جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فرج آباد

کلاررستاق شرقی | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز فرج آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٢١:٤٦

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرج آباد (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای فرج آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فرج آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرج آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

؟
ذهن مانند چتر نجات است؛ فقط زمانی به كنش می‌پردازد كه باز شده باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرج آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرج آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرج آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فرج آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرج آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فرج آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٧:١٨١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٥:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٦:٠٥١٣:٠١:٥٨١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٤:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٤:٥٤١٣:٠١:٤٩١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٤:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٤٤١٣:٠١:٤٠١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٤:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٢:٣٤١٣:٠١:٣٢١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٤:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١١:٢٦١٣:٠١:٢٤١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٣٣٠٠:١٣:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٠:١٩١٣:٠١:١٧١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٣:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٩:١٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٣:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠١:٠٤١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٢:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:١٥٠٠:١٢:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٦:١٨٢٠:١٦:١١٠٠:١٢:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٧:١٠٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٢:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٨:٠١٠٠:١١:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:١١:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٥٠٠٠:١١:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١١:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٤٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٠:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٠:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٠:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٠:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٥:١٣٠٠:١٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٦:٠٠١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٠٩:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٥:١٤١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٠٩:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٥٤:٣٠١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٠٩:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٠٢٠٥:٥٣:٤٧١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٠٩:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥٣:٠٦١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٠٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٥٢:٢٦١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٠٩:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٥١:٤٨١٣:٠٠:٥٥٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣١:١٢٠٠:٠٩:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٥١:١٢١٣:٠١:٠٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٢:٠١٠٠:٠٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرج آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای فرج آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای فرج آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠٢:٣٧١٣:١٠:٤٢٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٥٨٠٠:١٩:٤٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:١٥٠٦:٠٣:٢٢١٣:١٠:٤٣٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٨:١٢٠٠:٢٠:٠١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٠:٤٤٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٢٠:١٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٤:٥٥١٣:١٠:٤٥٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٢٠:٢٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٥:٤١١٣:١٠:٤٤٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٠:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٦:٢٨١٣:١٠:٤٤٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢٠:٤٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٧:١٦١٣:١٠:٤٢٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢٠:٥٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٠:٤٠٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٢١:٠٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٨:٥١١٣:١٠:٣٨٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢١:١٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٩:٤٠١٣:١٠:٣٥٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢١:٢٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٧٠٦:١٠:٢٨١٣:١٠:٣١٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢١:٣١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٩٠٦:١١:١٦١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢١:٣٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:١٢:٠٥١٣:١٠:٢١٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢١:٤٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١٢:٥٤١٣:١٠:١٦٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢١:٥٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٣:٤٣١٣:١٠:١٠٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢١:٥٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٤:٣٢١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢١:٥٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٥:٢١١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٢:٠٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٦:١٠١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٢:٠٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٢٤٠٠:٢٢:٠٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٢:٠٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٩:١٩١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٢:١٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٢:١٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٢:٠٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٢:٠٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٢:٠٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢٢:٠٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٢:٠٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٠:٥٥٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢١:٥٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٧:٤١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢١:٥١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٢١:٤٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٧:١٢١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢١:٤٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فرج آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرج آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرج آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرج آباد

روستای فرج آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرج آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرج آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرج آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق فرج آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق فرج آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ فرج آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فرج آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق فرج آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فرج آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فرج آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فرج آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو