جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فتویه

فتویه | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز فتویه


اذان صبح: ٠٥:١٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:١٩
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٢٩:١٣
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢٣

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتویه (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای فتویه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای فتویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
ما می توانیم بخشش های بزرگ داشته باشیم، اما در مورد چیزهای كوچك به ندرت از خودگذشتگی به خرج می دهیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتویه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فتویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٨:٢٣١٢:٥٠:١٧١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٠:٠٨١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٢٥٠٠:٠٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٦:٣٨١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٠١٠٠:٠٨:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٥:٤٧١٢:٤٩:٥٠١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٣٦٠٠:٠٨:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٤:٥٦١٢:٤٩:٤١١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:١٢٠٠:٠٨:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٤:٠٧١٢:٤٩:٣٤١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٢:٤٨٠٠:٠٨:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٣:١٨١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٢٤٠٠:٠٧:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٢:٣١١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٠٠٠٠:٠٧:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١١:٤٤١٢:٤٩:١٤١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٧:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٠:٥٩١٢:٤٩:٠٨١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:١٣٠٠:٠٧:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:١٤١٢:٤٩:٠٣١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٤٩٠٠:٠٧:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٩:٣١١٢:٤٨:٥٨١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٦:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٨:٤٨١٢:٤٨:٥٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٠٢٠٠:٠٦:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٨:٠٧١٢:٤٨:٥١١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٦:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٧:٢٦١٢:٤٨:٤٨١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:١٥٠٠:٠٦:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٦:٤٧١٢:٤٨:٤٦١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٦:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٦:٠٩١٢:٤٨:٤٤١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٦:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٥:٣٢١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٦:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٤:٥٧١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٤١٠٠:٠٥:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:١٨٠٠:٠٥:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٨:٤٣١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٥:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٣:١٧١٢:٤٨:٤٥١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٥:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٢:٤٦١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٥:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٢:١٦١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠١:٤٨١٢:٤٨:٥٢١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٥:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠١:٢١١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٥٤٠٠:٠٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٠:٥٥١٢:٤٨:٥٩١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٣٠٠٠:٠٥:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٥:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتویه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای فتویه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای فتویه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٤٩:٢٦١٢:٥٧:٥٧١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٣:٢٧٠٠:١٩:١٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٤٨:١٩١٢:٥٧:٣٩١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٣:٥٨٠٠:١٨:٥٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٤٧:١٢١٢:٥٧:٢١١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٤:٢٩٠٠:١٨:٣٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٩:١١٠٦:٤٦:٠٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٥:٠١٠٠:١٨:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٤٤:٥٩١٢:٥٦:٤٥١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٥:٣٢٠٠:١٧:٥١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٤٣:٥٣١٢:٥٦:٢٧١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٦:٠٤٠٠:١٧:٣٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٤٢:٤٦١٢:٥٦:٠٩١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٦:٣٥٠٠:١٧:٠٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤١:٤٠١٢:٥٥:٥١١٩:١٠:٢٧١٩:٢٧:٠٧٠٠:١٦:٤٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٠:٣٥١٢:٥٥:٣٤١٩:١٠:٥٨١٩:٢٧:٣٨٠٠:١٦:٢٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢١:٥٥٠٦:٣٩:٢٩١٢:٥٥:١٦١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:١٠٠٠:١٦:٠٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٣٨:٢٤١٢:٥٤:٥٩١٩:١١:٥٩١٩:٢٨:٤٢٠٠:١٥:٤٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٣٧:١٩١٢:٥٤:٤٢١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:١٣٠٠:١٥:٢٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٨:١٧٠٦:٣٦:١٤١٢:٥٤:٢٥١٩:١٣:٠١١٩:٢٩:٤٥٠٠:١٥:٠٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:١٠١٢:٥٤:٠٨١٩:١٣:٣١١٩:٣٠:١٧٠٠:١٤:٤٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٤:٠٦١٢:٥٣:٥٢١٩:١٤:٠٢١٩:٣٠:٥٠٠٠:١٤:٢١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٣:٠٣١٢:٥٣:٣٦١٩:١٤:٣٣١٩:٣١:٢٢٠٠:١٤:٠٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٢:٠٠١٢:٥٣:٢٠١٩:١٥:٠٤١٩:٣١:٥٤٠٠:١٣:٤٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٠:٥٨١٢:٥٣:٠٤١٩:١٥:٣٦١٩:٣٢:٢٧٠٠:١٣:٢٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١١:٠٤٠٦:٢٩:٥٦١٢:٥٢:٤٩١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٠٠٠٠:١٣:٠٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٢:٣٤١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:٣٣٠٠:١٢:٤٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٧:٥٤١٢:٥٢:٢٠١٩:١٧:١٠١٩:٣٤:٠٦٠٠:١٢:٢٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٢:٠٦١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٤٠٠٠:١٢:٠١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥١:٥٢١٩:١٨:١٤١٩:٣٥:١٤٠٠:١١:٤٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٤:٥٥١٢:٥١:٣٨١٩:١٨:٤٦١٩:٣٥:٤٨٠٠:١١:٢٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٣:٥٧١٢:٥١:٢٦١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٢٢٠٠:١١:٠٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٢:٥٩١٢:٥١:١٣١٩:١٩:٥١١٩:٣٦:٥٦٠٠:١٠:٤٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥١:٠١١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٧:٣٠٠٠:١٠:٣٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٠:١٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٠:١١١٢:٥٠:٣٨١٩:٢١:٢٩١٩:٣٨:٤٠٠٠:٠٩:٥٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٩:١٧١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:١٥٠٠:٠٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای فتویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای فتویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای فتویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فتویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فتویه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٥:٥٦:٠٧١١:٥٩:٤٤١٨:٠٣:٤٧١٨:٢٠:١٨٢٣:٥١:١٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٢٠٦:٥٥:٠٠١٢:٥٩:٢٧١٩:٠٤:١٨١٩:٢٠:٥٠٠٠:٢٠:٥٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٢٠٦:٥٣:٥٣١٢:٥٩:٠٩١٩:٠٤:٤٩١٩:٢١:٢١٠٠:٢٠:٣٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢١٠٦:٥٢:٤٦١٢:٥٨:٥١١٩:٠٥:٢٠١٩:٢١:٥٣٠٠:٢٠:١٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥١:٣٩١٢:٥٨:٣٣١٩:٠٥:٥١١٩:٢٢:٢٤٠٠:١٩:٥٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٠:٣٢١٢:٥٨:١٥١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٢:٥٥٠٠:١٩:٣٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٤٩:٢٦١٢:٥٧:٥٧١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٣:٢٧٠٠:١٩:١٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٥٠٦:٤٨:١٩١٢:٥٧:٣٩١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٣:٥٨٠٠:١٨:٥٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٤٧:١٢١٢:٥٧:٢١١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٤:٢٩٠٠:١٨:٣٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١١٠٦:٤٦:٠٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٥:٠١٠٠:١٨:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٤٤:٥٩١٢:٥٦:٤٥١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٥:٣٢٠٠:١٧:٥١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٤٣:٥٣١٢:٥٦:٢٧١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٦:٠٤٠٠:١٧:٣٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٤٢:٤٦١٢:٥٦:٠٩١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٦:٣٥٠٠:١٧:٠٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤١:٤٠١٢:٥٥:٥١١٩:١٠:٢٧١٩:٢٧:٠٧٠٠:١٦:٤٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٠:٣٥١٢:٥٥:٣٤١٩:١٠:٥٨١٩:٢٧:٣٨٠٠:١٦:٢٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٥٠٦:٣٩:٢٩١٢:٥٥:١٦١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:١٠٠٠:١٦:٠٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٣٨:٢٤١٢:٥٤:٥٩١٩:١١:٥٩١٩:٢٨:٤٢٠٠:١٥:٤٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٩٠٦:٣٧:١٩١٢:٥٤:٤٢١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:١٣٠٠:١٥:٢٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٧٠٦:٣٦:١٤١٢:٥٤:٢٥١٩:١٣:٠١١٩:٢٩:٤٥٠٠:١٥:٠٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:١٠١٢:٥٤:٠٨١٩:١٣:٣١١٩:٣٠:١٧٠٠:١٤:٤٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٤:٠٦١٢:٥٣:٥٢١٩:١٤:٠٢١٩:٣٠:٥٠٠٠:١٤:٢١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٣:٠٣١٢:٥٣:٣٦١٩:١٤:٣٣١٩:٣١:٢٢٠٠:١٤:٠٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٢:٠٠١٢:٥٣:٢٠١٩:١٥:٠٤١٩:٣١:٥٤٠٠:١٣:٤٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٠:٥٨١٢:٥٣:٠٤١٩:١٥:٣٦١٩:٣٢:٢٧٠٠:١٣:٢٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٤٠٦:٢٩:٥٦١٢:٥٢:٤٩١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٠٠٠٠:١٣:٠٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٨:٥٥١٢:٥٢:٣٤١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:٣٣٠٠:١٢:٤٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٧:٥٤١٢:٥٢:٢٠١٩:١٧:١٠١٩:٣٤:٠٦٠٠:١٢:٢٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٢:٠٦١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٤٠٠٠:١٢:٠١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥١:٥٢١٩:١٨:١٤١٩:٣٥:١٤٠٠:١١:٤٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٤:٥٥١٢:٥١:٣٨١٩:١٨:٤٦١٩:٣٥:٤٨٠٠:١١:٢٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٣:٥٧١٢:٥١:٢٦١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٢٢٠٠:١١:٠٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فتویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فتویه روستای فتویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فتویه روستای فتویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتویه

روستای فتویه بر روی نقشه

روستای فتویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتویه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای فتویه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای فتویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتویه رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ فتویه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق فتویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فتویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا فتویه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فتویه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا فتویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فتویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فتویه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو