جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فتح

کوه مره خامی | باشت | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز فتح


اذان صبح: ٠٥:٣١:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:١١:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٢٨:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٢١:٥٥

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتح (شهرستان باشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای فتح)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فتح)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتح)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
مرد بزرگ، وقار دارد، ولی مغرور نیست و مرد كوچك غرور دارد، ولی وقار ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتح

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتح در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فتح (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتح ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢١:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٤:١١١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢١:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢١:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٠:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٠:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٠:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢١:٥١١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٠:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٩:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٣:٢١١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٩:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٩:١٦١٣:٠٣:١٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٩:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١١٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٣:١١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٩:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٩:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٣:٠٤١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٨:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٣:٠١١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٨:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٨:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٢:٥٧١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٨:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٥١٠٠:١٨:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٣:١٥١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٣٣٠٠:١٨:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١٥٠٠:١٧:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:١٧٠٦:١١:٥٨١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٧:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٥٠٦:١١:٢١١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٧:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٠:١١١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٠١٠٠:١٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٤١٠٠:١٧:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٧:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٣:١٢١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٧:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٣:١٧١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٧:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٢١٠٠:١٧:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٣:٢٨١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتح

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فتح

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فتح

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای فتح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتح

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای فتح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتح

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٣٧:٣٤١٣:٠٩:١٨١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:١٢٠٠:٢٧:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٨:١٠١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٧:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٨:٤٥١٣:٠٨:٤٦١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٥:٥٣٠٠:٢٧:٢٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٩:١٩١٣:٠٨:٣٠١٩:٣٧:١٢١٩:٥٤:٤٣٠٠:٢٧:١٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٣٩:٥٤١٣:٠٨:١٣١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢٧:٠٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٠:٢٩١٣:٠٧:٥٥١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٢١٠٠:٢٦:٥٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤١:٠٣١٣:٠٧:٣٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:١٠٠٠:٢٦:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤١:٣٨١٣:٠٧:٢٠١٩:٣٢:٣٣١٩:٤٩:٥٧٠٠:٢٦:٢٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٢:١٢١٣:٠٧:٠١١٩:٣١:٢٢١٩:٤٨:٤٥٠٠:٢٦:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٦:٤٢١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٣١٠٠:٢٦:٠٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٣:٢٠١٣:٠٦:٢٣١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:١٨٠٠:٢٥:٤٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٣:٥٤١٣:٠٦:٠٤١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٠٤٠٠:٢٥:٣٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٤:٢٨١٣:٠٥:٤٤١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٣:٤٩٠٠:٢٥:٢٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٥:٠٢١٣:٠٥:٢٤١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٣٤٠٠:٢٥:٠٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٤٥:٣٥١٣:٠٥:٠٤١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:١٩٠٠:٢٤:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٤٦:٠٩١٣:٠٤:٤٤١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:٠٣٠٠:٢٤:٣٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٦:٤٢١٣:٠٤:٢٣١٩:٢١:٣٦١٩:٣٨:٤٨٠٠:٢٤:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٤٧:١٦١٣:٠٤:٠٣١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٣٢٠٠:٢٤:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٤٧:٤٩١٣:٠٣:٤٢١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:١٥٠٠:٢٣:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٤٨:٢٣١٣:٠٣:٢١١٩:١٧:٥٠١٩:٣٤:٥٩٠٠:٢٣:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٤٨:٥٦١٣:٠٢:٥٩١٩:١٦:٣٥١٩:٣٣:٤٢٠٠:٢٣:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٤٩:٢٩١٣:٠٢:٣٨١٩:١٥:١٩١٩:٣٢:٢٦٠٠:٢٢:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٠:٠٢١٣:٠٢:١٧١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:٠٩٠٠:٢٢:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٠:٣٦١٣:٠١:٥٥١٩:١٢:٤٧١٩:٢٩:٥٢٠٠:٢٢:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥١:٠٩١٣:٠١:٣٤١٩:١١:٣٠١٩:٢٨:٣٥٠٠:٢١:٥٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥١:٤٢١٣:٠١:١٢١٩:١٠:١٤١٩:٢٧:١٨٠٠:٢١:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٢:١٦١٣:٠٠:٥١١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٦:٠١٠٠:٢١:١٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٢:٤٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٠٧:٤١١٩:٢٤:٤٤٠٠:٢٠:٥٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٣:٢٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٣:٢٧٠٠:٢٠:٤٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٣:٥٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:١٠٢٣:٥٠:٢١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٤:٣١١١:٥٩:٢٥١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٠:٥٤٢٣:٢٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فتح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتح روستای فتح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتح روستای فتح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتح

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتح موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتح برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتح

روستای فتح بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتح

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتح است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتح
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فتح + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای فتح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتح + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتح

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتح رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فتح دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فتح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فتح دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فتح
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فتح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فتح دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فتح دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فتح

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتح یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو