جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فتح آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز فتح آباد


اذان صبح: ٠٤:١٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٤

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتح آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای فتح آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فتح آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتح آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص) ‌
رفیق را با رفیقش می‌سنجند. (یعنی كسی كه دوستش مؤمن باشد، خودش را نیز مؤمن حساب می‌كنند ولی كسی كه دوستش، ‌انسان فاسدی باشد خودش را نیز شخص بدی به شمار می‌آورند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتح آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتح آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فتح آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١١٠٦:٣٥:٥٢١٣:٠٣:٥٠١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠٦٠٠:٢١:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٣:٣٥١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢١:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٣:٢١١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٣٠٠:٢٠:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٢:٢١١٣:٠٣:٠٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١٧٠٠:٢٠:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣١:١٢١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠١٠٠:٢٠:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٢:٤١١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٦٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٣٠٠٠:١٩:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٢:١٦١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:١٤٠٠:١٩:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٨:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠١:٥٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٤٤٠٠:١٨:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠١:٤٢١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٨:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠١:٣١١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:١٣٠٠:١٧:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠١:٢١١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٧:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢١:٢٥١٣:٠١:١٢١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٧:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١٧:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠١:١٤٠٠:١٦:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٦:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٦:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٦:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٥:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٥:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٠:١٥١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٠:١٠١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٥:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١١:١٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٤:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٤:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٩:٥٦١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٤:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٠٥٠٠:١٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فتح آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فتح آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٠:١١١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥١٠٠:١٣:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠١:٤١١٣:٠٠:١٦١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٣:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠١:١١١٣:٠٠:٢١١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٥٠٠:١٣:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٣:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٢:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٦٠٠:١٢:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٢:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٢:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٣:٠١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠١:١٠٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٥٠٠٠:١٣:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠١:١٩٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٣:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٧:٥١١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٥:٠٢٠٠:١٣:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:١٣:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:١١٠٠:١٣:١٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٧:١٢١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٣:٢٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٣:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٣:٣٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:١٧٠٠:١٣:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٣:٤٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:١٤٠٠:١٣:٥٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٤:٠٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٣:١٧٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٠٧٠٠:١٤:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٣:٣٠٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٤:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٣:٤٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٥٥٠٠:١٤:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٣:٥٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٧٠٠:١٤:٤٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٤:٠٨٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٤:٥٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٤:٢١٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٥:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٤:٣٤٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٥:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٧:٠٣١٣:٠٤:٤٧٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٣٣٠٠:١٥:٣٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٧:١٣١٣:٠٥:٠٠٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٨٠٠:١٥:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٥:١٣٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتح آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتح آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتح آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتح آباد

روستای فتح آباد بر روی نقشه

روستای فتح آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتح آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتح آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتح آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق فتح آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فتح آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فتح آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فتح آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فتح آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا فتح آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فتح آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فتح آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو