جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فراهان آباد انصار

جابرانصار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز فراهان آباد انصار


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:١١
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٢٠

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فراهان آباد انصار (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای فراهان آباد انصار)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای فراهان آباد انصار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فراهان آباد انصار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارسطو
در زندگی، زمانی كه كاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فراهان آباد انصار

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فراهان آباد انصار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فراهان آباد انصار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فراهان آباد انصار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فراهان آباد انصار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فراهان آباد انصار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٨:٢٢١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٠٠٠:٣٤:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٨:٥٠١٣:١٨:١١١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٢٧٠٠:٣٤:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٨:٠٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:١٤٠٠:٣٣:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٧:٥٣١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٠١٠٠:٣٣:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٥:٤٠١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٣:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٧:٣٦٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٢:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٧:٢٨٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٣٢:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٧:٢١٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٠٩٠٠:٣٢:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣١:٤١١٣:١٧:١٤٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢١:٥٦٠٠:٣٢:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:٤٤١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٣١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٩:٤٨١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣١:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٦:٥٧٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:١٨٠٠:٣١:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣١:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٦:٤٩٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٣١:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٦:١٦١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٠:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٦:٤٢٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣٠:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٠:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٣٠:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٦:٣٧٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٣٠:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٢:١٨١٣:١٦:٣٧٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٢٩:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢١:٣٥١٣:١٦:٣٧٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٩:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٠:٥٢١٣:١٦:٣٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢٩:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢٠:١١١٣:١٦:٣٩٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٩:٣٢١٣:١٦:٤١٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٨:٥٤١٣:١٦:٤٣٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٩:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٨:١٧١٣:١٦:٤٦٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٩:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٧:٤٢١٣:١٦:٥٠٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٩:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٧:٠٩١٣:١٦:٥٤٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٩:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٥٠٦:١٦:٣٦١٣:١٦:٥٨٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢٩:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٦:٠٦١٣:١٧:٠٣٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فراهان آباد انصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فراهان آباد انصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فراهان آباد انصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فراهان آباد انصار

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای فراهان آباد انصار

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای فراهان آباد انصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فراهان آباد انصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای فراهان آباد انصار

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢١:٥١١٢:٢١:٣٥١٧:٢١:٢٤١٧:٤٠:٥٣٢٣:٣٨:٢٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٢١٠٧:٢٢:١١١٢:٢٢:٠٥١٧:٢٢:٠٣١٧:٤١:٣٢٢٣:٣٨:٥٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:٤٢٠٧:٢٢:٢٩١٢:٢٢:٣٤١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٢:١٢٢٣:٣٩:٢٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٠١٠٧:٢٢:٤٥١٢:٢٣:٠٣١٧:٢٣:٢٦١٧:٤٢:٥٣٢٣:٣٩:٥٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٣:٠٠١٢:٢٣:٣٢١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٣:٣٦٢٣:٤٠:٢٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:٣٦٠٧:٢٣:١٣١٢:٢٤:٠٠١٧:٢٤:٥٣١٧:٤٤:١٩٢٣:٤٠:٥٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٥١٠٧:٢٣:٢٥١٢:٢٤:٢٨١٧:٢٥:٣٩١٧:٤٥:٠٣٢٣:٤١:٢٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٠٥٠٧:٢٣:٣٤١٢:٢٤:٥٦١٧:٢٦:٢٥١٧:٤٥:٤٨٢٣:٤١:٥١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٣:٤٢١٢:٢٥:٢٣١٧:٢٧:١٢١٧:٤٦:٣٤٢٣:٤٢:٢٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٣:٤٨١٢:٢٥:٤٩١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٧:٢١٢٣:٤٢:٤٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:٣٧٠٧:٢٣:٥٢١٢:٢٦:١٦١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٨:٠٨٢٣:٤٣:١٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٣:٥٤١٢:٢٦:٤١١٧:٢٩:٣٩١٧:٤٨:٥٧٢٣:٤٣:٤٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٥١٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٧:٠٧١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٩:٤٦٢٣:٤٤:١٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:٥٦٠٧:٢٣:٥٣١٢:٢٧:٣١١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٣٥٢٣:٤٤:٤٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:٥٨٠٧:٢٣:٥٠١٢:٢٧:٥٦١٧:٣٢:١٣١٧:٥١:٢٦٢٣:٤٥:٠٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٠٠٠٧:٢٣:٤٥١٢:٢٨:١٩١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٢:١٧٢٣:٤٥:٣٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٠٠٠٧:٢٣:٣٨١٢:٢٨:٤٢١٧:٣٣:٥٩١٧:٥٣:٠٨٢٣:٤٥:٥٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:٥٨٠٧:٢٣:٣٠١٢:٢٩:٠٥١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٤:٠٠٢٣:٤٦:٢٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٣:٢٠١٢:٢٩:٢٦١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٤:٥٢٢٣:٤٦:٤٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٤٩٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٩:٤٧١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٥:٤٥٢٣:٤٧:١٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٢:٥٤١٢:٣٠:٠٨١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٦:٣٩٢٣:٤٧:٣٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٢:٣٨١٢:٣٠:٢٨١٧:٣٨:٣٣١٧:٥٧:٣٢٢٣:٤٧:٥٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٢٤٠٧:٢٢:٢٠١٢:٣٠:٤٧١٧:٣٩:٢٩١٧:٥٨:٢٦٢٣:٤٨:٢١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٢:٠١١٢:٣١:٠٥١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٩:٢١٢٣:٤٨:٤٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٥٩٠٧:٢١:٤٠١٢:٣١:٢٣١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:١٥٢٣:٤٩:٠٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٤٥٠٧:٢١:١٨١٢:٣١:٤٠١٧:٤٢:١٩١٨:٠١:١٠٢٣:٤٩:٢٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٠:٥٣١٢:٣١:٥٦١٧:٤٣:١٦١٨:٠٢:٠٥٢٣:٤٩:٤٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٠:٢٧١٢:٣٢:١١١٧:٤٤:١٣١٨:٠٣:٠٠٢٣:٥٠:٠٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٠:٠٠١٢:٣٢:٢٦١٧:٤٥:١١١٨:٠٣:٥٥٢٣:٥٠:٢٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٢٩٠٧:١٩:٣٠١٢:٣٢:٤٠١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٤:٥٠٢٣:٥٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای فراهان آباد انصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای فراهان آباد انصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای فراهان آباد انصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فراهان آباد انصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فراهان آباد انصار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فراهان آباد انصار

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای فراهان آباد انصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فراهان آباد انصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فراهان آباد انصار

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٩٠٧:٢١:٤٠١٢:٣١:٢٣١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:١٥٢٣:٤٩:٠٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٥٠٧:٢١:١٨١٢:٣١:٤٠١٧:٤٢:١٩١٨:٠١:١٠٢٣:٤٩:٢٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٠:٥٣١٢:٣١:٥٦١٧:٤٣:١٦١٨:٠٢:٠٥٢٣:٤٩:٤٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٠:٢٧١٢:٣٢:١١١٧:٤٤:١٣١٨:٠٣:٠٠٢٣:٥٠:٠٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٠:٠٠١٢:٣٢:٢٦١٧:٤٥:١١١٨:٠٣:٥٥٢٣:٥٠:٢٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٩٠٧:١٩:٣٠١٢:٣٢:٤٠١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٤:٥٠٢٣:٥٠:٣٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٦٠٧:١٨:٥٩١٢:٣٢:٥٣١٧:٤٧:٠٦١٨:٠٥:٤٥٢٣:٥٠:٥٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤١٠٧:١٨:٢٦١٢:٣٣:٠٥١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:٤٠٢٣:٥١:٠٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٤٠٧:١٧:٥٢١٢:٣٣:١٦١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٧:٣٦٢٣:٥١:٢٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٦٠٧:١٧:١٦١٢:٣٣:٢٧١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٨:٣١٢٣:٥١:٣٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٧٠٧:١٦:٣٩١٢:٣٣:٣٦١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٩:٢٦٢٣:٥١:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٦٠٧:١٦:٠٠١٢:٣٣:٤٥١٧:٥١:٥٢١٨:١٠:٢١٢٣:٥٢:٠٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:١٥:١٩١٢:٣٣:٥٣١٧:٥٢:٤٩١٨:١١:١٥٢٣:٥٢:١٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٩٠٧:١٤:٣٧١٢:٣٤:٠٠١٧:٥٣:٤٦١٨:١٢:١٠٢٣:٥٢:٢٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٣:٥٣١٢:٣٤:٠٧١٧:٥٤:٤٣١٨:١٣:٠٤٢٣:٥٢:٣٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٥٠٧:١٣:٠٨١٢:٣٤:١٢١٧:٥٥:٣٩١٨:١٣:٥٩٢٣:٥٢:٤٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٦٠٧:١٢:٢٢١٢:٣٤:١٧١٧:٥٦:٣٥١٨:١٤:٥٣٢٣:٥٢:٥٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١١:٣٤١٢:٣٤:٢١١٧:٥٧:٣١١٨:١٥:٤٧٢٣:٥٢:٥٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٠:٤٥١٢:٣٤:٢٤١٧:٥٨:٢٧١٨:١٦:٤٠٢٣:٥٣:٠٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:٠٩:٥٤١٢:٣٤:٢٦١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:٣٣٢٣:٥٣:٠٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٥٠٧:٠٩:٠٢١٢:٣٤:٢٨١٨:٠٠:١٨١٨:١٨:٢٧٢٣:٥٣:١٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:٠٨:٠٩١٢:٣٤:٢٩١٨:٠١:١٢١٨:١٩:١٩٢٣:٥٣:١٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢١٠٧:٠٧:١٥١٢:٣٤:٢٨١٨:٠٢:٠٧١٨:٢٠:١٢٢٣:٥٣:١٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٦:١٩١٢:٣٤:٢٨١٨:٠٣:٠١١٨:٢١:٠٤٢٣:٥٣:٢١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:٠٥:٢٣١٢:٣٤:٢٦١٨:٠٣:٥٥١٨:٢١:٥٦٢٣:٥٣:٢٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٤:٢٥١٢:٣٤:٢٤١٨:٠٤:٤٩١٨:٢٢:٤٨٢٣:٥٣:٢٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:٠٣:٢٦١٢:٣٤:٢١١٨:٠٥:٤٢١٨:٢٣:٤٠٢٣:٥٣:٢٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٢:٢٦١٢:٣٤:١٧١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٤:٣١٢٣:٥٣:٢١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠١:٢٥١٢:٣٤:١٣١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٥:٢٢٢٣:٥٣:١٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٠:٢٢١٢:٣٤:٠٨١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٦:١٣٢٣:٥٣:١٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فراهان آباد انصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فراهان آباد انصار روستای فراهان آباد انصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای فراهان آباد انصار روستای فراهان آباد انصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فراهان آباد انصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فراهان آباد انصار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فراهان آباد انصار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فراهان آباد انصار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فراهان آباد انصار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فراهان آباد انصار

روستای فراهان آباد انصار بر روی نقشه

روستای فراهان آباد انصار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فراهان آباد انصار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فراهان آباد انصار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فراهان آباد انصار
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای فراهان آباد انصار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای فراهان آباد انصار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فراهان آباد انصار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فراهان آباد انصار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فراهان آباد انصار رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فراهان آباد انصار
زمان پخش اذان مستقیم به افق فراهان آباد انصار
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ فراهان آباد انصار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فراهان آباد انصار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فراهان آباد انصار
زمان پخش اذان آنلاین به افق فراهان آباد انصار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فراهان آباد انصار
افق شرعی امروز فردا فراهان آباد انصار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فراهان آباد انصار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو