جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فتح آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز فتح آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٢٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:١١

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتح آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای فتح آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فتح آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتح آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
با یك اراده ی نیرومند، شرایط دیگر چندان اهمیت ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتح آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتح آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فتح آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:١٢١٣:٠١:٢٠١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:١٠٠٠:١٧:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢١:١١١٣:٠١:١٠١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٧:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٠:١٠١٣:٠١:٠٢١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٧:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٩:١١١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٨:١٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٦:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٧:١٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٦:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٦:١٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٦:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٥:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٥:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٠:١٥١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٥:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٠:١٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٥:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١١:٥١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٤:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٠:١٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٤:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣١٠٠:١٤:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:١٦٠٠:١٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:١١١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٠١٠٠:١٣:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٣:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٣:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:١٤٠٠:١٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٠:٠١١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٣:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٣:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٠:١١١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥١٠٠:١٣:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠١:٤١١٣:٠٠:١٦١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠١:١١١٣:٠٠:٢١١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٥٠٠:١٣:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فتح آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای فتح آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٦:١٧١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٢١٠٠:٢٣:٥٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٣:١٩١٣:٠٦:٠٢١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٣:٤٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٥:٤٥١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٣:٣٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٤:٣٦١٣:٠٥:٢٩١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٤٣٠٠:٢٣:٢٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٥:١٤١٣:٠٥:١٢١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢٣:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٥:٥٢١٣:٠٤:٥٤١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:١٤٠٠:٢٣:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٤:٣٧١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٥٨٠٠:٢٢:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٧:٠٨١٣:٠٤:١٩١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٤٣٠٠:٢٢:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٧:٤٥١٣:٠٤:٠٠١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٢٦٠٠:٢٢:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٨:٢٣١٣:٠٣:٤١١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:١٠٠٠:٢٢:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٩:٠١١٣:٠٣:٢٢١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٥٢٠٠:٢٢:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٩:٣٨١٣:٠٣:٠٣١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٣٥٠٠:٢١:٤٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٠:١٥١٣:٠٢:٤٣١٩:٢٤:٤١١٩:٤٢:١٧٠٠:٢١:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٠:٥٢١٣:٠٢:٢٤١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٥٨٠٠:٢١:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٢:٠٣١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٣٩٠٠:٢١:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٢:٠٧١٣:٠١:٤٣١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٢٠٠٠:٢٠:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٢:٤٤١٣:٠١:٢٣١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٠١٠٠:٢٠:٣٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٣:٢٠١٣:٠١:٠٢١٩:١٨:١٣١٩:٣٥:٤١٠٠:٢٠:١٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٣:٥٧١٣:٠٠:٤١١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٢٢٠٠:١٩:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٤:٣٤١٣:٠٠:٢٠١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:٠٢٠٠:١٩:٤٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٥:١١١٢:٥٩:٥٨١٩:١٤:١٦١٩:٣١:٤١٠٠:١٩:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٥:٤٨١٢:٥٩:٣٧١٩:١٢:٥٦١٩:٣٠:٢١٠٠:١٩:٠٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٦:٢٥١٢:٥٩:١٦١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٠١٠٠:١٨:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٧:٠١١٢:٥٨:٥٤١٩:١٠:١٧١٩:٢٧:٤٠٠٠:١٨:٢٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٤٧:٣٨١٢:٥٨:٣٣١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٦:٢٠٠٠:١٨:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٤٨:١٥١٢:٥٨:١١١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٤:٥٩٠٠:١٧:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٤٨:٥٢١٢:٥٧:٥٠١٩:٠٦:١٧١٩:٢٣:٣٨٠٠:١٧:٣٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٤٩:٢٩١٢:٥٧:٢٨١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:١٨٠٠:١٧:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٠:٠٦١٢:٥٧:٠٧١٩:٠٣:٣٧١٩:٢٠:٥٧٠٠:١٦:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٦٠٦:٥٠:٤٤١٢:٥٦:٤٦١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٣٧٢٣:٤٦:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥١:٢١١١:٥٦:٢٤١٨:٠٠:٥٨١٨:١٨:١٧٢٣:١٦:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتح آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتح آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتح آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتح آباد

روستای فتح آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتح آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتح آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتح آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فتح آباد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فتح آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق فتح آباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فتح آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فتح آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق فتح آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فتح آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق فتح آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو