جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای غوله علیا

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز غوله علیا


اذان صبح: ٠٥:١٦:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٥:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٣١:١٣
نیمه شب: ٢٣:١٤:٥٦

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای غوله علیا (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای غوله علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای غوله علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غوله علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
طبیعت همانند بیماری جسمانی در برابر ضعف اخلاقی واكنش نشان می دهد. زمانی كه بر دامنه ی خطر افزوده می شود به همان نسبت بر میزان شهامت فرد نیز افزوده می گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای غوله علیا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای غوله علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای غوله علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای غوله علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای غوله علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان غوله علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٢٥:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٨:١٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:١٠٠٠:٢٥:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٥:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٨:٠١١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٤:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٤:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٢٤:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٧:٤١١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٤:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٧:٣٥١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٣:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٧:٣٠١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٣:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٣:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٧:٢١١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٣:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢١:١١١٣:٠٧:١٨١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٣:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٧:١٥١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٢:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٧:١٣١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٢:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٧:١١١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٢:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٨:١٥١٣:٠٧:١٠١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢٢:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٧:١٠١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٢:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٧:١٠١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٢:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٦:١٦١٣:٠٧:١٠١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٢:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٧:١٢١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٢:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٧:١٤١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢١:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢١:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٧:١٩٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢١:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢١:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:١٠٠٠:٢١:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢١:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١١:٥٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢١:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١١:٣٤١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢١:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غوله علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غوله علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غوله علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غوله علیا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای غوله علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای غوله علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غوله علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای غوله علیا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای غوله علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای غوله علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای غوله علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای غوله علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غوله علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای غوله علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای غوله علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غوله علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای غوله علیا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:١٨:١٢١١:٥٥:١١١٧:٣١:٤٤١٧:٤٩:٠٧٢٣:١٥:٤٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:١٨:٥٦١١:٥٥:٠٢١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٨:٠٩٢٣:١٥:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:١٩:٣٩١١:٥٤:٥٥١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٧:١٣٢٣:١٥:٢٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٠:٢٤١١:٥٤:٤٨١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٦:١٧٢٣:١٥:١٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢١:٠٨١١:٥٤:٤٢١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٥:٢٢٢٣:١٥:٠٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢١:٥٣١١:٥٤:٣٧١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٤:٢٩٢٣:١٤:٥٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٢:٣٨١١:٥٤:٣٣١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٣:٣٦٢٣:١٤:٥٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٣:٢٤١١:٥٤:٢٩١٧:٢٥:١١١٧:٤٢:٤٥٢٣:١٤:٤٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٤:١٠١١:٥٤:٢٦١٧:٢٤:١٩١٧:٤١:٥٥٢٣:١٤:٣٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٤:٥٧١١:٥٤:٢٤١٧:٢٣:٢٨١٧:٤١:٠٧٢٣:١٤:٣٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٥:٤٤١١:٥٤:٢٢١٧:٢٢:٣٩١٧:٤٠:١٩٢٣:١٤:٢٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٦:٣١١١:٥٤:٢٢١٧:٢١:٥١١٧:٣٩:٣٣٢٣:١٤:٢٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٧:١٨١١:٥٤:٢٢١٧:٢١:٠٤١٧:٣٨:٤٨٢٣:١٤:٢٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٢٨:٠٦١١:٥٤:٢٣١٧:٢٠:١٨١٧:٣٨:٠٤٢٣:١٤:٢٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٨:٥٤١١:٥٤:٢٥١٧:١٩:٣٤١٧:٣٧:٢٢٢٣:١٤:١٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٩:٤٣١١:٥٤:٢٧١٧:١٨:٥١١٧:٣٦:٤١٢٣:١٤:١٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٠:٣١١١:٥٤:٣١١٧:١٨:١٠١٧:٣٦:٠٢٢٣:١٤:١٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣١:٢٠١١:٥٤:٣٥١٧:١٧:٣٠١٧:٣٥:٢٤٢٣:١٤:١٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٢:١٠١١:٥٤:٤٠١٧:١٦:٥١١٧:٣٤:٤٧٢٣:١٤:٢١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٢:٥٩١١:٥٤:٤٦١٧:١٦:١٤١٧:٣٤:١٢٢٣:١٤:٢٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٣:٤٩١١:٥٤:٥٣١٧:١٥:٣٨١٧:٣٣:٣٨٢٣:١٤:٢٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٤:٣٩١١:٥٥:٠٠١٧:١٥:٠٤١٧:٣٣:٠٦٢٣:١٤:٣١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٥:٢٩١١:٥٥:٠٩١٧:١٤:٣١١٧:٣٢:٣٥٢٣:١٤:٣٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٦:١٩١١:٥٥:١٨١٧:١٤:٠٠١٧:٣٢:٠٦٢٣:١٤:٤٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٣٧:٠٩١١:٥٥:٢٨١٧:١٣:٣٠١٧:٣١:٣٩٢٣:١٤:٤٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٨:٠٠١١:٥٥:٤٠١٧:١٣:٠٢١٧:٣١:١٣٢٣:١٤:٥٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٣٨:٥١١١:٥٥:٥١١٧:١٢:٣٦١٧:٣٠:٤٨٢٣:١٥:٠٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٤٠٦:٣٩:٤١١١:٥٦:٠٤١٧:١٢:١١١٧:٣٠:٢٦٢٣:١٥:١٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٠:٣٢١١:٥٦:١٨١٧:١١:٤٨١٧:٣٠:٠٥٢٣:١٥:٢٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤١:٢٣١١:٥٦:٣٢١٧:١١:٢٦١٧:٢٩:٤٥٢٣:١٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای غوله علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای غوله علیا روستای غوله علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای غوله علیا روستای غوله علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای غوله علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غوله علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای غوله علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای غوله علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای غوله علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای غوله علیا

روستای غوله علیا بر روی نقشه

روستای غوله علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای غوله علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای غوله علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای غوله علیا
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای غوله علیا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای غوله علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غوله علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای غوله علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای غوله علیا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا غوله علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ غوله علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق غوله علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق غوله علیا
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ غوله علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق غوله علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق غوله علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق غوله علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای غوله علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو