جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فتح آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز فتح آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٨
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠١
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتح آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای فتح آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فتح آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتح آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
شاید زمان آن رسیده باشد كه دوباره بر روی چَم، مفهوم و هدف از زندگانی خود تمركز و توجه كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتح آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتح آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فتح آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٣:١٥١٣:٠١:٢٩١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٧:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:١٢١٣:٠١:٢٠١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:١٠٠٠:١٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢١:١١١٣:٠١:١٠١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٠:١٠١٣:٠١:٠٢١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٩:١١١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٦:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٨:١٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٧:١٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٦:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٦:١٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٥:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٥:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٠:١٥١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٥:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٠:١٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٥:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١١٠٦:١١:٥١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٤:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٤:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٠:١٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٤:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٤:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٣١٠٠:١٤:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:١٦٠٠:١٤:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٧:١١١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٠١٠٠:١٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٣:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:١٤٠٠:١٣:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٠:٠١١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٣:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٣:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٠:١١١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٥١٠٠:١٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠١:٤١١٣:٠٠:١٦١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠١:١١١٣:٠٠:٢١١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٥٠٠:١٣:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای فتح آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای فتح آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٢:٢٠١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٣:٢٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٢:٥٨١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٣:٣٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٣:٣٧١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٣:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٤:١٥١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٣:٥٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٤:٥٤١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٤:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٥:٣٤١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٤:١٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٦:١٣١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٤:٢٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٦:٥٣١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٤:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٤:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٨:١٢١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٤:٣٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٤:٤٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢٤:٤٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٠٠٠:٢٤:٥٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٤:٥٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٩:٣١١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٤:٥٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٤:٥٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٩:١٧١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٤:٥٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٤:٥٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٤٨٠٠:٢٤:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٤:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٨:٤١١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٤:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٦:١١١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٤:٥٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٨:١٩١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٤:٤٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٤:٤٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٤:٤١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٤:٣٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:١٢٠٠:٢٤:٣٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٧:١٦١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٤:٢٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٤:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٦:٤٨١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٤٤٠٠:٢٤:١٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای فتح آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتح آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتح آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتح آباد

روستای فتح آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتح آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتح آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتح آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ فتح آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فتح آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ فتح آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فتح آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فتح آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق فتح آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق فتح آباد
افق شرعی امروز فردا فتح آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو