جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عین آباد

میان رخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عین آباد

اذان صبح: ٠٣:٣٨:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٢٦

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عین آباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای عین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

حضرت محمد (ص)
مهربانی كن با مردم تا تو را دوست دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عین آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عین آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عین آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عین آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عین آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عین آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:٥١١٢:٣٣:١٧١٩:٠٥:١٨١٩:٢٣:٥٤٢٣:٤٨:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٠:٣٢١٢:٣٣:٠٣١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٤:٤٥٢٣:٤٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٢:٤٩١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤٨:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٢:٣٥١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٦:٣٠٢٣:٤٧:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٢:٢١١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٧:٢٢٢٣:٤٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٥:٢٤١٢:٣٢:٠٨١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٨:١٤٢٣:٤٧:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٤:٠٩١٢:٣١:٥٦١٩:١٠:١٧١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤٦:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣١:٤٣١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:٥٩٢٣:٤٦:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥١:٤٠١٢:٣١:٣١١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٥١٢٣:٤٦:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣١:٢٠١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٥:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٩:١٥١٢:٣١:٠٩١٩:١٣:٣٧١٩:٣٢:٣٧٢٣:٤٥:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٨:٠٤١٢:٣٠:٥٩١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:٢٩٢٣:٤٥:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٠:٤٩١٩:١٥:١٧١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٤:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٠:٣٩١٩:١٦:٠٧١٩:٣٥:١٥٢٣:٤٤:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٤:٣٦١٢:٣٠:٣٠١٩:١٦:٥٧١٩:٣٦:٠٨٢٣:٤٤:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٠:٢٢١٩:١٧:٤٧١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٣:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٢:٢٣١٢:٣٠:١٤١٩:١٨:٣٧١٩:٣٧:٥٤٢٣:٤٣:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤١:١٨١٢:٣٠:٠٦١٩:١٩:٢٧١٩:٣٨:٤٧٢٣:٤٣:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٤٠:١٤١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٢:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٣٩:١١١٢:٢٩:٥٣١٩:٢١:٠٨١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٢:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٨:٠٩١٢:٢٩:٤٧١٩:٢١:٥٨١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣٧:٠٨١٢:٢٩:٤٢١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٢:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٣:١٢٢٣:٤١:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:١٠٠٥:٣٥:١١١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤١:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٣٤:١٤١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٥٨٢٣:٤١:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٣٥٠٥:٣٣:١٩١٢:٢٩:٢٧١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٥٠٢٣:٤١:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٢:٢٥١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٦:٤٢٢٣:٤١:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٣١:٣٢١٢:٢٩:٢٤١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:٣٥٢٣:٤٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٥١٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٩:٢٢١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:٢٧٢٣:٤٠:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عین آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عین آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای عین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای عین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عین آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عین آباد روستای عین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عین آباد روستای عین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای عین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عین آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای عین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عین آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٢١٠٥:١٧:٤٩١٢:٣٤:٥٣١٩:٥١:٥٧٢٠:١٣:٠٧٢٣:٤١:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٥٠٥:١٨:٠٣١٢:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٣:١٨٢٣:٤٢:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٢٠٥:١٨:١٩١٢:٣٥:٢٠١٩:٥٢:١٨٢٠:١٣:٢٨٢٣:٤٢:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:١١٠٥:١٨:٣٦١٢:٣٥:٣٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٣:٣٥٢٣:٤٢:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٣٠٥:١٨:٥٤١٢:٣٥:٤٥١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٣:٤١٢٣:٤٢:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٧٠٥:١٩:١٤١٢:٣٥:٥٨١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٣:٤٥٢٣:٤٣:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٣٠٥:١٩:٣٥١٢:٣٦:١٠١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٣:٤٨٢٣:٤٣:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥١٠٥:١٩:٥٧١٢:٣٦:٢٣١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٣:٤٨٢٣:٤٣:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢١٠٥:٢٠:٢٠١٢:٣٦:٣٥١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٣:٤٧٢٣:٤٣:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٤٠٥:٢٠:٤٥١٢:٣٦:٤٧١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٣:٤٤٢٣:٤٤:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٨٠٥:٢١:١١١٢:٣٦:٥٨١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٣:٣٩٢٣:٤٤:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٤٠٥:٢١:٣٨١٢:٣٧:٠٩١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٣٢٢٣:٤٤:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٣٠٥:٢٢:٠٦١٢:٣٧:٢٠١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٣:٢٣٢٣:٤٤:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٣٠٥:٢٢:٣٥١٢:٣٧:٣١١٩:٥٢:١٤٢٠:١٣:١٣٢٣:٤٥:١٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٥٠٥:٢٣:٠٦١٢:٣٧:٤١١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٣:٠١٢٣:٤٥:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٩٠٥:٢٣:٣٧١٢:٣٧:٥١١٩:٥١:٥٢٢٠:١٢:٤٧٢٣:٤٥:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٤٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٨:٠١١٩:٥١:٣٨٢٠:١٢:٣١٢٣:٤٥:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢١٠٥:٢٤:٤٣١٢:٣٨:١٠١٩:٥١:٢٢٢٠:١٢:١٣٢٣:٤٦:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:١٠٠٥:٢٥:١٧١٢:٣٨:١٩١٩:٥١:٠٤٢٠:١١:٥٣٢٣:٤٦:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٠٠٥:٢٥:٥٢١٢:٣٨:٢٧١٩:٥٠:٤٥٢٠:١١:٣٢٢٣:٤٦:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٢٠٥:٢٦:٢٨١٢:٣٨:٣٥١٩:٥٠:٢٤٢٠:١١:٠٩٢٣:٤٧:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:٢٧:٠٥١٢:٣٨:٤٢١٩:٥٠:٠٢٢٠:١٠:٤٤٢٣:٤٧:٢١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٠٠٥:٢٧:٤٢١٢:٣٨:٤٩١٩:٤٩:٣٨٢٠:١٠:١٨٢٣:٤٧:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٦٠٥:٢٨:٢١١٢:٣٨:٥٦١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٩:٤٩٢٣:٤٧:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٣٠٥:٢٩:٠٠١٢:٣٩:٠٢١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٩:١٩٢٣:٤٨:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٢٩:٤٠١٢:٣٩:٠٨١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٨:٤٧٢٣:٤٨:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٠٠٥:٣٠:٢٠١٢:٣٩:١٣١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٨:١٤٢٣:٤٨:٣٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٣١:٠١١٢:٣٩:١٨١٩:٤٧:١١٢٠:٠٧:٣٨٢٣:٤٨:٥١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣١٠٥:٣١:٤٣١٢:٣٩:٢٢١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٧:٠٢٢٣:٤٩:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٣٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣٩:٢٥١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٢٣٢٣:٤٩:١٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣٣:٠٨١٢:٣٩:٢٨١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٥:٤٣٢٣:٤٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عین آباد روستای عین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عین آباد روستای عین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عین آباد

روستای عین آباد بر روی نقشه

روستای عین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عین آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عین آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای عین آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای عین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عین آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عین آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عین آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق عین آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عین آباد
زمان پخش اذان زنده به افق عین آباد
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ عین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو