جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای غورزه

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز غورزه

اذان صبح: ٠٥:١١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٤١:٣٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٣٥

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای غورزه (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای غورزه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای غورزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای غورزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

جرج برنز
هنگامی كه از دهش و بخشش به مردم باز می ایستید، زمان آن است كه سرتان را بگذارید و بمیرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای غورزه

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای غورزه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای غورزه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای غورزه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای غورزه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان غورزه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٥:١٩١٢:٥٨:٤٢١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٤:١٨١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٨:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٣:١٨١٢:٥٨:١٣١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٨:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٢:١٩١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٠٢٠٠:١٧:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٤٤٠٦:٣١:٢٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٣٥٠٠:١٧:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٠:٢٢١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٧:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٩:٢٤١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٦:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:١٨٠٦:٢٨:٢٨١٢:٥٧:٠٨١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:١٧٠٠:١٦:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٧:٣١١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٣:٥١٠٠:١٦:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٦:٣٦١٢:٥٦:٤٤١٩:٢٧:١٧١٩:٤٤:٢٦٠٠:١٦:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٥:٤١١٢:٥٦:٣٤١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٠٠٠٠:١٥:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٤:٤٨١٢:٥٦:٢٣١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٣٥٠٠:١٥:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٦:١٣١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:١٠٠٠:١٥:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٣:٠٢١٢:٥٦:٠٤١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٥:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٢:١١١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٢٠٠٠:١٤:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢١:٢١١٢:٥٥:٤٦١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٥٥٠٠:١٤:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٠:٣١١٢:٥٥:٣٨١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٣١٠٠:١٤:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٥:٣١١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٤:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٣:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٨:٠٨١٢:٥٥:١٨١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:١٨٠٠:١٣:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٥:١٢١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٠:٥٥٠٠:١٣:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٣١٠٠:١٣:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٠٧٠٠:١٣:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٥:١٢١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٢:٤٤٠٠:١٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٤:٣١١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٢٠٠٠:١٢:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٥١١٢:٥٤:٥٢١٩:٣٦:١٤١٩:٥٣:٥٧٠٠:١٢:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٣:١١١٢:٥٤:٥٠١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٣٣٠٠:١٢:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٤:٤٨١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:١٠٠٠:١٢:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٤٠٦:١١:٥٧١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٢:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای غورزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای غورزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای غورزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غورزه

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای غورزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای غورزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غورزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای غورزه

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای غورزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای غورزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای غورزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای غورزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غورزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای غورزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای غورزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غورزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای غورزه

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای غورزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای غورزه روستای غورزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای غورزه روستای غورزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای غورزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غورزه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای غورزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای غورزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غورزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای غورزه

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠١:٢٠١٢:٠٥:٣٥١٨:١٠:١٤١٨:٢٦:٤٥٢٣:٥٧:٠٦
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٥٨٠٧:٠٠:١٤١٣:٠٥:١٧١٩:١٠:٤٥١٩:٢٧:١٦٠٠:٢٦:٤٧
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٤٨٠٦:٥٩:٠٧١٣:٠٤:٥٩١٩:١١:١٦١٩:٢٧:٤٧٠٠:٢٦:٢٦
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٣٧٠٦:٥٨:٠٠١٣:٠٤:٤١١٩:١١:٤٦١٩:٢٨:١٨٠٠:٢٦:٠٦
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٢٦٠٦:٥٦:٥٣١٣:٠٤:٢٣١٩:١٢:١٧١٩:٢٨:٤٩٠٠:٢٥:٤٦
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:١٥٠٦:٥٥:٤٧١٣:٠٤:٠٥١٩:١٢:٤٧١٩:٢٩:٢٠٠٠:٢٥:٢٥
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٠٣٠٦:٥٤:٤٠١٣:٠٣:٤٦١٩:١٣:١٨١٩:٢٩:٥١٠٠:٢٥:٠٤
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٥١٠٦:٥٣:٣٣١٣:٠٣:٢٨١٩:١٣:٤٨١٩:٣٠:٢٢٠٠:٢٤:٤٣
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٣٩٠٦:٥٢:٢٧١٣:٠٣:١٠١٩:١٤:١٨١٩:٣٠:٥٣٠٠:٢٤:٢٢
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٢٧٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٢:٥٢١٩:١٤:٤٨١٩:٣١:٢٤٠٠:٢٤:٠١
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٠:١٤١٣:٠٢:٣٤١٩:١٥:١٨١٩:٣١:٥٥٠٠:٢٣:٤٠
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٤٩:٠٨١٣:٠٢:١٦١٩:١٥:٤٩١٩:٣٢:٢٦٠٠:٢٣:١٩
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٤٨:٠٢١٣:٠١:٥٨١٩:١٦:١٩١٩:٣٢:٥٧٠٠:٢٢:٥٨
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٤٦:٥٧١٣:٠١:٤١١٩:١٦:٤٩١٩:٣٣:٢٨٠٠:٢٢:٣٧
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٤٥:٥١١٣:٠١:٢٣١٩:١٧:٢٠١٩:٣٤:٠٠٠٠:٢٢:١٦
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:١٢٠٦:٤٤:٤٦١٣:٠١:٠٦١٩:١٧:٥٠١٩:٣٤:٣١٠٠:٢١:٥٥
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٣:٤٢١٣:٠٠:٤٩١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:٠٣٠٠:٢١:٣٤
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٢:٣٧١٣:٠٠:٣٢١٩:١٨:٥١١٩:٣٥:٣٥٠٠:٢١:١٣
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤١:٣٣١٣:٠٠:١٥١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:٠٧٠٠:٢٠:٥٢
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٠:٣٠١٢:٥٩:٥٩١٩:١٩:٥٣١٩:٣٦:٣٩٠٠:٢٠:٣٢
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:١١٠٦:٣٩:٢٧١٢:٥٩:٤٣١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٧:١١٠٠:٢٠:١١
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٥٩٠٦:٣٨:٢٤١٢:٥٩:٢٧١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٧:٤٤٠٠:١٩:٥١
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٤٧٠٦:٣٧:٢٢١٢:٥٩:١٢١٩:٢١:٢٦١٩:٣٨:١٦٠٠:١٩:٣١
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٦:٢٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٢١:٥٧١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٩:١١
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٥:١٩١٢:٥٨:٤٢١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٨:٥٢
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٤:١٨١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٨:٣٢
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٣:١٨١٢:٥٨:١٣١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٨:١٣
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٢:١٩١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٠٢٠٠:١٧:٥٤
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٤٤٠٦:٣١:٢٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٣٥٠٠:١٧:٣٥
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٠:٢٢١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٧:١٧
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٩:٢٤١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای غورزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای غورزه روستای غورزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای غورزه روستای غورزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای غورزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غورزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای غورزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای غورزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای غورزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای غورزه

روستای غورزه بر روی نقشه

روستای غورزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای غورزه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای غورزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای غورزه
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای غورزه + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای غورزه + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای غورزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای غورزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای غورزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای غورزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای غورزه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق غورزه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ غورزه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا غورزه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق غورزه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق غورزه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ غورزه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق غورزه
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ غورزه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای غورزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو