جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فتح

کوه مره خامی | باشت | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز فتح


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١٨
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٩

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتح (شهرستان باشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ روستای فتح)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای فتح)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتح)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
اگر برای رسیدن به خواهشها و آرزوهای خود زورگویی پیشه کنیم، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتح

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتح در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فتح (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتح ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٤:٣٠١٩:٤١:٠٢١٩:٥٨:٥٤٠٠:٢١:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢١:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٤:١١١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢١:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢١:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٠:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٠:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢١:٥١١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٠:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٩:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٣:٢١١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٩:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٩:١٦١٣:٠٣:١٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٩:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١١٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٣:١١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٩:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٩:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٣:٠٤١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٨:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٣:٠١١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٨:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٨:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٢:٥٧١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٨:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٥١٠٠:١٨:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٣:١٥١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٣٣٠٠:١٨:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١٥٠٠:١٧:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:١٧٠٦:١١:٥٨١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٧:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٥٠٦:١١:٢١١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٧:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٠:١١١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٠١٠٠:١٧:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٤١٠٠:١٧:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٧:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٣:١٢١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٧:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٣:١٧١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٧:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٢١٠٠:١٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتح

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای فتح

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای فتح

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای فتح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای فتح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای فتح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای فتح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٣:١٣١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:١١٠٠:١٧:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٣:١٨١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٥١٠٠:١٧:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٧:١٩
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٧:١٨
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٣:٣٥٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٧:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٧:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٧:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٣٨٠٠:١٧:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:١٤٠٠:١٧:٢٣
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٧:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٢٤٠٠:١٧:٣٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١٧:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٧:٣٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٠٤٠٠:١٧:٤٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٥٠٠:١٧:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٥:١٢٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٠٦٠٠:١٧:٥٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٣٦٠٠:١٨:٠٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٠٥٠٠:١٨:١١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٨:١٩
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١٨:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٨:٣٧
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٨:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:١٣٠٠:١٨:٥٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٩:٠٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٧:٠٠٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٩:١٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٧:١٣٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:١٧٠٠:١٩:٢٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٧:٢٥٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٩:٤١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٧:٣٨٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٩:٥٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٧:٥١٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٠:٠٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٨:٠٤٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٠:١٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٨:١٧٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فتح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح روستای فتح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح روستای فتح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای فتح

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتح موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتح برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتح

روستای فتح بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتح

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتح است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتح
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای فتح + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای فتح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتح + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتح

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتح رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فتح
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فتح دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فتح دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ فتح دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فتح
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فتح
زمان پخش اذان مستقیم به افق فتح
جدول اوقات شرعی امروز فردا فتح دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتح یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو