جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فتح آباد

شهر میان | اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز فتح آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٣
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٠١:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٠٩
نیمه شب: ٠٠:١١:٤٧

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتح آباد (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای فتح آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فتح آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتح آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پیتر مك ویلیام
از آنچه زندگی به شما می بخشد، لذت ببرید، ولی همیشه آزاد و رها باقی بمانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتح آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتح آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فتح آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٤:١٦١٣:٠١:٠٢١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٥١٠٠:١٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٣٢٠٠:١٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:١٣٠٠:١٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٥٥٠٠:١٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٨:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٨:٤١١٢:٥٩:٥٣١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:١٧٠٠:١٧:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٧:٣٦١٢:٥٩:٤١١٩:٣٢:١٤١٩:٤٩:٥٩٠٠:١٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٦:٣١١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٤١٠٠:١٧:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٥:٢٨١٢:٥٩:١٧١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٣٠٠:١٦:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٦:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٣:٢٣١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٦:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٢٩٠٠:١٥:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١١٠٠:١٥:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٨:٢٤١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٥٤٠٠:١٥:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٨:١٥١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٣٧٠٠:١٥:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٨:٠٧١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:١٩٠٠:١٤:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٤:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٧:٥٢١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٤٥٠٠:١٤:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٤:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٧:٣٨١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:١١٠٠:١٣:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٧:٣٣١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٧:٢٨١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٢:١٣١٢:٥٧:٢٣١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٢١٠٠:١٣:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١١:٢٤١٢:٥٧:١٩١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٣:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٧:١٦١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٢:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٧:١٣١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٢:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٧:١١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٢:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٧:٠٨١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٢:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فتح آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فتح آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٦٠٠:١١:١٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٤٦٠٠:١١:١٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٢٦٠٠:١١:١٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٠٥٠٠:١١:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٧:٤٦١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٤٤٠٠:١١:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٢٣٠٠:١١:١٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٧:٥٩١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٠٠٠٠:١١:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٨٠٠:١١:١٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٨:١٥١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:١٤٠٠:١١:١٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥٨:٢٣١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٥٠٠٠:١١:١٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٨:٣٢١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٢٥٠٠:١١:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٨:٤١١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥٩٠٠:١١:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٨:٥٠٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٣٠٠:١١:٣١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٩:٠٠٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١١:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٩:١١٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٣٨٠٠:١١:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٩:٢١٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٠٩٠٠:١١:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٩:٣٢٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٣٩٠٠:١١:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٩:٤٣٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٢:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٩:٥٤٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١٢:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٠:٠٦٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٢:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١٢:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٠:٣٠٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٢:٣٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:١٨٠٠:١٢:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٢:٥٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٠٣٠٠:١٣:٠٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠١:٢١٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٣:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٣:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٧:١٣١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٣:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٨٠٠:١٣:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٢:١٣٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٣٣٠٠:١٤:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٤٧٠٠:١٤:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتح آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتح آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتح آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتح آباد

روستای فتح آباد بر روی نقشه

روستای فتح آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتح آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتح آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتح آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ فتح آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق فتح آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا فتح آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فتح آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فتح آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق فتح آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فتح آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فتح آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو