جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای غلامرضا

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز غلامرضا


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٤١
اذان مغرب: ١٩:٥١:١٣
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٠٨

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای غلامرضا (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای غلامرضا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای غلامرضا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غلامرضا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
ما همه می‌توانیم به آن جایگاهی كه می‌خواهیم، برسیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای غلامرضا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای غلامرضا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای غلامرضا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای غلامرضا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای غلامرضا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان غلامرضا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣١:٥٣١٣:١٠:١٣١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢٦:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٠:٥١١٣:١٠:٠٤١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٦:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٦:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٩:٤٦١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٥:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٥:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٥:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٤:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٩:١٦١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٤:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٩:١٠١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٤:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٤:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٤:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥١٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٣:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٣:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٣:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٣:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٣:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٧:١٦١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٢:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٦:٣١١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٢:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٢:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٢:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٢:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٢:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٢٢:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١١:٥٤١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢١:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١١:٢٠١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢١:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢١:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٠:١٦١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢١:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢١:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غلامرضا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غلامرضا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غلامرضا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غلامرضا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای غلامرضا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای غلامرضا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غلامرضا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای غلامرضا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٢٠٠٧:٠٨:٠٥١٣:١٧:٥٣١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٣٥٠٠:٣٧:٠٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٥٦٠٧:٠٦:٤٨١٣:١٧:٣٥١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:١٧٠٠:٣٦:٤٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٥:٣١١٣:١٧:١٦١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٦:٥٩٠٠:٣٦:٢٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٤:١٣١٣:١٦:٥٨١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٤١٠٠:٣٥:٥٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٢:٥٦١٣:١٦:٤١١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٢٣٠٠:٣٥:٣٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠١:٣٩١٣:١٦:٢٣١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٠٦٠٠:٣٥:١٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٠:٢٢١٣:١٦:٠٥١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٤٨٠٠:٣٤:٥٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٢٧٠٦:٥٩:٠٦١٣:١٥:٤٧١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٣٠٠٠:٣٤:٣١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:٠٢٠٦:٥٧:٤٩١٣:١٥:٣٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:١٣٠٠:٣٤:٠٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥٦:٣٣١٣:١٥:١٢١٩:٣٤:٢٢١٩:٥١:٥٥٠٠:٣٣:٤٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٥:١٧١٣:١٤:٥٥١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٣٨٠٠:٣٣:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٤:٠٢١٣:١٤:٣٨١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٢٠٠٠:٣٣:٠٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٤٧١٣:١٤:٢١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٠٣٠٠:٣٢:٤٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥١:٣٢١٣:١٤:٠٤١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٤:٤٦٠٠:٣٢:١٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٠:١٨١٣:١٣:٤٨١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٢٩٠٠:٣١:٥٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٤٩:٠٤١٣:١٣:٣٢١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:١٢٠٠:٣١:٣٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٧:٥١١٣:١٣:١٦١٩:٣٩:١١١٩:٥٦:٥٥٠٠:٣١:١٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٦:٣٨١٣:١٣:٠٠١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٣٨٠٠:٣٠:٥٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٥:٢٦١٣:١٢:٤٥١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٢٢٠٠:٣٠:٣٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٤:١٥١٣:١٢:٣٠١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٠٥٠٠:٣٠:٠٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٢:١٦١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٤٩٠٠:٢٩:٤٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤١:٥٣١٣:١٢:٠١١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٩:٢٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٠:٤٤١٣:١١:٤٨١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٩:٠٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٩:٣٥١٣:١١:٣٤١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٨:٤٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٨:٢٦١٣:١١:٢١١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٨:٢٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٧:١٩١٣:١١:٠٩١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٨:٠٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٦:١٢١٣:١٠:٥٧١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٧:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٠:٤٥١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٧:٣٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٤:٠١١٣:١٠:٣٤١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٧:١٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٢:٥٧١٣:١٠:٢٣١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای غلامرضا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای غلامرضا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای غلامرضا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای غلامرضا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غلامرضا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غلامرضا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای غلامرضا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غلامرضا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غلامرضا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٥:٥١١٢:١٩:٤٠١٨:٢٤:٠٠١٨:٤١:٢١٠٠:٠٩:٠٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:١٥٠٧:١٤:٣٣١٣:١٩:٢٢١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٠٣٠٠:٣٨:٤٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٣٠٧:١٣:١٦١٣:١٩:٠٥١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٤٦٠٠:٣٨:٢٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٠٠٧:١١:٥٨١٣:١٨:٤٧١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٢٨٠٠:٣٨:٠٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٠:٤١١٣:١٨:٢٩١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١٠٠٠:٣٧:٤٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٣٠٧:٠٩:٢٣١٣:١٨:١١١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٥٢٠٠:٣٧:٢٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٠٠٧:٠٨:٠٥١٣:١٧:٥٣١٩:٢٨:١٠١٩:٤٥:٣٥٠٠:٣٧:٠٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٦٠٧:٠٦:٤٨١٣:١٧:٣٥١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:١٧٠٠:٣٦:٤٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٥:٣١١٣:١٧:١٦١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٦:٥٩٠٠:٣٦:٢٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٤:١٣١٣:١٦:٥٨١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٤١٠٠:٣٥:٥٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٢:٥٦١٣:١٦:٤١١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٢٣٠٠:٣٥:٣٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠١:٣٩١٣:١٦:٢٣١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٠٦٠٠:٣٥:١٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٠:٢٢١٣:١٦:٠٥١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٤٨٠٠:٣٤:٥٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٧٠٦:٥٩:٠٦١٣:١٥:٤٧١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٣٠٠٠:٣٤:٣١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٢٠٦:٥٧:٤٩١٣:١٥:٣٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:١٣٠٠:٣٤:٠٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥٦:٣٣١٣:١٥:١٢١٩:٣٤:٢٢١٩:٥١:٥٥٠٠:٣٣:٤٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٥:١٧١٣:١٤:٥٥١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٣٨٠٠:٣٣:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٤:٠٢١٣:١٤:٣٨١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٢٠٠٠:٣٣:٠٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٤٧١٣:١٤:٢١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٠٣٠٠:٣٢:٤٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥١:٣٢١٣:١٤:٠٤١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٤:٤٦٠٠:٣٢:١٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٠:١٨١٣:١٣:٤٨١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٢٩٠٠:٣١:٥٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٤٩:٠٤١٣:١٣:٣٢١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:١٢٠٠:٣١:٣٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٧:٥١١٣:١٣:١٦١٩:٣٩:١١١٩:٥٦:٥٥٠٠:٣١:١٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٦:٣٨١٣:١٣:٠٠١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٣٨٠٠:٣٠:٥٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٥:٢٦١٣:١٢:٤٥١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٢٢٠٠:٣٠:٣٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٤:١٥١٣:١٢:٣٠١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٠٥٠٠:٣٠:٠٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٢:١٦١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٤٩٠٠:٢٩:٤٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٩٠٦:٤١:٥٣١٣:١٢:٠١١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٩:٢٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٠:٤٤١٣:١١:٤٨١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٩:٠٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٩:٣٥١٣:١١:٣٤١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٨:٤٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٨:٢٦١٣:١١:٢١١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای غلامرضا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غلامرضا روستای غلامرضا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غلامرضا روستای غلامرضا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای غلامرضا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غلامرضا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای غلامرضا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای غلامرضا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای غلامرضا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای غلامرضا

روستای غلامرضا بر روی نقشه

روستای غلامرضا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای غلامرضا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای غلامرضا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای غلامرضا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای غلامرضا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای غلامرضا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غلامرضا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای غلامرضا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای غلامرضا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ غلامرضا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق غلامرضا
جدول اوقات شرعی امروز فردا غلامرضا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق غلامرضا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق غلامرضا
افق شرعی امروز فردا غلامرضا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق غلامرضا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق غلامرضا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای غلامرضا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو