جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عیسی پیری

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز عیسی پیری


اذان صبح: ٠٣:٤٩:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٥١
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١١
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٣٤:١٢

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عیسی پیری (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای عیسی پیری)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عیسی پیری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عیسی پیری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
كارهایی را كه می توانیم یا نمی توانیم بكنیم و آنچه را كه شدنی یا نشدنی می پنداریم، به ندرت، برآمده از توانایی راستین ما بوده و بیشتر از باورهایی كه نسبت به خود داریم، سرچشمه می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عیسی پیری

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عیسی پیری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی پیری ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عیسی پیری (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی پیری ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عیسی پیری ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٧:١٦١٢:٢٤:٠٢١٨:٥١:١٧١٩:٠٨:٥٠٢٣:٤٢:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٦:٠٨١٢:٢٣:٤٨١٨:٥١:٥٦١٩:٠٩:٣١٢٣:٤٢:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٥:٠٠١٢:٢٣:٣٣١٨:٥٢:٣٥١٩:١٠:١٢٢٣:٤١:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٣:٥٣١٢:٢٣:١٩١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٥٣٢٣:٤١:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٢:٤٧١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٣٤٢٣:٤١:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥١:٤١١٢:٢٢:٥٣١٨:٥٤:٣٣١٩:١٢:١٦٢٣:٤٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٠:٣٦١٢:٢٢:٤٠١٨:٥٥:١٣١٩:١٢:٥٨٢٣:٤٠:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٢:٢٨١٨:٥٥:٥٣١٩:١٣:٣٩٢٣:٤٠:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٨:٢٨١٢:٢٢:١٦١٨:٥٦:٣٢١٩:١٤:٢١٢٣:٣٩:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٧:٢٥١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٧:١٢١٩:١٥:٠٣٢٣:٣٩:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٦:٢٣١٢:٢١:٥٤١٨:٥٧:٥٢١٩:١٥:٤٦٢٣:٣٩:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢١:٤٣١٨:٥٨:٣٢١٩:١٦:٢٨٢٣:٣٨:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢١:٣٣١٨:٥٩:١٢١٩:١٧:١٠٢٣:٣٨:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢١:٢٤١٨:٥٩:٥٢١٩:١٧:٥٣٢٣:٣٨:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٢:٢٤١٢:٢١:١٥١٩:٠٠:٣٣١٩:١٨:٣٥٢٣:٣٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤١:٢٧١٢:٢١:٠٦١٩:٠١:١٣١٩:١٩:١٨٢٣:٣٧:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢٠:٥٨١٩:٠١:٥٣١٩:٢٠:٠١٢٣:٣٧:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٩:٣٥١٢:٢٠:٥١١٩:٠٢:٣٤١٩:٢٠:٤٤٢٣:٣٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٤٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٣:١٥١٩:٢١:٢٧٢٣:٣٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٥٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٣:٥٥١٩:٢٢:١٠٢٣:٣٦:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٥٣٢٣:٣٦:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٣٦:٠٣١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٥:١٧١٩:٢٣:٣٦٢٣:٣٦:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٤:١٩٢٣:٣٦:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣٤:٢٤١٢:٢٠:١٨١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٥:٠٣٢٣:٣٦:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٠:١٥١٩:٠٧:١٩١٩:٢٥:٤٦٢٣:٣٥:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٠:١٢١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٦:٢٩٢٣:٣٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٨٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٠:١٠١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٧:١٢٢٣:٣٥:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٨٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٥٥٢٣:٣٥:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٨٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٠:٠٧١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٣٨٢٣:٣٥:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عیسی پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عیسی پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عیسی پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عیسی پیری

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عیسی پیری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عیسی پیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی پیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عیسی پیری

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای عیسی پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عیسی پیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی پیری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عیسی پیری

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی پیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی پیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عیسی پیری

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٥٠٥:٢٥:٠١١٢:٢٠:٢٣١٩:١٦:٠٥١٩:٣٥:٠٥٢٣:٣٤:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٢٤:٣٢١٢:٢٠:٢٨١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:٤٥٢٣:٣٤:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٧٠٥:٢٤:٠٤١٢:٢٠:٣٣١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٢٥٢٣:٣٤:١٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٦٠٥:٢٣:٣٧١٢:٢٠:٣٩١٩:١٧:٥٨١٩:٣٧:٠٤٢٣:٣٤:١٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٢٣:١٢١٢:٢٠:٤٥١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:٤٣٢٣:٣٤:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٨٠٥:٢٢:٤٩١٢:٢٠:٥١١٩:١٩:١١١٩:٣٨:٢٢٢٣:٣٤:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٢٠٥:٢٢:٢٦١٢:٢٠:٥٨١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٥٩٢٣:٣٤:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٨٠٥:٢٢:٠٦١٢:٢١:٠٦١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٩:٣٧٢٣:٣٤:١٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٥٠٥:٢١:٤٦١٢:٢١:١٤١٩:٢٠:٥٧١٩:٤٠:١٣٢٣:٣٤:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٥٠٥:٢١:٢٨١٢:٢١:٢٢١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٤٩٢٣:٣٤:١٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٢١:١٢١٢:٢١:٣١١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٢٤٢٣:٣٤:٢١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٢٠:٥٧١٢:٢١:٤٠١٩:٢٢:٣٧١٩:٤١:٥٩٢٣:٣٤:٢٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٤٠٥:٢٠:٤٣١٢:٢١:٤٩١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٣٢٢٣:٣٤:٢٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٢٠:٣١١٢:٢١:٥٩١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٣:٠٥٢٣:٣٤:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٩٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٢:٠٩١٩:٢٤:١٠١٩:٤٣:٣٧٢٣:٣٤:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٠:١١١٢:٢٢:٢٠١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:٠٨٢٣:٣٤:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٢٠٥:٢٠:٠٣١٢:٢٢:٣١١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٣٨٢٣:٣٤:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٧٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٢:٤٢١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:٠٧٢٣:٣٥:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٣٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٢:٥٣١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٣٥٢٣:٣٥:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٢٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٣:٠٥١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٦:٠٣٢٣:٣٥:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٢٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٣:١٧١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٢٩٢٣:٣٥:٢٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٣:٢٩١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٥٤٢٣:٣٥:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٣:٤١١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٧:١٨٢٣:٣٥:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٣:٥٤١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٤١٢٣:٣٥:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٤:٠٧١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٨:٠٣٢٣:٣٦:٠٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٤:١٩١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٢٣٢٣:٣٦:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٢٠:٠٤١٢:٢٤:٣٢١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:٤٣٢٣:٣٦:٢٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٢٠٥:٢٠:١١١٢:٢٤:٤٥١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٩:٠١٢٣:٣٦:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٩٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٤:٥٨١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:١٨٢٣:٣٦:٥٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٨٠٥:٢٠:٣٠١٢:٢٥:١٢١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٣٣٢٣:٣٧:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٨٠٥:٢٠:٤٢١٢:٢٥:٢٥١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٤٧٢٣:٣٧:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عیسی پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عیسی پیری روستای عیسی پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عیسی پیری روستای عیسی پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عیسی پیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی پیری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عیسی پیری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عیسی پیری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عیسی پیری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عیسی پیری

روستای عیسی پیری بر روی نقشه

روستای عیسی پیری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عیسی پیری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عیسی پیری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عیسی پیری
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عیسی پیری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای عیسی پیری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عیسی پیری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عیسی پیری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عیسی پیری رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ عیسی پیری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عیسی پیری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عیسی پیری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عیسی پیری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عیسی پیری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عیسی پیری
زمان پخش اذان زنده به افق عیسی پیری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عیسی پیری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عیسی پیری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو