جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فامنین

همدان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز فامنین

اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٣٦
اذان ظهر: ١١:٥٧:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٥٣

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فامنین (شهرستان همدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر فامنین)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر فامنین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فامنین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
به جای تردید و دودلی و یا تلاش برای كشف اسرار نظام هستی، آن را باور كنید و از خشنودی و خرسندی‌ای كه میوه و ثمره‌ی این باور است، بهره‌مند شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فامنین

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فامنین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فامنین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فامنین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فامنین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فامنین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:١١٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٤:٢٣١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٣٠:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٢:٠٧١٣:١٤:٠٨١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٩:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٠٦٠٦:٤٠:٥٠١٣:١٣:٥٤١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٩:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٩:٣٤١٣:١٣:٤٠١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٢٩:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٨:١٨١٣:١٣:٢٧١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٨:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٣:١٤١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٢٨:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٥:٤٩١٣:١٣:٠١١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٨:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٤:٣٥١٣:١٢:٤٩١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٧:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٢:٣٧١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:١٢٠٠:٢٧:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٢:١١١٣:١٢:٢٦١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٧:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣١:٠٠١٣:١٢:١٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٦:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٢:٠٤١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٦:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٨:٤١١٣:١١:٥٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢٦:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٧:٣٢١٣:١١:٤٥١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢٥:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٦:٢٥١٣:١١:٣٦١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٥:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٥:١٩١٣:١١:٢٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٥:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٤:١٤١٣:١١:١٩١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٤:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٣:١٠١٣:١١:١٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٤:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٢٢:٠٧١٣:١١:٠٥٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٤:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢١:٠٥١٣:١٠:٥٩٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٤:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٣:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٩:٠٥١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٨:٠٧١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٧:١٠١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٢٣:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٦:١٤١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٢:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٥:١٩١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٢:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١١٠٦:١٤:٢٦١٣:١٠:٣١٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٢:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٣:٣٤١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٢:٤٤١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فامنین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فامنین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فامنین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فامنین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر فامنین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فامنین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فامنین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر فامنین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فامنین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر فامنین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر فامنین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فامنین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فامنین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فامنین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر فامنین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فامنین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فامنین

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر فامنین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فامنین شهر فامنین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فامنین شهر فامنین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فامنین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فامنین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر فامنین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر فامنین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فامنین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر فامنین

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٦:٢٠١١:٥٨:٣٢١٧:٣٠:١٦١٧:٤٨:٣٥٢٣:١٧:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٧:١٣١١:٥٨:٢٤١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٧:٢٧٢٣:١٦:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٨:٠٧١١:٥٨:١٦١٧:٢٧:٥٧١٧:٤٦:٢٠٢٣:١٦:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٩:٠١١١:٥٨:٠٩١٧:٢٦:٥٠١٧:٤٥:١٤٢٣:١٦:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٩:٥٥١١:٥٨:٠٣١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٤:١٠٢٣:١٦:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٠:٥٠١١:٥٧:٥٧١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٣:٠٦٢٣:١٦:١٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣١:٤٥١١:٥٧:٥٢١٧:٢٣:٣٣١٧:٤٢:٠٤٢٣:١٦:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٢:٤٠١١:٥٧:٤٨١٧:٢٢:٣٠١٧:٤١:٠٣٢٣:١٦:٠٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٣:٣٦١١:٥٧:٤٥١٧:٢١:٢٨١٧:٤٠:٠٣٢٣:١٥:٥٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٤:٣٢١١:٥٧:٤٣١٧:٢٠:٢٧١٧:٣٩:٠٥٢٣:١٥:٤٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٥:٢٨١١:٥٧:٤١١٧:١٩:٢٨١٧:٣٨:٠٧٢٣:١٥:٤٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٦:٢٤١١:٥٧:٤٠١٧:١٨:٣٠١٧:٣٧:١٢٢٣:١٥:٣٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٧:٢١١١:٥٧:٤٠١٧:١٧:٣٣١٧:٣٦:١٧٢٣:١٥:٣٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٨:١٨١١:٥٧:٤١١٧:١٦:٣٨١٧:٣٥:٢٤٢٣:١٥:٣٢
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٩:١٦١١:٥٧:٤٢١٧:١٥:٤٤١٧:٣٤:٣٣٢٣:١٥:٣٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٠:١٣١١:٥٧:٤٥١٧:١٤:٥٢١٧:٣٣:٤٣٢٣:١٥:٢٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤١:١١١١:٥٧:٤٨١٧:١٤:٠١١٧:٣٢:٥٤٢٣:١٥:٢٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٢:٠٩١١:٥٧:٥٢١٧:١٣:١١١٧:٣٢:٠٧٢٣:١٥:٢٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٣:٠٧١١:٥٧:٥٧١٧:١٢:٢٤١٧:٣١:٢١٢٣:١٥:٣٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٤:٠٦١١:٥٨:٠٣١٧:١١:٣٧١٧:٣٠:٣٨٢٣:١٥:٣٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٥:٠٤١١:٥٨:١٠١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:٥٥٢٣:١٥:٣٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٦:٠٣١١:٥٨:١٧١٧:١٠:١٠١٧:٢٩:١٥٢٣:١٥:٣٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٧:٠١١١:٥٨:٢٦١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٨:٣٦٢٣:١٥:٤٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٨:٠٠١١:٥٨:٣٥١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٧:٥٨٢٣:١٥:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٨:٥٩١١:٥٨:٤٥١٧:٠٨:١٠١٧:٢٧:٢٣٢٣:١٥:٥٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٩:٥٨١١:٥٨:٥٦١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٦:٤٩٢٣:١٦:٠٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥٠:٥٧١١:٥٩:٠٨١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٦:١٧٢٣:١٦:١٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥١:٥٥١١:٥٩:٢١١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٥:٤٦٢٣:١٦:١٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٢:٥٤١١:٥٩:٣٤١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٥:١٨٢٣:١٦:٢٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٣:٥٢١١:٥٩:٤٨١٧:٠٥:٢٦١٧:٢٤:٥١٢٣:١٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فامنین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر فامنین شهر فامنین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر فامنین شهر فامنین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فامنین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فامنین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فامنین

فامِنین شهری در استان همدان ایران و مرکز شهرستان فامنین، استان همدان است. مردم این شهر به زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند. فامنین در ۱۳۵ کیلومتری جادهٔ ساوه به همدان و در ۵۵ کیلومتری همدان واقع شده‌است

شهر فامنین در ویکیپدیا

شهر فامنین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فامنین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فامنین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فامنین بر روی نقشه

شهر فامنین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فامنین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فامنین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فامنین
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر فامنین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر فامنین + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر فامنین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فامنین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فامنین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فامنین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فامنین رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا فامنین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فامنین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فامنین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فامنین
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ فامنین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فامنین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق فامنین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فامنین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فامنین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو