جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای غربت

صیدون جنوبی | باغ ملک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز غربت


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٣
اذان ظهر: ١١:٥٤:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:١٠:١٠
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٣١
نیمه شب: ٢٣:١٣:١٥

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای غربت (شهرستان باغ ملک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای غربت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای غربت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غربت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره توریه
عشق گل كمیابی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای غربت

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای غربت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای غربت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای غربت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای غربت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان غربت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٧:١٥١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٧:١٧١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٣:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:١٩١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٣:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٦:٤١١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٢:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٢:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:١٠٠٠:٢٢:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٦:٢١١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٢:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٦:١٦١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٢٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٦:١١١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢١:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٦:٠٦١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٦٠٠:٢١:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٩:١٢١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٤٩٠٠:٢١:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢١:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:١٧٠٠:٢١:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٠:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٠:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٥:٥١١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٠:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:١١٠٠:٢٠:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٥:٥١١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٠:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٣:١٩١٣:٠٥:٥١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٠:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٢:٤١١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٠:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٥:٥٤٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٩:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:١١:٢٩١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٩:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٢٧٠٠:١٩:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٩:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:١٢٠٠:١٩:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غربت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غربت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غربت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غربت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای غربت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای غربت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غربت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای غربت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای غربت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای غربت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای غربت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای غربت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غربت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای غربت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای غربت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غربت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای غربت

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٧:٤٦١١:٥٣:٥١١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٧:٠٤٢٣:١٤:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:١٨:٣١١١:٥٣:٤٣١٧:٢٨:٣١١٧:٤٦:٠٥٢٣:١٣:٥٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:١٩:١٦١١:٥٣:٣٦١٧:٢٧:٣١١٧:٤٥:٠٦٢٣:١٣:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٠:٠٢١١:٥٣:٢٩١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٤:٠٩٢٣:١٣:٣٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٠:٤٨١١:٥٣:٢٣١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٣:١٢٢٣:١٣:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢١:٣٥١١:٥٣:١٨١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٢:١٧٢٣:١٣:١٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٢:٢٢١١:٥٣:١٣١٧:٢٣:٤١١٧:٤١:٢٣٢٣:١٣:١١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٣:٠٩١١:٥٣:١٠١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٠:٣٠٢٣:١٣:٠٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٣:٥٧١١:٥٣:٠٧١٧:٢١:٥٣١٧:٣٩:٣٩٢٣:١٢:٥٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٤:٤٥١١:٥٣:٠٤١٧:٢١:٠١١٧:٣٨:٤٩٢٣:١٢:٥٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٥:٣٤١١:٥٣:٠٣١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٧:٥٩٢٣:١٢:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٦:٢٣١١:٥٣:٠٢١٧:١٩:٢٠١٧:٣٧:١٢٢٣:١٢:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٧:١٢١١:٥٣:٠٣١٧:١٨:٣١١٧:٣٦:٢٥٢٣:١٢:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٨:٠١١١:٥٣:٠٤١٧:١٧:٤٤١٧:٣٥:٤٠٢٣:١٢:٤٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٢٨:٥١١١:٥٣:٠٥١٧:١٦:٥٨١٧:٣٤:٥٦٢٣:١٢:٣٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٢٩:٤١١١:٥٣:٠٨١٧:١٦:١٤١٧:٣٤:١٤٢٣:١٢:٣٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٠:٣١١١:٥٣:١١١٧:١٥:٣١١٧:٣٣:٣٣٢٣:١٢:٣٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣١:٢٢١١:٥٣:١٦١٧:١٤:٤٩١٧:٣٢:٥٣٢٣:١٢:٣٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٢:١٣١١:٥٣:٢١١٧:١٤:٠٩١٧:٣٢:١٥٢٣:١٢:٤٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٢٠٦:٣٣:٠٤١١:٥٣:٢٧١٧:١٣:٣٠١٧:٣١:٣٨٢٣:١٢:٤٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٣:٥٥١١:٥٣:٣٤١٧:١٢:٥٣١٧:٣١:٠٣٢٣:١٢:٤٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٤:٤٦١١:٥٣:٤١١٧:١٢:١٧١٧:٣٠:٣٠٢٣:١٢:٥٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٥:٣٨١١:٥٣:٥٠١٧:١١:٤٣١٧:٢٩:٥٨٢٣:١٢:٥٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٦:٣٠١١:٥٣:٥٩١٧:١١:١٠١٧:٢٩:٢٧٢٣:١٣:٠١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٧:٢١١١:٥٤:٠٩١٧:١٠:٣٩١٧:٢٨:٥٨٢٣:١٣:٠٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٨:١٣١١:٥٤:٢٠١٧:١٠:١٠١٧:٢٨:٣١٢٣:١٣:١٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٩:٠٥١١:٥٤:٣٢١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٨:٠٥٢٣:١٣:٢٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٩:٥٧١١:٥٤:٤٥١٧:٠٩:١٦١٧:٢٧:٤١٢٣:١٣:٣٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٠:٤٩١١:٥٤:٥٩١٧:٠٨:٥١١٧:٢٧:١٩٢٣:١٣:٤٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤١:٤١١١:٥٥:١٣١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٦:٥٨٢٣:١٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای غربت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای غربت روستای غربت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای غربت روستای غربت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای غربت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غربت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای غربت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای غربت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای غربت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای غربت

روستای غربت بر روی نقشه

روستای غربت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای غربت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای غربت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای غربت
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای غربت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای غربت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غربت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای غربت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای غربت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا غربت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق غربت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق غربت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق غربت
زمان پخش اذان زنده به افق غربت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق غربت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق غربت
افق شرعی امروز فردا غربت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای غربت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو