جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فاریاب

فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز فاریاب

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٠٧
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٤١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٢:١٧

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فاریاب (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر فاریاب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر فاریاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فاریاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

جیم ران
اگر دلیل كافی داشته باشی به هر كاری توانا خواهی شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فاریاب

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فاریاب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فاریاب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فاریاب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فاریاب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فاریاب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٧:١٢١٢:٤١:٢١١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٢:٥٦٠٠:٠١:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٦:١٠١٢:٤١:٠٦١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٣:٣١٠٠:٠٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٥:٠٨١٢:٤٠:٥٢١٩:٠٧:٠١١٩:٢٤:٠٦٠٠:٠٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٤:٠٧١٢:٤٠:٣٨١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٤:٤٢٠٠:٠٠:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٣:٠٧١٢:٤٠:٢٥١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٥:١٧٢٣:٥٩:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٢:٠٧١٢:٤٠:١٢١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٥:٥٢٢٣:٥٩:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١١:٠٧١٢:٣٩:٥٩١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٢٨٢٣:٥٩:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:١١٠٦:١٠:٠٩١٢:٣٩:٤٧١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٧:٠٤٢٣:٥٨:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٩:١١١٢:٣٩:٣٥١٩:١٠:٢٤١٩:٢٧:٤٠٢٣:٥٨:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٨:١٤١٢:٣٩:٢٤١٩:١٠:٥٨١٩:٢٨:١٦٢٣:٥٨:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٧:١٨١٢:٣٩:١٣١٩:١١:٣٢١٩:٢٨:٥٢٢٣:٥٨:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٦:٢٢١٢:٣٩:٠٢١٩:١٢:٠٧١٩:٢٩:٢٩٢٣:٥٧:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٥:٢٧١٢:٣٨:٥٢١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٠٥٢٣:٥٧:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٤:٣٤١٢:٣٨:٤٣١٩:١٣:١٦١٩:٣٠:٤٢٢٣:٥٧:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٣:٤١١٢:٣٨:٣٤١٩:١٣:٥١١٩:٣١:١٩٢٣:٥٧:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٢:٤٩١٢:٣٨:٢٥١٩:١٤:٢٥١٩:٣١:٥٦٢٣:٥٦:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠١:٥٨١٢:٣٨:١٧١٩:١٥:٠٠١٩:٣٢:٣٣٢٣:٥٦:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٨:١٠١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:١٠٢٣:٥٦:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٨:٠٣١٩:١٦:١١١٩:٣٣:٤٨٢٣:٥٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٥٦٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٧:٥٧١٩:١٦:٤٦١٩:٣٤:٢٥٢٣:٥٥:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٨:٤٣١٢:٣٧:٥١١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٧:٤٦١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٤١٢٣:٥٥:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٧:١٢١٢:٣٧:٤١١٩:١٨:٣٣١٩:٣٦:١٩٢٣:٥٥:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٦:٢٨١٢:٣٧:٣٧١٩:١٩:٠٩١٩:٣٦:٥٧٢٣:٥٥:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٥:٤٥١٢:٣٧:٣٤١٩:١٩:٤٤١٩:٣٧:٣٥٢٣:٥٤:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٧:٣١١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٨:١٣٢٣:٥٤:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٤:٢٣١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٥١٢٣:٥٤:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٧:٢٧١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٢٩٢٣:٥٤:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٠٧٢٣:٥٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فاریاب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر فاریاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فاریاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فاریاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر فاریاب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فاریاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فاریاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فاریاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر فاریاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فاریاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فاریاب

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فاریاب شهر فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فاریاب شهر فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فاریاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فاریاب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فاریاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فاریاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فاریاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فاریاب

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٢:٥٧١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٤٠٢٣:٥٧:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٣:١٠١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٥٢٢٣:٥٧:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٥:٣٧١٢:٤٣:٢٣١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٠٢٢٣:٥٧:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٣:٣٦١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:١١٢٣:٥٧:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٦:٠٩١٢:٤٣:٤٩١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٨:٠٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤٤:٠٢١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٢٦٢٣:٥٨:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١١٠٥:٤٦:٤٦١٢:٤٤:١٤١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:٣١٢٣:٥٨:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٧:٠٦١٢:٤٤:٢٦١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٣٤٢٣:٥٨:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٤:٣٨١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٥٩:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٤:٥٠١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٣٨٢٣:٥٩:٢٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٨:٠٩١٢:٤٥:٠٢١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٥٩:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٥:١٣١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٥٩:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٨:٥٦١٢:٤٥:٢٤١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٠٠:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٩:٢٠١٢:٤٥:٣٤١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٠:١٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٥:٤٥١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٠:٣١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٠:١٠١٢:٤٥:٥٥١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٠:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٠:٣٧١٢:٤٦:٠٤١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٠:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥١:٠٣١٢:٤٦:١٣١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠١:١٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥١:٣١١٢:٤٦:٢٢١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠١:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٦:٣١١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٢٩٠٠:٠١:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٦:٣٩١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:١٤٠٠:٠١:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٢:٥٦١٢:٤٦:٤٦١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٥٨٠٠:٠٢:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٣:٢٦١٢:٤٦:٥٣١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٤١٠٠:٠٢:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٣:٥٦١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٢:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٩:٣١١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٢:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٤:٥٧١٢:٤٧:١١١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٢:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٥:٢٨١٢:٤٧:١٧١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٣:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٥:٥٩١٢:٤٧:٢١١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٣:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٧:٢٥١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٢٦٠٠:٠٣:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٧:٠٣١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٣:٣٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فاریاب شهر فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فاریاب شهر فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فاریاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فاریاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فاریاب

فاریاب شهری است در استان کرمان در جنوب شرقی ایران. این شهر مرکز شهرستان فاریاب می‌باشد. شهر فاریاب، در جنوب شرقی استان کرمان قرار دارد

شهر فاریاب در ویکیپدیا

شهر فاریاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فاریاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فاریاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فاریاب بر روی نقشه

شهر فاریاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فاریاب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فاریاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فاریاب
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر فاریاب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر فاریاب + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر فاریاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فاریاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فاریاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فاریاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فاریاب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق فاریاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فاریاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فاریاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فاریاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق فاریاب
زمان پخش اذان آنلاین به افق فاریاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا فاریاب دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ فاریاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فاریاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو