جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فردوس

فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز فردوس


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فردوس (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر فردوس)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر فردوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فردوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

ژان روستان
من اگر در بهشت باشم، ولی به من بگویند حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح دهی، از آن بهشت بیرون می روم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فردوس

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فردوس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فردوس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فردوس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فردوس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فردوس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٥:١٥١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٠:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٥:٠٥١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:٠٥٢٣:٥٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٤:٥٦١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٥٤٢٣:٤٩:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:٠٨١٢:٣٤:٤٧١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٤٤٢٣:٤٩:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٤:٣٩١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٩:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٤:٣١١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٨:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٤:٢٤١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:١٢٢٣:٤٨:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٤:١٧١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٨:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٤:١١١٩:٢٢:٥١١٩:٤١:٥١٢٣:٤٨:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٥:٠٣١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٤١٢٣:٤٧:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٣:٣٠٢٣:٤٧:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٠١٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٢٠٢٣:٤٧:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٣:٥٢١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:٠٩٢٣:٤٧:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٢٢١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٥:٥٨٢٣:٤٧:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٦:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٣٦٢٣:٤٦:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٢٤٢٣:٤٦:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٨:٠١١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:١٣٢٣:٤٦:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٧:١٤١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٠:٣٣١٩:٥٠:٠١٢٣:٤٦:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٤٣٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٣:٤٠١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤٥:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٤٠٠٥:٣٥:٤٤١٢:٣٣:٤١١٩:٣٢:٠٣١٩:٥١:٣٧٢٣:٤٥:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٣٥:٠١١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٢٥٢٣:٤٥:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٣٤:٢٠١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:١٢٢٣:٤٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٣٣:٤٠١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٥٩٢٣:٤٥:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٣:٤٩١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣٣:٥٣١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٥:٣١٢٣:٤٥:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣١:٥٠١٢:٣٣:٥٧١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٦:١٧٢٣:٤٥:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣١:١٦١٢:٣٤:٠١١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٠٢٢٣:٤٥:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٤:٠٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٧:٤٧٢٣:٤٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فردوس

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر فردوس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر فردوس

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فردوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر فردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٤:٠٩١٢:٤٠:٠٣١٩:١٥:٢٦١٩:٣٣:٤٨٢٣:٥٦:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٩:٤٧١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٣١٢٣:٥٦:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٥:٣٣١٢:٣٩:٣١١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:١٤٢٣:٥٦:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٦:١٦١٢:٣٩:١٥١٩:١١:٤١١٩:٢٩:٥٦٢٣:٥٦:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٦:٥٨١٢:٣٨:٥٨١٩:١٠:٢٥١٩:٢٨:٣٨٢٣:٥٥:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٧:٤٠١٢:٣٨:٤٠١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٧:١٩٢٣:٥٥:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٨:٢٢١٢:٣٨:٢٢١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:٥٩٢٣:٥٥:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٩:٠٤١٢:٣٨:٠٤١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:٣٩٢٣:٥٥:٢٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٩:٤٦١٢:٣٧:٤٦١٩:٠٥:١٣١٩:٢٣:١٩٢٣:٥٥:١٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٠:٢٨١٢:٣٧:٢٧١٩:٠٣:٥٤١٩:٢١:٥٨٢٣:٥٤:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١١:١٠١٢:٣٧:٠٨١٩:٠٢:٣٤١٩:٢٠:٣٦٢٣:٥٤:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١١:٥١١٢:٣٦:٤٩١٩:٠١:١٤١٩:١٩:١٤٢٣:٥٤:٣١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٢:٣٣١٢:٣٦:٢٩١٨:٥٩:٥٣١٩:١٧:٥٢٢٣:٥٤:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٣:١٤١٢:٣٦:٠٩١٨:٥٨:٣٢١٩:١٦:٢٩٢٣:٥٤:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٣:٥٥١٢:٣٥:٤٩١٨:٥٧:١٠١٩:١٥:٠٦٢٣:٥٣:٤٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٤:٣٧١٢:٣٥:٢٩١٨:٥٥:٤٨١٩:١٣:٤٣٢٣:٥٣:٣٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٥:١٨١٢:٣٥:٠٨١٨:٥٤:٢٦١٩:١٢:١٩٢٣:٥٣:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٥:٥٩١٢:٣٤:٤٨١٨:٥٣:٠٣١٩:١٠:٥٥٢٣:٥٣:٠١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٤٠١٢:٣٤:٢٧١٨:٥١:٤٠١٩:٠٩:٣١٢٣:٥٢:٤٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٧:٢١١٢:٣٤:٠٥١٨:٥٠:١٧١٩:٠٨:٠٧٢٣:٥٢:٢٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٨:٠٢١٢:٣٣:٤٤١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٦:٤٢٢٣:٥٢:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٨:٤٣١٢:٣٣:٢٣١٨:٤٧:٣٠١٩:٠٥:١٧٢٣:٥١:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٩:٢٤١٢:٣٣:٠٢١٨:٤٦:٠٦١٩:٠٣:٥٣٢٣:٥١:٣٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٠:٠٦١٢:٣٢:٤٠١٨:٤٤:٤٢١٩:٠٢:٢٨٢٣:٥١:٢٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٠:٤٧١٢:٣٢:١٩١٨:٤٣:١٨١٩:٠١:٠٣٢٣:٥١:٠٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢١:٢٨١٢:٣١:٥٧١٨:٤١:٥٤١٨:٥٩:٣٨٢٣:٥٠:٤٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٢:٠٩١٢:٣١:٣٦١٨:٤٠:٣٠١٨:٥٨:١٣٢٣:٥٠:٢٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٢:٥١١٢:٣١:١٤١٨:٣٩:٠٥١٨:٥٦:٤٨٢٣:٥٠:٠٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٣:٣٢١٢:٣٠:٥٣١٨:٣٧:٤١١٨:٥٥:٢٣٢٣:٤٩:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٤:١٤١٢:٣٠:٣١١٨:٣٦:١٧١٨:٥٣:٥٩٢٣:١٩:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٢٤:٥٦١١:٣٠:١٠١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٢:٣٤٢٢:٤٩:١١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس شهر فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فردوس شهر فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فردوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فردوس

شهر فردوس مرکز شهرستان فردوس، در استان خراسان جنوبی است. این شهر در فاصله ۳۴۵ کیلومتری جنوب مشهد و ۱۹۵ کیلومتری شمال غربی بیرجند و در مسیر محور اصلی ارتباطی استان‌های یزد، کرمان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و فارس به مشهد واقع است

شهر فردوس در ویکیپدیا

شهر فردوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فردوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فردوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فردوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فردوس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فردوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فردوس
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر فردوس + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر فردوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فردوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فردوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فردوس رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فردوس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فردوس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا فردوس دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فردوس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فردوس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فردوس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فردوس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فردوس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فردوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو