جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فتحی آباد

گزین | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز فتحی آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٢:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٣٥
اذان ظهر: ١١:٥٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:١١:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٥٤
نیمه شب: ٢٣:١٧:١٠

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتحی آباد (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای فتحی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای فتحی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتحی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گیل لیندن فیلد
كاری پسندیده است كه از آن احساس لذت كنیم و نیازهای روانی ما را بهیود بخشد و این امر، هرگز ارتباطی به میزان دریافت مادی ما ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتحی آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتحی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتحی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فتحی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتحی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتحی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٢:١٦١٣:١٠:٣٨١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٧:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣١:١٦١٣:١٠:٢٩١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٦:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٠:١٦١٣:١٠:٢٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٩:١٨١٣:١٠:١٢١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٦:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٠:٠٤١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٦:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:١٧٠٠:٢٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٥:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٥:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٥:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٥:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٤:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٤:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢١:١٨١٣:٠٩:٢١١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٤:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٩:١٩١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٤:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٩:١٦١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٤:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٩:١٥١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٣:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٨:١٥١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٣:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٩:١٣٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٣:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٦:٥١١٣:٠٩:١٣٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٣:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٦:١١١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٣:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٣:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٣:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٤:١٩١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٣:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٣:١٢١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٢:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٢:١٠١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:١٩٠٦:١١:٤١١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١١:١٤١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتحی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتحی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتحی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتحی آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای فتحی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتحی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتحی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای فتحی آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای فتحی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای فتحی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای فتحی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتحی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتحی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فتحی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای فتحی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتحی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فتحی آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢١:٢٥١١:٥٧:١٤١٧:٣٢:٣٨١٧:٥٠:١٣٢٣:١٧:١٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٢:١٠١١:٥٧:٠٦١٧:٣١:٣٦١٧:٤٩:١٣٢٣:١٧:٠٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٢:٥٦١١:٥٦:٥٨١٧:٣٠:٣٦١٧:٤٨:١٤٢٣:١٦:٥٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٣:٤٣١١:٥٦:٥٢١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٧:١٦٢٣:١٦:٥٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٤:٢٩١١:٥٦:٤٦١٧:٢٨:٣٧١٧:٤٦:١٩٢٣:١٦:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٥:١٧١١:٥٦:٤٠١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٥:٢٣٢٣:١٦:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٦:٠٤١١:٥٦:٣٦١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٤:٢٩٢٣:١٦:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٦:٥٢١١:٥٦:٣٢١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٣:٣٦٢٣:١٦:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٧:٤١١١:٥٦:٢٩١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٢:٤٤٢٣:١٦:١٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٢٨:٢٩١١:٥٦:٢٧١٧:٢٤:٠٢١٧:٤١:٥٣٢٣:١٦:٠٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٩:١٨١١:٥٦:٢٦١٧:٢٣:١٠١٧:٤١:٠٣٢٣:١٦:٠٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٠:٠٨١١:٥٦:٢٥١٧:٢٢:٢٠١٧:٤٠:١٥٢٣:١٦:٠١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٠:٥٧١١:٥٦:٢٥١٧:٢١:٣١١٧:٣٩:٢٨٢٣:١٥:٥٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣١:٤٧١١:٥٦:٢٦١٧:٢٠:٤٣١٧:٣٨:٤٢٢٣:١٥:٥٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٢:٣٨١١:٥٦:٢٨١٧:١٩:٥٧١٧:٣٧:٥٨٢٣:١٥:٥٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٣:٢٨١١:٥٦:٣١١٧:١٩:١٢١٧:٣٧:١٥٢٣:١٥:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٤:١٩١١:٥٦:٣٤١٧:١٨:٢٨١٧:٣٦:٣٤٢٣:١٥:٥٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٥:١٠١١:٥٦:٣٨١٧:١٧:٤٦١٧:٣٥:٥٣٢٣:١٥:٥٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٦:٠١١١:٥٦:٤٣١٧:١٧:٠٥١٧:٣٥:١٥٢٣:١٥:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٦:٥٣١١:٥٦:٤٩١٧:١٦:٢٦١٧:٣٤:٣٨٢٣:١٥:٥٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٣٧:٤٤١١:٥٦:٥٦١٧:١٥:٤٨١٧:٣٤:٠٢٢٣:١٦:٠٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٨:٣٦١١:٥٧:٠٤١٧:١٥:١٢١٧:٣٣:٢٨٢٣:١٦:٠٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٣٩:٢٨١١:٥٧:١٢١٧:١٤:٣٧١٧:٣٢:٥٦٢٣:١٦:١١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٠:٢٠١١:٥٧:٢٢١٧:١٤:٠٤١٧:٣٢:٢٥٢٣:١٦:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤١:١٣١١:٥٧:٣٢١٧:١٣:٣٣١٧:٣١:٥٥٢٣:١٦:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٢:٠٥١١:٥٧:٤٣١٧:١٣:٠٣١٧:٣١:٢٨٢٣:١٦:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٢:٥٧١١:٥٧:٥٥١٧:١٢:٣٥١٧:٣١:٠٢٢٣:١٦:٣٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٣:٥٠١١:٥٨:٠٨١٧:١٢:٠٨١٧:٣٠:٣٧٢٣:١٦:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٤:٤٢١١:٥٨:٢١١٧:١١:٤٣١٧:٣٠:١٥٢٣:١٦:٥٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٥:٣٥١١:٥٨:٣٦١٧:١١:٢٠١٧:٢٩:٥٤٢٣:١٧:١٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فتحی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فتحی آباد روستای فتحی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فتحی آباد روستای فتحی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتحی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتحی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتحی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتحی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتحی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتحی آباد

روستای فتحی آباد بر روی نقشه

روستای فتحی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتحی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتحی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتحی آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای فتحی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای فتحی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتحی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتحی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتحی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فتحی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فتحی آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فتحی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ فتحی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فتحی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق فتحی آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا فتحی آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فتحی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتحی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو