جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فاطمیه

ده پایین | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز فاطمیه


اذان صبح: ٠٥:٤١:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:١٥
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٤٤:٢٩

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فاطمیه (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای فاطمیه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای فاطمیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فاطمیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین شعری كه عرب‌ها به آن تكلّم كرده‌اند، سخن لبید است (كه آن عبارت است از این كه) آگاه باشید! كه همه چیز به غیر از خدا، باطل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فاطمیه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فاطمیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فاطمیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فاطمیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فاطمیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فاطمیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٢:٠٨١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢١:٤٨٠٠:٣٧:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٣١٠٦:٤١:٠٢١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٣٧:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:٥٨١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٣٧:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٨:٥٤١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٧:٥١١٣:٢١:٥٠٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٦:٥٠١٣:٢١:٤٢٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٥:٥١٠٠:٣٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٥:٤٩١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٣٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٤:٥٠١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٣:٥١١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٢:٥٤١٣:٢١:١٧٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٥:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٣١:٥٨١٣:٢١:١٢٢٠:١٠:٥٤٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٥:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣١:٠٣١٣:٢١:٠٧٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٣٤:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣٠:٠٩١٣:٢١:٠٣٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٣١٠٠:٣٤:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٩:١٦١٣:٢١:٠٠٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٣٤:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٤:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٦:٤٦١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٣:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٥:٥٩١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٣:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٥:١٢١٣:٢٠:٥١٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:١٨٠٠:٣٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٤:٢٨١٣:٢٠:٥١٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٣٣:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٣:٤٤١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٣٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٣٣:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٣٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤٠:١٢٠٠:٣٣:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٢١:٠٥١٣:٢١:٠١٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٣٢:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٠:٢٩١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٢:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٩:٥٤١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٢٨٠٠:٣٢:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٩:٢١١٣:٢١:١٣٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:١٣٠٠:٣٢:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٨:٤٩١٣:٢١:١٨٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٣٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فاطمیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فاطمیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فاطمیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فاطمیه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای فاطمیه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای فاطمیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فاطمیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای فاطمیه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٤٦٠٧:١٩:٥٤١٣:٣٠:٠٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٣٠٠٠:٤٨:٣٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:١٨٠٧:١٨:٣٤١٣:٢٩:٤٧١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٥٠٠:٤٨:١١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٥٠٠٧:١٧:١٣١٣:٢٩:٢٩١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٠١٠٠:٤٧:٥٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٢١٠٧:١٥:٥٢١٣:٢٩:١١١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٤٧:٢٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٥٣٠٧:١٤:٣٢١٣:٢٨:٥٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٣٢٠٠:٤٧:٠٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٣:١٢١٣:٢٨:٣٥١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:١٧٠٠:٤٦:٤٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٥٥٠٧:١١:٥٢١٣:٢٨:١٧١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٤٦:٢١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٠:٣٢١٣:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٤٥:٥٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٥:٥٧٠٧:٠٩:١٢١٣:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٤٥:٣٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٢٨٠٧:٠٧:٥٣١٣:٢٧:٢٥١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٤٥:١٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٦:٣٤١٣:٢٧:٠٧١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٤٤:٥١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٥:١٥١٣:٢٦:٥٠١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٤٤:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٣:٥٧١٣:٢٦:٣٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٤٤:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٢:٣٩١٣:٢٦:١٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٤٣:٤٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠١:٢٢١٣:٢٦:٠٠١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:١٠٠٠:٤٣:٢٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٠:٠٥١٣:٢٥:٤٤١٩:٥١:٥٦٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٤٣:٠٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٨:٤٩١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٢:٤١٢٠:١٠:٤٣٠٠:٤٢:٣٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٧:٣٣١٣:٢٥:١٣١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٢٩٠٠:٤٢:١٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٦:١٧١٣:٢٤:٥٨١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:١٦٠٠:٤١:٥٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٤:٤٣١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٠٣٠٠:٤١:٣٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٤٩١٣:٢٤:٢٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٣:٥٠٠٠:٤١:١١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢٤:١٤١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٣٧٠٠:٤٠:٥٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥١:٢٢١٣:٢٤:٠٠١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٢٤٠٠:٤٠:٢٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٥٠:١٠١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:١٢٠٠:٤٠:٠٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٣:٣٤١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٠٠٠٠:٣٩:٤٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢٣:٢٢١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٧:٤٧٠٠:٣٩:٢٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٦:٣٩١٣:٢٣:١٠٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٣٥٠٠:٣٩:٠٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٥:٣٠١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٢٣٠٠:٣٨:٤٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:٢١١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:١٢٠٠:٣٨:٣٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٠٠٠٠:٣٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای فاطمیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای فاطمیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای فاطمیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فاطمیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فاطمیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فاطمیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای فاطمیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فاطمیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فاطمیه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٧:٥٩١٢:٣١:٥٣١٨:٣٦:١٨١٨:٥٣:٥٦٠٠:٢٠:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥٩٠٧:٢٦:٣٩١٣:٣١:٣٥١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٤٢٠٠:٥٠:١٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٣٣٠٧:٢٥:١٨١٣:٣١:١٧١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢٧٠٠:٤٩:٥٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠٧٠٧:٢٣:٥٧١٣:٣٠:٥٩١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:١٣٠٠:٤٩:٣٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٢٢:٣٦١٣:٣٠:٤١١٩:٣٩:١٩١٩:٥٦:٥٩٠٠:٤٩:١٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٣٠٧:٢١:١٥١٣:٣٠:٢٣١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٧:٤٤٠٠:٤٨:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٤٦٠٧:١٩:٥٤١٣:٣٠:٠٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٣٠٠٠:٤٨:٣٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:١٨٠٧:١٨:٣٤١٣:٢٩:٤٧١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:١٥٠٠:٤٨:١١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٠٠٧:١٧:١٣١٣:٢٩:٢٩١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٠١٠٠:٤٧:٥٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢١٠٧:١٥:٥٢١٣:٢٩:١١١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٤٧:٢٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٣٠٧:١٤:٣٢١٣:٢٨:٥٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٣٢٠٠:٤٧:٠٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٣:١٢١٣:٢٨:٣٥١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:١٧٠٠:٤٦:٤٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٥٠٧:١١:٥٢١٣:٢٨:١٧١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٤٦:٢١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٠:٣٢١٣:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٤٥:٥٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٧٠٧:٠٩:١٢١٣:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٤٥:٣٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٨٠٧:٠٧:٥٣١٣:٢٧:٢٥١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٤٥:١٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٦:٣٤١٣:٢٧:٠٧١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٤٤:٥١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٥:١٥١٣:٢٦:٥٠١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٤٤:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٣:٥٧١٣:٢٦:٣٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٤٤:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٢:٣٩١٣:٢٦:١٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٤٣:٤٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠١:٢٢١٣:٢٦:٠٠١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:١٠٠٠:٤٣:٢٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٠:٠٥١٣:٢٥:٤٤١٩:٥١:٥٦٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٤٣:٠٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٨:٤٩١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٢:٤١٢٠:١٠:٤٣٠٠:٤٢:٣٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٧:٣٣١٣:٢٥:١٣١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٢٩٠٠:٤٢:١٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٦:١٧١٣:٢٤:٥٨١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:١٦٠٠:٤١:٥٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٤:٤٣١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٠٣٠٠:٤١:٣٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٤٩١٣:٢٤:٢٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٣:٥٠٠٠:٤١:١١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢٤:١٤١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٣٧٠٠:٤٠:٥٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥١:٢٢١٣:٢٤:٠٠١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٢٤٠٠:٤٠:٢٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٥٠:١٠١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:١٢٠٠:٤٠:٠٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٣:٣٤١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٠٠٠٠:٣٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای فاطمیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فاطمیه روستای فاطمیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای فاطمیه روستای فاطمیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فاطمیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فاطمیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فاطمیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فاطمیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فاطمیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فاطمیه

روستای فاطمیه بر روی نقشه

روستای فاطمیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فاطمیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فاطمیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فاطمیه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای فاطمیه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای فاطمیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فاطمیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فاطمیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فاطمیه رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ فاطمیه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فاطمیه
افق شرعی امروز فردا فاطمیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ فاطمیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فاطمیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق فاطمیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فاطمیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فاطمیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فاطمیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو