جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای غلامرضا

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز غلامرضا


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٢:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٦
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٤٣

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای غلامرضا (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای غلامرضا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای غلامرضا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای غلامرضا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

امام علی (ع)
هر كسی سستی را اطاعت كند، حقوق را ضایع سازد و هر كس سخن‌چین را اطاعت نماید، دوست را تباه كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای غلامرضا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای غلامرضا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای غلامرضا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای غلامرضا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای غلامرضا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان غلامرضا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٧:٢٠١٢:٢٤:٠٦١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٥٤٢٣:٤٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٦:١٢١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٢:٠٠١٩:٠٩:٣٥٢٣:٤٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٦٠٥:٥٥:٠٤١٢:٢٣:٣٧١٨:٥٢:٤٠١٩:١٠:١٧٢٣:٤١:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٣:٥٧١٢:٢٣:٢٣١٨:٥٣:١٩١٩:١٠:٥٨٢٣:٤١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٢:٥٠١٢:٢٣:١٠١٨:٥٣:٥٨١٩:١١:٣٩٢٣:٤١:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥١:٤٤١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٤:٣٨١٩:١٢:٢١٢٣:٤٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٠:٣٩١٢:٢٢:٤٤١٨:٥٥:١٨١٩:١٣:٠٣٢٣:٤٠:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٤٩:٣٥١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٥:٥٧١٩:١٣:٤٤٢٣:٤٠:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٨:٣١١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٦:٣٧١٩:١٤:٢٦٢٣:٣٩:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٧:٢٩١٢:٢٢:٠٩١٨:٥٧:١٧١٩:١٥:٠٨٢٣:٣٩:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٦:٢٧١٢:٢١:٥٨١٨:٥٧:٥٧١٩:١٥:٥٠٢٣:٣٩:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٥:٢٥١٢:٢١:٤٧١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:٣٣٢٣:٣٨:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢١:٣٧١٨:٥٩:١٧١٩:١٧:١٥٢٣:٣٨:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢١:٢٨١٨:٥٩:٥٧١٩:١٧:٥٨٢٣:٣٨:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٢:٢٧١٢:٢١:١٩١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٤٠٢٣:٣٨:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤١:٣٠١٢:٢١:١٠١٩:٠١:١٨١٩:١٩:٢٣٢٣:٣٧:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٠:٣٣١٢:٢١:٠٢١٩:٠١:٥٨١٩:٢٠:٠٦٢٣:٣٧:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٧٠٥:٣٩:٣٨١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٤٩٢٣:٣٧:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٦٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٣:٢٠١٩:٢١:٣٢٢٣:٣٧:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:١٥٢٣:٣٦:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٣٦:٥٧١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٤:٤١١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٦:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣٦:٠٦١٢:٢٠:٣١١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٦:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٤:٢٥٢٣:٣٦:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣٤:٢٧١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٥:٠٨٢٣:٣٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٣:٣٩١٢:٢٠:١٩١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٥١٢٣:٣٥:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٣٢:٥٢١٢:٢٠:١٦١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:٣٤٢٣:٣٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٠:١٤١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٧:١٨٢٣:٣٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٣١:٢٣١٢:٢٠:١٢١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:٠١٢٣:٣٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٠:١١١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤٤٢٣:٣٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای غلامرضا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای غلامرضا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای غلامرضا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غلامرضا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای غلامرضا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای غلامرضا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غلامرضا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای غلامرضا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای غلامرضا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای غلامرضا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای غلامرضا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای غلامرضا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غلامرضا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای غلامرضا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای غلامرضا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غلامرضا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای غلامرضا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٦٠٥:٢٥:٠٤١٢:٢٠:٢٧١٩:١٦:١٠١٩:٣٥:١٠٢٣:٣٤:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٢٤:٣٤١٢:٢٠:٣٢١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:٥١٢٣:٣٤:١٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٢٤:٠٦١٢:٢٠:٣٧١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٣٠٢٣:٣٤:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٨٠٥:٢٣:٤٠١٢:٢٠:٤٣١٩:١٨:٠٣١٩:٣٧:١٠٢٣:٣٤:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٢٣:١٥١٢:٢٠:٤٩١٩:١٨:٤٠١٩:٣٧:٤٩٢٣:٣٤:١٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٠٠٥:٢٢:٥١١٢:٢٠:٥٥١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٢٧٢٣:٣٤:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٢:٢٩١٢:٢١:٠٢١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:٠٥٢٣:٣٤:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٢٢:٠٨١٢:٢١:١٠١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٤٢٢٣:٣٤:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٧٠٥:٢١:٤٩١٢:٢١:١٨١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:١٩٢٣:٣٤:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٢١:٣١١٢:٢١:٢٦١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:٥٥٢٣:٣٤:٢٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٢١:١٤١٢:٢١:٣٥١٩:٢٢:٠٩١٩:٤١:٣٠٢٣:٣٤:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٢٠:٥٩١٢:٢١:٤٤١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٢:٠٤٢٣:٣٤:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٠:٤٦١٢:٢١:٥٣١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:٣٨٢٣:٣٤:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٢٠:٣٤١٢:٢٢:٠٣١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٣:١١٢٣:٣٤:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣١٠٥:٢٠:٢٣١٢:٢٢:١٣١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٤٣٢٣:٣٤:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١١٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٢:٢٤١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:١٤٢٣:٣٤:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٤٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٢:٣٥١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٤٤٢٣:٣٤:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٢:٤٦١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٥:١٣٢٣:٣٥:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٥٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٢:٥٧١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٥:٤١٢٣:٣٥:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٣٠٥:١٩:٥١١٢:٢٣:٠٩١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٦:٠٨٢٣:٣٥:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٤٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٣:٢١١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٣٥٢٣:٣٥:٢٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٣:٣٣١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٧:٠٠٢٣:٣٥:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٣:٤٥١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٢٤٢٣:٣٥:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:١٩:٥١١٢:٢٣:٥٨١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٤٧٢٣:٣٥:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٤:١١١٩:٢٨:٣١١٩:٤٨:٠٨٢٣:٣٦:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٤:٢٣١٩:٢٨:٥١١٩:٤٨:٢٩٢٣:٣٦:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٤:٣٦١٩:٢٩:١٠١٩:٤٨:٤٨٢٣:٣٦:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٤٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٤:٤٩١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٩:٠٦٢٣:٣٦:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٢٠:٢٣١٢:٢٥:٠٢١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٩:٢٣٢٣:٣٦:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٩٠٥:٢٠:٣٣١٢:٢٥:١٦١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٣٩٢٣:٣٧:٠٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٩٠٥:٢٠:٤٤١٢:٢٥:٢٩١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:٥٣٢٣:٣٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای غلامرضا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای غلامرضا روستای غلامرضا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای غلامرضا روستای غلامرضا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای غلامرضا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غلامرضا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای غلامرضا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای غلامرضا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای غلامرضا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای غلامرضا

روستای غلامرضا بر روی نقشه

روستای غلامرضا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای غلامرضا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای غلامرضا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای غلامرضا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای غلامرضا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای غلامرضا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای غلامرضا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای غلامرضا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای غلامرضا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق غلامرضا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق غلامرضا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ غلامرضا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا غلامرضا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق غلامرضا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ غلامرضا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق غلامرضا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق غلامرضا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای غلامرضا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو