جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فتح آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز فتح آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:١٢
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥١

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتح آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای فتح آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فتح آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتح آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

فلورانس اسكاول شین
انسان باید رها در لحظه [ =دم ] زندگی كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتح آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتح آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فتح آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتح آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٦:٤١١٣:٠٤:٠٥١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٤١٠٠:٢٢:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٥:٣١١٣:٠٣:٥١١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٢٣٠٠:٢١:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٤:٢٢١٣:٠٣:٣٧١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٠٦٠٠:٢١:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٣:١٣١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٤٩٠٠:٢١:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٢٠٠:٢٠:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٠:٥٨١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:١٤٠٠:٢٠:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٥٨٠٠:٢٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٨:٤٦١٣:٠٢:٣١١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٤١٠٠:١٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٢:٢٠١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٩:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٠٨٠٠:١٩:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠١:٥٧١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٥١٠٠:١٨:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٤:٣١١٣:٠١:٤٧١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٣٥٠٠:١٨:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠١:٣٧١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١٩٠٠:١٨:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠١:٢٧١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٨:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢١:٢٩١٣:٠١:١٨١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٧:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٠:٣١١٣:٠١:١٠١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٧:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٩:٣٣١٣:٠١:٠٢١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:١٥٠٠:١٧:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٦:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٦:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٦:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٦:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٦:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٥:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٣:١٨١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٥:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٠:١٩١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:١١:٤١١٣:٠٠:١٦١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٥:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٤٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٠:١٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٥:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٠:١٢١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٤:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٠:١١١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتح آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فتح آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای فتح آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتح آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتح آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٤٠٠:١٣:٥٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٣:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٣:٤٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٣:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٣:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٣:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠١:٠١١٣:٠١:٠٢٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٣:٤٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠١:١٠٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٢٢٠٠:١٣:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٠:١٩١٣:٠١:١٨٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٥٩٠٠:١٣:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١٣:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٩:٤٣١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٣:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٣:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٩:١٤١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٣:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٤:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٢:١٣٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٤:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٤:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٢٩٠٠:١٤:٢١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٥٩٠٠:١٤:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٤:٣٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٨:١٦١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٤:٤٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١٤:٥٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٥:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٣:٤٥٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٥:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٥:٢٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٤:١١٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٥:٣٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٤:٢٣٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:١٧٠٠:١٥:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٤:٣٦٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٥:٥٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٤:٤٩٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٥٥٠٠:١٦:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٥:٠٣٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:١٢٠٠:١٦:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٥:١٦٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٦:٣٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٥:٢٩٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فتح آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای فتح آباد روستای فتح آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتح آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتح آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتح آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتح آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتح آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتح آباد

روستای فتح آباد بر روی نقشه

روستای فتح آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتح آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای فتح آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتح آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتح آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ فتح آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فتح آباد
زمان پخش اذان زنده به افق فتح آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق فتح آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فتح آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ فتح آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فتح آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فتح آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتح آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو