جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای غربت

صیدون جنوبی | باغ ملک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز غربت


اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٣٩
نیمه شب: ٠٠:١٩:٤١

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای غربت (شهرستان باغ ملک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای غربت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای غربت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای غربت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
هنگامی كه در راستای هدف، شور و اشتیاق و حقیقت باطنی خود زندگی كنید، جهان در همه‌ی تلاش‌هایتان از شما پشتیبانی خواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای غربت

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای غربت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای غربت ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای غربت (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای غربت ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان غربت ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٢:٣٤١٣:٠٩:٤٥١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٧:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤١:٢٥١٣:٠٩:٣١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٧:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٠:١٦١٣:٠٩:١٧١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٧:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٩:٠٨١٣:٠٩:٠٣١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:١١٠٠:٢٦:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٦:٥٤١٣:٠٨:٣٦١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٦:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٥:٤٨١٣:٠٨:٢٤١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٥:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٨:١٢١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٠١٠٠:٢٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٣٩١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٥:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٤:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٤:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٠:٣٠١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٤:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٧:١٧١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٤:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٣:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢٣:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٢٣:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٣:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٢:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٢٢:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢٢:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٦:١٦١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٢:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٦:١١١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:١٠٠٠:٢١:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢١:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٣٨٠٠:٢١:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٢٢٠٠:٢١:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢١:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٧:٠١١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٠:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٦:١٦١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٣٤٠٠:٢٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٥:٥١١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای غربت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای غربت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای غربت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غربت

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای غربت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای غربت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غربت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای غربت

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای غربت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای غربت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای غربت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای غربت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غربت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای غربت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای غربت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غربت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای غربت

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٩:٤٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٩:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٩:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٩:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٩:٣٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٩:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٤٨٠٠:١٩:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٩:٣٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٠٣٠٠:١٩:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٣٩٠٠:١٩:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٩:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:٥٠٠٠:١٩:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٢٤٠٠:١٩:٥٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٩:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٠:٠٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٨:٠٤٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٠١٠٠:٢٠:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٨:١٥٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٠:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٤:٤٠١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٠:٢٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٠:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٠:٣٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٩:٠١٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٠:٤٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٩:١٣٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٠:٥٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:١٢٠٠:٢١:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢١:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٩:٥١٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢١:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٤:٣٩١٣:١٠:٠٤٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢١:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٠:١٧٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢١:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٤:٥٢١٣:١٠:٣٠٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٢:٠٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٥:٠١١٣:١٠:٤٣٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٢:١٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٥:١١١٣:١٠:٥٦٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢٢:٢٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٥:٢٣١٣:١١:٠٩٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای غربت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای غربت روستای غربت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای غربت روستای غربت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای غربت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غربت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای غربت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای غربت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای غربت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای غربت

روستای غربت بر روی نقشه

روستای غربت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای غربت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای غربت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای غربت
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای غربت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای غربت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای غربت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای غربت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای غربت رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق غربت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق غربت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق غربت
زمان پخش اذان مستقیم به افق غربت
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ غربت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ غربت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق غربت
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ غربت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای غربت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو