جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فرج آباد

رودشور | زرندیه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز فرج آباد


اذان صبح: ٠٤:١٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٥:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٢٣
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٧

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فرج آباد (شهرستان زرندیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای فرج آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فرج آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فرج آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
خدا خلقی از سگ نجس‌تر خلق نكرده است و كسی كه عداوت ما اهل بیت دارد از سگ نجس‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فرج آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فرج آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرج آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فرج آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فرج آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فرج آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠٧:٥١١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٣:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٥:٢٩١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٣:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٤:١٢١٣:٠٧:٢٢١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٤١٠٠:٢٢:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٧:٠٨١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٢٢:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣١:٣٩١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٢:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢١:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢١:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٦:١٧١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢١:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٢٠:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢٠:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٠:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٩:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٩:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٥:١٣١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٩:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٠:٥٦٢٠:١٠:٠١٠٠:١٨:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٤:٥٥١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٨:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٤٥٠٠:١٨:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٨:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٢١٠٠:١٧:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٤:٢١١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:١٤٠٠:١٧:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٤:١٦١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٧:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١١:٢٤١٣:٠٤:١١١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٦:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٦:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٦:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٤:٠١١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٣:٥٩٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٥:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:١٦٠٠:١٥:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٥:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فرج آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فرج آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فرج آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرج آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای فرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرج آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٤:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٤:١٧٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٤:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٤:٢٢٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:١٨٠٠:١٤:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٤:٢٨٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:٠٣٠٠:١٤:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٤:٣٤٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٤٩٠٠:١٤:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٤:٤١٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٣:٥٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٥٦:٠٨١٣:٠٤:٤٨٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٤:١٧٠٠:١٣:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٥:٥٥:٤٢١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٠٠٠٠:١٣:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٦٠٥:٥٥:١٨١٣:٠٥:٠٣٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٤٢٠٠:١٣:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٥٤:٥٥١٣:٠٥:١٢٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:٢٣٠٠:١٣:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٩٠٥:٥٤:٣٤١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٧:٠٣٠٠:١٣:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٥٤:١٤١٣:٠٥:٢٩٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٧:٤٢٠٠:١٤:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٣:٥٦١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٤:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٣:٤٠١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٨:٥٨٠٠:١٤:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٠٠٥:٥٣:٢٥١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٩:٣٤٠٠:١٤:١٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٥٣:١٢١٣:٠٦:٠٩٢٠:١٩:٢٠٢٠:٤٠:٠٩٠٠:١٤:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٥٣:٠١١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٩:٥٢٢٠:٤٠:٤٢٠٠:١٤:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٥٢:٥١١٣:٠٦:٣١٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤١:١٥٠٠:١٤:٢٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٥٢:٤٣١٣:٠٦:٤٣٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤١:٤٧٠٠:١٤:٣٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٠٠٥:٥٢:٣٧١٣:٠٦:٥٤٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤٢:١٧٠٠:١٤:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٥٢:٣٢١٣:٠٧:٠٦٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٢:٤٦٠٠:١٤:٤٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٥٢:٢٩١٣:٠٧:١٩٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٣:١٣٠٠:١٤:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٥٢:٢٨١٣:٠٧:٣١٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٤٠٠٠:١٥:٠٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٥٢:٢٨١٣:٠٧:٤٣٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٤:٠٥٠٠:١٥:١٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٥٢:٣٠١٣:٠٧:٥٦٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٤:٢٨٠٠:١٥:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٥٢:٣٣١٣:٠٨:٠٩٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٤:٥٠٠٠:١٥:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٥٢:٣٨١٣:٠٨:٢٢٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٥:١١٠٠:١٥:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٥٢:٤٥١٣:٠٨:٣٥٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٥:٣٠٠٠:١٥:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٥٢:٥٣١٣:٠٨:٤٨٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٥:٤٧٠٠:١٦:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٥٣:٠٣١٣:٠٩:٠١٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٦:٠٣٠٠:١٦:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٥٣:١٤١٣:٠٩:١٤٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٦:١٧٠٠:١٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرج آباد روستای فرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فرج آباد روستای فرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فرج آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فرج آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فرج آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فرج آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فرج آباد

روستای فرج آباد بر روی نقشه

روستای فرج آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فرج آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای فرج آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فرج آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فرج آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ فرج آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا فرج آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فرج آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فرج آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فرج آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق فرج آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فرج آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فرج آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فرج آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو