جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عینیدپایین

فشارود | بیرجند | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز عینیدپایین


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:٥٣:٤٢
اذان مغرب: ١٩:١١:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٥٥:١٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عینیدپایین (شهرستان بیرجند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای عینیدپایین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای عینیدپایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عینیدپایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

پائولو كوئیلو
انسان باید از گذشته رها شود و از میان راههایی كه به او پیشنهاد می شود، بهترین را برگزیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عینیدپایین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عینیدپایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عینیدپایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عینیدپایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عینیدپایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عینیدپایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥١:٢٨١٢:٣١:٠٨١٩:١١:١٨١٩:٢٩:٤٥٢٣:٤٦:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٠:٥٨١٩:١٢:٠٣١٩:٣٠:٣٢٢٣:٤٦:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٩:٢٠١٢:٣٠:٤٩١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٢٠٢٣:٤٦:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٠:٤٠١٩:١٣:٣٣١٩:٣٢:٠٧٢٣:٤٦:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٠:٣٢١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:٥٥٢٣:٤٥:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٠:٢٤١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٥:١٥١٢:٣٠:١٧١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٣٠٢٣:٤٥:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٤:١٦١٢:٣٠:١٠١٩:١٦:٣٣١٩:٣٥:١٨٢٣:٤٤:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٣:١٨١٢:٣٠:٠٤١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤٤:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٢:٢٢١٢:٢٩:٥٨١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٥٣٢٣:٤٤:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤١:٢٧١٢:٢٩:٥٣١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٤:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٩:٤٩١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٢٩٢٣:٤٤:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٩:٣٩١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:١٦٢٣:٤٣:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٨:٤٧١٢:٢٩:٤١١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:٠٤٢٣:٤٣:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٣٧:٥٧١٢:٢٩:٣٨١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٣:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٠١٠٥:٣٧:٠٨١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٢:٣١١٩:٤١:٣٨٢٣:٤٣:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٣٦:١٩١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٣:١٦١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٣:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٥:٣٣١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٢:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٤٥٠٥:٣٤:٤٧١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٤٥٢٣:٤٢:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٣:٢١١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٣٢٢٣:٤٢:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٤١٠٥:٣٢:٣٩١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:١٨٢٣:٤٢:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٣١:٥٩١٢:٢٩:٣٧١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٧:٠٣٢٣:٤٢:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣١:٢١١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٤٩٢٣:٤٢:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٠:٤٤١٢:٢٩:٤٢١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:٣٤٢٣:٤٢:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٥٨٠٥:٣٠:٠٨١٢:٢٩:٤٦١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٩:١٩٢٣:٤١:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٢٩:٣٤١٢:٢٩:٥٠١٩:٣٠:٢٧١٩:٥٠:٠٣٢٣:٤١:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:١٦٠٥:٢٩:٠٢١٢:٢٩:٥٤١٩:٣١:٠٨١٩:٥٠:٤٧٢٣:٤١:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٢٨:٣١١٢:٢٩:٥٩١٩:٣١:٤٩١٩:٥١:٣٠٢٣:٤١:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عینیدپایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عینیدپایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عینیدپایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عینیدپایین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای عینیدپایین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای عینیدپایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عینیدپایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای عینیدپایین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٨:٤٦١٢:٣٨:٤٧١٨:٤٩:٢١١٩:٠٦:٥٦٢٣:٥٧:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٧:٢٦١٢:٣٨:٢٩١٨:٥٠:٠٤١٩:٠٧:٤١٢٣:٥٧:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٦:٠٦١٢:٣٨:١١١٨:٥٠:٤٨١٩:٠٨:٢٥٢٣:٥٦:٤٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٤:٤٧١٢:٣٧:٥٣١٨:٥١:٣١١٩:٠٩:١٠٢٣:٥٦:٢٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٣:٢٧١٢:٣٧:٣٥١٨:٥٢:١٥١٩:٠٩:٥٤٢٣:٥٦:٠١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٢:٠٨١٢:٣٧:١٧١٨:٥٢:٥٩١٩:١٠:٣٩٢٣:٥٥:٣٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٠:٤٩١٢:٣٧:٠٠١٨:٥٣:٤٢١٩:١١:٢٣٢٣:٥٥:١٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:٣٠١٢:٣٦:٤٢١٨:٥٤:٢٥١٩:١٢:٠٨٢٣:٥٤:٥٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:١٢١٢:٣٦:٢٤١٨:٥٥:٠٩١٩:١٢:٥٣٢٣:٥٤:٣٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٥٣١٢:٣٦:٠٧١٨:٥٥:٥٢١٩:١٣:٣٧٢٣:٥٤:١٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٥:٣٥١٢:٣٥:٥٠١٨:٥٦:٣٦١٩:١٤:٢٢٢٣:٥٣:٤٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٤:١٨١٢:٣٥:٣٢١٨:٥٧:١٩١٩:١٥:٠٧٢٣:٥٣:٢٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٣:٠١١٢:٣٥:١٥١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٥٢٢٣:٥٣:٠٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١١:٤٤١٢:٣٤:٥٩١٨:٥٨:٤٦١٩:١٦:٣٧٢٣:٥٢:٤١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٠:٢٧١٢:٣٤:٤٢١٨:٥٩:٢٩١٩:١٧:٢٢٢٣:٥٢:١٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٩:١١١٢:٣٤:٢٦١٩:٠٠:١٣١٩:١٨:٠٨٢٣:٥١:٥٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٧:٥٦١٢:٣٤:١٠١٩:٠٠:٥٧١٩:١٨:٥٣٢٣:٥١:٣٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٦:٤١١٢:٣٣:٥٥١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:٣٩٢٣:٥١:١٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٥:٢٧١٢:٣٣:٤٠١٩:٠٢:٢٤١٩:٢٠:٢٤٢٣:٥٠:٥٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٤:١٣١٢:٣٣:٢٥١٩:٠٣:٠٨١٩:٢١:١٠٢٣:٥٠:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٣:٠٠١٢:٣٣:١٠١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:٥٦٢٣:٥٠:٠٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٢:٥٦١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٤٢٢٣:٤٩:٤٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:٢٩٢٣:٤٩:٢٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٩:٢٤١٢:٣٢:٢٩١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:١٥٢٣:٤٩:٠٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٢:١٦١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:٠٢٢٣:٤٨:٤٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٧:٠٤١٢:٣٢:٠٤١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٥:٤٩٢٣:٤٨:٢٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٥:٥٥١٢:٣١:٥١١٩:٠٨:١٩١٩:٢٦:٣٦٢٣:٤٨:٠٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣١:٤٠١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٧:٢٣٢٣:٤٧:٤٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٣:٤٠١٢:٣١:٢٩١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٨:١٠٢٣:٤٧:٣٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٢:٣٤١٢:٣١:١٨١٩:١٠:٣٣١٩:٢٨:٥٧٢٣:٤٧:١١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای عینیدپایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای عینیدپایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای عینیدپایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عینیدپایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عینیدپایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عینیدپایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای عینیدپایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عینیدپایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عینیدپایین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٣٦:٤٥١١:٤٠:٣٥١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٢:٢٩٢٣:٢٩:٣٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١١٠٦:٣٥:٢٥١٢:٤٠:١٧١٨:٤٥:٤١١٩:٠٣:١٤٢٣:٥٩:١٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٤:٠٥١٢:٣٩:٥٩١٨:٤٦:٢٥١٩:٠٣:٥٨٢٣:٥٨:٥٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢١٠٦:٣٢:٤٥١٢:٣٩:٤١١٨:٤٧:٠٩١٩:٠٤:٤٣٢٣:٥٨:٣٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣١:٢٦١٢:٣٩:٢٣١٨:٤٧:٥٣١٩:٠٥:٢٧٢٣:٥٨:١١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٠:٠٦١٢:٣٩:٠٥١٨:٤٨:٣٧١٩:٠٦:١٢٢٣:٥٧:٥٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٨:٤٦١٢:٣٨:٤٧١٨:٤٩:٢١١٩:٠٦:٥٦٢٣:٥٧:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٧:٢٦١٢:٣٨:٢٩١٨:٥٠:٠٤١٩:٠٧:٤١٢٣:٥٧:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٦:٠٦١٢:٣٨:١١١٨:٥٠:٤٨١٩:٠٨:٢٥٢٣:٥٦:٤٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٤:٤٧١٢:٣٧:٥٣١٨:٥١:٣١١٩:٠٩:١٠٢٣:٥٦:٢٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٣:٢٧١٢:٣٧:٣٥١٨:٥٢:١٥١٩:٠٩:٥٤٢٣:٥٦:٠١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٢:٠٨١٢:٣٧:١٧١٨:٥٢:٥٩١٩:١٠:٣٩٢٣:٥٥:٣٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٠:٤٩١٢:٣٧:٠٠١٨:٥٣:٤٢١٩:١١:٢٣٢٣:٥٥:١٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٩:٣٠١٢:٣٦:٤٢١٨:٥٤:٢٥١٩:١٢:٠٨٢٣:٥٤:٥٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:١٢١٢:٣٦:٢٤١٨:٥٥:٠٩١٩:١٢:٥٣٢٣:٥٤:٣٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٦:٥٣١٢:٣٦:٠٧١٨:٥٥:٥٢١٩:١٣:٣٧٢٣:٥٤:١٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٥:٣٥١٢:٣٥:٥٠١٨:٥٦:٣٦١٩:١٤:٢٢٢٣:٥٣:٤٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٤:١٨١٢:٣٥:٣٢١٨:٥٧:١٩١٩:١٥:٠٧٢٣:٥٣:٢٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٣:٠١١٢:٣٥:١٥١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٥٢٢٣:٥٣:٠٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١١:٤٤١٢:٣٤:٥٩١٨:٥٨:٤٦١٩:١٦:٣٧٢٣:٥٢:٤١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٠:٢٧١٢:٣٤:٤٢١٨:٥٩:٢٩١٩:١٧:٢٢٢٣:٥٢:١٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٠٩:١١١٢:٣٤:٢٦١٩:٠٠:١٣١٩:١٨:٠٨٢٣:٥١:٥٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٧:٥٦١٢:٣٤:١٠١٩:٠٠:٥٧١٩:١٨:٥٣٢٣:٥١:٣٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٦:٤١١٢:٣٣:٥٥١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:٣٩٢٣:٥١:١٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٥:٢٧١٢:٣٣:٤٠١٩:٠٢:٢٤١٩:٢٠:٢٤٢٣:٥٠:٥٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٤:١٣١٢:٣٣:٢٥١٩:٠٣:٠٨١٩:٢١:١٠٢٣:٥٠:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٣:٠٠١٢:٣٣:١٠١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:٥٦٢٣:٥٠:٠٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٢:٥٦١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٤٢٢٣:٤٩:٤٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:٢٩٢٣:٤٩:٢٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٩:٢٤١٢:٣٢:٢٩١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:١٥٢٣:٤٩:٠٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٢:١٦١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:٠٢٢٣:٤٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عینیدپایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عینیدپایین روستای عینیدپایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عینیدپایین روستای عینیدپایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عینیدپایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عینیدپایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عینیدپایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عینیدپایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عینیدپایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عینیدپایین

روستای عینیدپایین بر روی نقشه

روستای عینیدپایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عینیدپایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عینیدپایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عینیدپایین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای عینیدپایین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای عینیدپایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عینیدپایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عینیدپایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عینیدپایین رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا عینیدپایین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ عینیدپایین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عینیدپایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عینیدپایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عینیدپایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ عینیدپایین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عینیدپایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عینیدپایین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عینیدپایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو