جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فاریاب

فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز فاریاب


اذان صبح: ٠٥:٠١:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٠١
اذان ظهر: ١١:٣٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٠٥:١٤
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٣٥

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فاریاب (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر فاریاب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر فاریاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فاریاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ابوالعلامعری
از مردم دور باش و تنها زندگی كن، نه به كسی ستم كن و نه بگذار كسی به تو ستم كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فاریاب

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فاریاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فاریاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فاریاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فاریاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فاریاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٧:٠٥١٢:٣٩:١١١٩:١١:٤١١٩:٢٩:٠٢٢٣:٥٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٦:٠٩١٢:٣٩:٠٠١٩:١٢:١٦١٩:٢٩:٣٨٢٣:٥٧:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٥:١٥١٢:٣٨:٥١١٩:١٢:٥٠١٩:٣٠:١٥٢٣:٥٧:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٤:٢٢١٢:٣٨:٤١١٩:١٣:٢٥١٩:٣٠:٥٢٢٣:٥٧:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٣:٢٩١٢:٣٨:٣٣١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٢٩٢٣:٥٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٢:٣٧١٢:٣٨:٢٤١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٠٦٢٣:٥٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠١:٤٦١٢:٣٨:١٧١٩:١٥:١٠١٩:٣٢:٤٤٢٣:٥٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٨:٠٩١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٢١٢٣:٥٦:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٠:٠٨١٢:٣٨:٠٣١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٥٩٢٣:٥٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٧:٥٧١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٣٦٢٣:٥٥:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٧:٥١١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:١٤٢٣:٥٥:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٧:٤٧١٢:٣٧:٤٦١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:٥١٢٣:٥٥:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣٧:٤١١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٥:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٦:١٨١٢:٣٧:٣٧١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٥:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٧:٣٤١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٤:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٤:٥٤١٢:٣٧:٣١١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:٢٣٢٣:٥٤:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٤:١٤١٢:٣٧:٢٩١٩:٢١:٠٥١٩:٣٩:٠١٢٣:٥٤:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٧:٢٧١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٤:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:١٦٢٣:٥٤:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٢:١٩١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٥٤٢٣:٥٤:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥١:٤٤١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٣٢٢٣:٥٤:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥١:٠٩١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣٧:٢٨١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٤٧٢٣:٥٣:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٥:١٣١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٠١٢٣:٥٣:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٤:٣٨٢٣:٥٣:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٣:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٧:٤٢١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٧:٤٤١٢:٣٧:٤٧١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٣:٣٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فاریاب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر فاریاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فاریاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فاریاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر فاریاب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فاریاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فاریاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فاریاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر فاریاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فاریاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فاریاب

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٧:٤٨١١:٢٧:٠٣١٦:٤٦:٠٤١٧:٠٣:٥٦٢٢:٤٧:٠١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٨:٣٥١١:٢٧:١٩١٦:٤٥:٥٠١٧:٠٣:٤٣٢٢:٤٧:١٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٩:٢٢١١:٢٧:٣٦١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٣:٣٢٢٢:٤٧:٢٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٠:٠٩١١:٢٧:٥٤١٦:٤٥:٢٥١٧:٠٣:٢٢٢٢:٤٧:٤٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٠:٥٦١١:٢٨:١٢١٦:٤٥:١٥١٧:٠٣:١٤٢٢:٤٧:٥٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١١:٤٣١١:٢٨:٣١١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٣:٠٨٢٢:٤٨:١٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٢:٣٠١١:٢٨:٥١١٦:٤٥:٠١١٧:٠٣:٠٣٢٢:٤٨:٣١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٣:١٧١١:٢٩:١٢١٦:٤٤:٥٦١٧:٠٢:٥٩٢٢:٤٨:٤٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٤:٠٣١١:٢٩:٣٣١٦:٤٤:٥٢١٧:٠٢:٥٨٢٢:٤٩:٠٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٤:٤٩١١:٢٩:٥٥١٦:٤٤:٥١١٧:٠٢:٥٧٢٢:٤٩:٢٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٥:٣٥١١:٣٠:١٨١٦:٤٤:٥١١٧:٠٢:٥٩٢٢:٤٩:٤٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٦:٢٠١١:٣٠:٤١١٦:٤٤:٥٢١٧:٠٣:٠٢٢٢:٥٠:٠٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٧:٠٥١١:٣١:٠٥١٦:٤٤:٥٥١٧:٠٣:٠٦٢٢:٥٠:٢٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٧:٤٩١١:٣١:٢٩١٦:٤٥:٠٠١٧:٠٣:١٢٢٢:٥٠:٥١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٨:٣٣١١:٣١:٥٤١٦:٤٥:٠٦١٧:٠٣:٢٠٢٢:٥١:١٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٩:١٦١١:٣٢:١٩١٦:٤٥:١٤١٧:٠٣:٢٩٢٢:٥١:٣٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٩:٥٩١١:٣٢:٤٥١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٣:٤٠٢٢:٥٢:٠٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٤١١١:٣٣:١١١٦:٤٥:٣٥١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥٢:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢١:٢٣١١:٣٣:٣٨١٦:٤٥:٤٧١٧:٠٤:٠٥٢٢:٥٢:٥٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٢:٠٤١١:٣٤:٠٥١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٤:٢٠٢٢:٥٣:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٢:٤٤١١:٣٤:٣٣١٦:٤٦:١٧١٧:٠٤:٣٧٢٢:٥٣:٤١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٣:٢٣١١:٣٥:٠١١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٤:٥٥٢٢:٥٤:٠٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٤:٠١١١:٣٥:٢٩١٦:٤٦:٥٣١٧:٠٥:١٤٢٢:٥٤:٣٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٤:٣٩١١:٣٥:٥٨١٦:٤٧:١٣١٧:٠٥:٣٥٢٢:٥٥:٠٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٥:١٥١١:٣٦:٢٧١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٥:٥٧٢٢:٥٥:٣٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٥:٥١١١:٣٦:٥٦١٦:٤٧:٥٨١٧:٠٦:٢٠٢٢:٥٥:٥٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٦:٢٦١١:٣٧:٢٥١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٦:٤٥٢٢:٥٦:٢٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٧:٠٠١١:٣٧:٥٥١٦:٤٨:٤٨١٧:٠٧:١١٢٢:٥٦:٥٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٧:٣٣١١:٣٨:٢٤١٦:٤٩:١٥١٧:٠٧:٣٨٢٢:٥٧:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٨:٠٤١١:٣٨:٥٤١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٨:٠٧٢٢:٥٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فاریاب شهر فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر فاریاب شهر فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فاریاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فاریاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فاریاب

فاریاب شهری است در استان کرمان در جنوب شرقی ایران. این شهر مرکز شهرستان فاریاب می‌باشد. شهر فاریاب، در جنوب شرقی استان کرمان قرار دارد

شهر فاریاب در ویکیپدیا

شهر فاریاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فاریاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فاریاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فاریاب بر روی نقشه

شهر فاریاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فاریاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فاریاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فاریاب
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر فاریاب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر فاریاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فاریاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فاریاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فاریاب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فاریاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فاریاب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فاریاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فاریاب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فاریاب
زمان پخش اذان مستقیم به افق فاریاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فاریاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق فاریاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فاریاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو