جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فرج آباد

کلاررستاق شرقی | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز فرج آباد

اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:١٦
اذان ظهر: ١١:٥٥:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:١٨
اذان مغرب: ١٨:١١:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٥٤

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرج آباد (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای فرج آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای فرج آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فرج آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حضرت محمد (ص)
منافق، مالك چشمان خود می‌باشد به طوری كه هر وقت بخواهد، گریه می‌كند. (منافق با ظاهرسازی قصد فریب طرف مقابل خود را دارد با او نشسته و در مقابلش گریه می‌كند و مخاطب، لحظه‌ای به او مشكوك نمی‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرج آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرج آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرج آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فرج آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرج آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فرج آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٠:٢٩١٣:٠٤:١٤١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٤:٠٠١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٢٤٠٠:١٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:١٩٠٠:١٨:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٣:٣٢١٩:٤١:١٢٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٣:١٩١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٧:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٢:٥٤١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٦:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢١:١٩١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٦:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٢:٣١١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٦:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٥:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٢:١٠١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٥:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٥:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٥:١٠١٣:٠١:٥٠١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٤:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٤:٠٠١٣:٠١:٤١١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٤:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٢:٥٠١٣:٠١:٣٣١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٤:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:١٧٠٦:١١:٤١١٣:٠١:٢٥١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:١٨٠٠:١٣:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٠:٣٤١٣:٠١:١٧١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:١٤٠٠:١٣:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠١:١١١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٣:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠١:٠٤١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٢:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٥:١٢٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٢:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٢:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:٥١٠٠:١٢:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٤٦٠٠:١١:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٣:١٤١٣:٠٠:٤١١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٤٢٠٠:١١:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:٣٧٠٠:١١:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٣١٠٠:١١:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠١:١٥٢٠:٢١:٢٦٠٠:١٠:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٠:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٣:١٤٠٠:١٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرج آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای فرج آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای فرج آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فرج آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فرج آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فرج آباد روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فرج آباد روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فرج آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فرج آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٢:١٢١١:٥٦:٤٨١٨:٠٠:٤٩١٨:١٩:٠٦٢٣:١٤:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٣:٠٠١١:٥٦:٢٧١٧:٥٩:١٩١٨:١٧:٣٥٢٣:١٤:٠٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٣:٤٩١١:٥٦:٠٦١٧:٥٧:٤٩١٨:١٦:٠٥٢٣:١٣:٥٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٤:٣٨١١:٥٥:٤٦١٧:٥٦:١٨١٨:١٤:٣٤٢٣:١٣:٣١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٥:٢٧١١:٥٥:٢٥١٧:٥٤:٤٨١٨:١٣:٠٤٢٣:١٣:١٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٦:١٦١١:٥٥:٠٤١٧:٥٣:١٨١٨:١١:٣٥٢٣:١٢:٥٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٧:٠٥١١:٥٤:٤٤١٧:٥١:٤٩١٨:١٠:٠٥٢٣:١٢:٣٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٥:٥٧:٥٥١١:٥٤:٢٤١٧:٥٠:٢٠١٨:٠٨:٣٦٢٣:١٢:١٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٥:٥٨:٤٤١١:٥٤:٠٥١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٧:٠٧٢٣:١١:٥٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٩:٣٤١١:٥٣:٤٥١٧:٤٧:٢٢١٨:٠٥:٣٩٢٣:١١:٤١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٠:٢٤١١:٥٣:٢٦١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٤:١١٢٣:١١:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠١:١٥١١:٥٣:٠٧١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٢:٤٤٢٣:١١:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٢:٠٥١١:٥٢:٤٩١٧:٤٢:٥٨١٨:٠١:١٧٢٣:١٠:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٢:٥٦١١:٥٢:٣٠١٧:٤١:٣١١٧:٥٩:٥٠٢٣:١٠:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٣:٤٨١١:٥٢:١٣١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٨:٢٤٢٣:١٠:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٤:٣٩١١:٥١:٥٥١٧:٣٨:٣٨١٧:٥٦:٥٩٢٣:٠٩:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:٠٥:٣١١١:٥١:٣٨١٧:٣٧:١٣١٧:٥٥:٣٥٢٣:٠٩:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٦:٢٣١١:٥١:٢٢١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٤:١١٢٣:٠٩:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:١٦١١:٥١:٠٦١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٢:٤٨٢٣:٠٩:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٨:٠٨١١:٥٠:٥١١٧:٣٣:٠٠١٧:٥١:٢٥٢٣:٠٨:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:٠٩:٠٢١١:٥٠:٣٦١٧:٣١:٣٧١٧:٥٠:٠٣٢٣:٠٨:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٩:٥٥١١:٥٠:٢١١٧:٣٠:١٥١٧:٤٨:٤٢٢٣:٠٨:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:٤٩١١:٥٠:٠٧١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٧:٢٢٢٣:٠٨:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:١١:٤٣١١:٤٩:٥٤١٧:٢٧:٣٣١٧:٤٦:٠٣٢٣:٠٧:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٢:٣٨١١:٤٩:٤١١٧:٢٦:١٣١٧:٤٤:٤٤٢٣:٠٧:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٣:٣٣١١:٤٩:٢٩١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٣:٢٧٢٣:٠٧:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٤:٢٨١١:٤٩:١٧١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٢:١٠٢٣:٠٧:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٥:٢٤١١:٤٩:٠٧١٧:٢٢:١٨١٧:٤٠:٥٥٢٣:٠٦:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٦:٢٠١١:٤٨:٥٦١٧:٢١:٠٢١٧:٣٩:٤٠٢٣:٠٦:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٧:١٦١١:٤٨:٤٧١٧:١٩:٤٦١٧:٣٨:٢٦٢٣:٠٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فرج آباد روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فرج آباد روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فرج آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرج آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرج آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرج آباد

روستای فرج آباد بر روی نقشه

روستای فرج آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرج آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای فرج آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرج آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فرج آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق فرج آباد
زمان پخش اذان زنده به افق فرج آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا فرج آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فرج آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فرج آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فرج آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق فرج آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو