جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فردوسی

اختیارآباد | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز فردوسی


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:١٥
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:٤١
اذان مغرب: ١٩:٠٢:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٥٧:١٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فردوسی (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای فردوسی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فردوسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فردوسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یَسنَه
من دین مَزداپرستی را باور دارم كه جنگ را براندازد و رزم‌افزار را به كنار گذارد و خویشاوند پیوندی را فرمان دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فردوسی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فردوسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فردوسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فردوسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فردوسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فردوسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٣:١٨١٢:٣٩:٥٠١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٧:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٣٩:٤١١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٦:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠١:٢٤١٢:٣٩:٣٢١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٩:٢٤١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٤٤٢٣:٥٦:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٩:١٦١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٨:٣٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥٥:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٨:٤٩٢٣:٥٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٨:٥٦١٩:٢١:٢٤١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٥:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٨:٥٠١٩:٢٢:٠٣١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٥:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٨:٤٥١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٥٤٢٣:٥٥:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٨:٤١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٤:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:١٨٢٣:٥٤:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٢:٥٠١٢:٣٨:٣٣١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٠٠٢٣:٥٤:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٨:٣٠١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٤١٢٣:٥٤:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٨:٢٨١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٤:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٠:٣٧١٢:٣٨:٢٦١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٤:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٣:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٣:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٠٩٢٣:٥٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٨:٢٦١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٥١٢٣:٥٣:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٧:٢٢١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٣٢٢٣:٥٣:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:١٣٢٣:٥٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٦:١٣١٢:٣٨:٣١١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٥٣٢٣:٥٣:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٨:٣٤١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٣٣٢٣:٥٣:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:١٤٢٣:٥٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٥٣٢٣:٥٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٤:١١١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:٣٣٢٣:٥٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٨:٥١١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:١٢٢٣:٥٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٣:١٨١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٥٠٢٣:٥٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فردوسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فردوسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فردوسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فردوسی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فردوسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فردوسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فردوسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فردوسی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای فردوسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فردوسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فردوسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فردوسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فردوسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فردوسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای فردوسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فردوسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فردوسی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٣:٢٢١٢:٤٤:٤٨١٩:١٥:٤٧١٩:٣٣:٢١٠٠:٠٣:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٣:٥٦١٢:٤٤:٣٢١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:١٣٠٠:٠٣:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٤:٣١١٢:٤٤:١٦١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٠٤٠٠:٠٣:٠٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٥:٠٥١٢:٤٣:٥٩١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:٥٤٠٠:٠٢:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٥:٣٩١٢:٤٣:٤٢١٩:١١:١٨١٩:٢٨:٤٤٠٠:٠٢:٤٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٦:١٣١٢:٤٣:٢٥١٩:١٠:٠٩١٩:٢٧:٣٤٠٠:٠٢:٣٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٦:٤٧١٢:٤٣:٠٧١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٢٢٠٠:٠٢:١٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٧:٢١١٢:٤٢:٤٩١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:١١٠٠:٠٢:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٧:٥٥١٢:٤٢:٣١١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٣:٥٩٠٠:٠١:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٨:٢٨١٢:٤٢:١٢١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٢:٤٦٠٠:٠١:٤٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٩:٠٢١٢:٤١:٥٣١٩:٠٤:١٦١٩:٢١:٣٣٠٠:٠١:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:١٩:٣٥١٢:٤١:٣٤١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:١٩٠٠:٠١:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٠:٠٩١٢:٤١:١٤١٩:٠١:٥٢١٩:١٩:٠٥٠٠:٠٠:٥٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٠:٤٢١٢:٤٠:٥٤١٩:٠٠:٣٩١٩:١٧:٥١٠٠:٠٠:٤١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢١:١٥١٢:٤٠:٣٤١٨:٥٩:٢٥١٩:١٦:٣٧٠٠:٠٠:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢١:٤٨١٢:٤٠:١٤١٨:٥٨:١٢١٩:١٥:٢٢٠٠:٠٠:١٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٢:٢١١٢:٣٩:٥٣١٨:٥٦:٥٨١٩:١٤:٠٦٢٣:٥٩:٥٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٢:٥٤١٢:٣٩:٣٢١٨:٥٥:٤٣١٩:١٢:٥١٢٣:٥٩:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٣:٢٦١٢:٣٩:١١١٨:٥٤:٢٩١٩:١١:٣٥٢٣:٥٩:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٣:٥٩١٢:٣٨:٥٠١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:١٩٢٣:٥٩:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٤:٣٢١٢:٣٨:٢٩١٨:٥١:٥٩١٩:٠٩:٠٣٢٣:٥٨:٤٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٥:٠٤١٢:٣٨:٠٨١٨:٥٠:٤٣١٩:٠٧:٤٧٢٣:٥٨:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٥:٣٧١٢:٣٧:٤٦١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٦:٣١٢٣:٥٨:٠٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٦:١٠١٢:٣٧:٢٥١٨:٤٨:١٢١٩:٠٥:١٥٢٣:٥٧:٥٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٦:٤٣١٢:٣٧:٠٣١٨:٤٦:٥٦١٩:٠٣:٥٨٢٣:٥٧:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٢٧:١٥١٢:٣٦:٤٢١٨:٤٥:٤١١٩:٠٢:٤٢٢٣:٥٧:١٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٧:٤٨١٢:٣٦:٢٠١٨:٤٤:٢٥١٩:٠١:٢٥٢٣:٥٦:٥٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٢٨:٢١١٢:٣٥:٥٩١٨:٤٣:٠٩١٩:٠٠:٠٩٢٣:٥٦:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٢٨:٥٤١٢:٣٥:٣٨١٨:٤١:٥٣١٨:٥٨:٥٣٢٣:٥٦:١٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٢٩:٢٧١٢:٣٥:١٦١٨:٤٠:٣٧١٨:٥٧:٣٧٢٣:٢٥:٥٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٥:٣٠:٠١١١:٣٤:٥٥١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٦:٢١٢٢:٥٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فردوسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فردوسی روستای فردوسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فردوسی روستای فردوسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فردوسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فردوسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فردوسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فردوسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فردوسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فردوسی

روستای فردوسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فردوسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فردوسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فردوسی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فردوسی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای فردوسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فردوسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فردوسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فردوسی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فردوسی دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فردوسی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فردوسی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فردوسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا فردوسی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فردوسی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فردوسی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فردوسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فردوسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو