جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فردوس

فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز فردوس


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٣٦
اذان ظهر: ١١:٣٢:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٤٢
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٢٩
نیمه شب: ٢٢:٤٨:٥٦

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فردوس (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر فردوس)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر فردوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فردوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

اُرد بزرگ
اندیشه برتر در روزهای طوفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فردوس

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فردوس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فردوس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فردوس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فردوس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فردوس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٥:٢٥١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٥:١٥١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٠:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٥:٠٥١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:٠٥٢٣:٥٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٤:٥٦١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤٩:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:٠٨١٢:٣٤:٤٧١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٩:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٤:٣٩١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٩:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٤:٣١١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٤:٢٤١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:١٢٢٣:٤٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٤:١٧١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٨:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٤:١١١٩:٢٢:٥١١٩:٤١:٥١٢٣:٤٨:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٤١٢٣:٤٧:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٣:٣٠٢٣:٤٧:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٠١٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٢٠٢٣:٤٧:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:٠٩٢٣:٤٧:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٢٢١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٦:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٣٦٢٣:٤٦:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٢٤٢٣:٤٦:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٨:٠١١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:١٣٢٣:٤٦:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٧:١٤١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:٠١٢٣:٤٦:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٤٣٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٣:٤٠١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٣٥:٤٤١٢:٣٣:٤١١٩:٣٢:٠٣١٩:٥١:٣٧٢٣:٤٥:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٣٥:٠١١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٢٥٢٣:٤٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٤:٢٠١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:١٢٢٣:٤٥:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٣٣:٤٠١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٥٩٢٣:٤٥:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٣:٤٩١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣٣:٥٣١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٥:٣١٢٣:٤٥:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣١:٥٠١٢:٣٣:٥٧١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٥:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣١:١٦١٢:٣٤:٠١١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٠٢٢٣:٤٥:٠٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٤:٠٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٧:٤٧٢٣:٤٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فردوس

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر فردوس

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر فردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر فردوس

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢١:٢٢١١:٢٥:٠٦١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٧:٥٧٢٢:٤٢:٠٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٢:١٦١١:٢٥:٢٦١٦:٢٨:٢٣١٦:٤٧:٤٧٢٢:٤٢:٢٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:٠٩١١:٢٥:٤٧١٦:٢٨:١٢١٦:٤٧:٣٩٢٢:٤٢:٤٠
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٤:٠٢١١:٢٦:٠٩١٦:٢٨:٠٤١٦:٤٧:٣٢٢٢:٤٢:٥٩
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٤:٥٤١١:٢٦:٣٢١٦:٢٧:٥٧١٦:٤٧:٢٧٢٢:٤٣:١٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٥:٤٦١١:٢٦:٥٥١٦:٢٧:٥٣١٦:٤٧:٢٤٢٢:٤٣:٣٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٦:٣٧١١:٢٧:١٩١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٧:٢٣٢٢:٤٣:٥٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٧:٢٧١١:٢٧:٤٣١٦:٢٧:٤٩١٦:٤٧:٢٤٢٢:٤٤:٢١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٨:١٦١١:٢٨:٠٨١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٧:٢٧٢٢:٤٤:٤٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٩:٠٥١١:٢٨:٣٣١٦:٢٧:٥٣١٦:٤٧:٣١٢٢:٤٥:٠٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٩:٥٢١١:٢٨:٥٩١٦:٢٧:٥٨١٦:٤٧:٣٧٢٢:٤٥:٢٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٠:٣٩١١:٢٩:٢٦١٦:٢٨:٠٤١٦:٤٧:٤٥٢٢:٤٥:٥٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣١:٢٥١١:٢٩:٥٢١٦:٢٨:١٣١٦:٤٧:٥٥٢٢:٤٦:١٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٢:٠٩١١:٣٠:٢٠١٦:٢٨:٢٣١٦:٤٨:٠٦٢٢:٤٦:٤٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٢:٥٣١١:٣٠:٤٧١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٨:١٩٢٢:٤٧:٠٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٣:٣٥١١:٣١:١٥١٦:٢٨:٤٩١٦:٤٨:٣٤٢٢:٤٧:٣٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٤:١٧١١:٣١:٤٤١٦:٢٩:٠٥١٦:٤٨:٥١٢٢:٤٨:٠١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٤:٥٧١١:٣٢:١٢١٦:٢٩:٢٣١٦:٤٩:٠٩٢٢:٤٨:٢٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٥:٣٦١١:٣٢:٤١١٦:٢٩:٤٢١٦:٤٩:٢٩٢٢:٤٨:٥٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٦:١٤١١:٣٣:١٠١٦:٣٠:٠٤١٦:٤٩:٥١٢٢:٤٩:٢٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٦:٥٠١١:٣٣:٣٩١٦:٣٠:٢٧١٦:٥٠:١٥٢٢:٤٩:٥٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٧:٢٥١١:٣٤:٠٩١٦:٣٠:٥١١٦:٥٠:٤٠٢٢:٥٠:٢١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٧:٥٩١١:٣٤:٣٩١٦:٣١:١٨١٦:٥١:٠٦٢٢:٥٠:٥٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٨:٣١١١:٣٥:٠٩١٦:٣١:٤٦١٦:٥١:٣٥٢٢:٥١:٢٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٩:٠٢١١:٣٥:٣٨١٦:٣٢:١٥١٦:٥٢:٠٤٢٢:٥١:٤٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٩:٣١١١:٣٦:٠٨١٦:٣٢:٤٧١٦:٥٢:٣٦٢٢:٥٢:١٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١١:٥١٠٦:٣٩:٥٨١١:٣٦:٣٨١٦:٣٣:٢٠١٦:٥٣:٠٨٢٢:٥٢:٤٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٢:١٩٠٦:٤٠:٢٥١١:٣٧:٠٨١٦:٣٣:٥٤١٦:٥٣:٤٢٢٢:٥٣:١٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٠:٤٩١١:٣٧:٣٨١٦:٣٤:٣٠١٦:٥٤:١٨٢٢:٥٣:٤٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤١:١٢١١:٣٨:٠٨١٦:٣٥:٠٧١٦:٥٤:٥٥٢٢:٥٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فردوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر فردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٥:٥٠١١:٢٣:١٧١٦:٣٠:٢٧١٦:٤٩:٣٧٢٢:٤٠:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٦:٤٦١١:٢٣:٣٣١٦:٣٠:٠٤١٦:٤٩:١٦٢٢:٤٠:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٧:٤٢١١:٢٣:٥٠١٦:٢٩:٤٢١٦:٤٨:٥٧٢٢:٤١:٠٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٨:٣٨١١:٢٤:٠٨١٦:٢٩:٢٣١٦:٤٨:٣٩٢٢:٤١:١٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٩:٣٣١١:٢٤:٢٦١٦:٢٩:٠٥١٦:٤٨:٢٣٢٢:٤١:٣٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٠:٢٨١١:٢٤:٤٦١٦:٢٨:٤٩١٦:٤٨:١٠٢٢:٤١:٤٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢١:٢٢١١:٢٥:٠٦١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٧:٥٧٢٢:٤٢:٠٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٢:١٦١١:٢٥:٢٦١٦:٢٨:٢٣١٦:٤٧:٤٧٢٢:٤٢:٢٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:٠٩١١:٢٥:٤٧١٦:٢٨:١٢١٦:٤٧:٣٩٢٢:٤٢:٤٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٤:٠٢١١:٢٦:٠٩١٦:٢٨:٠٤١٦:٤٧:٣٢٢٢:٤٢:٥٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٤:٥٤١١:٢٦:٣٢١٦:٢٧:٥٧١٦:٤٧:٢٧٢٢:٤٣:١٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٥:٤٦١١:٢٦:٥٥١٦:٢٧:٥٣١٦:٤٧:٢٤٢٢:٤٣:٣٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٦:٣٧١١:٢٧:١٩١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٧:٢٣٢٢:٤٣:٥٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٧:٢٧١١:٢٧:٤٣١٦:٢٧:٤٩١٦:٤٧:٢٤٢٢:٤٤:٢١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٨:١٦١١:٢٨:٠٨١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٧:٢٧٢٢:٤٤:٤٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٩:٠٥١١:٢٨:٣٣١٦:٢٧:٥٣١٦:٤٧:٣١٢٢:٤٥:٠٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٩:٥٢١١:٢٨:٥٩١٦:٢٧:٥٨١٦:٤٧:٣٧٢٢:٤٥:٢٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٠:٣٩١١:٢٩:٢٦١٦:٢٨:٠٤١٦:٤٧:٤٥٢٢:٤٥:٥٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣١:٢٥١١:٢٩:٥٢١٦:٢٨:١٣١٦:٤٧:٥٥٢٢:٤٦:١٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٢:٠٩١١:٣٠:٢٠١٦:٢٨:٢٣١٦:٤٨:٠٦٢٢:٤٦:٤٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٢:٥٣١١:٣٠:٤٧١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٨:١٩٢٢:٤٧:٠٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٣:٣٥١١:٣١:١٥١٦:٢٨:٤٩١٦:٤٨:٣٤٢٢:٤٧:٣٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٤:١٧١١:٣١:٤٤١٦:٢٩:٠٥١٦:٤٨:٥١٢٢:٤٨:٠١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٤:٥٧١١:٣٢:١٢١٦:٢٩:٢٣١٦:٤٩:٠٩٢٢:٤٨:٢٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٥:٣٦١١:٣٢:٤١١٦:٢٩:٤٢١٦:٤٩:٢٩٢٢:٤٨:٥٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٦:١٤١١:٣٣:١٠١٦:٣٠:٠٤١٦:٤٩:٥١٢٢:٤٩:٢٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٦:٥٠١١:٣٣:٣٩١٦:٣٠:٢٧١٦:٥٠:١٥٢٢:٤٩:٥٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٧:٢٥١١:٣٤:٠٩١٦:٣٠:٥١١٦:٥٠:٤٠٢٢:٥٠:٢١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٧:٥٩١١:٣٤:٣٩١٦:٣١:١٨١٦:٥١:٠٦٢٢:٥٠:٥٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٨:٣١١١:٣٥:٠٩١٦:٣١:٤٦١٦:٥١:٣٥٢٢:٥١:٢٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فردوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فردوس

شهر فردوس مرکز شهرستان فردوس، در استان خراسان جنوبی است. این شهر در فاصله ۳۴۵ کیلومتری جنوب مشهد و ۱۹۵ کیلومتری شمال غربی بیرجند و در مسیر محور اصلی ارتباطی استان‌های یزد، کرمان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و فارس به مشهد واقع است

شهر فردوس در ویکیپدیا

شهر فردوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فردوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فردوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فردوس بر روی نقشه

شهر فردوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فردوس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فردوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فردوس
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر فردوس + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر فردوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فردوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فردوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فردوس رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فردوس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق فردوس
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فردوس دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ فردوس دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فردوس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا فردوس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا فردوس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فردوس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فردوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو