جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فردوسی

اختیارآباد | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز فردوسی


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٤٣:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٢٣:٥٧
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٢١

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فردوسی (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای فردوسی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای فردوسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فردوسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

پابلو پیكاسو
برای جوانمردی و مروتی كه در حق هر كس می كنی، امید هیچ پاداشی نداشته باش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فردوسی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فردوسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فردوسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فردوسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فردوسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فردوسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٤:١٧١٢:٤٠:٠٠١٩:١٦:١٠١٩:٣٣:٥٨٢٣:٥٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٣:١٨١٢:٣٩:٥٠١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٧:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٣٩:٤١١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٦:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠١:٢٤١٢:٣٩:٣٢١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٩:٢٤١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٤٤٢٣:٥٦:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٩:٣٣١٢:٣٩:١٦١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٦:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٨:٣٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣٩:٠٢١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٨:٤٩٢٣:٥٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٨:٥٦١٩:٢١:٢٤١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٥:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٨:٥٠١٩:٢٢:٠٣١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٥:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٨:٤٥١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٥٤٢٣:٥٥:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٨:٤١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٤:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:١٨٢٣:٥٤:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٢:٥٠١٢:٣٨:٣٣١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٠٠٢٣:٥٤:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٨:٣٠١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٤١٢٣:٥٤:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٨:٢٨١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥٤:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٠:٣٧١٢:٣٨:٢٦١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٤:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٣:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٠٩٢٣:٥٣:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٨:٢٦١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٥١٢٣:٥٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٧:٢٢١٢:٣٨:٢٧١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٣٢٢٣:٥٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:١٣٢٣:٥٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٦:١٣١٢:٣٨:٣١١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٥٣٢٣:٥٣:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٨:٣٤١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٣٣٢٣:٥٣:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:١٤٢٣:٥٣:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٥٣٢٣:٥٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٤:١١١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:٣٣٢٣:٥٣:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٨:٥١١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:١٢٢٣:٥٣:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فردوسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فردوسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فردوسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فردوسی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای فردوسی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای فردوسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فردوسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای فردوسی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٨:٢٤١٢:٤٧:٣٩١٨:٥٧:٢٣١٩:١٤:٢٦٠٠:٠٧:٤٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٣٧:١١١٢:٤٧:٢١١٨:٥٨:٠٠١٩:١٥:٠٤٠٠:٠٧:٢٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٦:٤٥٠٦:٣٥:٥٨١٢:٤٧:٠٣١٨:٥٨:٣٧١٩:١٥:٤١٠٠:٠٧:٠١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٤:٤٥١٢:٤٦:٤٥١٨:٥٩:١٤١٩:١٦:١٩٠٠:٠٦:٤٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٣:٣٢١٢:٤٦:٢٧١٨:٥٩:٥١١٩:١٦:٥٧٠٠:٠٦:١٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٢:١٩١٢:٤٦:٠٩١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٣٥٠٠:٠٥:٥٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١١:٢٦٠٦:٣١:٠٧١٢:٤٥:٥١١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:١٣٠٠:٠٥:٣٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٠:٠٥٠٦:٢٩:٥٤١٢:٤٥:٣٤١٩:٠١:٤٢١٩:١٨:٥١٠٠:٠٥:١٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٨:٤٢١٢:٤٥:١٦١٩:٠٢:١٩١٩:١٩:٢٩٠٠:٠٤:٥٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٧:٣٠١٢:٤٤:٥٩١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:٠٧٠٠:٠٤:٣٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٦:١٩١٢:٤٤:٤١١٩:٠٣:٣٢١٩:٢٠:٤٥٠٠:٠٤:٠٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٥:٠٨١٢:٤٤:٢٤١٩:٠٤:٠٩١٩:٢١:٢٣٠٠:٠٣:٤٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٣:٥٧١٢:٤٤:٠٧١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٢:٠٢٠٠:٠٣:٢٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٢:٤٦١٢:٤٣:٥١١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٤٠٠٠:٠٣:٠٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢١:٣٦١٢:٤٣:٣٤١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:١٩٠٠:٠٢:٤٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٢٧١٢:٤٣:١٨١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:٥٧٠٠:٠٢:٢١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٨:٠٥٠٦:١٩:١٨١٢:٤٣:٠٢١٩:٠٧:١٥١٩:٢٤:٣٦٠٠:٠٢:٠٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٨:٠٩١٢:٤٢:٤٧١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٥:١٥٠٠:٠١:٣٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٠١١٢:٤٢:٣١١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٥٤٠٠:٠١:١٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٥:٥٤١٢:٤٢:١٧١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٦:٣٤٠٠:٠٠:٥٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٤:٤٧١٢:٤٢:٠٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:١٣٠٠:٠٠:٣٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٣:٤١١٢:٤١:٤٨١٩:١٠:٢٣١٩:٢٧:٥٣٠٠:٠٠:١٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٢:٣٥١٢:٤١:٣٤١٩:١١:٠١١٩:٢٨:٣٣٢٣:٥٩:٥٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١١:٣٠١٢:٤١:٢١١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:١٣٢٣:٥٩:٣٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٠:٢٦١٢:٤١:٠٨١٩:١٢:١٨١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥٩:٢٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٠:٥٥١٩:١٢:٥٦١٩:٣٠:٣٤٢٣:٥٩:٠١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٨:٢٠١٢:٤٠:٤٣١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:١٤٢٣:٥٨:٤٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٠:٣٢١٩:١٤:١٣١٩:٣١:٥٥٢٣:٥٨:٢٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٠:٢١١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٨:٠٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٥:١٦١٢:٤٠:١٠١٩:١٥:٣١١٩:٣٣:١٧٢٣:٥٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای فردوسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای فردوسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای فردوسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فردوسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فردوسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فردوسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای فردوسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فردوسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فردوسی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٤٥:٤٣١١:٤٩:٢٧١٧:٥٣:٣٨١٨:١٠:٣٩٢٣:٣٩:٤٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٤٤:٣٠١٢:٤٩:٠٩١٨:٥٤:١٦١٩:١١:١٧٠٠:٠٩:٢٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٣:١٧١٢:٤٨:٥١١٨:٥٤:٥٤١٩:١١:٥٥٠٠:٠٩:٠٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٢:٠٤١٢:٤٨:٣٣١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٣٢٠٠:٠٨:٤٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٠:٥٠١٢:٤٨:١٥١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:١٠٠٠:٠٨:٢٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٣٩:٣٧١٢:٤٧:٥٧١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٤٨٠٠:٠٨:٠٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٨:٢٤١٢:٤٧:٣٩١٨:٥٧:٢٣١٩:١٤:٢٦٠٠:٠٧:٤٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٤٠٦:٣٧:١١١٢:٤٧:٢١١٨:٥٨:٠٠١٩:١٥:٠٤٠٠:٠٧:٢٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٥٠٦:٣٥:٥٨١٢:٤٧:٠٣١٨:٥٨:٣٧١٩:١٥:٤١٠٠:٠٧:٠١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٤:٤٥١٢:٤٦:٤٥١٨:٥٩:١٤١٩:١٦:١٩٠٠:٠٦:٤٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٣:٣٢١٢:٤٦:٢٧١٨:٥٩:٥١١٩:١٦:٥٧٠٠:٠٦:١٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٢:١٩١٢:٤٦:٠٩١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٣٥٠٠:٠٥:٥٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٣١:٠٧١٢:٤٥:٥١١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:١٣٠٠:٠٥:٣٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٥٠٦:٢٩:٥٤١٢:٤٥:٣٤١٩:٠١:٤٢١٩:١٨:٥١٠٠:٠٥:١٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٢٨:٤٢١٢:٤٥:١٦١٩:٠٢:١٩١٩:١٩:٢٩٠٠:٠٤:٥٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٧:٣٠١٢:٤٤:٥٩١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:٠٧٠٠:٠٤:٣٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٦:١٩١٢:٤٤:٤١١٩:٠٣:٣٢١٩:٢٠:٤٥٠٠:٠٤:٠٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٥:٠٨١٢:٤٤:٢٤١٩:٠٤:٠٩١٩:٢١:٢٣٠٠:٠٣:٤٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٣:٥٧١٢:٤٤:٠٧١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٢:٠٢٠٠:٠٣:٢٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٢:٤٦١٢:٤٣:٥١١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٤٠٠٠:٠٣:٠٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢١:٣٦١٢:٤٣:٣٤١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:١٩٠٠:٠٢:٤٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٢٧١٢:٤٣:١٨١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:٥٧٠٠:٠٢:٢١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٥٠٦:١٩:١٨١٢:٤٣:٠٢١٩:٠٧:١٥١٩:٢٤:٣٦٠٠:٠٢:٠٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٨:٠٩١٢:٤٢:٤٧١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٥:١٥٠٠:٠١:٣٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٠١١٢:٤٢:٣١١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٥:٥٤٠٠:٠١:١٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٥:٥٤١٢:٤٢:١٧١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٦:٣٤٠٠:٠٠:٥٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٤:٤٧١٢:٤٢:٠٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:١٣٠٠:٠٠:٣٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:١٣:٤١١٢:٤١:٤٨١٩:١٠:٢٣١٩:٢٧:٥٣٠٠:٠٠:١٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٢:٣٥١٢:٤١:٣٤١٩:١١:٠١١٩:٢٨:٣٣٢٣:٥٩:٥٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١١:٣٠١٢:٤١:٢١١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:١٣٢٣:٥٩:٣٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٠:٢٦١٢:٤١:٠٨١٩:١٢:١٨١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فردوسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فردوسی روستای فردوسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فردوسی روستای فردوسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فردوسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فردوسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فردوسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فردوسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فردوسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فردوسی

روستای فردوسی بر روی نقشه

روستای فردوسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فردوسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فردوسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فردوسی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای فردوسی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای فردوسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فردوسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فردوسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فردوسی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا فردوسی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ فردوسی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فردوسی
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ فردوسی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فردوسی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فردوسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا فردوسی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق فردوسی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فردوسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو