جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فردوس

فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز فردوس


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٢٦

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فردوس (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر فردوس)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر فردوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فردوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هرمان هسه
آنان كه نمی توانند مسئولیت بپذیرند، به رهبر نیاز دارند و برای داشتن رهبر، داد و فریاد راه می اندازند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فردوس

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فردوس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فردوس ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فردوس (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فردوس ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فردوس ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٧:٤٧١٢:٣٧:٣٥١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٦:٠٩٢٣:٥٤:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٦:٣٢١٢:٣٧:٢١١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٥٧٢٣:٥٣:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٥:١٨١٢:٣٧:٠٧١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٤٥٢٣:٥٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٤:٠٤١٢:٣٦:٥٣١٩:١٠:١٤١٩:٢٨:٣٣٢٣:٥٣:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٦:٣٩١٩:١١:٠٠١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٢:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠١:٣٨١٢:٣٦:٢٦١٩:١١:٤٧١٩:٣٠:١٠٢٣:٥٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٦:١٤١٩:١٢:٣٣١٩:٣٠:٥٩٢٣:٥٢:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٩:١٥١٢:٣٦:٠١١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٤٧٢٣:٥١:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٨:٠٥١٢:٣٥:٤٩١٩:١٤:٠٦١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥١:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٦:٥٦١٢:٣٥:٣٨١٩:١٤:٥٢١٩:٣٣:٢٥٢٣:٥١:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٥:٤٧١٢:٣٥:٢٧١٩:١٥:٣٩١٩:٣٤:١٤٢٣:٥٠:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٥:١٧١٩:١٦:٢٥١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٠:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٣:٣٣١٢:٣٥:٠٧١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥٠:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٢:٢٧١٢:٣٤:٥٧١٩:١٧:٥٨١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٩:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥١:٢٢١٢:٣٤:٤٨١٩:١٨:٤٥١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٩:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٤:٤٠١٩:١٩:٣١١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٩:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٩:١٦١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٠٩٢٣:٤٩:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٨:١٤١٢:٣٤:٢٤١٩:٢١:٠٥١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٨:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤٧:١٣١٢:٣٤:١٧١٩:٢١:٥٢١٩:٤٠:٤٨٢٣:٤٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٤:١١١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٣٨٢٣:٤٨:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٥:١٥١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:٢٧٢٣:٤٧:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:١٧٢٣:٤٧:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:١٨٠٥:٤٣:٢٢١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٤:٠٦٢٣:٤٧:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٢:٢٧١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٥٦٢٣:٤٧:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٤٥٢٣:٤٧:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٦:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٢٣٢٣:٤٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٩:٠٠١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:١٢٢٣:٤٦:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٨:١٢١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٩:٠١٢٣:٤٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فردوس

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر فردوس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر فردوس

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فردوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر فردوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر فردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر فردوس

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣١:٥٠١٢:٣٣:٥٧١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٥:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣١:١٦١٢:٣٤:٠١١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٠٢٢٣:٤٥:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٤:٠٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٧:٤٧٢٣:٤٥:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٠:١٣١٢:٣٤:١٢١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٨:٣١٢٣:٤٥:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٣٠٥:٢٩:٤٤١٢:٣٤:١٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٩:١٤٢٣:٤٥:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٢٩:١٦١٢:٣٤:٢٥١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٩:٥٧٢٣:٤٤:٥٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٥٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٤:٣٢١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠٠:٣٩٢٣:٤٤:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٤٠٥:٢٨:٢٥١٢:٣٤:٣٩١٩:٤١:١٢٢٠:٠١:٢٠٢٣:٤٤:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٤٠٥:٢٨:٠٢١٢:٣٤:٤٧١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٢:٠٠٢٣:٤٤:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٧٠٥:٢٧:٤١١٢:٣٤:٥٦١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٢:٤٠٢٣:٤٥:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٢٠٥:٢٧:٢١١٢:٣٥:٠٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٣:١٨٢٣:٤٥:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٢٧:٠٣١٢:٣٥:١٣١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٥٦٢٣:٤٥:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٩٠٥:٢٦:٤٦١٢:٣٥:٢٣١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٤:٣٣٢٣:٤٥:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٢٦:٣١١٢:٣٥:٣٣١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٥:٠٩٢٣:٤٥:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٣٠٥:٢٦:١٨١٢:٣٥:٤٣١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٤٤٢٣:٤٥:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٩٠٥:٢٦:٠٦١٢:٣٥:٥٣١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٦:١٨٢٣:٤٥:٢٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٢٥:٥٥١٢:٣٦:٠٤١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:٥٠٢٣:٤٥:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٢٥:٤٧١٢:٣٦:١٥١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٧:٢٢٢٣:٤٥:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٩٠٥:٢٥:٣٩١٢:٣٦:٢٧١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٧:٥٣٢٣:٤٥:٣٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٤٠٥:٢٥:٣٤١٢:٣٦:٣٨١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٤٥:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٥:٣٠١٢:٣٦:٥٠١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٨:٥٠٢٣:٤٥:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٢٥:٢٨١٢:٣٧:٠٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٩:١٧٢٣:٤٦:٠٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢٥:٢٧١٢:٣٧:١٥١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٩:٤٣٢٣:٤٦:١٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٥٠٥:٢٥:٢٨١٢:٣٧:٢٧١٩:٤٩:٣٣٢٠:١٠:٠٧٢٣:٤٦:٢٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٢٠٥:٢٥:٣٠١٢:٣٧:٤٠١٩:٤٩:٥٦٢٠:١٠:٣٠٢٣:٤٦:٣٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٠٠٥:٢٥:٣٤١٢:٣٧:٥٣١٩:٥٠:١٧٢٠:١٠:٥٢٢٣:٤٦:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:٢٥:٣٩١٢:٣٨:٠٦١٩:٥٠:٣٦٢٠:١١:١٢٢٣:٤٦:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٤٠٥:٢٥:٤٦١٢:٣٨:١٩١٩:٥٠:٥٥٢٠:١١:٣١٢٣:٤٧:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:٢٥:٥٤١٢:٣٨:٣٢١٩:٥١:١٢٢٠:١١:٤٨٢٣:٤٧:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٧٠٥:٢٦:٠٤١٢:٣٨:٤٥١٩:٥١:٢٧٢٠:١٢:٠٤٢٣:٤٧:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٢٦:١٥١٢:٣٨:٥٨١٩:٥١:٤٢٢٠:١٢:١٨٢٣:٤٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر فردوس شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر فردوس شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فردوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فردوس

شهر فردوس مرکز شهرستان فردوس، در استان خراسان جنوبی است. این شهر در فاصله ۳۴۵ کیلومتری جنوب مشهد و ۱۹۵ کیلومتری شمال غربی بیرجند و در مسیر محور اصلی ارتباطی استان‌های یزد، کرمان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و فارس به مشهد واقع است

شهر فردوس در ویکیپدیا

شهر فردوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فردوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فردوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فردوس بر روی نقشه

شهر فردوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فردوس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فردوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فردوس
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر فردوس + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر فردوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فردوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فردوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فردوس رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فردوس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فردوس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فردوس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فردوس دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فردوس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فردوس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فردوس دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فردوس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فردوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو