جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای فارسی

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز فارسی


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٠٧
اذان ظهر: ١١:٤٤:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٤٣

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای فارسی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای فارسی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای فارسی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فارسی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ساموئل اسمایلز
ما، بیشتر از شكست‌هایمان می‌آموزیم تا از كامیابی‌ها. بیشتر با دریافتن اینكه چه كاری نباید انجام دهیم، درمی‌یابیم كه چه كاری باید انجام دهیم و شاید كسی كه هرگز مرتكب اشتباهی نشده، هرگز چیزی كشف نكرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای فارسی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای فارسی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای فارسی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای فارسی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای فارسی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فارسی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٦:٢٦١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٣٩٠٠:١٥:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٣:٠٠١٢:٥٦:١٧١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:١٤٠٠:١٥:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٧:٥٠٠٠:١٤:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢١:١٩١٢:٥٦:٠٠١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٤:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٥:٥٢١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٠١٠٠:١٤:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٤١١٢:٥٥:٤٥١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٤:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٥:٣٨١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:١٣٠٠:١٤:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٥:٣٢١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٤٩٠٠:١٣:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٥:٢٦١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٢٥٠٠:١٣:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٥:٢١١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٠٢٠٠:١٣:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٥:١٧١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٣:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٥:١٢١٢:٥٥:١٣١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:١٤٠٠:١٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٣:٥١٠٠:١٢:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٢:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٣:١١١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٠٤٠٠:١٢:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٤٠٠٠:١٢:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١١:٥٦١٢:٥٥:٠١١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:١٧٠٠:١٢:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٧٠٦:١١:٢١١٢:٥٥:٠١١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٥٣٠٠:١٢:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٠:٤٦١٢:٥٥:٠١١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٢:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٠:١٣١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٠٦٠٠:١٢:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٥:٠٣١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٤٢٠٠:١١:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٥:٠٥١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:١٨٠٠:١١:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٨:٤١١٢:٥٥:٠٧١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٥٤٠٠:١١:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٥:١٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١١:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٥:١٤١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٠٦٠٠:١١:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٥:١٨١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٤١٠٠:١١:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:١٦٠٠:١١:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٥١٠٠:١١:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٦:١١١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١١:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فارسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فارسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای فارسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فارسی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای فارسی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای فارسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فارسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای فارسی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای فارسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای فارسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای فارسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای فارسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فارسی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فارسی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای فارسی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای فارسی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فارسی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٢:٤٧١١:٤٣:٠٢١٧:٢٢:٥٦١٧:٣٩:٤٥٢٣:٠٤:٤٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٣:٢٤١١:٤٢:٥٤١٧:٢٢:٠٣١٧:٣٨:٥٤٢٣:٠٤:٣٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٤:٠١١١:٤٢:٤٦١٧:٢١:١١١٧:٣٨:٠٣٢٣:٠٤:٢٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٤:٣٨١١:٤٢:٣٩١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٧:١٤٢٣:٠٤:١٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:٠٥:١٦١١:٤٢:٣٣١٧:١٩:٣٠١٧:٣٦:٢٦٢٣:٠٤:٠٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٠٥:٥٥١١:٤٢:٢٨١٧:١٨:٤١١٧:٣٥:٣٩٢٣:٠٤:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٦:٣٤١١:٤٢:٢٤١٧:١٧:٥٤١٧:٣٤:٥٣٢٣:٠٣:٥٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٠٧:١٣١١:٤٢:٢٠١٧:١٧:٠٧١٧:٣٤:٠٨٢٣:٠٣:٤٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٠٧:٥٣١١:٤٢:١٧١٧:١٦:٢١١٧:٣٣:٢٤٢٣:٠٣:٤١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:٠٨:٣٣١١:٤٢:١٥١٧:١٥:٣٧١٧:٣٢:٤١٢٣:٠٣:٣٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:٠٩:١٤١١:٤٢:١٣١٧:١٤:٥٤١٧:٣٢:٠٠٢٣:٠٣:٣٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:٠٩:٥٥١١:٤٢:١٣١٧:١٤:١٢١٧:٣١:١٩٢٣:٠٣:٢٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٠:٣٦١١:٤٢:١٣١٧:١٣:٣١١٧:٣٠:٤٠٢٣:٠٣:٢٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١١:١٨١١:٤٢:١٤١٧:١٢:٥١١٧:٣٠:٠٣٢٣:٠٣:٢٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٢:٠٠١١:٤٢:١٦١٧:١٢:١٣١٧:٢٩:٢٦٢٣:٠٣:٢٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٢:٤٣١١:٤٢:١٨١٧:١١:٣٦١٧:٢٨:٥١٢٣:٠٣:٢٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٣:٢٥١١:٤٢:٢٢١٧:١١:٠٠١٧:٢٨:١٧٢٣:٠٣:٢٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٤:٠٩١١:٤٢:٢٦١٧:١٠:٢٦١٧:٢٧:٤٥٢٣:٠٣:٢٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٤:٥٢١١:٤٢:٣١١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٧:١٣٢٣:٠٣:٢٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٥:٣٦١١:٤٢:٣٧١٧:٠٩:٢١١٧:٢٦:٤٤٢٣:٠٣:٢٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٦:٢٠١١:٤٢:٤٤١٧:٠٨:٥١١٧:٢٦:١٥٢٣:٠٣:٣٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٧:٠٤١١:٤٢:٥٢١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٥:٤٨٢٣:٠٣:٣٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:١٧:٤٩١١:٤٣:٠٠١٧:٠٧:٥٥١٧:٢٥:٢٣٢٣:٠٣:٤٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:١٨:٣٤١١:٤٣:٠٩١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٤:٥٩٢٣:٠٣:٤٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:١٩:١٩١١:٤٣:٢٠١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٤:٣٦٢٣:٠٣:٥٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٠:٠٤١١:٤٣:٣١١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٤:١٥٢٣:٠٤:٠٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٠:٥٠١١:٤٣:٤٣١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٣:٥٦٢٣:٠٤:١١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢١:٣٦١١:٤٣:٥٥١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٣:٣٨٢٣:٠٤:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٢:٢٢١١:٤٤:٠٩١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٣:٢١٢٣:٠٤:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٣:٠٧١١:٤٤:٢٣١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٣:٠٦٢٣:٠٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای فارسی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فارسی روستای فارسی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای فارسی روستای فارسی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای فارسی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای فارسی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای فارسی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای فارسی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای فارسی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای فارسی

روستای فارسی بر روی نقشه

روستای فارسی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای فارسی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای فارسی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای فارسی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای فارسی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای فارسی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای فارسی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای فارسی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای فارسی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فارسی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق فارسی
زمان پخش اذان زنده به افق فارسی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فارسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فارسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا فارسی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فارسی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فارسی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای فارسی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو