جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فتح آباد

شهر میان | اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز فتح آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٥٥:١١
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٠٤

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتح آباد (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای فتح آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فتح آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتح آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

جیم رآن
آنچه كه به دست می‌آوریم، سبب ارزشمندی ما نمی‌شود، بلكه چیزی كه در فرآیند كنش‌ها می‌شویم، ارزش را به زندگی ما می‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتح آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتح آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فتح آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٢:٠٨١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٤٠٠٠:١٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢١:٠٨١٢:٥٨:٣٢١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٢٣٠٠:١٥:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٨:٢٣١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٥:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٩:١١١٢:٥٨:١٤١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٤٨٠٠:١٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٨:١٤١٢:٥٨:٠٦١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣١٠٠:١٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٧:١٨١٢:٥٧:٥٨١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:١٤٠٠:١٤:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٦:٢٢١٢:٥٧:٥١١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٤:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٥:٢٨١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٤:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٧:٣٨١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٣:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٣:٤٣١٢:٥٧:٣٣١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٣:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٧:٢٨١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٣:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٧:٢٣١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٣:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:١١:١٣١٢:٥٧:١٩١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٢:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٧:١٦١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٢:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥٧:١٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٢:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٧:١١١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٢:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٢:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٧:٠٨١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٢:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥٧:٠٧١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٢:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٧:٠٧١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:١٥٠٠:١١:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٧:٠٨١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١١:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١١:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٧:١١١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٢١٠٠:١١:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٧:١٤١٩:٥١:١٠٢٠:١٠:٠٣٠٠:١١:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٧:١٧١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٤٤٠٠:١١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٢٥٠٠:١١:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٦٠٠:١١:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٧:٢٩١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٤٦٠٠:١١:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٢٦٠٠:١١:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای فتح آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای فتح آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢١:٣٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٧:١٧٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢١:٤٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢١:٥٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٢:٠٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٧:١٩١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٢:١٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٥:١٤١٣:٠٧:١٨١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٢:٢٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٥:٥١١٣:٠٧:١٦١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٢:٢٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٧:١٥١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:١٥٠٠:٢٢:٣٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٧:١٢١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢٢:٣٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٧:٠٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٢:٤٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٢:٤٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٧:٠١١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٢:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٦:٥٦١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٢:٥٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٢:٥٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٢:٥٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢١:٣١١٣:٠٦:٣٧١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٢:٥٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٢:٥٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٦:٢١١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٢:٥٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٦:١٣١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٢:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٢:٥٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢٢:٥٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٥:١٥١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٢:٥٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٥:٣٢١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٢:٤٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٥:٢١١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٤٣٠٠:٢٢:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٧:٠٦١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢٢:٣٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٧:٤٣١٣:٠٤:٥٦١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢٢:٣٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٢:٢٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٤:٢٩١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٢٥٠٠:٢٢:١٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٤:١٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:١٨٠٠:٢٢:١٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٤:٠١١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:١١٠٠:٢٢:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٣:٤٦١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٠٢٠٠:٢١:٥٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتح آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتح آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتح آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتح آباد

روستای فتح آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتح آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتح آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتح آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ فتح آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فتح آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فتح آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فتح آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فتح آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فتح آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فتح آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا فتح آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو