جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر فارسان

فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز فارسان

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٩
اذان ظهر: ١٣:١١:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٥٩

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فارسان (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر فارسان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر فارسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فارسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

امام علی (ع)
دوست واقعی كسی است كه هویّتِ دوستی را در نهان حفظ كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فارسان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فارسان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فارسان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر فارسان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فارسان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان فارسان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٩:٥٦١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٥:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٤٠٦:٣٨:٤٤١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٥:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٧:٣٤١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٤:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٦:٢٤١٣:٠٧:١٦١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٣٤٠٠:٢٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:١٩٠٠:٢٤:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٤:٠٦١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٠٣٠٠:٢٣:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢٣:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣١:٥١١٣:٠٦:٢٥١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٣:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٦:١٣١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٢:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٢:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٨:٣٥١٣:٠٥:٥١١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٢:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٢٢:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:١٧٠٠:٢١:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٥:٢١١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٢١:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٥:١٢١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢١:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٢٠:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٠:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٠:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٤:٤١١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢٠:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٩:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٩:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٤:٢٤١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٩:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٩:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٤:١٦١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٣٩٠٠:١٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٥:١٢١٣:٠٤:١٢١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٨:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:١١٠٠:١٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٨:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٨:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فارسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فارسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر فارسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فارسان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر فارسان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فارسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فارسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر فارسان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر فارسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر فارسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر فارسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فارسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فارسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فارسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر فارسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فارسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فارسان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر فارسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فارسان شهر فارسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر فارسان شهر فارسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر فارسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فارسان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فارسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر فارسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فارسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فارسان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢٠:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢٠:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٢:٠١١٣:١٠:٠٢٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢٠:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٢:١٨١٣:١٠:١٥٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٨:١١٠٠:٢٠:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٢:٣٥١٣:١٠:٢٨٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:١٨٠٠:٢١:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٢:٥٤١٣:١٠:٤٠٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٢١:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٣:١٤١٣:١٠:٥٣٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٢١:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠٣:٣٥١٣:١١:٠٥٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٢١:٥٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٣:٥٧١٣:١١:١٧٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٢٢:١٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٤:٢٠١٣:١١:٢٩٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٢٢:٢٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٤:٤٤١٣:١١:٤٠٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٢٢:٤٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٥:٠٩١٣:١١:٥٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٢٢:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٢:٠٢٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:١٤٠٠:٢٣:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٢:١٣٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٢٣:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٢:٢٣٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢٣:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٦:٥٨١٣:١٢:٣٣٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٤:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٧:٢٨١٣:١٢:٤٣٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٤:١٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٢:٥٢٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٤:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٨:٢٩١٣:١٣:٠١٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٤:٤٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٩:٠١١٣:١٣:٠٩٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٢٤:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٣:١٧٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٢٥:١٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٠:٠٧١٣:١٣:٢٥٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٥:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٠:٤٠١٣:١٣:٣٢٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٥:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:١١:١٥١٣:١٣:٣٨٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٥:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١١:٥٠١٣:١٣:٤٤٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢٦:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٢:٢٥١٣:١٣:٥٠٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٦:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٣:٠٢١٣:١٣:٥٥٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢٦:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٣:٣٨١٣:١٤:٠٠٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٦:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٤:١٥١٣:١٤:٠٤٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٦:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٤:٥٢١٣:١٤:٠٧٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٧:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:١٥:٣٠١٣:١٤:١٠٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٧:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر فارسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فارسان شهر فارسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر فارسان شهر فارسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فارسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فارسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر فارسان

فارسان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است. شهر فارسان، مرکز شهرستان فارسان است

شهر فارسان در ویکیپدیا

شهر فارسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فارسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فارسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فارسان بر روی نقشه

شهر فارسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فارسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فارسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فارسان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر فارسان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر فارسان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر فارسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر فارسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر فارسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فارسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فارسان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ فارسان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ فارسان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق فارسان
افق شرعی امروز فردا فارسان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فارسان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فارسان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ فارسان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق فارسان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فارسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو