جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای غدیرزیر

حومه | کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز غدیرزیر


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٠٢:١٠
اذان مغرب: ١٩:١٩:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٥٥

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای غدیرزیر (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای غدیرزیر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای غدیرزیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غدیرزیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

جان ماكسول
رمز برخورداری از نگرش خوب، داشتن شوق به تغییر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای غدیرزیر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای غدیرزیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای غدیرزیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای غدیرزیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای غدیرزیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان غدیرزیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٤:٥٠١٢:٣٧:٢٧١٩:١٠:٢٩١٩:٢٧:٥٠٢٣:٥٦:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٣:٥٦١٢:٣٧:١٨١٩:١١:٠٤١٩:٢٨:٢٦٢٣:٥٦:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٣:٠٣١٢:٣٧:٠٨١٩:١١:٣٨١٩:٢٩:٠٣٢٣:٥٥:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٢:١٠١٢:٣٧:٠٠١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٤٠٢٣:٥٥:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠١:١٩١٢:٣٦:٥١١٩:١٢:٤٨١٩:٣٠:١٧٢٣:٥٥:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٦:٤٤١٩:١٣:٢٢١٩:٣٠:٥٤٢٣:٥٥:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٦:٣٦١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٣١٢٣:٥٤:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٨:٥٠١٢:٣٦:٣٠١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٠٨٢٣:٥٤:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣٦:٢٤١٩:١٥:٠٧١٩:٣٢:٤٥٢٣:٥٤:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٦:١٨١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٤:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٦:١٣١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥٣:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٦:٠٨١٩:١٦:٥٣١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥٣:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٥:٠٢١٢:٣٦:٠٤١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:١٥٢٣:٥٣:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٦:٠١١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥٣:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٣:٣٩١٢:٣٥:٥٨١٩:١٨:٣٩١٩:٣٦:٣٠٢٣:٥٣:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٥:٥٦١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥٣:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٥:٥٤١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٢:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٢٢٢٣:٥٢:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥١:٠٥١٢:٣٥:٥٣١٩:٢١:٠٠١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥٢:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣٥:٥٣١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٣٧٢٣:٥٢:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:١٥٢٣:٥٢:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٥٢٢٣:٥٢:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٥:٥٦١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٢٩٢٣:٥٢:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٠٦٢٣:٥٢:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٦:٠٢١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٢:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٢:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٦:٠٩١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٢:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٦:١٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٣٢٢٣:٥٢:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٦:١٩١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٠٧٢٣:٥٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غدیرزیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غدیرزیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای غدیرزیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان غدیرزیر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای غدیرزیر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای غدیرزیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غدیرزیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای غدیرزیر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٦:٢٨١٢:٤٥:٠٧١٨:٥٤:١٢١٩:١٠:٥١٠٠:٠٦:١١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٣٥:٢٠١٢:٤٤:٤٩١٨:٥٤:٤٤١٩:١١:٢٣٠٠:٠٥:٥٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٦:٥٧٠٦:٣٤:١٢١٢:٤٤:٣١١٨:٥٥:١٦١٩:١١:٥٦٠٠:٠٥:٢٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٣:٠٤١٢:٤٤:١٣١٨:٥٥:٤٧١٩:١٢:٢٩٠٠:٠٥:٠٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣١:٥٦١٢:٤٣:٥٥١٨:٥٦:١٩١٩:١٣:٠١٠٠:٠٤:٤٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٠:٤٩١٢:٤٣:٣٧١٨:٥٦:٥١١٩:١٣:٣٤٠٠:٠٤:٢٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٢:٠١٠٦:٢٩:٤١١٢:٤٣:١٩١٨:٥٧:٢٣١٩:١٤:٠٧٠٠:٠٤:٠٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٠:٤٧٠٦:٢٨:٣٤١٢:٤٣:٠١١٨:٥٧:٥٥١٩:١٤:٣٩٠٠:٠٣:٤٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٧:٢٧١٢:٤٢:٤٤١٨:٥٨:٢٦١٩:١٥:١٢٠٠:٠٣:٢٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٨:١٩٠٦:٢٦:٢٠١٢:٤٢:٢٦١٨:٥٨:٥٨١٩:١٥:٤٥٠٠:٠٣:٠١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٥:١٤١٢:٤٢:٠٩١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:١٨٠٠:٠٢:٤٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٤:٠٨١٢:٤١:٥٢١٩:٠٠:٠٢١٩:١٦:٥١٠٠:٠٢:١٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٣:٠٢١٢:٤١:٣٥١٩:٠٠:٣٤١٩:١٧:٢٤٠٠:٠١:٥٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢١:٥٧١٢:٤١:١٨١٩:٠١:٠٦١٩:١٧:٥٧٠٠:٠١:٣٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٠:٥٢١٢:٤١:٠٢١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:٣١٠٠:٠١:١٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٠:٥٤٠٦:١٩:٤٧١٢:٤٠:٤٦١٩:٠٢:١٠١٩:١٩:٠٤٠٠:٠٠:٥٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٩:٤١٠٦:١٨:٤٣١٢:٤٠:٣٠١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٣٨٠٠:٠٠:٣٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٧:٤٠١٢:٤٠:١٤١٩:٠٣:١٥١٩:٢٠:١٢٠٠:٠٠:١٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٦:٣٦١٢:٣٩:٥٩١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٠:٤٦٢٣:٥٩:٥٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٥:٣٤١٢:٣٩:٤٤١٩:٠٤:٢٠١٩:٢١:٢٠٢٣:٥٩:٣٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٤:٣٢١٢:٣٩:٣٠١٩:٠٤:٥٣١٩:٢١:٥٥٢٣:٥٩:١٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٣:٣١١٢:٣٩:١٦١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٢:٢٩٢٣:٥٨:٥٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٢:٣٠١٢:٣٩:٠٢١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٣:٠٤٢٣:٥٨:٣٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:١٤٠٦:١١:٣٠١٢:٣٨:٤٩١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٣:٣٩٢٣:٥٨:١٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٠:٣١١٢:٣٨:٣٦١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:١٥٢٣:٥٧:٥٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٠٩:٣٢١٢:٣٨:٢٣١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٤:٥٠٢٣:٥٧:٤١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٨:٣٤١٢:٣٨:١١١٩:٠٨:١٣١٩:٢٥:٢٦٢٣:٥٧:٢٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٧:٣٧١٢:٣٧:٥٩١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٦:٠١٢٣:٥٧:٠٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٦:٤٠١٢:٣٧:٤٨١٩:٠٩:٢١١٩:٢٦:٣٧٢٣:٥٦:٤٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٥:٤٥١٢:٣٧:٣٨١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:١٤٢٣:٥٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای غدیرزیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای غدیرزیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای غدیرزیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای غدیرزیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غدیرزیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غدیرزیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای غدیرزیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای غدیرزیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غدیرزیر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٤٣:١٦١١:٤٦:٥٥١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٧:٣٥٢٣:٣٨:١٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٤٢:٠٨١٢:٤٦:٣٧١٨:٥١:٣١١٩:٠٨:٠٨٠٠:٠٧:٥٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤١:٠٠١٢:٤٦:١٩١٨:٥٢:٠٣١٩:٠٨:٤٠٠٠:٠٧:٣٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠١٠٦:٣٩:٥٢١٢:٤٦:٠١١٨:٥٢:٣٥١٩:٠٩:١٣٠٠:٠٧:١٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٩٠٦:٣٨:٤٤١٢:٤٥:٤٣١٨:٥٣:٠٨١٩:٠٩:٤٦٠٠:٠٦:٥٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٣٧:٣٦١٢:٤٥:٢٥١٨:٥٣:٤٠١٩:١٠:١٨٠٠:٠٦:٣٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٦:٢٨١٢:٤٥:٠٧١٨:٥٤:١٢١٩:١٠:٥١٠٠:٠٦:١١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٣٥:٢٠١٢:٤٤:٤٩١٨:٥٤:٤٤١٩:١١:٢٣٠٠:٠٥:٥٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٧٠٦:٣٤:١٢١٢:٤٤:٣١١٨:٥٥:١٦١٩:١١:٥٦٠٠:٠٥:٢٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٣:٠٤١٢:٤٤:١٣١٨:٥٥:٤٧١٩:١٢:٢٩٠٠:٠٥:٠٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣١:٥٦١٢:٤٣:٥٥١٨:٥٦:١٩١٩:١٣:٠١٠٠:٠٤:٤٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٠:٤٩١٢:٤٣:٣٧١٨:٥٦:٥١١٩:١٣:٣٤٠٠:٠٤:٢٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠١٠٦:٢٩:٤١١٢:٤٣:١٩١٨:٥٧:٢٣١٩:١٤:٠٧٠٠:٠٤:٠٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٧٠٦:٢٨:٣٤١٢:٤٣:٠١١٨:٥٧:٥٥١٩:١٤:٣٩٠٠:٠٣:٤٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٧:٢٧١٢:٤٢:٤٤١٨:٥٨:٢٦١٩:١٥:١٢٠٠:٠٣:٢٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٩٠٦:٢٦:٢٠١٢:٤٢:٢٦١٨:٥٨:٥٨١٩:١٥:٤٥٠٠:٠٣:٠١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٥:١٤١٢:٤٢:٠٩١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:١٨٠٠:٠٢:٤٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٤:٠٨١٢:٤١:٥٢١٩:٠٠:٠٢١٩:١٦:٥١٠٠:٠٢:١٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٣:٠٢١٢:٤١:٣٥١٩:٠٠:٣٤١٩:١٧:٢٤٠٠:٠١:٥٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢١:٥٧١٢:٤١:١٨١٩:٠١:٠٦١٩:١٧:٥٧٠٠:٠١:٣٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٠:٥٢١٢:٤١:٠٢١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:٣١٠٠:٠١:١٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:١٩:٤٧١٢:٤٠:٤٦١٩:٠٢:١٠١٩:١٩:٠٤٠٠:٠٠:٥٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:١٨:٤٣١٢:٤٠:٣٠١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٣٨٠٠:٠٠:٣٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٧:٤٠١٢:٤٠:١٤١٩:٠٣:١٥١٩:٢٠:١٢٠٠:٠٠:١٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٦:٣٦١٢:٣٩:٥٩١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٠:٤٦٢٣:٥٩:٥٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٥:٣٤١٢:٣٩:٤٤١٩:٠٤:٢٠١٩:٢١:٢٠٢٣:٥٩:٣٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٤:٣٢١٢:٣٩:٣٠١٩:٠٤:٥٣١٩:٢١:٥٥٢٣:٥٩:١٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٣:٣١١٢:٣٩:١٦١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٢:٢٩٢٣:٥٨:٥٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٢:٣٠١٢:٣٩:٠٢١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٣:٠٤٢٣:٥٨:٣٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١١:٣٠١٢:٣٨:٤٩١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٣:٣٩٢٣:٥٨:١٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٠:٣١١٢:٣٨:٣٦١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:١٥٢٣:٥٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای غدیرزیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غدیرزیر روستای غدیرزیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای غدیرزیر روستای غدیرزیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای غدیرزیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای غدیرزیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای غدیرزیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای غدیرزیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای غدیرزیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای غدیرزیر

روستای غدیرزیر بر روی نقشه

روستای غدیرزیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای غدیرزیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای غدیرزیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای غدیرزیر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای غدیرزیر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای غدیرزیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای غدیرزیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای غدیرزیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای غدیرزیر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا غدیرزیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق غدیرزیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق غدیرزیر
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ غدیرزیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ غدیرزیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق غدیرزیر
جدول اوقات شرعی امروز فردا غدیرزیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق غدیرزیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای غدیرزیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو