جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای غدیرزیر

حومه | کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز غدیرزیر


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٩
اذان ظهر: ١١:٥٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٥١:٤٦
نیمه شب: ٢٣:١٤:٢٢

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای غدیرزیر (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای غدیرزیر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای غدیرزیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غدیرزیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(نعمت)‌ كمی كه بتوان شكر آن را به جا آورد، از (نعمت) ‌زیادی كه طاقت شكرش نمی‌باشد، بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای غدیرزیر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای غدیرزیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای غدیرزیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای غدیرزیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای غدیرزیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان غدیرزیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٥:٤٥١٢:٣٧:٣٨١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:١٤٢٣:٥٦:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٤:٥٠١٢:٣٧:٢٧١٩:١٠:٢٩١٩:٢٧:٥٠٢٣:٥٦:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٣:٥٦١٢:٣٧:١٨١٩:١١:٠٤١٩:٢٨:٢٦٢٣:٥٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٣:٠٣١٢:٣٧:٠٨١٩:١١:٣٨١٩:٢٩:٠٣٢٣:٥٥:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٢:١٠١٢:٣٧:٠٠١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٤٠٢٣:٥٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠١:١٩١٢:٣٦:٥١١٩:١٢:٤٨١٩:٣٠:١٧٢٣:٥٥:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٦:٤٤١٩:١٣:٢٢١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٥:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٦:٣٦١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٣١٢٣:٥٤:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٨:٥٠١٢:٣٦:٣٠١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٠٨٢٣:٥٤:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣٦:٢٤١٩:١٥:٠٧١٩:٣٢:٤٥٢٣:٥٤:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٦:١٨١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٤:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٦:١٣١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥٣:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٦:٠٨١٩:١٦:٥٣١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥٣:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٥:٠٢١٢:٣٦:٠٤١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:١٥٢٣:٥٣:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٦:٠١١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥٣:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٣:٣٩١٢:٣٥:٥٨١٩:١٨:٣٩١٩:٣٦:٣٠٢٣:٥٣:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٥:٥٦١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٣:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٥:٥٤١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٢:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٢٢٢٣:٥٢:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥١:٠٥١٢:٣٥:٥٣١٩:٢١:٠٠١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥٢:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣٥:٥٣١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٣٧٢٣:٥٢:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:١٥٢٣:٥٢:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٥٢٢٣:٥٢:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٥:٥٦١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٢٩٢٣:٥٢:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٠٦٢٣:٥٢:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٦:٠٢١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٢:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٢:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٦:٠٩١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٢:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٦:١٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٣٢٢٣:٥٢:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٦:١٩١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٠٧٢٣:٥٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غدیرزیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غدیرزیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غدیرزیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غدیرزیر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای غدیرزیر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای غدیرزیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غدیرزیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای غدیرزیر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٩:١٠١١:٥٢:٠٨١٧:١٥:٢٢١٧:٣٣:٠٠٢٣:١٢:١٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٢٨:٤٦١١:٥٢:٢٠١٧:١٦:١١١٧:٣٣:٤٦٢٣:١٢:٣٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٨:٢٠١١:٥٢:٣١١٧:١٦:٥٩١٧:٣٤:٣٣٢٣:١٢:٤٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٢٧:٥٣١١:٥٢:٤٢١٧:١٧:٤٨١٧:٣٥:٢٠٢٣:١٣:٠٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٨:١٦٠٦:٢٧:٢٥١١:٥٢:٥٢١٧:١٨:٣٦١٧:٣٦:٠٦٢٣:١٣:١٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٦:٥٥١١:٥٣:٠١١٧:١٩:٢٤١٧:٣٦:٥٢٢٣:١٣:٢٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٦:٢٤١١:٥٣:٠٩١٧:٢٠:١٢١٧:٣٧:٣٨٢٣:١٣:٣٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٥:٥١١١:٥٣:١٦١٧:٢٠:٥٩١٧:٣٨:٢٣٢٣:١٣:٤٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٥:١٧١١:٥٣:٢٢١٧:٢١:٤٦١٧:٣٩:٠٩٢٣:١٣:٥٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٤:٤١١١:٥٣:٢٨١٧:٢٢:٣٣١٧:٣٩:٥٤٢٣:١٤:٠٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٤:٠٥١١:٥٣:٣٣١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٠:٣٨٢٣:١٤:١٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٣:٢٦١١:٥٣:٣٦١٧:٢٤:٠٦١٧:٤١:٢٢٢٣:١٤:٢٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٢:٤٧١١:٥٣:٤٠١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٢:٠٦٢٣:١٤:٢٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٢:٠٧١١:٥٣:٤٢١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٢:٥٠٢٣:١٤:٣١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢١:٢٥١١:٥٣:٤٣١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٣:٣٣٢٣:١٤:٣٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٠:٤٢١١:٥٣:٤٤١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٤:١٦٢٣:١٤:٣٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٢:٠٩٠٦:١٩:٥٨١١:٥٣:٤٤١٧:٢٧:٥١١٧:٤٤:٥٩٢٣:١٤:٤١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠١:٣٠٠٦:١٩:١٢١١:٥٣:٤٣١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٥:٤١٢٣:١٤:٤٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٠:٤٩٠٦:١٨:٢٦١١:٥٣:٤٢١٧:٢٩:١٩١٧:٤٦:٢٣٢٣:١٤:٤٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٠:٠٨٠٦:١٧:٣٩١١:٥٣:٤٠١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٧:٠٥٢٣:١٤:٤٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٩:٢٥٠٦:١٦:٥٠١١:٥٣:٣٧١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٧:٤٦٢٣:١٤:٤٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٦:٠١١١:٥٣:٣٣١٧:٣١:٢٧١٧:٤٨:٢٧٢٣:١٤:٤١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٥:١٠١١:٥٣:٢٩١٧:٣٢:١٠١٧:٤٩:٠٨٢٣:١٤:٣٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٤:١٩١١:٥٣:٢٤١٧:٣٢:٥١١٧:٤٩:٤٨٢٣:١٤:٣٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٣:٢٦١١:٥٣:١٨١٧:٣٣:٣٣١٧:٥٠:٢٨٢٣:١٤:٣٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٢:٣٣١١:٥٣:١٢١٧:٣٤:١٤١٧:٥١:٠٧٢٣:١٤:٢٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١١:٣٩١١:٥٣:٠٥١٧:٣٤:٥٤١٧:٥١:٤٦٢٣:١٤:٢٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٠:٤٤١١:٥٢:٥٨١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٢:٢٥٢٣:١٤:١٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٠٩:٤٨١١:٥٢:٤٩١٧:٣٦:١٤١٧:٥٣:٠٤٢٣:١٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای غدیرزیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای غدیرزیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای غدیرزیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای غدیرزیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غدیرزیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای غدیرزیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای غدیرزیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غدیرزیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای غدیرزیر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٣:٢٦١١:٥٣:١٨١٧:٣٣:٣٣١٧:٥٠:٢٨٢٣:١٤:٣٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٢:٣٣١١:٥٣:١٢١٧:٣٤:١٤١٧:٥١:٠٧٢٣:١٤:٢٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١١:٣٩١١:٥٣:٠٥١٧:٣٤:٥٤١٧:٥١:٤٦٢٣:١٤:٢٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٠:٤٤١١:٥٢:٥٨١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٢:٢٥٢٣:١٤:١٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٠٩:٤٨١١:٥٢:٤٩١٧:٣٦:١٤١٧:٥٣:٠٤٢٣:١٤:١٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٠٨:٥١١١:٥٢:٤١١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٣:٤٢٢٣:١٤:٠٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:٠٧:٥٣١١:٥٢:٣١١٧:٣٧:٣٢١٧:٥٤:٢٠٢٣:١٣:٥٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:٠٦:٥٥١١:٥٢:٢١١٧:٣٨:١١١٧:٥٤:٥٧٢٣:١٣:٤٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٥:٥٦١١:٥٢:١١١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٥:٣٤٢٣:١٣:٣٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٠٤:٥٦١١:٥٢:٠٠١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٦:١١٢٣:١٣:٢٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٣:٥٦١١:٥١:٤٨١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٦:٤٨٢٣:١٣:١٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٢:٥٥١١:٥١:٣٦١٧:٤٠:٤١١٧:٥٧:٢٤٢٣:١٣:٠٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠١:٥٣١١:٥١:٢٣١٧:٤١:١٨١٧:٥٨:٠٠٢٣:١٢:٥١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٠:٥١١١:٥١:١٠١٧:٤١:٥٤١٧:٥٨:٣٥٢٣:١٢:٣٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٥:٥٩:٤٨١١:٥٠:٥٧١٧:٤٢:٣٠١٧:٥٩:١٠٢٣:١٢:٢٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٥:٥٨:٤٤١١:٥٠:٤٣١٧:٤٣:٠٦١٧:٥٩:٤٥٢٣:١٢:١٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٥:٥٧:٤٠١١:٥٠:٢٨١٧:٤٣:٤١١٨:٠٠:٢٠٢٣:١١:٥٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٣٠٥:٥٦:٣٦١١:٥٠:١٤١٧:٤٤:١٦١٨:٠٠:٥٥٢٣:١١:٤٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٥:٥٥:٣١١١:٤٩:٥٩١٧:٤٤:٥١١٨:٠١:٢٩٢٣:١١:٢٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٥:٥٤:٢٦١١:٤٩:٤٣١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٢:٠٣٢٣:١١:١١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٧٠٥:٥٣:٢٠١١:٤٩:٢٧١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٢:٣٧٢٣:١٠:٥٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٢:١٤١١:٤٩:١١١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٣:١٠٢٣:١٠:٣٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥١:٠٧١١:٤٨:٥٥١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٣:٤٤٢٣:١٠:٢١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٠:٠١١١:٤٨:٣٨١٧:٤٧:٤١١٨:٠٤:١٧٢٣:١٠:٠٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٤٨:٥٤١١:٤٨:٢١١٧:٤٨:١٤١٨:٠٤:٥٠٢٣:٠٩:٤٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٥:٤٧:٤٧١١:٤٨:٠٤١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٥:٢٣٢٣:٠٩:٢٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٤٦:٣٩١١:٤٧:٤٧١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٥:٥٧٢٣:٠٩:٠٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٤٥:٣٢١١:٤٧:٣٠١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٦:٢٩٢٣:٠٨:٥٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٤٤:٢٤١١:٤٧:١٢١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٧:٠٢٢٣:٠٨:٣١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای غدیرزیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای غدیرزیر روستای غدیرزیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای غدیرزیر روستای غدیرزیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای غدیرزیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غدیرزیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای غدیرزیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای غدیرزیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای غدیرزیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای غدیرزیر

روستای غدیرزیر بر روی نقشه

روستای غدیرزیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای غدیرزیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای غدیرزیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای غدیرزیر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای غدیرزیر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای غدیرزیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غدیرزیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای غدیرزیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای غدیرزیر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق غدیرزیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق غدیرزیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ غدیرزیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق غدیرزیر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ غدیرزیر دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ غدیرزیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق غدیرزیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا غدیرزیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای غدیرزیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو