جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فرج آباد

کلاررستاق شرقی | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز فرج آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٢٠
اذان ظهر: ١٢:١٦:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٤٣:١٨
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٤٨

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرج آباد (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای فرج آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای فرج آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرج آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
كمتر مانعی‌ست كه با پایداری، اراده، شكیبایی و به ویژه عشق بیشتر، از میان برداشته نشود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرج آباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرج آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرج آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فرج آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرج آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فرج آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٨:٣١١٣:٠٢:١٨١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٥:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٧:١٨١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٥:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٦:٠٥١٣:٠١:٥٨١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٤:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٤:٥٤١٣:٠١:٤٩١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٤:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٤٤١٣:٠١:٤٠١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٤:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٢:٣٤١٣:٠١:٣٢١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٤:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١١:٢٦١٣:٠١:٢٤١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٣٣٠٠:١٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٠:١٩١٣:٠١:١٧١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٣:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٩:١٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٣:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠١:٠٤١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٢:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:١٥٠٠:١٢:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٦:١٨٢٠:١٦:١١٠٠:١٢:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٧:١٠٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٢:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٨:٠١٠٠:١١:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:١١:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٥٠٠٠:١١:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١١:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٤٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٠:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٠:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٠:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٠:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٥:١٣٠٠:١٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٦:٠٠١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٠٩:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٥:١٤١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٠٩:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٥٤:٣٠١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٠٩:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٣:٤٧١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٠٩:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥٣:٠٦١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٠٩:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٥٢:٢٦١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٠٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٥١:٤٨١٣:٠٠:٥٥٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣١:١٢٠٠:٠٩:١٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٥١:١٢١٣:٠١:٠٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٢:٠١٠٠:٠٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرج آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای فرج آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای فرج آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١٠:٢٠١٢:١٦:٤٩١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٣:١٨٢٣:٣٢:٤٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٩:٤٠١٢:١٧:٠١١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٤:٢٠٢٣:٣٣:٠٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٨:٥٨١٢:١٧:١٢١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٥:٢٢٢٣:٣٣:٢٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٠:٥٠٠٧:٠٨:١٥١٢:١٧:٢٣١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٢٤٢٣:٣٣:٣٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٧:٣٠١٢:١٧:٣٣١٧:٢٧:٥٩١٧:٤٧:٢٦٢٣:٣٣:٤٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٦:٤٤١٢:١٧:٤١١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٨:٢٨٢٣:٣٤:٠٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٥:٥٦١٢:١٧:٤٩١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٩:٣٠٢٣:٣٤:١٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٥:٠٦١٢:١٧:٥٧١٧:٣١:١٣١٧:٥٠:٣٢٢٣:٣٤:٢٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠٤:١٤١٢:١٨:٠٣١٧:٣٢:١٧١٧:٥١:٣٤٢٣:٣٤:٣٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٣:٢٢١٢:١٨:٠٩١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٣٦٢٣:٣٤:٤١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠٢:٢٧١٢:١٨:١٣١٧:٣٤:٢٦١٧:٥٣:٣٨٢٣:٣٤:٥٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠١:٣١١٢:١٨:١٧١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٤:٣٩٢٣:٣٤:٥٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٠:٣٤١٢:١٨:٢٠١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٥:٤١٢٣:٣٥:٠٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٩:٣٥١٢:١٨:٢٣١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٦:٤٢٢٣:٣٥:٠٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:٣٥١٢:١٨:٢٤١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:٤٣٢٣:٣٥:١٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٧:٣٤١٢:١٨:٢٥١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٨:٤٤٢٣:٣٥:١٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٦:٣١١٢:١٨:٢٥١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٤٥٢٣:٣٥:٢٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٥:٢٧١٢:١٨:٢٤١٧:٤١:٥٠١٨:٠٠:٤٥٢٣:٣٥:٢٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٤:٢٢١٢:١٨:٢٣١٧:٤٢:٥٢١٨:٠١:٤٥٢٣:٣٥:٢٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٣:١٦١٢:١٨:٢٠١٧:٤٣:٥٤١٨:٠٢:٤٥٢٣:٣٥:٢٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٢:٠٨١٢:١٨:١٧١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٣:٤٥٢٣:٣٥:٢٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٠:٥٩١٢:١٨:١٤١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٤:٤٥٢٣:٣٥:٢٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٩:٥٠١٢:١٨:٠٩١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٥:٤٤٢٣:٣٥:٢١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٨:٣٩١٢:١٨:٠٤١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٦:٤٤٢٣:٣٥:١٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٧:٢٧١٢:١٧:٥٩١٧:٤٩:٠١١٨:٠٧:٤٣٢٣:٣٥:١٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٦:١٤١٢:١٧:٥٣١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٨:٤١٢٣:٣٥:١٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٥:٠٠١٢:١٧:٤٦١٧:٥١:٠٢١٨:٠٩:٤٠٢٣:٣٥:٠٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٣:٤٦١٢:١٧:٣٨١٧:٥٢:٠٢١٨:١٠:٣٨٢٣:٣٤:٥٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٢:٣٠١٢:١٧:٣٠١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٣٦٢٣:٣٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٦٠٧:١٣:٤١١٢:١٥:١٩١٧:١٧:١٦١٧:٣٧:٠٩٢٣:٣٠:٥٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٣:١٢١٢:١٥:٣٦١٧:١٨:١٩١٧:٣٨:١٠٢٣:٣١:١٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٤٠٧:١٢:٤١١٢:١٥:٥٢١٧:١٩:٢٣١٧:٣٩:١١٢٣:٣١:٣٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٠٠٧:١٢:٠٨١٢:١٦:٠٧١٧:٢٠:٢٧١٧:٤٠:١٢٢٣:٣١:٥٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:١١:٣٤١٢:١٦:٢٢١٧:٢١:٣١١٧:٤١:١٤٢٣:٣٢:١٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٧٠٧:١٠:٥٨١٢:١٦:٣٦١٧:٢٢:٣٥١٧:٤٢:١٦٢٣:٣٢:٣٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١٠:٢٠١٢:١٦:٤٩١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٣:١٨٢٣:٣٢:٤٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٩:٤٠١٢:١٧:٠١١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٤:٢٠٢٣:٣٣:٠٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٨:٥٨١٢:١٧:١٢١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٥:٢٢٢٣:٣٣:٢٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:٠٨:١٥١٢:١٧:٢٣١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٢٤٢٣:٣٣:٣٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٤٠٧:٠٧:٣٠١٢:١٧:٣٣١٧:٢٧:٥٩١٧:٤٧:٢٦٢٣:٣٣:٤٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٦:٤٤١٢:١٧:٤١١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٨:٢٨٢٣:٣٤:٠٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٥:٥٦١٢:١٧:٤٩١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٩:٣٠٢٣:٣٤:١٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٥:٠٦١٢:١٧:٥٧١٧:٣١:١٣١٧:٥٠:٣٢٢٣:٣٤:٢٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠٤:١٤١٢:١٨:٠٣١٧:٣٢:١٧١٧:٥١:٣٤٢٣:٣٤:٣٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٣:٢٢١٢:١٨:٠٩١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٣٦٢٣:٣٤:٤١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠٢:٢٧١٢:١٨:١٣١٧:٣٤:٢٦١٧:٥٣:٣٨٢٣:٣٤:٥٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠١:٣١١٢:١٨:١٧١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٤:٣٩٢٣:٣٤:٥٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٠:٣٤١٢:١٨:٢٠١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٥:٤١٢٣:٣٥:٠٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٩:٣٥١٢:١٨:٢٣١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٦:٤٢٢٣:٣٥:٠٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:٣٥١٢:١٨:٢٤١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:٤٣٢٣:٣٥:١٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٧:٣٤١٢:١٨:٢٥١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٨:٤٤٢٣:٣٥:١٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٦:٣١١٢:١٨:٢٥١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٤٥٢٣:٣٥:٢٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٥:٢٧١٢:١٨:٢٤١٧:٤١:٥٠١٨:٠٠:٤٥٢٣:٣٥:٢٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٤:٢٢١٢:١٨:٢٣١٧:٤٢:٥٢١٨:٠١:٤٥٢٣:٣٥:٢٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٣:١٦١٢:١٨:٢٠١٧:٤٣:٥٤١٨:٠٢:٤٥٢٣:٣٥:٢٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٢:٠٨١٢:١٨:١٧١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٣:٤٥٢٣:٣٥:٢٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٠:٥٩١٢:١٨:١٤١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٤:٤٥٢٣:٣٥:٢٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٩:٥٠١٢:١٨:٠٩١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٥:٤٤٢٣:٣٥:٢١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٨:٣٩١٢:١٨:٠٤١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٦:٤٤٢٣:٣٥:١٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فرج آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرج آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرج آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرج آباد

روستای فرج آباد بر روی نقشه

روستای فرج آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرج آباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرج آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرج آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق فرج آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فرج آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فرج آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق فرج آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فرج آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فرج آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فرج آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فرج آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو