جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فتحیه

گنبکی | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز فتحیه


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٣٧:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٢٣:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتحیه (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای فتحیه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فتحیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتحیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

پیتر مك ویلیام
از آنچه زندگی به شما می بخشد، لذت ببرید، ولی همیشه آزاد و رها باقی بمانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتحیه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتحیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتحیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فتحیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتحیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فتحیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:١٤٠٥:٥٨:٤٤١٢:٣٢:٢٦١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:٠٢٢٣:٥٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٧:٤٨١٢:٣٢:١٦١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:٤٠٢٣:٥٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٢:٠٧١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:١٨٢٣:٥٠:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣١:٥٨١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٥٧٢٣:٥٠:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣١:٥٠١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٦:٣٥٢٣:٤٩:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٤:١٥١٢:٣١:٤٢١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٧:١٤٢٣:٤٩:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣١:٣٥١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٥٣٢٣:٤٩:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٢:٣٤١٢:٣١:٢٨١٩:١٠:٤٦١٩:٢٨:٣١٢٣:٤٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥١:٤٤١٢:٣١:٢٢١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:١٠٢٣:٤٨:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٠:٥٦١٢:٣١:١٦١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٤٩٢٣:٤٨:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٠:٠٩١٢:٣١:١١١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:٢٨٢٣:٤٨:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٩٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣١:٠٦١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٠٧٢٣:٤٨:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣١:٠٢١٩:١٣:٤٩١٩:٣١:٤٦٢٣:٤٨:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٠:٥٩١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٢٥٢٣:٤٧:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٧:١٢١٢:٣٠:٥٦١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:٠٤٢٣:٤٧:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٠:٥٤١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٧:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣٠:٥٢١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٧:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٥:١١١٢:٣٠:٥١١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:٠١٢٣:٤٧:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٠:٥١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٤٠٢٣:٤٧:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٠:٥١١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:١٩٢٣:٤٧:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٠:٥١١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٥٧٢٣:٤٦:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٢:٤٧١٢:٣٠:٥٣١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٣٦٢٣:٤٦:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٠:٥٤١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:١٤٢٣:٤٦:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤١:٤٢١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٦:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤١:١٢١٢:٣١:٠٠١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٦:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣١:٠٣١٩:٢١:٤٢١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٦:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٠:١٥١٢:٣١:٠٧١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٤٦٢٣:٤٦:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٥٥٠٥:٣٩:٤٩١٢:٣١:١٢١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:٢٣٢٣:٤٦:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣١:١٧١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتحیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتحیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتحیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتحیه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای فتحیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتحیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتحیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای فتحیه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای فتحیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای فتحیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای فتحیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتحیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتحیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتحیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای فتحیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتحیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتحیه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٧:٣٣١٢:٣٧:١٤١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٤٦٢٣:٥٦:٣٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٨:٠٤١٢:٣٦:٥٨١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٢:٤١٢٣:٥٦:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٠٨:٣٥١٢:٣٦:٤٢١٩:٠٤:٢٢١٩:٢١:٣٥٢٣:٥٦:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:٠٩:٠٧١٢:٣٦:٢٥١٩:٠٣:١٨١٩:٢٠:٢٩٢٣:٥٦:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٩:٣٨١٢:٣٦:٠٨١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٢٢٢٣:٥٥:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٠:٠٩١٢:٣٥:٥١١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:١٥٢٣:٥٥:٤٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٠:٣٩١٢:٣٥:٣٣١٩:٠٠:٠١١٩:١٧:٠٧٢٣:٥٥:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١١:١٠١٢:٣٥:١٥١٨:٥٨:٥٤١٩:١٥:٥٩٢٣:٥٥:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:١١:٤١١٢:٣٤:٥٧١٨:٥٧:٤٧١٩:١٤:٥٠٢٣:٥٥:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٢:١١١٢:٣٤:٣٨١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:٤٠٢٣:٥٤:٤٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٢:٤١١٢:٣٤:١٩١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:٣٠٢٣:٥٤:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٣:١١١٢:٣٤:٠٠١٨:٥٤:٢٢١٩:١١:٢٠٢٣:٥٤:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٣:٤١١٢:٣٣:٤٠١٨:٥٣:١٢١٩:١٠:١٠٢٣:٥٤:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٤:١١١٢:٣٣:٢٠١٨:٥٢:٠٣١٩:٠٨:٥٩٢٣:٥٣:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٤:٤١١٢:٣٣:٠٠١٨:٥٠:٥٢١٩:٠٧:٤٧٢٣:٥٣:٣٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٥:١١١٢:٣٢:٤٠١٨:٤٩:٤٢١٩:٠٦:٣٦٢٣:٥٣:١٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٥:٤٠١٢:٣٢:١٩١٨:٤٨:٣١١٩:٠٥:٢٤٢٣:٥٢:٥٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٦:١٠١٢:٣١:٥٨١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٤:١٢٢٣:٥٢:٤٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٦:٣٩١٢:٣١:٣٧١٨:٤٦:٠٩١٩:٠٣:٠٠٢٣:٥٢:٢٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٧:٠٩١٢:٣١:١٦١٨:٤٤:٥٧١٩:٠١:٤٧٢٣:٥٢:٠٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:١٧:٣٨١٢:٣٠:٥٥١٨:٤٣:٤٥١٩:٠٠:٣٤٢٣:٥١:٤٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:١٨:٠٨١٢:٣٠:٣٤١٨:٤٢:٣٣١٨:٥٩:٢٢٢٣:٥١:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:١٨:٣٧١٢:٣٠:١٢١٨:٤١:٢١١٨:٥٨:٠٩٢٣:٥١:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:١٩:٠٦١٢:٢٩:٥١١٨:٤٠:٠٩١٨:٥٦:٥٦٢٣:٥٠:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:١٩:٣٦١٢:٢٩:٢٩١٨:٣٨:٥٧١٨:٥٥:٤٣٢٣:٥٠:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٠:٠٥١٢:٢٩:٠٨١٨:٣٧:٤٤١٨:٥٤:٣٠٢٣:٥٠:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٠:٣٥١٢:٢٨:٤٦١٨:٣٦:٣٢١٨:٥٣:١٧٢٣:٤٩:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢١:٠٥١٢:٢٨:٢٥١٨:٣٥:١٩١٨:٥٢:٠٤٢٣:٤٩:٣٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢١:٣٤١٢:٢٨:٠٣١٨:٣٤:٠٧١٨:٥٠:٥١٢٣:٤٩:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٢:٠٤١٢:٢٧:٤٢١٨:٣٢:٥٤١٨:٤٩:٣٨٢٣:١٩:٠٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٢٢:٣٤١١:٢٧:٢١١٧:٣١:٤٢١٧:٤٨:٢٥٢٢:٤٨:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فتحیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتحیه روستای فتحیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای فتحیه روستای فتحیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتحیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتحیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتحیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتحیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتحیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتحیه

روستای فتحیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتحیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتحیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتحیه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای فتحیه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای فتحیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فتحیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتحیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتحیه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فتحیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فتحیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فتحیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فتحیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فتحیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فتحیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا فتحیه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فتحیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتحیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو