جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فرخشهر

شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز فرخشهر

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٣٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٥٠

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فرخشهر (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر فرخشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر فرخشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فرخشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری شهر فرخشهر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فرخشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فرخشهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فرخشهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فرخشهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فرخشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٨:١٧١٣:٠٦:٢١١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٥٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٦:٠٦١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٣:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٤١٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٥:٥٢١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٣:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٤:٤٥١٣:٠٥:٣٨١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٥:٢٥١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٢:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٥:١٢١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٢:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣١:١٩١٣:٠٤:٥٩١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١٠٠٠:٢١:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٤:٤٧١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢١:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢١:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٤:٢٣١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٢٥٠٠:٢١:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٤:١٢١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٠:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢٠:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٠:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٩:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٣:٣٤١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:١١٠٠:١٩:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٩:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٣:١٧١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٩:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٣:١٠١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٨:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٨:٥١١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٨:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٨:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٢:٥١١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٨:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٧:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٥:١٤١٣:٠٢:٤١١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:١٦٠٠:١٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٢:٣٧١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٧:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٧:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٢:٣١١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٣٤٠٠:١٧:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٧٠٦:١١:٥٥١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:١٩٠٠:١٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٣٠٦:١١:٠٩١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٦:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٦:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فرخشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فرخشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فرخشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرخشهر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر فرخشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فرخشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرخشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر فرخشهر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر فرخشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر فرخشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر فرخشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فرخشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرخشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فرخشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر فرخشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرخشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فرخشهر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر فرخشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فرخشهر شهر فرخشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فرخشهر شهر فرخشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فرخشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرخشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فرخشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فرخشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرخشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فرخشهر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٨:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠٨:١٠٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:١٦٠٠:١٨:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٢٦٠٠:١٩:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٨:٣٦٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٣٤٠٠:١٩:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٤١٠٠:١٩:٣٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠١:١٤١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٤٦٠٠:١٩:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٩:١٤٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٢٠:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٠:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٠:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢٠:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٣:٠٤١٣:١٠:٠٢٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢١:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٠:١٣٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢١:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٣:٥٥١٣:١٠:٢٤٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢١:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠٤:٢٢١٣:١٠:٣٥٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢١:٥٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٤:٥٠١٣:١٠:٤٥٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٢:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٥:١٩١٣:١٠:٥٥٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٢:٢١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٥:٤٨١٣:١١:٠٤٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٥٧٠٠:٢٢:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٦:١٨١٣:١١:١٤٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٢:٥١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٦:٤٩١٣:١١:٢٢٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٣:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٧:٢١١٣:١١:٣١٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٣:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٧:٥٤١٣:١١:٣٩٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٣:٣٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٨:٢٧١٣:١١:٤٦٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٣:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٩:٠١١٣:١١:٥٣٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢٤:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٢:٠٠٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٤:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٠:١٠١٣:١٢:٠٦٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٤:٣٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٠:٤٦١٣:١٢:١٢٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٤:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١١:٢٢١٣:١٢:١٧٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٤:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١١:٥٨١٣:١٢:٢١٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٥:٠٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٢:٣٥١٣:١٢:٢٥٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٥:٢٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٣:١٣١٣:١٢:٢٩٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٥:٣١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٣:٥٠١٣:١٢:٣٢٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٥:٤٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فرخشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فرخشهر شهر فرخشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فرخشهر شهر فرخشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فرخشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرخشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فرخشهر

فَرُّخ‌شَهر، مرکز بخش فرخ‌شهر، یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است که در مسیر راه شهرکرد-اصفهان قرار دارد و پس از شهرکرد، بروجن و لردگان چهارمین شهر این استان از لحاظ جمعیتی است. نام قدیم این شهر قهفرخ بوده‌است

شهر فرخشهر در ویکیپدیا

شهر فرخشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فرخشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فرخشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فرخشهر بر روی نقشه

شهر فرخشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فرخشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فرخشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فرخشهر
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر فرخشهر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر فرخشهر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر فرخشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فرخشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فرخشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فرخشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فرخشهر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فرخشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق فرخشهر
افق شرعی امروز فردا فرخشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فرخشهر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فرخشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرخشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق فرخشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فرخشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فرخشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو