جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای غوله علیا

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز غوله علیا


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٢٠
اذان ظهر: ١٣:١٢:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:١٩
اذان مغرب: ١٩:٥١:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٣١:٤٢

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای غوله علیا (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ روستای غوله علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای غوله علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غوله علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

گریستن
آن كه از دست روزگار به خشم می آید، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای غوله علیا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای غوله علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای غوله علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای غوله علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای غوله علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان غوله علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٢:٤٣١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢٦:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٥:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٢٥:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٨:١٧١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:١٠٠٠:٢٥:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٥:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٨:٠١١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٤:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٧:٠٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٤:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٢٤:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٧:٤١١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٤:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٧:٣٥١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٣:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٧:٣٠١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٣:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٧:٢٥١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٣:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٧:٢١١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٣:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢١:١١١٣:٠٧:١٨١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٣:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٧:١٥١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٢:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٧:١٣١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٢:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٧:١١١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٢:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٨:١٥١٣:٠٧:١٠١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢٢:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٧:١٠١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٢:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٧:١٠١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٢:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٦:١٦١٣:٠٧:١٠١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٢:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٧:١٢١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٢:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٧:١٤١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢١:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢١:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٧:١٩٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢١:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢١:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٧:٢٧٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:١٠٠٠:٢١:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢١:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١١:٥٩١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غوله علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غوله علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غوله علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غوله علیا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای غوله علیا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای غوله علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غوله علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای غوله علیا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٥١٠٧:٠٧:٠٤١٣:١٦:٢٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:١٨٠٠:٣٦:٢٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٦:٣١٠٧:٠٥:٥٠١٣:١٦:٠٦١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٣:٥٦٠٠:٣٦:٠١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٥:١٢٠٧:٠٤:٣٧١٣:١٥:٤٨١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٣٤٠٠:٣٥:٣٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٣:٢٣١٣:١٥:٣٠١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:١٣٠٠:٣٥:١٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٢:١٠١٣:١٥:١٢١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٥:٥١٠٠:٣٤:٥٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤١:١١٠٧:٠٠:٥٦١٣:١٤:٥٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٤:٣٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٩:٥٠٠٦:٥٩:٤٣١٣:١٤:٣٦١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٠٨٠٠:٣٤:١٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٨:٣٠٠٦:٥٨:٣١١٣:١٤:١٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٤٦٠٠:٣٣:٥٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٧:٠٩٠٦:٥٧:١٨١٣:١٤:٠١١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٢٥٠٠:٣٣:٣٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٥:٤٨٠٦:٥٦:٠٦١٣:١٣:٤٣١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٠٣٠٠:٣٣:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٤:٥٤١٣:١٣:٢٦١٩:٣٢:٢٧١٩:٤٩:٤٢٠٠:٣٢:٤٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٣:٤٢١٣:١٣:٠٩١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٢٠٠٠:٣٢:٢٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٢:٣١١٣:١٢:٥٢١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٠:٥٩٠٠:٣٢:٠٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥١:٢٠١٣:١٢:٣٥١٩:٣٤:١٩١٩:٥١:٣٨٠٠:٣١:٤٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٠:١٠١٣:١٢:١٩١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:١٧٠٠:٣١:٢٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٤٩:٠٠١٣:١٢:٠٣١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٢:٥٧٠٠:٣٠:٥٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٤٧:٥٠١٣:١١:٤٧١٩:٣٦:١٢١٩:٥٣:٣٦٠٠:٣٠:٣٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٤٦:٤١١٣:١١:٣١١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:١٥٠٠:٣٠:١٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٥:٣٣١٣:١١:١٦١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٤:٥٥٠٠:٢٩:٥٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٤:٢٥١٣:١١:٠١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٣٥٠٠:٢٩:٣٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٣:١٧١٣:١٠:٤٧١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:١٥٠٠:٢٩:١٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٢:١١١٣:١٠:٣٣١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٨:٥٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤١:٠٥١٣:١٠:١٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٨:٣٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٩:٥٩١٣:١٠:٠٥١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٨:١٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٨:٥٥١٣:٠٩:٥٣١٩:٤١:١٩١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢٧:٥٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٧:٥١١٣:٠٩:٤٠١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٧:٣٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٧:١٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٥:٤٥١٣:٠٩:١٦١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٧:٠١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٦:٤٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٣:٤٣١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٢٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای غوله علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای غوله علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای غوله علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای غوله علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غوله علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غوله علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای غوله علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غوله علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غوله علیا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٤:٢٦١٢:١٨:١١١٨:٢٢:٢٥١٨:٣٩:٢٧٠٠:٠٨:٢٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٥٠٧:١٣:١٣١٣:١٧:٥٤١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٠٦٠٠:٣٨:٠٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٧٠٧:١١:٥٩١٣:١٧:٣٦١٩:٢٣:٤١١٩:٤٠:٤٤٠٠:٣٧:٤٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٠:٤٥١٣:١٧:١٨١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٢٣٠٠:٣٧:٢٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٩٠٧:٠٩:٣١١٣:١٧:٠٠١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:٠١٠٠:٣٧:٠٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٠٠٧:٠٨:١٨١٣:١٦:٤٢١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٣٩٠٠:٣٦:٤٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥١٠٧:٠٧:٠٤١٣:١٦:٢٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:١٨٠٠:٣٦:٢٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣١٠٧:٠٥:٥٠١٣:١٦:٠٦١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٣:٥٦٠٠:٣٦:٠١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٢٠٧:٠٤:٣٧١٣:١٥:٤٨١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٣٤٠٠:٣٥:٣٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٣:٢٣١٣:١٥:٣٠١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:١٣٠٠:٣٥:١٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٢:١٠١٣:١٥:١٢١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٥:٥١٠٠:٣٤:٥٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١١٠٧:٠٠:٥٦١٣:١٤:٥٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٢٩٠٠:٣٤:٣٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٠٠٦:٥٩:٤٣١٣:١٤:٣٦١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٠٨٠٠:٣٤:١٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٠٠٦:٥٨:٣١١٣:١٤:١٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٤٦٠٠:٣٣:٥٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٩٠٦:٥٧:١٨١٣:١٤:٠١١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٢٥٠٠:٣٣:٣٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٨٠٦:٥٦:٠٦١٣:١٣:٤٣١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٠٣٠٠:٣٣:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥٤:٥٤١٣:١٣:٢٦١٩:٣٢:٢٧١٩:٤٩:٤٢٠٠:٣٢:٤٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٣:٤٢١٣:١٣:٠٩١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٢٠٠٠:٣٢:٢٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٢:٣١١٣:١٢:٥٢١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٠:٥٩٠٠:٣٢:٠٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥١:٢٠١٣:١٢:٣٥١٩:٣٤:١٩١٩:٥١:٣٨٠٠:٣١:٤٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٠:١٠١٣:١٢:١٩١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:١٧٠٠:٣١:٢٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٤٩:٠٠١٣:١٢:٠٣١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٢:٥٧٠٠:٣٠:٥٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٤٧:٥٠١٣:١١:٤٧١٩:٣٦:١٢١٩:٥٣:٣٦٠٠:٣٠:٣٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٤٦:٤١١٣:١١:٣١١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:١٥٠٠:٣٠:١٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٥:٣٣١٣:١١:١٦١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٤:٥٥٠٠:٢٩:٥٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٤:٢٥١٣:١١:٠١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٣٥٠٠:٢٩:٣٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٣:١٧١٣:١٠:٤٧١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:١٥٠٠:٢٩:١٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٢:١١١٣:١٠:٣٣١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٨:٥٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤١:٠٥١٣:١٠:١٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٨:٣٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٠٠٦:٣٩:٥٩١٣:١٠:٠٥١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:١٦٠٠:٢٨:١٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٨:٥٥١٣:٠٩:٥٣١٩:٤١:١٩١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢٧:٥٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای غوله علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غوله علیا روستای غوله علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غوله علیا روستای غوله علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای غوله علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غوله علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای غوله علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای غوله علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای غوله علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای غوله علیا

روستای غوله علیا بر روی نقشه

روستای غوله علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای غوله علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای غوله علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای غوله علیا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای غوله علیا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای غوله علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غوله علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای غوله علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای غوله علیا رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ غوله علیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا غوله علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق غوله علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق غوله علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق غوله علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق غوله علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق غوله علیا
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ غوله علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای غوله علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو