جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای فاریاب

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز فاریاب

اذان صبح: ٠٥:١٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٤٦

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فاریاب (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای فاریاب)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای فاریاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فاریاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

نیچه
اگر ناگزیر شویم نظر خود را در مورد كسی تغییر دهیم، به خاطر این زحمتی كه فراهم كرده است، انتقام سختی از او خواهیم گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فاریاب

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فاریاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فاریاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای فاریاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فاریاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فاریاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٧:٢٥٠٠:١٧:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٢:٣٢١٢:٥٦:٣٦١٩:٢١:٠٤١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٦:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣١:٣٢١٢:٥٦:٢١١٩:٢١:٣٥١٩:٣٨:٣١٠٠:١٦:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٢٠٦:٣٠:٣٣١٢:٥٦:٠٨١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٠٤٠٠:١٦:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٣٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٢:٣٨١٩:٣٩:٣٧٠٠:١٥:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٥:٤١١٩:٢٣:١٠١٩:٤٠:١١٠٠:١٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٥:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٥:١٦١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:١٨٠٠:١٤:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٥:٤٦١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٤:٤٦١٩:٤١:٥٣٠٠:١٤:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٤:٥١١٢:٥٤:٥٣١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٢٧٠٠:١٤:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٤:٤٢١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٠١٠٠:١٤:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٤:٣٢١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٣:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٢:١٠١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:١٠٠٠:١٣:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢١:١٨١٢:٥٤:١٢١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٣:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٠:٢٧١٢:٥٤:٠٣١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٢٠٠٠:١٢:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٩:٣٦١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٢:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٣١٠٠:١٢:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٣:٣٩١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٢:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:١١١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٦:٢٥١٢:٥٣:٢٦١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:١٨٠٠:١١:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٥:٣٩١٢:٥٣:٢٠١٩:٣١:٢٣١٩:٤٨:٥٤٠٠:١١:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٣:١٥١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٣٠٠٠:١١:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٤:١٢١٢:٥٣:١١١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٠٦٠٠:١١:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٤٢٠٠:١١:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:١٩٠٠:١٠:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٣:٠١١٩:٣٤:١٤١٩:٥١:٥٥٠٠:١٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٩٠٦:١١:٢٩١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٣٢٠٠:١٠:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٥١١٢:٥٢:٥٧١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٠٨٠٠:١٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٠:١٤١٢:٥٢:٥٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فاریاب

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای فاریاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فاریاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فاریاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای فاریاب

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فاریاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فاریاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای فاریاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای فاریاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فاریاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای فاریاب

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای فاریاب روستای فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای فاریاب روستای فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای فاریاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فاریاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای فاریاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای فاریاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فاریاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای فاریاب

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:٢١٠٥:٥٩:٢٩١٢:٠٣:٤٣١٨:٠٨:٢٢١٨:٢٤:٥٢٢٣:٥٥:١٧
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١١٠٦:٥٨:٢٣١٣:٠٣:٢٦١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٥:٢٣٠٠:٢٤:٥٧
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠١٠٦:٥٧:١٦١٣:٠٣:٠٨١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٥:٥٤٠٠:٢٤:٣٧
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥١٠٦:٥٦:١٠١٣:٠٢:٤٩١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٦:٢٥٠٠:٢٤:١٧
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٠٠٦:٥٥:٠٣١٣:٠٢:٣١١٩:١٠:٢٤١٩:٢٦:٥٥٠٠:٢٣:٥٦
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٢٨٠٦:٥٣:٥٧١٣:٠٢:١٣١٩:١٠:٥٤١٩:٢٧:٢٦٠٠:٢٣:٣٦
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٧٠٦:٥٢:٥٠١٣:٠١:٥٥١٩:١١:٢٥١٩:٢٧:٥٧٠٠:٢٣:١٥
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٥٠٦:٥١:٤٤١٣:٠١:٣٧١٩:١١:٥٥١٩:٢٨:٢٨٠٠:٢٢:٥٤
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٠:٣٧١٣:٠١:١٩١٩:١٢:٢٥١٩:٢٨:٥٨٠٠:٢٢:٣٣
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٤٩:٣١١٣:٠١:٠٠١٩:١٢:٥٥١٩:٢٩:٢٩٠٠:٢٢:١٢
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٢٩٠٦:٤٨:٢٥١٣:٠٠:٤٢١٩:١٣:٢٥١٩:٣٠:٠٠٠٠:٢١:٥١
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٧٠٦:٤٧:١٩١٣:٠٠:٢٤١٩:١٣:٥٥١٩:٣٠:٣١٠٠:٢١:٣٠
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٤٦:١٣١٣:٠٠:٠٧١٩:١٤:٢٥١٩:٣١:٠٢٠٠:٢١:٠٩
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٤٥:٠٨١٢:٥٩:٤٩١٩:١٤:٥٥١٩:٣١:٣٣٠٠:٢٠:٤٨
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٤٤:٠٣١٢:٥٩:٣٢١٩:١٥:٢٥١٩:٣٢:٠٤٠٠:٢٠:٢٧
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٤٢:٥٨١٢:٥٩:١٤١٩:١٥:٥٦١٩:٣٢:٣٦٠٠:٢٠:٠٦
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤١:٥٤١٢:٥٨:٥٧١٩:١٦:٢٦١٩:٣٣:٠٧٠٠:١٩:٤٥
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٠:٤٩١٢:٥٨:٤٠١٩:١٦:٥٦١٩:٣٣:٣٩٠٠:١٩:٢٤
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥١٠٦:٣٩:٤٦١٢:٥٨:٢٤١٩:١٧:٢٧١٩:٣٤:١١٠٠:١٩:٠٣
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٣٨:٤٢١٢:٥٨:٠٨١٩:١٧:٥٨١٩:٣٤:٤٣٠٠:١٨:٤٣
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٨٠٦:٣٧:٣٩١٢:٥٧:٥١١٩:١٨:٢٨١٩:٣٥:١٥٠٠:١٨:٢٢
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٦٠٦:٣٦:٣٧١٢:٥٧:٣٦١٩:١٨:٥٩١٩:٣٥:٤٧٠٠:١٨:٠٢
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٥:٣٥١٢:٥٧:٢٠١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:١٩٠٠:١٧:٤٢
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٤:٣٣١٢:٥٧:٠٥١٩:٢٠:٠١١٩:٣٦:٥٢٠٠:١٧:٢٢
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٧:٢٥٠٠:١٧:٠٢
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٢:٣٢١٢:٥٦:٣٦١٩:٢١:٠٤١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٦:٤٣
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣١:٣٢١٢:٥٦:٢١١٩:٢١:٣٥١٩:٣٨:٣١٠٠:١٦:٢٤
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٢٠٦:٣٠:٣٣١٢:٥٦:٠٨١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٠٤٠٠:١٦:٠٥
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٣٠٦:٢٩:٣٤١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٢:٣٨١٩:٣٩:٣٧٠٠:١٥:٤٦
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٥:٤١١٩:٢٣:١٠١٩:٤٠:١١٠٠:١٥:٢٨
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٥:١٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای فاریاب روستای فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای فاریاب روستای فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فاریاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فاریاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فاریاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فاریاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فاریاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فاریاب

روستای فاریاب بر روی نقشه

روستای فاریاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فاریاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فاریاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فاریاب
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای فاریاب + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای فاریاب + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای فاریاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای فاریاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای فاریاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فاریاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فاریاب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ فاریاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فاریاب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فاریاب دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ فاریاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فاریاب
افق شرعی امروز فردا فاریاب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فاریاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا فاریاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فاریاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو