جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فتحیه

گنبکی | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز فتحیه

اذان صبح: ٠٤:٠٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:٤٤

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فتحیه (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای فتحیه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای فتحیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتحیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

نیچه
هزار تلاش انسان به اندازه ی یك تقدیر كارساز نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فتحیه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فتحیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتحیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فتحیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فتحیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فتحیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٠:٠٢١٢:٣٤:٤٦١٨:٥٩:٥٦١٩:١٧:٠٥٢٣:٥٤:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٨:٥٨١٢:٣٤:٣١١٩:٠٠:٣١١٩:١٧:٤١٢٣:٥٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٧:٥٥١٢:٣٤:١٧١٩:٠١:٠٦١٩:١٨:١٨٢٣:٥٣:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٠٦:٥٢١٢:٣٤:٠٣١٩:٠١:٤٠١٩:١٨:٥٤٢٣:٥٣:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٥:٥١١٢:٣٣:٥٠١٩:٠٢:١٥١٩:١٩:٣١٢٣:٥٢:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٤:٤٩١٢:٣٣:٣٧١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٠٨٢٣:٥٢:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٣:٤٩١٢:٣٣:٢٤١٩:٠٣:٢٥١٩:٢٠:٤٥٢٣:٥٢:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٢:٤٩١٢:٣٣:١٢١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:٢٢٢٣:٥٢:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠١:٥٠١٢:٣٣:٠٠١٩:٠٤:٣٦١٩:٢١:٥٩٢٣:٥١:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٠:٥١١٢:٣٢:٤٩١٩:٠٥:١١١٩:٢٢:٣٧٢٣:٥١:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:٤٠٠٥:٥٩:٥٤١٢:٣٢:٣٨١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٣:١٤٢٣:٥١:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٨:٥٧١٢:٣٢:٢٧١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٥٢٢٣:٥٠:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٢:١٧١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٤:٣٠٢٣:٥٠:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٧:٠٦١٢:٣٢:٠٨١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٥:٠٨٢٣:٥٠:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٦:١٢١٢:٣١:٥٩١٩:٠٨:١٠١٩:٢٥:٤٦٢٣:٥٠:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٥:١٨١٢:٣١:٥٠١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٦:٢٥٢٣:٤٩:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣١:٤٢١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٠٣٢٣:٤٩:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٣:٣٥١٢:٣١:٣٥١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٧:٤٢٢٣:٤٩:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣١:٢٨١٩:١٠:٣٦١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤٩:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥١:٥٥١٢:٣١:٢٢١٩:١١:١٢١٩:٢٨:٥٩٢٣:٤٨:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥١:٠٧١٢:٣١:١٦١٩:١١:٤٩١٩:٢٩:٣٨٢٣:٤٨:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٠:١٩١٢:٣١:١١١٩:١٢:٢٦١٩:٣٠:١٧٢٣:٤٨:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٩:٣٣١٢:٣١:٠٦١٩:١٣:٠٢١٩:٣٠:٥٦٢٣:٤٨:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٤٨:٤٨١٢:٣١:٠٢١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٣٥٢٣:٤٨:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٨:٠٤١٢:٣٠:٥٩١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٧:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٧:٢١١٢:٣٠:٥٦١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٥٤٢٣:٤٧:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣٠:٥٤١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:٣٣٢٣:٤٧:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٥٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣٠:٥٢١٩:١٦:٠٧١٩:٣٤:١٢٢٣:٤٧:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٥:٢٠١٢:٣٠:٥١١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٧:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فتحیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فتحیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فتحیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فتحیه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای فتحیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فتحیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتحیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای فتحیه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای فتحیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای فتحیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای فتحیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فتحیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتحیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای فتحیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای فتحیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتحیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای فتحیه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای فتحیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای فتحیه روستای فتحیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای فتحیه روستای فتحیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای فتحیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتحیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای فتحیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای فتحیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فتحیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای فتحیه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٦:٥٩١٢:٣٦:٢٢١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥٠:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٧:١٣١٢:٣٦:٣٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٠١٢٣:٥٠:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٣٧:٢٨١٢:٣٦:٤٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:١١٢٣:٥٠:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٧:٤٤١٢:٣٧:٠١١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٠:٤٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٨:٠١١٢:٣٧:١٤١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٢٨٢٣:٥١:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٨:١٨١٢:٣٧:٢٧١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:٣٤٢٣:٥١:١٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٣٨:٣٧١٢:٣٧:٣٩١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٣٩٢٣:٥١:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٣٨:٥٧١٢:٣٧:٥١١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٤٢٢٣:٥١:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥١٠٥:٣٩:١٨١٢:٣٨:٠٣١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٤٤٢٣:٥٢:٠٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٧٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٨:١٥١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٢:١٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٨:٢٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٤٤٢٣:٥٢:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٤٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٤٢٢٣:٥٢:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٠:٤٩١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٣٨٢٣:٥٢:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٦٠٥:٤١:١٣١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥٣:١٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤١:٣٩١٢:٣٩:١٠١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥٣:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٩:٢٠١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:١٨٢٣:٥٣:٤١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٤٢:٣١١٢:٣٩:٢٩١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:٠٩٢٣:٥٣:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٥٨٢٣:٥٤:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٤٥٢٣:٥٤:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٣:٥٥١٢:٣٩:٥٦١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٣١٢٣:٥٤:٣٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٤:٢٤١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:١٦٢٣:٥٤:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٤:٥٤١٢:٤٠:١١١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥٥:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٥:٢٤١٢:٤٠:١٨١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٥:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٥:٥٥١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٢١٢٣:٥٥:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٦:٢٦١٢:٤٠:٣١١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:٠٠٢٣:٥٥:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٦:٥٧١٢:٤٠:٣٦١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:٣٧٢٣:٥٥:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤٠:٤٢١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:١٣٢٣:٥٦:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٠:٤٦١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٤٨٢٣:٥٦:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٤٨:٣٤١٢:٤٠:٥٠١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٢١٢٣:٥٦:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤٠:٥٤١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٥٣٢٣:٥٦:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٠:٥٧١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٢٣٢٣:٥٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فتحیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای فتحیه روستای فتحیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای فتحیه روستای فتحیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فتحیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فتحیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فتحیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فتحیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فتحیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فتحیه

روستای فتحیه بر روی نقشه

روستای فتحیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فتحیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فتحیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فتحیه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای فتحیه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای فتحیه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای فتحیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فتحیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای فتحیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فتحیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فتحیه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فتحیه
جدول اوقات شرعی امروز فردا فتحیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فتحیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق فتحیه
زمان پخش اذان زنده به افق فتحیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق فتحیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فتحیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فتحیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فتحیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو