جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار

پلان | چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز غلام محمدبازار

اذان صبح: ٠٤:١٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:١٣
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٧:١٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای غلام محمدبازار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای غلام محمدبازار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای غلام محمدبازار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
پیشرفت دادن مردم در هر راهی نتیجه ی خوب در پی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای غلام محمدبازار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای غلام محمدبازار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای غلام محمدبازار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای غلام محمدبازار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان غلام محمدبازار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٣:٤٢١٢:٢٥:٣٨١٨:٤٧:٥٧١٩:٠٤:٣٥٢٣:٤٦:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٢:٤٤١٢:٢٥:٢٣١٨:٤٨:٢٥١٩:٠٥:٠٤٢٣:٤٦:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠١:٤٧١٢:٢٥:٠٩١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٥:٣٤٢٣:٤٥:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٠:٥١١٢:٢٤:٥٥١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٦:٠٤٢٣:٤٥:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤١:٤٢٠٥:٥٩:٥٦١٢:٢٤:٤٢١٨:٤٩:٥١١٩:٠٦:٣٥٢٣:٤٥:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٣٧٠٥:٥٩:٠٠١٢:٢٤:٢٩١٨:٥٠:٢٠١٩:٠٧:٠٥٢٣:٤٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٨:٠٦١٢:٢٤:١٦١٨:٥٠:٤٩١٩:٠٧:٣٦٢٣:٤٤:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٧:١٢١٢:٢٤:٠٤١٨:٥١:١٨١٩:٠٨:٠٧٢٣:٤٤:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٢٣٠٥:٥٦:١٩١٢:٢٣:٥٢١٨:٥١:٤٧١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٤:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٢٠٠٥:٥٥:٢٧١٢:٢٣:٤١١٨:٥٢:١٦١٩:٠٩:٠٩٢٣:٤٣:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:١٧٠٥:٥٤:٣٥١٢:٢٣:٣٠١٨:٥٢:٤٦١٩:٠٩:٤١٢٣:٤٣:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:١٥٠٥:٥٣:٤٤١٢:٢٣:١٩١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:١٢٢٣:٤٣:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٣:٠٩١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٤٤٢٣:٤٢:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٢:٠٥١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٤:١٦١٩:١١:١٦٢٣:٤٢:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣١:١٢٠٥:٥١:١٧١٢:٢٢:٥١١٨:٥٤:٤٦١٩:١١:٤٨٢٣:٤٢:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٠:٢٩١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٥:١٦١٩:١٢:٢٠٢٣:٤٢:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:١٤٠٥:٤٩:٤٣١٢:٢٢:٣٤١٨:٥٥:٤٧١٩:١٢:٥٣٢٣:٤٢:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:١٦٠٥:٤٨:٥٧١٢:٢٢:٢٧١٨:٥٦:١٧١٩:١٣:٢٦٢٣:٤١:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:١٩٠٥:٤٨:١٢١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٦:٤٨١٩:١٣:٥٨٢٣:٤١:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٢:١٤١٨:٥٧:١٩١٩:١٤:٣١٢٣:٤١:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٧:٥٠١٩:١٥:٠٥٢٣:٤١:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٦:٠٤١٢:٢٢:٠٣١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:٣٨٢٣:٤١:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢١:٥٨١٨:٥٨:٥٣١٩:١٦:١٢٢٣:٤٠:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٤:٤٣١٢:٢١:٥٤١٨:٥٩:٢٥١٩:١٦:٤٥٢٣:٤٠:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٤:٠٥١٢:٢١:٥١١٨:٥٩:٥٦١٩:١٧:١٩٢٣:٤٠:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٣:٢٧١٢:٢١:٤٨١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٥٣٢٣:٤٠:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٧٠٥:٤٢:٥٠١٢:٢١:٤٦١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٢٧٢٣:٤٠:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٢:١٥١٢:٢١:٤٤١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٠٠٢٣:٤٠:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤١:٤١١٢:٢١:٤٣١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:٣٤٢٣:٤٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای غلام محمدبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای غلام محمدبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای غلام محمدبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غلام محمدبازار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای غلام محمدبازار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای غلام محمدبازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غلام محمدبازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای غلام محمدبازار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای غلام محمدبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای غلام محمدبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای غلام محمدبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای غلام محمدبازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای غلام محمدبازار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای غلام محمدبازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غلام محمدبازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای غلام محمدبازار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای غلام محمدبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای غلام محمدبازار روستای غلام محمدبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای غلام محمدبازار روستای غلام محمدبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای غلام محمدبازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای غلام محمدبازار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای غلام محمدبازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غلام محمدبازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای غلام محمدبازار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٧:١٤١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٤٠٢٣:٤٣:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٣٥:٢٣١٢:٢٧:٢٧١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤٣:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٥:٣٧١٢:٢٧:٤٠١٩:١٩:٤١١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٣:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٥:٥٣١٢:٢٧:٥٣١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:١٢٢٣:٤٣:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢٨:٠٦١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٤:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٦:٢٧١٢:٢٨:١٨١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:٢٧٢٣:٤٤:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢٨:٣١١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٤:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٨:٤٣١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٤:٤٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:٤١٢٣:٤٥:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٣٧:٤٣١٢:٢٩:٠٧١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:٤٣٢٣:٤٥:١٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٨٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٩:١٩١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:٤٤٢٣:٤٥:٣١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٣٨:٢٦١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٤٤٢٣:٤٥:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٣٨:٤٨١٢:٢٩:٤١١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:٤٢٢٣:٤٥:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٩:١١١٢:٢٩:٥١١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٣٩٢٣:٤٦:١٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٩:٣٤١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤٦:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٣٩:٥٨١٢:٣٠:١٢١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:٢٩٢٣:٤٦:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٠:٢١١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:٢١٢٣:٤٦:٥٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:١٣٢٣:٤٧:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤١:١٣١٢:٣٠:٣٩١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٠٣٢٣:٤٧:١٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤١:٣٩١٢:٣٠:٤٧١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤٧:٣١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٠:٥٥١٩:١٩:٣٥١٩:٣٧:٤٠٢٣:٤٧:٤٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣١:٠٣١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٧:٥٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣١:١٠١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:١٢٢٣:٤٨:٠٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٣:٢٦١٢:٣١:١٧١٩:١٨:٥٥١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٨:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣١:٢٣١٩:١٨:٣٩١٩:٣٦:٣٨٢٣:٤٨:٣٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣١:٢٨١٩:١٨:٢٢١٩:٣٦:١٩٢٣:٤٨:٤١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣١:٣٣١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٥٩٢٣:٤٨:٥١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٥:١٩١٢:٣١:٣٨١٩:١٧:٤٤١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٩:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٥:٤٨١٢:٣١:٤٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:١٤٢٣:٤٩:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٤٦:١٦١٢:٣١:٤٦١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٩:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣١:٤٩١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:٢٥٢٣:٤٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای غلام محمدبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای غلام محمدبازار روستای غلام محمدبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای غلام محمدبازار روستای غلام محمدبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای غلام محمدبازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای غلام محمدبازار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای غلام محمدبازار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای غلام محمدبازار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای غلام محمدبازار

روستای غلام محمدبازار بر روی نقشه

روستای غلام محمدبازار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای غلام محمدبازار
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای غلام محمدبازار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای غلام محمدبازار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای غلام محمدبازار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای غلام محمدبازار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای غلام محمدبازار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا غلام محمدبازار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق غلام محمدبازار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق غلام محمدبازار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ غلام محمدبازار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق غلام محمدبازار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق غلام محمدبازار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق غلام محمدبازار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق غلام محمدبازار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای غلام محمدبازار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو