧:٣٩:٣٧٢٣:٠٩:٥٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٤٧١١:٥١:٢١١٧:٢٢:٢١١٧:٤٠:٣١٢٣:٠٩:٥٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٩:٤٤١١:٥١:١٦١٧:٢٣:١٦١٧:٤١:٢٤٢٣:٠٩:٥١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٨:٣٩١١:٥١:١١١٧:٢٤:١١١٧:٤٢:١٧٢٣:٠٩:٤٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٣٤١١:٥١:٠٦١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٣:١٠٢٣:٠٩:٤٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٦:٢٧١١:٥٠:٥٩١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٤:٠٢٢٣:٠٩:٤٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:٢٠١١:٥٠:٥٢١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٤:٥٤٢٣:٠٩:٣٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٤:١١١١:٥٠:٤٥١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٥:٤٦٢٣:٠٩:٢٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥١:١١٠٦:١٣:٠٢١١:٥٠:٣٧١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٦:٣٨٢٣:٠٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فردوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر فردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٣٤١١:٥١:٠٦١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٣:١٠٢٣:٠٩:٤٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٦:٢٧١١:٥٠:٥٩١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٤:٠٢٢٣:٠٩:٤٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:٢٠١١:٥٠:٥٢١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٤:٥٤٢٣:٠٩:٣٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٤:١١١١:٥٠:٤٥١٧:٢٧:٤٧١٧:٤٥:٤٦٢٣:٠٩:٢٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٣:٠٢١١:٥٠:٣٧١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٦:٣٨٢٣:٠٩:٢٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١١:٥٢١١:٥٠:٢٨١٧:٢٩:٣٣١٧:٤٧:٢٩٢٣:٠٩:١٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٠:٤١١١:٥٠:١٩١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٨:٢٠٢٣:٠٩:٠٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٠٩:٢٩١١:٥٠:٠٩١٧:٣١:١٧١٧:٤٩:١١٢٣:٠٨:٥٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٨:١٧١١:٤٩:٥٨١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:٠٢٢٣:٠٨:٤٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٧:٠٤١١:٤٩:٤٧١٧:٣٣:٠٠١٧:٥٠:٥٢٢٣:٠٨:٣٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٥:٥٠١١:٤٩:٣٦١٧:٣٣:٥١١٧:٥١:٤٢٢٣:٠٨:٢٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٤:٣٥١١:٤٩:٢٣١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٢:٣١٢٣:٠٨:١٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٣:٢٠١١:٤٩:١١١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٣:٢١٢٣:٠٨:٠٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٢:٠٤١١:٤٨:٥٨١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٤:١٠٢٣:٠٧:٥١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٠:٤٧١١:٤٨:٤٤١٧:٣٧:١٢١٧:٥٤:٥٩٢٣:٠٧:٣٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٢٠٥:٥٩:٣٠١١:٤٨:٣٠١٧:٣٨:٠١١٧:٥٥:٤٧٢٣:٠٧:٢٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٨:١٢١١:٤٨:١٦١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٦:٣٦٢٣:٠٧:٠٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٦:٥٤١١:٤٨:٠١١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٧:٢٤٢٣:٠٦:٥٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٥:٣٦١١:٤٧:٤٦١٧:٤٠:٢٧١٧:٥٨:١٢٢٣:٠٦:٣٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٤:١٧١١:٤٧:٣١١٧:٤١:١٦١٧:٥٨:٥٩٢٣:٠٦:٢١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٢:٥٧١١:٤٧:١٥١٧:٤٢:٠٤١٧:٥٩:٤٧٢٣:٠٦:٠٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥١:٣٧١١:٤٦:٥٩١٧:٤٢:٥١١٨:٠٠:٣٤٢٣:٠٥:٤٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٠:١٧١١:٤٦:٤٢١٧:٤٣:٣٩١٨:٠١:٢٢٢٣:٠٥:٣٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٨:٥٧١١:٤٦:٢٦١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٢:٠٩٢٣:٠٥:١٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٤٧:٣٦١١:٤٦:٠٩١٧:٤٥:١٣١٨:٠٢:٥٦٢٣:٠٤:٥٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٦:١٥١١:٤٥:٥٢١٧:٤٦:٠٠١٨:٠٣:٤٣٢٣:٠٤:٣٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٤:٥٤١١:٤٥:٣٥١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٤:٣٠٢٣:٠٤:١٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٣:٣٣١١:٤٥:١٧١٧:٤٧:٣٤١٨:٠٥:١٦٢٣:٠٣:٥٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٢:١١١١:٤٥:٠٠١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٦:٠٣٢٣:٠٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فردوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فردوس

شهر فردوس مرکز شهرستان فردوس، در استان خراسان جنوبی است. این شهر در فاصله ۳۴۵ کیلومتری جنوب مشهد و ۱۹۵ کیلومتری شمال غربی بیرجند و در مسیر محور اصلی ارتباطی استان‌های یزد، کرمان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و فارس به مشهد واقع است

شهر فردوس در ویکیپدیا

شهر فردوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فردوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فردوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فردوس بر روی نقشه

شهر فردوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فردوس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فردوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فردوس
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر فردوس + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر فردوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فردوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فردوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فردوس رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ فردوس دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فردوس
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فردوس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فردوس
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فردوس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فردوس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق فردوس
افق شرعی امروز فردا فردوس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فردوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو