جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فاروج

فاروج | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز فاروج


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٤٤:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٠٢:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٠١

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فاروج (شهرستان فاروج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر فاروج)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر فاروج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فاروج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زیرك‌ترین مردم كسی است كه یاد مرگ بیشتر كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فاروج

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فاروج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فاروج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فاروج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فاروج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فاروج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٨:٠٨١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٤٩٢٣:٤٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٤٦٢٣:٤٧:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٥:٤٣١٢:٣٤:٣٥١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٣:٤٣٢٣:٤٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٤٠٢٣:٤٦:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٤:١٩١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٦:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٤:١٢١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٥:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤١:٠٧١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٧:٣١٢٣:٤٥:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٤٠:٠١١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:٢٨٢٣:٤٥:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣٨:٥٦١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٩:٢٤٢٣:٤٤:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣٣:٤٨١٩:٣٠:١٨١٩:٥٠:٢١٢٣:٤٤:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٣٦:٤٩١٢:٣٣:٤٤١٩:٣١:١٢١٩:٥١:١٨٢٣:٤٤:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٣٥:٤٨١٢:٣٣:٤٠١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٢:١٤٢٣:٤٤:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٦:١٣٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٣:١٠٢٣:٤٣:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٣٣:٤٩١٢:٣٣:٣٣١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٤:٠٦٢٣:٤٣:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٣٢:٥٢١٢:٣٣:٣١١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٥:٠٢٢٣:٤٣:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣١:٥٦١٢:٣٣:٣٠١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٥:٥٧٢٣:٤٣:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٣١:٠١١٢:٣٣:٢٨١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٦:٥٣٢٣:٤٢:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:٣٢٠٥:٣٠:٠٨١٢:٣٣:٢٨١٩:٣٧:١٨١٩:٥٧:٤٨٢٣:٤٢:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢٩:١٧١٢:٣٣:٢٨١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٨:٤٢٢٣:٤٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٢٨:٢٦١٢:٣٣:٢٩١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٩:٣٧٢٣:٤٢:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:٤٩٠٥:٢٧:٣٨١٢:٣٣:٣٠١٩:٣٩:٥١٢٠:٠٠:٣٠٢٣:٤٢:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٦:٥١١٢:٣٣:٣٢١٩:٤٠:٤١٢٠:٠١:٢٤٢٣:٤٢:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٣:٢٨٠٥:٢٦:٠٥١٢:٣٣:٣٤١٩:٤١:٣١٢٠:٠٢:١٧٢٣:٤١:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٢:٢٠٠٥:٢٥:٢١١٢:٣٣:٣٧١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٣:٠٩٢٣:٤١:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤١:١٤٠٥:٢٤:٣٩١٢:٣٣:٤١١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٤:٠١٢٣:٤١:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٠:١٠٠٥:٢٣:٥٨١٢:٣٣:٤٥١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٤:٥٣٢٣:٤١:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٩:٠٨٠٥:٢٣:١٩١٢:٣٣:٤٩١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٥:٤٣٢٣:٤١:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٨:٠٧٠٥:٢٢:٤٢١٢:٣٣:٥٤١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٤١:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٧:٠٩٠٥:٢٢:٠٦١٢:٣٤:٠٠١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٧:٢٣٢٣:٤١:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فاروج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فاروج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فاروج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فاروج

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر فاروج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فاروج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فاروج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر فاروج

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر فاروج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر فاروج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر فاروج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فاروج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فاروج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فاروج

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر فاروج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فاروج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فاروج

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٩:٤٤١٢:٣٩:٥١١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٤:٠٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٠:٣٤١٢:٣٩:٣٥١٩:١٨:٠١١٩:٣٧:١٠٢٣:٥٣:٥٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠١:٢٣١٢:٣٩:١٩١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:٤٥٢٣:٥٣:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٩:٠٣١٩:١٥:١٥١٩:٣٤:١٩٢٣:٥٣:٤١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٣:٠٣١٢:٣٨:٤٦١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:٥٣٢٣:٥٣:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٣:٥٣١٢:٣٨:٢٨١٩:١٢:٢٧١٩:٣١:٢٦٢٣:٥٣:٢٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٤:٤٣١٢:٣٨:١٠١٩:١١:٠١١٩:٢٩:٥٩٢٣:٥٣:١٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٥:٣٢١٢:٣٧:٥٢١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٨:٣١٢٣:٥٣:٠٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٦:٢٢١٢:٣٧:٣٤١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٧:٠٢٢٣:٥٢:٥٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٧:١١١٢:٣٧:١٥١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٥:٣٣٢٣:٥٢:٤٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٨:٠١١٢:٣٦:٥٦١٩:٠٥:١٥١٩:٢٤:٠٤٢٣:٥٢:٣٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٨:٥٠١٢:٣٦:٣٧١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٢:٣٤٢٣:٥٢:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٩:٣٩١٢:٣٦:١٧١٩:٠٢:١٨١٩:٢١:٠٣٢٣:٥٢:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥١٠٦:١٠:٢٨١٢:٣٥:٥٧١٩:٠٠:٤٩١٩:١٩:٣٣٢٣:٥١:٥٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١١:١٨١٢:٣٥:٣٧١٨:٥٩:٢٠١٩:١٨:٠٢٢٣:٥١:٣٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٢:٠٧١٢:٣٥:١٧١٨:٥٧:٥٠١٩:١٦:٣٠٢٣:٥١:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٢:٥٦١٢:٣٤:٥٦١٨:٥٦:٢٠١٩:١٤:٥٨٢٣:٥١:٠٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٣:٤٥١٢:٣٤:٣٦١٨:٥٤:٤٩١٩:١٣:٢٦٢٣:٥٠:٥٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٤:٣٤١٢:٣٤:١٥١٨:٥٣:١٩١٩:١١:٥٤٢٣:٥٠:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٥:٢٣١٢:٣٣:٥٤١٨:٥١:٤٨١٩:١٠:٢٢٢٣:٥٠:٢٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٦:١٢١٢:٣٣:٣٢١٨:٥٠:١٦١٩:٠٨:٤٩٢٣:٥٠:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٧:٠٠١٢:٣٣:١١١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٧:١٧٢٣:٤٩:٥١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٧:٤٩١٢:٣٢:٥٠١٨:٤٧:١٣١٩:٠٥:٤٤٢٣:٤٩:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٨:٣٨١٢:٣٢:٢٨١٨:٤٥:٤١١٩:٠٤:١١٢٣:٤٩:١٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٩:٢٧١٢:٣٢:٠٧١٨:٤٤:٠٩١٩:٠٢:٣٨٢٣:٤٩:٠١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٠:١٧١٢:٣١:٤٥١٨:٤٢:٣٧١٩:٠١:٠٥٢٣:٤٨:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢١:٠٦١٢:٣١:٢٤١٨:٤١:٠٥١٨:٥٩:٣٢٢٣:٤٨:٢٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢١:٥٥١٢:٣١:٠٢١٨:٣٩:٣٣١٨:٥٨:٠٠٢٣:٤٨:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٢:٤٥١٢:٣٠:٤١١٨:٣٨:٠١١٨:٥٦:٢٧٢٣:٤٧:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:٣٤١٢:٣٠:١٩١٨:٣٦:٢٩١٨:٥٤:٥٤٢٣:١٧:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٢٤:٢٤١١:٢٩:٥٨١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٣:٢٢٢٢:٤٧:١٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فاروج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فاروج شهر فاروج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر فاروج شهر فاروج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فاروج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فاروج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فاروج

شهرستان فاروج یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. این شهرستان در سال ۱۳۸۵، تعداد ۴۹٫۶۹۳ نفر جمعیت داشته‌است. بیشتر جمعیت این شهر را کردهای کرمانج ترک‌ها و فارسها یا همان تاجیک و تات تشکیل می‌دهند

شهر فاروج در ویکیپدیا

شهر فاروج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فاروج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فاروج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فاروج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فاروج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فاروج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فاروج
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر فاروج + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر فاروج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فاروج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فاروج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فاروج رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فاروج
جدول اوقات شرعی امروز فردا فاروج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا فاروج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق فاروج
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ فاروج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فاروج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق فاروج
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فاروج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فاروج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو