جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فرج آباد

رودشور | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز فرج آباد


اذان صبح: ٠٥:١٧:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٥٠
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٤١
اذان مغرب: ١٧:١٩:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٠٩:٢٧

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرج آباد (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای فرج آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای فرج آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرج آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بن سیرا
آنگاه كه به جستجوی خرد روی، هوشمندی و آنگاه كه گمان كنی آن را یافته‌ای، نادانی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرج آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرج آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرج آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فرج آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرج آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فرج آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٥:٢١١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٩:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٥:١٢١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٩:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:١٥٠٠:١٨:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٤:٥٥١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٠٧٠٠:١٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٧:١٨١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٥٩٠٠:١٨:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٦:١٤١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٥١٠٠:١٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٥:١١١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٧:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٤:٢١١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٧:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٤:١٦١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٦:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:١١١٣:٠٤:١٢١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:١٢٠٠:١٦:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٠:١٤١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٦:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٦:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٦:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٣٨٠٠:١٥:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٥:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٥:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:١١٠٠:١٥:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٤:١١١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٠١٠٠:١٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٤:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٤١٠٠:١٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٤:٠٠٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٤:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠١:١٥١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:٢٠٠٠:١٤:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٥٥٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٨:٠٨٠٠:١٤:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٤:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٤:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٤:١٧٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٤:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٤:٢٢٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:١٨٠٠:١٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٤:٢٨٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:٠٣٠٠:١٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرج آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای فرج آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای فرج آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٠:٠٥١١:٥١:٥٧١٧:٢٣:١٩١٧:٤١:٤٠٢٣:١٠:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٠:٥٩١١:٥١:٤٨١٧:٢٢:١٠١٧:٤٠:٣٢٢٣:١٠:١٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢١:٥٣١١:٥١:٤١١٧:٢١:٠١١٧:٣٩:٢٦٢٣:١٠:٠٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٢:٤٧١١:٥١:٣٤١٧:١٩:٥٣١٧:٣٨:٢٠٢٣:٠٩:٥٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٣:٤٢١١:٥١:٢٨١٧:١٨:٤٧١٧:٣٧:١٥٢٣:٠٩:٤٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٤:٣٧١١:٥١:٢٣١٧:١٧:٤٢١٧:٣٦:١٢٢٣:٠٩:٣٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٥:٣٣١١:٥١:١٩١٧:١٦:٣٧١٧:٣٥:١٠٢٣:٠٩:٢٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٦:٢٨١١:٥١:١٥١٧:١٥:٣٥١٧:٣٤:٠٩٢٣:٠٩:٢٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٧:٢٥١١:٥١:١٢١٧:١٤:٣٣١٧:٣٣:١٠٢٣:٠٩:١٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٨:٢١١١:٥١:١٠١٧:١٣:٣٢١٧:٣٢:١١٢٣:٠٩:١١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٩:١٨١١:٥١:٠٨١٧:١٢:٣٣١٧:٣١:١٤٢٣:٠٩:٠٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:١٥١١:٥١:٠٨١٧:١١:٣٥١٧:٣٠:١٩٢٣:٠٩:٠٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣١:١٢١١:٥١:٠٨١٧:١٠:٣٩١٧:٢٩:٢٥٢٣:٠٨:٥٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٢:٠٩١١:٥١:٠٩١٧:٠٩:٤٤١٧:٢٨:٣٢٢٣:٠٨:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٣:٠٧١١:٥١:١١١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٧:٤٠٢٣:٠٨:٥٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٤:٠٥١١:٥١:١٣١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٦:٥٠٢٣:٠٨:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٥:٠٣١١:٥١:١٧١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٦:٠٢٢٣:٠٨:٥٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٦:٠١١١:٥١:٢١١٧:٠٦:١٨١٧:٢٥:١٥٢٣:٠٨:٥٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٦:٥٩١١:٥١:٢٦١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٤:٣٠٢٣:٠٨:٥٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٧:٥٨١١:٥١:٣٢١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٣:٤٦٢٣:٠٨:٥٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٨:٥٦١١:٥١:٣٩١٧:٠٣:٥٩١٧:٢٣:٠٤٢٣:٠٩:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٩:٥٥١١:٥١:٤٦١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٢٣٢٣:٠٩:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٠:٥٤١١:٥١:٥٥١٧:٠٢:٣٥١٧:٢١:٤٤٢٣:٠٩:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤١:٥٣١١:٥٢:٠٤١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:٠٧٢٣:٠٩:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٢:٥١١١:٥٢:١٥١٧:٠١:١٧١٧:٢٠:٣٢٢٣:٠٩:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٣:٥٠١١:٥٢:٢٦١٧:٠٠:٤١١٧:١٩:٥٨٢٣:٠٩:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٤:٤٩١١:٥٢:٣٨١٧:٠٠:٠٦١٧:١٩:٢٦٢٣:٠٩:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٥:٤٧١١:٥٢:٥٠١٦:٥٩:٣٤١٧:١٨:٥٦٢٣:٠٩:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٦:٤٦١١:٥٣:٠٤١٦:٥٩:٠٣١٧:١٨:٢٧٢٣:٠٩:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٧:٤٤١١:٥٣:١٨١٦:٥٨:٣٤١٧:١٨:٠١٢٣:١٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فرج آباد روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فرج آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرج آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرج آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرج آباد

روستای فرج آباد بر روی نقشه

روستای فرج آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرج آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فرج آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرج آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فرج آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فرج آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرج آباد
زمان پخش اذان زنده به افق فرج آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فرج آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق فرج آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فرج آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فرج آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو