جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فتحی آباد

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز فتحی آباد

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٢٠

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتحی آباد (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای فتحی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای فتحی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتحی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مهاتما گاندی
پیروزی آن نیست كه هرگز زمین نخوری، آن است كه بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتحی آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتحی آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتحی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فتحی آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتحی آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فتحی آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٤:٣٢١٣:١٢:٥٣١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٢٨٠٠:٣٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٣:٢٣١٣:١٢:٣٩١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:١١٠٠:٣٠:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٢:١٤١٣:١٢:٢٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٣٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤١:٠٦١٣:١٢:١٢١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢٩:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٩:٥٩١٣:١١:٥٩١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢٩:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٨:٥٣١٣:١١:٤٦١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٧:٤٧١٣:١١:٣٤١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٨:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٦:٤٢١٣:١١:٢٢١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٨:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٥:٣٨١٣:١١:١١١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:١٣٠٠:٢٨:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٤:٣٥١٣:١١:٠٠١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٢٧:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٠:٤٩١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٧:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٠:٣٩١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٧:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣١:٣٠١٣:١٠:٣٠١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٧:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٠:٢١١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٦:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٩:٣١١٣:١٠:١٣١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٦:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٠:٠٥١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٦:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٥:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٥:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢٥:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:١٨٠٠:٢٥:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٥:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٤:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٤:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٩:٢١١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٤:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٩:١٩١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٠٠٠٠:٢٤:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٩:١٦١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٤:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٩:١٥١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٣:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٩:١٣٢٠:٠١:٠٨٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فتحی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فتحی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فتحی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتحی آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای فتحی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتحی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتحی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای فتحی آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای فتحی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای فتحی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای فتحی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتحی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتحی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فتحی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای فتحی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتحی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فتحی آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای فتحی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فتحی آباد روستای فتحی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای فتحی آباد روستای فتحی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای فتحی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتحی آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فتحی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتحی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتحی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فتحی آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠١:١٢١٢:٠٥:٢٨١٨:٠٩:١٥١٨:٢٦:٢٨٢٣:٢٥:٣٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠١:٤٩١٢:٠٥:٠٧١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٥:٠٩٢٣:٢٥:٢٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٢:٢٥١٢:٠٤:٤٦١٨:٠٦:٣٨١٨:٢٣:٥١٢٣:٢٥:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٣:٠٢١٢:٠٤:٢٥١٨:٠٥:٢٠١٨:٢٢:٣٢٢٣:٢٤:٤١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٣:٣٩١٢:٠٤:٠٥١٨:٠٤:٠٢١٨:٢١:١٤٢٣:٢٤:٢٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٤:١٦١٢:٠٣:٤٤١٨:٠٢:٤٤١٨:١٩:٥٧٢٣:٢٤:٠٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٤:٥٣١٢:٠٣:٢٤١٨:٠١:٢٦١٨:١٨:٣٩٢٣:٢٣:٤٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٥:٣١١٢:٠٣:٠٤١٨:٠٠:٠٩١٨:١٧:٢٢٢٣:٢٣:٢٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٦:٠٨١٢:٠٢:٤٤١٧:٥٨:٥٢١٨:١٦:٠٥٢٣:٢٣:٠٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٦:٤٦١٢:٠٢:٢٥١٧:٥٧:٣٥١٨:١٤:٤٩٢٣:٢٢:٤٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٠٧:٢٤١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٦:١٩١٨:١٣:٣٣٢٣:٢٢:٢٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٨:٠٢١٢:٠١:٤٧١٧:٥٥:٠٣١٨:١٢:١٨٢٣:٢٢:١١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٨:٤١١٢:٠١:٢٨١٧:٥٣:٤٨١٨:١١:٠٣٢٣:٢١:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٠٩:٢٠١٢:٠١:١٠١٧:٥٢:٣٢١٨:٠٩:٤٨٢٣:٢١:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٠٩:٥٩١٢:٠٠:٥٢١٧:٥١:١٨١٨:٠٨:٣٤٢٣:٢١:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٦٠٦:١٠:٣٩١٢:٠٠:٣٥١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٧:٢١٢٣:٢٠:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١١:١٩١٢:٠٠:١٨١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٦:٠٨٢٣:٢٠:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١١:٥٩١٢:٠٠:٠٢١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٤:٥٦٢٣:٢٠:٢٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٢:٣٩١١:٥٩:٤٦١٧:٤٦:٢٥١٨:٠٣:٤٤٢٣:٢٠:٠٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٣:٢٠١١:٥٩:٣٠١٧:٤٥:١٣١٨:٠٢:٣٤٢٣:١٩:٥٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٤:٠٢١١:٥٩:١٥١٧:٤٤:٠٢١٨:٠١:٢٤٢٣:١٩:٣٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١١٠٦:١٤:٤٣١١:٥٩:٠١١٧:٤٢:٥٢١٨:٠٠:١٤٢٣:١٩:٢١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٥:٢٥١١:٥٨:٤٧١٧:٤١:٤٢١٧:٥٩:٠٦٢٣:١٩:٠٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٦:٠٨١١:٥٨:٣٤١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٧:٥٨٢٣:١٨:٥٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٦:٥١١١:٥٨:٢١١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٦:٥١٢٣:١٨:٣٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٠٠٦:١٧:٣٤١١:٥٨:٠٩١٧:٣٨:١٨١٧:٥٥:٤٥٢٣:١٨:٢٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٨:١٧١١:٥٧:٥٧١٧:٣٧:١١١٧:٥٤:٤٠٢٣:١٨:١١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:١٩:٠١١١:٥٧:٤٦١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٣:٣٦٢٣:١٧:٥٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:١٩:٤٦١١:٥٧:٣٦١٧:٣٥:٠١١٧:٥٢:٣٢٢٣:١٧:٤٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٠:٣٠١١:٥٧:٢٦١٧:٣٣:٥٧١٧:٥١:٣٠٢٣:١٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فتحی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فتحی آباد روستای فتحی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای فتحی آباد روستای فتحی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتحی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتحی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتحی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتحی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتحی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتحی آباد

روستای فتحی آباد بر روی نقشه

روستای فتحی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتحی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتحی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتحی آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای فتحی آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای فتحی آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای فتحی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتحی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای فتحی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتحی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتحی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق فتحی آباد
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فتحی آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فتحی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فتحی آباد
زمان پخش اذان زنده به افق فتحی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق فتحی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فتحی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فتحی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتحی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو