جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عین آباد

میان رخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عین آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٣٧
اذان ظهر: ١١:٢٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٢٠:١٥
اذان مغرب: ١٦:٤٠:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٤١:٥٦

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عین آباد (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای عین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
یك شب درد سر هر گناهی را برطرف می‌كند مگر گناهان كبیره را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عین آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٠:٥٧١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٤:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٠:٤٧١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٣٦٢٣:٤٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٠:٣٨١٩:١٦:٢٠١٩:٣٥:٢٩٢٣:٤٤:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٤:٢١١٢:٣٠:٢٩١٩:١٧:١١١٩:٣٦:٢٢٢٣:٤٤:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٠:٢١١٩:١٨:٠١١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٣:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٠:١٣١٩:١٨:٥١١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٣:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٤١:٠٣١٢:٣٠:٠٦١٩:١٩:٤١١٩:٣٩:٠٢٢٣:٤٣:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٩:٥٩١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٥٥٢٣:٤٢:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣٨:٥٧١٢:٢٩:٥٣١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:٤٨٢٣:٤٢:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٢:١١١٩:٤١:٤٠٢٣:٤٢:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٣١٠٥:٣٦:٥٥١٢:٢٩:٤٢١٩:٢٣:٠١١٩:٤٢:٣٣٢٣:٤٢:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:١١٠٥:٣٥:٥٦١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٣:٥١١٩:٤٣:٢٦٢٣:٤١:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٣٤:٥٨١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:١٩٢٣:٤١:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٣٤:٠٢١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٥:١١٢٣:٤١:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:١٧٠٥:٣٣:٠٦١٢:٢٩:٢٧١٩:٢٦:١٩١٩:٤٦:٠٣٢٣:٤١:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٢:١٢١٢:٢٩:٢٥١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٦:٥٦٢٣:٤٠:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٧٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٩:٢٤١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:٤٧٢٣:٤٠:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣٠:٢٨١٢:٢٩:٢٢١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٣٩٢٣:٤٠:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٢٩:٣٩١٢:٢٩:٢٢١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٠:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:١٣٠٥:٢٨:٥٠١٢:٢٩:٢٢١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٢٢٢٣:٤٠:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٢٨:٠٣١٢:٢٩:٢٣١٩:٣١:١٠١٩:٥١:١٣٢٣:٤٠:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٥٧٠٥:٢٧:١٨١٢:٢٩:٢٤١٩:٣١:٥٧١٩:٥٢:٠٣٢٣:٣٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٢٦:٣٤١٢:٢٩:٢٦١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٥٣٢٣:٣٩:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٤٨٠٥:٢٥:٥١١٢:٢٩:٢٨١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:٤٣٢٣:٣٩:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٢٥:١٠١٢:٢٩:٣١١٩:٣٤:١٧١٩:٥٤:٣٣٢٣:٣٩:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٩:٣٥١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٥:٢١٢٣:٣٩:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٣:٥٣١٢:٢٩:٣٩١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٦:١٠٢٣:٣٩:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٤٩٠٥:٢٣:١٦١٢:٢٩:٤٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٦:٥٧٢٣:٣٩:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٥٤٠٥:٢٢:٤٢١٢:٢٩:٤٨١٩:٣٧:١٨١٩:٥٧:٤٥٢٣:٣٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عین آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عین آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای عین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عین آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٤:٥٧١١:١٨:٥٩١٦:٢٢:٤٤١٦:٤٢:١٩٢٢:٣٥:٢٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٥:٥٥١١:١٩:١٥١٦:٢٢:١٨١٦:٤١:٥٦٢٢:٣٥:٤١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٦:٥٣١١:١٩:٣٢١٦:٢١:٥٤١٦:٤١:٣٤٢٢:٣٥:٥٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٧:٥١١١:١٩:٥٠١٦:٢١:٣٢١٦:٤١:١٤٢٢:٣٦:٠٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٨:٤٩١١:٢٠:٠٨١٦:٢١:١٢١٦:٤٠:٥٦٢٢:٣٦:٢٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٩:٤٦١١:٢٠:٢٨١٦:٢٠:٥٣١٦:٤٠:٤٠٢٢:٣٦:٣٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٠:٤٣١١:٢٠:٤٧١٦:٢٠:٣٧١٦:٤٠:٢٦٢٢:٣٦:٥٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢١:٣٩١١:٢١:٠٨١٦:٢٠:٢٣١٦:٤٠:١٤٢٢:٣٧:١٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٢:٣٤١١:٢١:٢٩١٦:٢٠:١٠١٦:٤٠:٠٣٢٢:٣٧:٢٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:٢٩١١:٢١:٥١١٦:٢٠:٠٠١٦:٣٩:٥٥٢٢:٣٧:٤٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:٢٣١١:٢٢:١٤١٦:١٩:٥١١٦:٣٩:٤٨٢٢:٣٨:٠٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٥:١٧١١:٢٢:٣٧١٦:١٩:٤٥١٦:٣٩:٤٤٢٢:٣٨:٢٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٦:١٠١١:٢٣:٠١١٦:١٩:٤٠١٦:٣٩:٤١٢٢:٣٨:٤٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٧:٠١١١:٢٣:٢٥١٦:١٩:٣٨١٦:٣٩:٤٠٢٢:٣٩:٠٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٧:٥٢١١:٢٣:٥٠١٦:١٩:٣٧١٦:٣٩:٤١٢٢:٣٩:٣١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٨:٤٢١١:٢٤:١٥١٦:١٩:٣٩١٦:٣٩:٤٤٢٢:٣٩:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٣١١١:٢٤:٤١١٦:١٩:٤٢١٦:٣٩:٤٩٢٢:٤٠:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٠:١٩١١:٢٥:٠٨١٦:١٩:٤٧١٦:٣٩:٥٥٢٢:٤٠:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣١:٠٦١١:٢٥:٣٤١٦:١٩:٥٥١٦:٤٠:٠٤٢٢:٤١:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣١:٥٢١١:٢٦:٠٢١٦:٢٠:٠٤١٦:٤٠:١٤٢٢:٤١:٣١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٢:٣٧١١:٢٦:٢٩١٦:٢٠:١٥١٦:٤٠:٢٧٢٢:٤١:٥٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٣:٢٠١١:٢٦:٥٧١٦:٢٠:٢٨١٦:٤٠:٤١٢٢:٤٢:٢٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٤:٠٣١١:٢٧:٢٥١٦:٢٠:٤٣١٦:٤٠:٥٧٢٢:٤٢:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٤:٤٣١١:٢٧:٥٤١٦:٢١:٠٠١٦:٤١:١٤٢٢:٤٣:١٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٥:٢٣١١:٢٨:٢٣١٦:٢١:١٩١٦:٤١:٣٤٢٢:٤٣:٤٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٦:٠١١١:٢٨:٥٢١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:٥٥٢٢:٤٤:١١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٦:٣٨١١:٢٩:٢١١٦:٢٢:٠٢١٦:٤٢:١٨٢٢:٤٤:٤٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٧:١٣١١:٢٩:٥١١٦:٢٢:٢٧١٦:٤٢:٤٣٢٢:٤٥:٠٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٧:٤٧١١:٣٠:٢١١٦:٢٢:٥٣١٦:٤٣:٠٩٢٢:٤٥:٣٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٨:٢٠١١:٣٠:٥٠١٦:٢٣:٢١١٦:٤٣:٣٧٢٢:٤٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عین آباد روستای عین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عین آباد روستای عین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عین آباد

روستای عین آباد بر روی نقشه

روستای عین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عین آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عین آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای عین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عین آباد رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ عین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عین آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق عین آباد
زمان پخش اذان زنده به افق عین آباد
افق شرعی امروز فردا عین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عین آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو