جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فداغ

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز فداغ


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٢٦

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فداغ (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر فداغ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر فداغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فداغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
سوگند به خدا! من بنده‌ای را نمی‌بینم كه تقوا ورزیدن سودی به حال او داشته باشد، جز این‌كه زیان خود را حفظ كند. قطعاً زبان شخص باایمان در پشت قلب او و قلب منافق پشت زبان اوست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فداغ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فداغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فداغ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فداغ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فداغ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فداغ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٢:١٦١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:٠٤٠٠:١٥:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥١٠٦:٣١:١٥١٢:٥٥:٤٥١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٧:٣٧٠٠:١٥:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٥:٣٠١٩:٢١:١١١٩:٣٨:١١٠٠:١٥:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٢٩:١٤١٢:٥٥:١٧١٩:٢١:٤٤١٩:٣٨:٤٦٠٠:١٥:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٢:١٦١٩:٣٩:٢٠٠٠:١٤:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٧:١٦١٢:٥٤:٥٠١٩:٢٢:٤٩١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٤:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٦:١٧١٢:٥٤:٣٧١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٠:٢٩٠٠:١٤:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٥:٢٠١٢:٥٤:٢٥١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:٠٤٠٠:١٣:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٤:٢٣١٢:٥٤:١٣١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٣٩٠٠:١٣:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٣:٢٧١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:١٤٠٠:١٣:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٣:٥١١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٤٩٠٠:١٢:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢١:٣٧١٢:٥٣:٤٠١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٢٥٠٠:١٢:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٠:٤٣١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٠١٠٠:١٢:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٣:٢١١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٣٦٠٠:١٢:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٣:١٢١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:١٢٠٠:١١:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٤٨٠٠:١١:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٧:١٧١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٢٥٠٠:١١:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٠١٠٠:١١:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٥:٣٩١٢:٥٢:٤١١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٣٨٠٠:١٠:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:١٤٠٠:١٠:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٢:٢٩١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٥١٠٠:١٠:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٢٨٠٠:١٠:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٠٥٠٠:١٠:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١١:٥٣١٢:٥٢:١٦١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٩:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١١:١١١٢:٥٢:١٢١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:١٩٠٠:٠٩:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٥٦٠٠:٠٩:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٣٤٠٠:٠٩:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:١١٠٠:٠٩:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٩:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر فداغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر فداغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر فداغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فداغ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر فداغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فداغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فداغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر فداغ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر فداغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر فداغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر فداغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فداغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فداغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر فداغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر فداغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فداغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر فداغ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٢:٢١١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٨:٣٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٢:٢٥١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٨:٣٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠٨:٣٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:١٢٠٠:٠٨:٣٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٤٦٠٠:٠٨:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٠٨:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٠٨:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠١:١٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٨:٣٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٣:١١١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٨:٤٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠٨:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٨:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٨:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٠٨:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٠٩:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٤:٠٧١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٩:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٤:١٨١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٩:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٩:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٩:٤١١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٩:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٤:٥١١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٠٩:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٥:٠٣١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:١٨٠٠:٠٩:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٥:١٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٠:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥٥:٢٧١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٠:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥٥:٣٩١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٠:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٥:٥١١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٠:٣٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٠٠٠:١٠:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٩:٥٥١٢:٥٦:١٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢٩٠٠:١٠:٥٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٠:٠٢١٢:٥٦:٣٠١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٤٨٠٠:١١:٠٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٠٥٠٠:١١:١٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥٦:٥٦١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٢٠٠:١١:٣٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٣٧٠٠:١١:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٧:٢٢١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٥١٠٠:١١:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فداغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر فداغ شهر فداغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر فداغ شهر فداغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فداغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فداغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فداغ

فداغ روستایی است در جنوب استان فارس ایران. این روستا در دهستان فداغ و شهرستان گراش واقع شده است و جمعیت آن طبق سرشماری سال سال ۱۳۸۵ خورشیدی ۴۵۵۰ تن بوده است

شهر فداغ در ویکیپدیا

شهر فداغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فداغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فداغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فداغ بر روی نقشه

شهر فداغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فداغ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فداغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فداغ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر فداغ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر فداغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فداغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فداغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فداغ رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق فداغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فداغ
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ فداغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فداغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فداغ
جدول اوقات شرعی امروز فردا فداغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فداغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فداغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فداغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو