جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فتح آباد

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز فتح آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٣٩
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٢

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتح آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای فتح آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فتح آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتح آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

فلورانس اسكاول شین
"بازی زندگی"، یك بازی فردی است؛ اگر خودتان دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط عمومی دگرگون خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتح آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتح آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فتح آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٦:٢٩١٣:٠٤:٢٠١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٨٠٠:٢٢:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:١٢٠٠:٢١:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٤:٠٩١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٥٥٠٠:٢١:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢١:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٣:٢٤١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢٣٠٠:٢٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٣:١١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٠٧٠٠:٢٠:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥١٠٠:٢٠:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٩:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٩٠٠:١٩:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٠٤٠٠:١٩:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٢:١٢١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٨:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٨:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:٥٢١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:١٨٠٠:١٨:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠١:٤٢١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:٠٣٠٠:١٧:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢١:٠٥١٣:٠١:٣٣١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٧:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠١:٢٥١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٧:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٩:٠٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٧:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٨:٠٩١٣:٠١:٠٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٦:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١١٠٦:١٧:١٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١٦:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:١٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٦:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٠:٥١١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٦:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٥:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٥:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١١:٥٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٥:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:١١:٠٧١٣:٠٠:٣١١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٥:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٤:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٢١٠٠:١٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فتح آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فتح آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٣:٤٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٣:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٢٨٠٠:١٣:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٣:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٦:٠١:٠٢١٣:٠١:٠٤٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٣:٣٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠١:١٠٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٣:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٠:١٤١٣:٠١:١٧٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٣:٣٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٣:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٩:٣١١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٣:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٩:١٢١٣:٠١:٤١٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٠٢٠٠:١٣:٤٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٣:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:١٤٠٠:١٣:٤٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٣:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٨:١١١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٣:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٣:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٤:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٥٩٠٠:١٤:١١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٧:٣٣١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٢٩٠٠:١٤:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٤:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٤:٣٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٤:٤٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٣:٤٨٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٤:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٤:٠٠٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٥:٠١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٤:١٣٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٥:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٥:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٤:٣٨٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٥:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٤:٥١٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٠٩٠٠:١٥:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٥:٠٤٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٥:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٥:١٨٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٤٤٠٠:١٦:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٨:٠١١٣:٠٥:٣١٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٦:٢٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:١٤٠٠:١٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتح آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتح آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتح آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتح آباد

روستای فتح آباد بر روی نقشه

روستای فتح آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتح آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتح آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتح آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فتح آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فتح آباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ فتح آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فتح آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا فتح آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فتح آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فتح آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فتح آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو