جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر غلامان

بجنورد | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز غلامان


اذان صبح: ٠٤:٥٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٢٦
اذان ظهر: ١١:٢٥:٣٨
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٢٥
اذان مغرب: ١٦:٥١:٢١
نیمه شب: ٢٢:٤١:١٧

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر غلامان (شهرستان بجنورد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر غلامان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر غلامان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر غلامان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز فیلد
بی مصرف ترین روزها روزی است كه در آن نخندیده باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر غلامان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر غلامان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر غلامان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر غلامان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر غلامان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان غلامان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥١:٠٥١٢:٣٩:١٢١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:٤٦٢٣:٥٠:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٤٥٢٣:٥٠:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣٨:٥٤١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:٤٤٢٣:٥٠:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٠:٤٥١٩:٥٠:٤٤٢٣:٤٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٦:١٢١٢:٣٨:٣٨١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:٤٣٢٣:٤٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٨:٣١١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٢:٤٢٢٣:٤٩:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٨:٢٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٤١٢٣:٤٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٨:١٨١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٤:٤٠٢٣:٤٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٨:١٣١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٥:٣٩٢٣:٤٨:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٨:٠٧١٩:٣٦:١٨١٩:٥٦:٣٧٢٣:٤٨:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٩:٢٧١٢:٣٨:٠٣١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:٣٦٢٣:٤٧:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٣١٠٥:٣٨:٢٤١٢:٣٧:٥٩١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٨:٣٤٢٣:٤٧:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٧:٢٢١٢:٣٧:٥٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٩:٣٢٢٣:٤٧:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٦:٢٢١٢:٣٧:٥٣١٩:٣٩:٥٧٢٠:٠٠:٣٠٢٣:٤٧:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣٧:٥٠١٩:٤٠:٥١٢٠:٠١:٢٨٢٣:٤٦:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٣٤:٢٥١٢:٣٧:٤٩١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٤٦:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٢٨٠٥:٣٣:٢٩١٢:٣٧:٤٨١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٣:٢٢٢٣:٤٦:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٠٧٠٥:٣٢:٣٤١٢:٣٧:٤٧١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٤:١٩٢٣:٤٦:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:٤٨٠٥:٣١:٤١١٢:٣٧:٤٧١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٥:١٦٢٣:٤٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:٣٠٠٥:٣٠:٤٩١٢:٣٧:٤٨١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٦:١٢٢٣:٤٥:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:١٤٠٥:٢٩:٥٩١٢:٣٧:٤٩١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٧:٠٧٢٣:٤٥:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٩:١٠١٢:٣٧:٥١١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٨:٠٣٢٣:٤٥:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٢٨:٢٣١٢:٣٧:٥٣١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٤٥:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٢:٣٦٠٥:٢٧:٣٧١٢:٣٧:٥٦١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٩:٥١٢٣:٤٥:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤١:٢٧٠٥:٢٦:٥٤١٢:٣٨:٠٠١٩:٤٩:٣٤٢٠:١٠:٤٥٢٣:٤٤:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٠:٢٠٠٥:٢٦:١١١٢:٣٨:٠٤١٩:٥٠:٢٤٢٠:١١:٣٨٢٣:٤٤:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٩:١٤٠٥:٢٥:٣١١٢:٣٨:٠٨١٩:٥١:١٣٢٠:١٢:٣٠٢٣:٤٤:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٨:١١٠٥:٢٤:٥٢١٢:٣٨:١٤١٩:٥٢:٠١٢٠:١٣:٢٢٢٣:٤٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٧:٠٩٠٥:٢٤:١٥١٢:٣٨:١٩١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٤:١٢٢٣:٤٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر غلامان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر غلامان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر غلامان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غلامان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر غلامان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر غلامان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر غلامان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر غلامان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر غلامان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر غلامان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر غلامان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر غلامان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر غلامان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر غلامان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر غلامان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر غلامان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر غلامان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٧:١٩١١:٢٥:٤٨١٦:٥٣:٤٦١٧:١٢:٤٩٢٢:٤٢:٤٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٨:٢٠١١:٢٥:٤٠١٦:٥٢:٢٩١٧:١١:٣٥٢٢:٤٢:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٩:٢١١١:٢٥:٣٢١٦:٥١:١٣١٧:١٠:٢١٢٢:٤٢:٢١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٠:٢٢١١:٢٥:٢٦١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٩:٠٩٢٢:٤٢:١٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠١:٢٤١١:٢٥:٢٠١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٧:٥٨٢٢:٤٢:٠٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٢:٢٦١١:٢٥:١٤١٦:٤٧:٣٣١٧:٠٦:٤٨٢٢:٤١:٥٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:٢٨١١:٢٥:١٠١٦:٤٦:٢٣١٧:٠٥:٣٩٢٢:٤١:٤٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٤:٣٠١١:٢٥:٠٦١٦:٤٥:١٣١٧:٠٤:٣٢٢٢:٤١:٤٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٥:٣٣١١:٢٥:٠٣١٦:٤٤:٠٤١٧:٠٣:٢٦٢٢:٤١:٣٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٦:٣٦١١:٢٥:٠١١٦:٤٢:٥٧١٧:٠٢:٢١٢٢:٤١:٢٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٧:٣٩١١:٢٥:٠٠١٦:٤١:٥٢١٧:٠١:١٨٢٢:٤١:٢٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٨:٤٣١١:٢٤:٥٩١٦:٤٠:٤٧١٧:٠٠:١٦٢٢:٤١:١٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٩:٤٧١١:٢٤:٥٩١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٩:١٥٢٢:٤١:١٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٠:٥١١١:٢٥:٠٠١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٨:١٦٢٢:٤١:١٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١١:٥٥١١:٢٥:٠٢١٦:٣٧:٤٢١٦:٥٧:١٩٢٢:٤١:١٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٢:٥٩١١:٢٥:٠٥١٦:٣٦:٤٤١٦:٥٦:٢٣٢٢:٤١:٠٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:٠٣١١:٢٥:٠٨١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٥:٢٩٢٢:٤١:٠٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٥:٠٨١١:٢٥:١٢١٦:٣٤:٥١١٦:٥٤:٣٦٢٢:٤١:٠٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:١٢١١:٢٥:١٧١٦:٣٣:٥٧١٦:٥٣:٤٥٢٢:٤١:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٧:١٧١١:٢٥:٢٣١٦:٣٣:٠٥١٦:٥٢:٥٥٢٢:٤١:١١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٨:٢١١١:٢٥:٣٠١٦:٣٢:١٤١٦:٥٢:٠٧٢٢:٤١:١٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٩:٢٦١١:٢٥:٣٨١٦:٣١:٢٥١٦:٥١:٢١٢٢:٤١:١٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٠:٣٠١١:٢٥:٤٦١٦:٣٠:٣٨١٦:٥٠:٣٦٢٢:٤١:٢١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢١:٣٥١١:٢٥:٥٥١٦:٢٩:٥٣١٦:٤٩:٥٤٢٢:٤١:٢٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:٣٩١١:٢٦:٠٦١٦:٢٩:٠٩١٦:٤٩:١٣٢٢:٤١:٣٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٣:٤٤١١:٢٦:١٧١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٨:٣٤٢٢:٤١:٣٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٤:٤٨١١:٢٦:٢٩١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٧:٥٧٢٢:٤١:٤٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٥:٥٢١١:٢٦:٤١١٦:٢٧:٠٩١٦:٤٧:٢١٢٢:٤١:٥٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٦:٥٦١١:٢٦:٥٥١٦:٢٦:٣٣١٦:٤٦:٤٨٢٢:٤٢:٠٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٨:٠٠١١:٢٧:٠٩١٦:٢٥:٥٩١٦:٤٦:١٦٢٢:٤٢:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر غلامان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر غلامان شهر غلامان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر غلامان شهر غلامان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر غلامان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر غلامان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر غلامان

غلامان، روستایی از توابع بخش غلامان شهرستان راز و جرگلان در استان خراسان شمالی ایران است. که در ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ به بخش غلامان ارتقاء یافت

شهر غلامان در ویکیپدیا

شهر غلامان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر غلامان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر غلامان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر غلامان بر روی نقشه

شهر غلامان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر غلامان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر غلامان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر غلامان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر غلامان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر غلامان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر غلامان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر غلامان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر غلامان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ غلامان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق غلامان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ غلامان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ غلامان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق غلامان
زمان پخش اذان زنده به افق غلامان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ غلامان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق غلامان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر غلامان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو