جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فاروج

فاروج | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز فاروج

اذان صبح: ٠٤:٠٣:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:١٤
اذان ظهر: ١١:٢٨:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:١٠
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٥:٣٠

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فاروج (شهرستان فاروج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ شهر فاروج)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فاروج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فاروج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

آرتور شوپنهاور
نابغه همنشین خود را فراموش می كند و بی توجه به اینكه آیا وی سخنان او را می فهمد یا نه، چنان به حرف زدن ادامه می دهد كه گویی كودكی با عروسكش سخن می گوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فاروج

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فاروج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فاروج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فاروج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فاروج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فاروج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٢:٤٧١٢:٣٧:٠٩١٩:١٢:٠٨١٩:٣١:١١٢٣:٥١:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠١:٢٥١٢:٣٦:٥٥١٩:١٣:٠٢١٩:٣٢:٠٨٢٣:٥١:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٠:٠٣١٢:٣٦:٤١١٩:١٣:٥٥١٩:٣٣:٠٤٢٣:٥٠:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٨:٤٢١٢:٣٦:٢٧١٩:١٤:٤٩١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥٠:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٦:١٤١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٥٧٢٣:٤٩:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٦:٠٢١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٥٣٢٣:٤٩:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٥:٤٩١٩:١٧:٣١١٩:٣٦:٥٠٢٣:٤٩:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٣:٢٧١٢:٣٥:٣٧١٩:١٨:٢٥١٩:٣٧:٤٦٢٣:٤٨:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٢:١٠١٢:٣٥:٢٦١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٤٣٢٣:٤٨:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٣٩٠٥:٥٠:٥٤١٢:٣٥:١٥١٩:٢٠:١٣١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٨:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٥:٠٥١٩:٢١:٠٦١٩:٤٠:٣٧٢٣:٤٧:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٢:٠٠١٩:٤١:٣٤٢٣:٤٧:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٧:١٢١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٢:٣١٢٣:٤٧:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٢١٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٦:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:٢٥٢٣:٤٦:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٣:٣٩١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٦:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣٤:١٢١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٦:١٨٢٣:٤٥:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٥:١٤٠٥:٤١:٢٢١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٥:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٤٠:١٦١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٨:١٧١٩:٤٨:١٢٢٣:٤٥:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٩:١٠١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٩:١١١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٤:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٨:٠٦١٢:٣٣:٤٨١٩:٣٠:٠٤١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤٤:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٠:٥٧١٩:٥١:٠٣٢٣:٤٤:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٦:٠٢١٢:٣٣:٤٠١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٥٩٢٣:٤٤:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٣٥:٠١١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٥٦٢٣:٤٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٤:٠٣١٢:٣٣:٣٣١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٣:٥٢٢٣:٤٣:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٣٣:٠٥١٢:٣٣:٣١١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٤٨٢٣:٤٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٣٢:٠٩١٢:٣٣:٣٠١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٤٤٢٣:٤٣:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٠٨٠٥:٣١:١٤١٢:٣٣:٢٨١٩:٣٦:١٤١٩:٥٦:٣٩٢٣:٤٣:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٥١٠٥:٣٠:٢١١٢:٣٣:٢٨١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٧:٣٤٢٣:٤٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فاروج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فاروج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فاروج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فاروج

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فاروج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فاروج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فاروج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر فاروج

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر فاروج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فاروج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر فاروج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فاروج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فاروج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فاروج

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر فاروج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فاروج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فاروج

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فاروج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فاروج شهر فاروج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر فاروج شهر فاروج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فاروج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فاروج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فاروج

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فاروج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فاروج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فاروج

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢١٠٥:٢٥:٠٣١١:٢٩:٤٣١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:١٢٢٢:٤٧:٠٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٦٠٥:٢٥:٥٣١١:٢٩:٢٢١٧:٣٢:١٦١٧:٥٠:٤٠٢٢:٤٦:٤٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٢٦:٤٣١١:٢٩:٠١١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٩:٠٨٢٢:٤٦:٢٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٢٧:٣٣١١:٢٨:٤١١٧:٢٩:١٢١٧:٤٧:٣٧٢٢:٤٦:٠٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٢٨:٢٤١١:٢٨:٢٠١٧:٢٧:٤١١٧:٤٦:٠٥٢٢:٤٥:٤٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٢٩:١٤١١:٢٨:٠٠١٧:٢٦:١٠١٧:٤٤:٣٤٢٢:٤٥:٣٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٠:٠٥١١:٢٧:٣٩١٧:٢٤:٣٩١٧:٤٣:٠٣٢٢:٤٥:١٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٣٠:٥٦١١:٢٧:١٩١٧:٢٣:٠٨١٧:٤١:٣٢٢٢:٤٤:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٣١:٤٧١١:٢٧:٠٠١٧:٢١:٣٧١٧:٤٠:٠٢٢٢:٤٤:٣٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٣٢:٣٨١١:٢٦:٤٠١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٨:٣٢٢٢:٤٤:١٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٣:٣٠١١:٢٦:٢١١٧:١٨:٣٧١٧:٣٧:٠٣٢٢:٤٣:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٣٤:٢٢١١:٢٦:٠٢١٧:١٧:٠٨١٧:٣٥:٣٤٢٢:٤٣:٤١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٣٥:١٤١١:٢٥:٤٤١٧:١٥:٣٩١٧:٣٤:٠٦٢٢:٤٣:٢٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٣٦:٠٦١١:٢٥:٢٥١٧:١٤:١١١٧:٣٢:٣٨٢٢:٤٣:٠٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠١٠٥:٣٦:٥٩١١:٢٥:٠٨١٧:١٢:٤٣١٧:٣١:١١٢٢:٤٢:٤٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٣٧:٥٢١١:٢٤:٥٠١٧:١١:١٥١٧:٢٩:٤٤٢٢:٤٢:٣١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٣٨:٤٥١١:٢٤:٣٣١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٨:١٨٢٢:٤٢:١٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣٩:٣٩١١:٢٤:١٧١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٦:٥٣٢٢:٤١:٥٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٠:٣٣١١:٢٤:٠١١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٥:٢٨٢٢:٤١:٤١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤١:٢٧١١:٢٣:٤٦١٧:٠٥:٣١١٧:٢٤:٠٤٢٢:٤١:٢٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٢:٢١١١:٢٣:٣١١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٢:٤١٢٢:٤١:٠٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٣:١٦١١:٢٣:١٦١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:١٩٢٢:٤٠:٥٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٤:١٢١١:٢٣:٠٢١٧:٠١:٢٠١٧:١٩:٥٧٢٢:٤٠:٣٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٥:٠٧١١:٢٢:٤٩١٦:٥٩:٥٨١٧:١٨:٣٧٢٢:٤٠:٢٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤٦:٠٣١١:٢٢:٣٦١٦:٥٨:٣٧١٧:١٧:١٧٢٢:٤٠:١١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٧:٠٠١١:٢٢:٢٤١٦:٥٧:١٦١٧:١٥:٥٨٢٢:٣٩:٥٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٧:٥٦١١:٢٢:١٢١٦:٥٥:٥٧١٧:١٤:٤٠٢٢:٣٩:٤٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٨:٥٣١١:٢٢:٠١١٦:٥٤:٣٨١٧:١٣:٢٣٢٢:٣٩:٣١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٩:٥١١١:٢١:٥١١٦:٥٣:٢٠١٧:١٢:٠٧٢٢:٣٩:١٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٠:٤٩١١:٢١:٤١١٦:٥٢:٠٣١٧:١٠:٥٢٢٢:٣٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فاروج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فاروج شهر فاروج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر فاروج شهر فاروج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فاروج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فاروج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فاروج

فاروج از شهرهای استان خراسان شمالی است و مرکز شهرستان فاروج این استان است.

شهر فاروج در ویکیپدیا

شهر فاروج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فاروج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فاروج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فاروج بر روی نقشه

شهر فاروج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فاروج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فاروج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فاروج
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر فاروج + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر فاروج + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر فاروج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فاروج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فاروج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فاروج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فاروج رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فاروج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا فاروج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق فاروج
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ فاروج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فاروج
زمان پخش اذان مستقیم به افق فاروج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فاروج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا فاروج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فاروج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو