جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فداغ

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز فداغ


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:١٠:١٨
نیمه شب: ٠٠:١٨:١٤

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فداغ (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر فداغ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر فداغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فداغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

بزرگمهر
همرزمان هوشیار برگزین و اگر خصم بر تو تیز گردید از او برمتاب. اما چون یقین كردی كه در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مكوش و با خصم پر توان میاشوب.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فداغ

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فداغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فداغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فداغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فداغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فداغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٢:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٠:٣١١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:١٠٠٠:١٢:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٩:٣٨١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٢:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٣:١١١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٢٢٠٠:١١:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٧:٥٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٥:٥٩٠٠:١١:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٣٥٠٠:١١:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٦:١٧١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١١٠٠:١١:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٥:٢٩١٢:٥٢:٤١١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٠:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٤:٤٢١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٠:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٢:٢٩١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٠١٠٠:١٠:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٣:١١١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٣٨٠٠:١٠:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:١٥٠٠:١٠:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١١:٤٤١٢:٥٢:١٦١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٩:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١١:٠٢١٢:٥٢:١٢١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٩:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٠:٢١١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٩:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠٩:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٩:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٥٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٩:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٩:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٢:٠٤١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:١١٠٠:٠٩:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٤٨٠٠:٠٨:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٨:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٨:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٢:١٠١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٣٨٠٠:٠٨:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٢:١٣١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٤:١٢١٢:٥٢:١٧١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٠٠٠:٠٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٢:٢١١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٨:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٢:٢٥١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٨:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فداغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فداغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فداغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فداغ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر فداغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فداغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فداغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر فداغ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر فداغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر فداغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر فداغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فداغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فداغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر فداغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر فداغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فداغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر فداغ

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٧:٣٩١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٢:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠١:١٢١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:١٨٠٠:١٢:٢٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٢:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٨:١٧١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٢:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٣:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٨:٤٣١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٣:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٨:٥٥١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٣:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٣:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٩:١٩١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٠١٠٠:١٤:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٩:٣١١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٠٢٠٠:١٤:٢٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٠١٠٠:١٤:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٤:٥١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٥:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٥:١١١٣:٠٠:١٦١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٥:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٥:٣٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٥:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٦:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:١٩٠٠:١٦:١٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠١:٠٤١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٦:٢٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠١:١٢١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٦:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٨:١٨١٣:٠١:٢٠١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٦:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠١:٢٧١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٧:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٩:١٦١٣:٠١:٣٤١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٠٦٠٠:١٧:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠١:٤١١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٤٧٠٠:١٧:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٠:١٥١٣:٠١:٤٦١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٢٧٠٠:١٧:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٠:٤٥١٣:٠١:٥٢١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٠٥٠٠:١٧:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١١:١٥١٣:٠١:٥٧١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٨:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١١:٤٦١٣:٠٢:٠١١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:١٨٠٠:١٨:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٢:١٧١٣:٠٢:٠٥١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٨:٢٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٢:٠٨١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٨:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٢:١٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فداغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر فداغ شهر فداغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر فداغ شهر فداغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فداغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فداغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر فداغ

فداغ روستایی است در جنوب استان فارس ایران. این روستا در دهستان فداغ و شهرستان گراش واقع شده است و جمعیت آن طبق سرشماری سال سال ۱۳۸۵ خورشیدی ۴۵۵۰ تن بوده است

شهر فداغ در ویکیپدیا

شهر فداغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فداغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فداغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فداغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فداغ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فداغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فداغ
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر فداغ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر فداغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فداغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فداغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فداغ رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا فداغ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فداغ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فداغ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فداغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فداغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فداغ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فداغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فداغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فداغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو