جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر فارسان

فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز فارسان


اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٢٩
نیمه شب: ٠٠:١٩:١٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر فارسان (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر فارسان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر فارسان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فارسان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌سخن نیك بگویید (‌تا خود نیز) بهره‌مند شوید و (‌در غیر این صورت) ساكت مانده تا سالم بمانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر فارسان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر فارسان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر فارسان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر فارسان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر فارسان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان فارسان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٢:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢١:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢١:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٤:١١١٣:٠٥:١١١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢١:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٣:١١١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٢٠:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٠:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢١:١٥١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٠:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٤:٤١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٠:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٩:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٩:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٤:٢٤١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٩:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٠٦٠٠:١٩:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٤:١٦١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٥٢٠٠:١٩:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٤:١٢١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٨:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٤:١٢١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٨:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٨:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٨:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١١:٥٣١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٨:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١١:٠٩١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٧:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٧:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٧:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٧:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٤:٠٨٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٢١٠٠:١٧:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٧:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٤:١٣٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٧:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٧:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٤:٢١٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:١٤٠٠:١٧:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٧:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فارسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فارسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر فارسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان فارسان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر فارسان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر فارسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فارسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر فارسان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر فارسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر فارسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر فارسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر فارسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فارسان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر فارسان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر فارسان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر فارسان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر فارسان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٧:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٧:٠٧
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٧:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٢٩٠٠:١٧:٠٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٤:٤٣٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٧:٠٢
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٧:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٤:٥٧٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٢٩٠٠:١٧:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٧:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٧:٠٥
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٢٣٠٠:١٧:٠٧
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٧:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٧:١٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٧:١٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٢٠٦:٠١:١٦١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٤٤٠٠:١٧:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٩٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٦:١٠٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:١٧٠٠:١٧:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٩٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٦:٢١٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٧:٣٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠٦:٣٢٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٠٠٠:١٧:٤١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠٦:٤٣٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٥٠٠٠:١٧:٤٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٦:٥٥٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٧:٥٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٧٠٦:٠٠:٣١١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٨:٠٤
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٧:١٩٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:١٤٠٠:١٨:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٧:٣١٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٤٠٠٠:١٨:٢٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٠٤٠٠:١٨:٣٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٢٧٠٠:١٨:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٨:٠٨٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٤٩٠٠:١٨:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٨:٢١٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٦:٠٩٠٠:١٩:٠٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٢٩٠٠:١٩:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٣٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٤٦٠٠:١٩:٢٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠١:٠١١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٧:٠٣٠٠:١٩:٤٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠١:١١١٣:٠٩:١٣٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:١٨٠٠:١٩:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٢٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر فارسان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر فارسان شهر فارسان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر فارسان شهر فارسان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر فارسان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر فارسان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر فارسان

فارسان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است. شهر فارسان، مرکز شهرستان فارسان است

شهر فارسان در ویکیپدیا

شهر فارسان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر فارسان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر فارسان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر فارسان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر فارسان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر فارسان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر فارسان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر فارسان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر فارسان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر فارسان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر فارسان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر فارسان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا فارسان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق فارسان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق فارسان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ فارسان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق فارسان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق فارسان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ فارسان دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ فارسان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر فارسان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو