جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فرخشهر

شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز فرخشهر


اذان صبح: ٠٥:٣٣:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٣١
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤٩
نیمه شب: ٢٣:١٨:١٠

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فرخشهر (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر فرخشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر فرخشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فرخشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
تربیت در همان جوانی، كارساز بوده و بنای هر نقشی كه در آن هنگام بریزد، پابرجا خواهد ماند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فرخشهر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فرخشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فرخشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فرخشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فرخشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فرخشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٤:١٠١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٠:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٠٦٠٠:٢٠:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٣:٥١١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٠:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٣:٤١١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٩:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٩:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٩:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٣:١٧١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٨:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٢:٥١١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٨:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٧:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٢:٤١١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٧:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٤:١١١٣:٠٢:٣٧١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:١٤٠٠:١٧:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٣:٢١١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٠٠٠٠:١٧:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٢:٣١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٤٥٠٠:١٦:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٢٠٦:١١:٤٥١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٣١٠٠:١٦:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٦٠٠:١٦:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٠:١٣١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٠١٠٠:١٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٦:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٣١٠٠:١٦:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:١٦٠٠:١٦:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٥:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٥:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٦:١١١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:١٢٠٠:١٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٥:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٥:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٥:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فرخشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فرخشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فرخشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرخشهر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر فرخشهر

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر فرخشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرخشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر فرخشهر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٦:١٤١١:٥٣:٥٢١٧:٠١:١٥١٧:٢٠:١١٢٣:١١:٤٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٧:٠٦١١:٥٤:١٢١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٢:٠١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٧:٥٧١١:٥٤:٣٣١٧:٠٠:٥٧١٧:١٩:٥٧٢٣:١٢:١٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٨:٤٨١١:٥٤:٥٥١٧:٠٠:٥١١٧:١٩:٥٣٢٣:١٢:٣٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٩:٣٨١١:٥٥:١٨١٧:٠٠:٤٧١٧:١٩:٥٠٢٣:١٢:٥٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٠:٢٧١١:٥٥:٤١١٧:٠٠:٤٤١٧:١٩:٤٩٢٣:١٣:١٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥١:١٦١١:٥٦:٠٥١٧:٠٠:٤٣١٧:١٩:٤٩٢٣:١٣:٣٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥٢:٠٥١١:٥٦:٢٩١٧:٠٠:٤٤١٧:١٩:٥٢٢٣:١٤:٠١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٢:٥٢١١:٥٦:٥٤١٧:٠٠:٤٧١٧:١٩:٥٦٢٣:١٤:٢٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٣:٣٩١١:٥٧:٢٠١٧:٠٠:٥١١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٤:٤٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٤:٢٥١١:٥٧:٤٥١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٥:١٠
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٥:١١١١:٥٨:١٢١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:١٨٢٣:١٥:٣٤
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٥:٥٥١١:٥٨:٣٩١٧:٠١:١٥١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٥:٥٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٦:٣٨١١:٥٩:٠٦١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٦:٢٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٧:٢١١١:٥٩:٣٣١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٦:٥٠
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٨:٠٢١٢:٠٠:٠١١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:١٢٢٣:١٧:١٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٨:٤٣١٢:٠٠:٣٠١٧:٠٢:١٢١٧:٢١:٣٠٢٣:١٧:٤٣
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٩:٢٢١٢:٠٠:٥٨١٧:٠٢:٣١١٧:٢١:٤٩٢٣:١٨:١٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٠:٠٠١٢:٠١:٢٧١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:١٠٢٣:١٨:٣٨
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٠:٣٧١٢:٠١:٥٦١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٩:٠٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠١:١٣١٢:٠٢:٢٦١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٩:٣٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠١:٤٨١٢:٠٢:٥٥١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:٢١٢٣:٢٠:٠٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٢:٢١١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٣:٤٨٢٣:٢٠:٣٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٢:٥٣١٢:٠٣:٥٥١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٤:١٦٢٣:٢١:٠٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٣:٢٤١٢:٠٤:٢٥١٧:٠٥:٢٦١٧:٢٤:٤٦٢٣:٢١:٣١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٣:٥٣١٢:٠٤:٥٥١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٥:١٧٢٣:٢٢:٠١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٤:٢١١٢:٠٥:٢٥١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٥:٥٠٢٣:٢٢:٣١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٤:٤٧١٢:٠٥:٥٥١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٦:٢٤٢٣:٢٣:٠١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٥:١٢١٢:٠٦:٢٤١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٦:٥٩٢٣:٢٣:٣٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٥:٣٥١٢:٠٦:٥٤١٧:٠٨:١٦١٧:٢٧:٣٥٢٣:٢٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر فرخشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر فرخشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر فرخشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فرخشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرخشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فرخشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر فرخشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فرخشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فرخشهر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٠:٥٨١١:٥٢:٠٣١٧:٠٢:٥٢١٧:٢١:٣٧٢٣:١٠:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤١:٥١١١:٥٢:١٩١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:١٨٢٣:١٠:٢٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٢:٤٤١١:٥٢:٣٦١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:٠١٢٣:١٠:٤٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤٣:٣٧١١:٥٢:٥٤١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٠:٥٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٤:٣٠١١:٥٣:١٢١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٣٣٢٣:١١:١١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٥:٢٢١١:٥٣:٣٢١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٢١٢٣:١١:٢٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٦:١٤١١:٥٣:٥٢١٧:٠١:١٥١٧:٢٠:١١٢٣:١١:٤٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٧:٠٦١١:٥٤:١٢١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٢:٠١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٧:٥٧١١:٥٤:٣٣١٧:٠٠:٥٧١٧:١٩:٥٧٢٣:١٢:١٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٨:٤٨١١:٥٤:٥٥١٧:٠٠:٥١١٧:١٩:٥٣٢٣:١٢:٣٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٩:٣٨١١:٥٥:١٨١٧:٠٠:٤٧١٧:١٩:٥٠٢٣:١٢:٥٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٠:٢٧١١:٥٥:٤١١٧:٠٠:٤٤١٧:١٩:٤٩٢٣:١٣:١٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥١:١٦١١:٥٦:٠٥١٧:٠٠:٤٣١٧:١٩:٤٩٢٣:١٣:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥٢:٠٥١١:٥٦:٢٩١٧:٠٠:٤٤١٧:١٩:٥٢٢٣:١٤:٠١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٢:٥٢١١:٥٦:٥٤١٧:٠٠:٤٧١٧:١٩:٥٦٢٣:١٤:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٣:٣٩١١:٥٧:٢٠١٧:٠٠:٥١١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٤:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٤:٢٥١١:٥٧:٤٥١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٥:١٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٥:١١١١:٥٨:١٢١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:١٨٢٣:١٥:٣٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٥:٥٥١١:٥٨:٣٩١٧:٠١:١٥١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٥:٥٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٦:٣٨١١:٥٩:٠٦١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٦:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٧:٢١١١:٥٩:٣٣١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٦:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٨:٠٢١٢:٠٠:٠١١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:١٢٢٣:١٧:١٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٨:٤٣١٢:٠٠:٣٠١٧:٠٢:١٢١٧:٢١:٣٠٢٣:١٧:٤٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٩:٢٢١٢:٠٠:٥٨١٧:٠٢:٣١١٧:٢١:٤٩٢٣:١٨:١٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٠٠٧:٠٠:٠٠١٢:٠١:٢٧١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:١٠٢٣:١٨:٣٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٠:٣٧١٢:٠١:٥٦١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٩:٠٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠١:١٣١٢:٠٢:٢٦١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٩:٣٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠١:٤٨١٢:٠٢:٥٥١٧:٠٤:٠١١٧:٢٣:٢١٢٣:٢٠:٠٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٢:٢١١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٣:٤٨٢٣:٢٠:٣٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٢:٥٣١٢:٠٣:٥٥١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٤:١٦٢٣:٢١:٠٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فرخشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فرخشهر شهر فرخشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فرخشهر شهر فرخشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فرخشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فرخشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فرخشهر

فَرُّخ‌شَهر، مرکز بخش فرخ‌شهر، یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است که در مسیر راه شهرکرد-اصفهان قرار دارد و پس از شهرکرد، بروجن و لردگان چهارمین شهر این استان از لحاظ جمعیتی است. نام قدیم این شهر قهفرخ بوده‌است

شهر فرخشهر در ویکیپدیا

شهر فرخشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فرخشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فرخشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فرخشهر بر روی نقشه

شهر فرخشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فرخشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فرخشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فرخشهر
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر فرخشهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر فرخشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فرخشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فرخشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فرخشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فرخشهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق فرخشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فرخشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فرخشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرخشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فرخشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق فرخشهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فرخشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فرخشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو