جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عیسی پیری

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز عیسی پیری


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٢
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٩
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٧

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عیسی پیری (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای عیسی پیری)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای عیسی پیری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عیسی پیری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای عیسی پیری

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عیسی پیری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی پیری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عیسی پیری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی پیری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عیسی پیری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢١:٤٢١٨:٥٨:٤٣١٩:١٦:٣٩٢٣:٣٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٤:٠٨١٢:٢١:٣٢١٨:٥٩:٢٣١٩:١٧:٢١٢٣:٣٨:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٣:٠٩١٢:٢١:٢٣١٩:٠٠:٠٣١٩:١٨:٠٤٢٣:٣٨:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٢:١١١٢:٢١:١٤١٩:٠٠:٤٤١٩:١٨:٤٧٢٣:٣٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٤١:١٤١٢:٢١:٠٦١٩:٠١:٢٤١٩:١٩:٣٠٢٣:٣٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٠:١٨١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:٠٥١٩:٢٠:١٣٢٣:٣٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٠:٥١١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٥٦٢٣:٣٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٨:٢٨١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٣:٢٦١٩:٢١:٣٩٢٣:٣٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣٧:٣٥١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٤:٠٧١٩:٢٢:٢٢٢٣:٣٦:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣١٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٣:٠٥٢٣:٣٦:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٥:٥٢١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:٤٨٢٣:٣٦:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٥:٠٢١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٤:٣١٢٣:٣٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٣٠٥:٣٤:١٣١٢:٢٠:١٨١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٥:١٤٢٣:٣٥:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٠:١٥١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٥٧٢٣:٣٥:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٣٢:٣٩١٢:٢٠:١٢١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٤٠٢٣:٣٥:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣١:٥٤١٢:٢٠:١٠١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٧:٢٣٢٣:٣٥:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٣١:١٠١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٩:٣١١٩:٢٨:٠٦٢٣:٣٥:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٤٠٥:٣٠:٢٧١٢:٢٠:٠٧١٩:١٠:١١١٩:٢٨:٤٩٢٣:٣٥:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٢٩:٤٥١٢:٢٠:٠٧١٩:١٠:٥١١٩:٢٩:٣١٢٣:٣٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٠٠٥:٢٩:٠٥١٢:٢٠:٠٧١٩:١١:٣١١٩:٣٠:١٤٢٣:٣٤:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٥٠٥:٢٨:٢٦١٢:٢٠:٠٧١٩:١٢:١١١٩:٣٠:٥٦٢٣:٣٤:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢١٠٥:٢٧:٤٩١٢:٢٠:٠٩١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٣٨٢٣:٣٤:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٢٧:١٢١٢:٢٠:١٠١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٢٠٢٣:٣٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٢٦:٣٧١٢:٢٠:١٣١٩:١٤:٠٩١٩:٣٣:٠٢٢٣:٣٤:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٢٦:٠٤١٢:٢٠:١٦١٩:١٤:٤٨١٩:٣٣:٤٣٢٣:٣٤:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠١٠٥:٢٥:٣٢١٢:٢٠:١٩١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:٢٤٢٣:٣٤:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٥٠٥:٢٥:٠١١٢:٢٠:٢٣١٩:١٦:٠٥١٩:٣٥:٠٥٢٣:٣٤:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٢٤:٣٢١٢:٢٠:٢٨١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:٤٥٢٣:٣٤:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٧٠٥:٢٤:٠٤١٢:٢٠:٣٣١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٢٥٢٣:٣٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عیسی پیری

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای عیسی پیری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عیسی پیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی پیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای عیسی پیری

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای عیسی پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عیسی پیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی پیری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی پیری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عیسی پیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی پیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی پیری

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠١٠٥:١٢:١٤١١:١٦:١٦١٧:١٩:٥٠١٧:٣٦:٥٥٢٢:٣٦:٤٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٩٠٥:١٢:٤٩١١:١٥:٥٥١٧:١٨:٣٣١٧:٣٥:٣٨٢٢:٣٦:٢٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٨٠٥:١٣:٢٤١١:١٥:٣٤١٧:١٧:١٦١٧:٣٤:٢١٢٢:٣٦:٠٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٧٠٥:١٣:٥٩١١:١٥:١٣١٧:١٦:٠٠١٧:٣٣:٠٥٢٢:٣٥:٤٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٥٠٥:١٤:٣٥١١:١٤:٥٣١٧:١٤:٤٣١٧:٣١:٤٨٢٢:٣٥:٢٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٣٠٥:١٥:١٠١١:١٤:٣٣١٧:١٣:٢٧١٧:٣٠:٣٢٢٢:٣٥:٠٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥١٠٥:١٥:٤٦١١:١٤:١٣١٧:١٢:١١١٧:٢٩:١٧٢٢:٣٤:٥٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٠٠٥:١٦:٢٢١١:١٣:٥٣١٧:١٠:٥٥١٧:٢٨:٠١٢٢:٣٤:٣١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٧٠٥:١٦:٥٩١١:١٣:٣٣١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٦:٤٦٢٢:٣٤:١٣
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٥٠٥:١٧:٣٥١١:١٣:١٤١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٥:٣١٢٢:٣٣:٥٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٣٠٥:١٨:١٢١١:١٢:٥٥١٧:٠٧:١٠١٧:٢٤:١٧٢٢:٣٣:٣٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠١٠٥:١٨:٤٩١١:١٢:٣٦١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٣:٠٣٢٢:٣٣:١٧
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٨٠٥:١٩:٢٧١١:١٢:١٨١٧:٠٤:٤٢١٧:٢١:٥٠٢٢:٣٢:٥٩
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٦٠٥:٢٠:٠٤١١:١٢:٠٠١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٠:٣٧٢٢:٣٢:٤١
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٤٠٥:٢٠:٤٢١١:١١:٤٢١٧:٠٢:١٦١٧:١٩:٢٥٢٢:٣٢:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣١٠٥:٢١:٢٠١١:١١:٢٥١٧:٠١:٠٣١٧:١٨:١٣٢٢:٣٢:٠٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٢١:٥٩١١:١١:٠٨١٦:٥٩:٥١١٧:١٧:٠٢٢٢:٣١:٤٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٢٢:٣٧١١:١٠:٥٢١٦:٥٨:٤٠١٧:١٥:٥١٢٢:٣١:٣٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٢٣:١٦١١:١٠:٣٦١٦:٥٧:٢٩١٧:١٤:٤١٢٢:٣١:١٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٢٣:٥٦١١:١٠:٢١١٦:٥٦:١٩١٧:١٣:٣٢٢٢:٣٠:٥٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٢٤:٣٥١١:١٠:٠٦١٦:٥٥:١٠١٧:١٢:٢٤٢٢:٣٠:٤٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٢٥:١٥١١:٠٩:٥١١٦:٥٤:٠١١٧:١١:١٦٢٢:٣٠:٢٨
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٢٥:٥٦١١:٠٩:٣٧١٦:٥٢:٥٣١٧:١٠:٠٩٢٢:٣٠:١٣
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٢٦:٣٧١١:٠٩:٢٤١٦:٥١:٤٥١٧:٠٩:٠٣٢٢:٢٩:٥٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٢٧:١٨١١:٠٩:١١١٦:٥٠:٣٩١٧:٠٧:٥٧٢٢:٢٩:٤٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٢٨:٠٠١١:٠٨:٥٩١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٦:٥٣٢٢:٢٩:٣٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٢٨:٤٢١١:٠٨:٤٧١٦:٤٨:٢٨١٧:٠٥:٤٩٢٢:٢٩:١٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٦٠٥:٢٩:٢٤١١:٠٨:٣٦١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٤:٤٧٢٢:٢٩:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٥٠٥:٣٠:٠٧١١:٠٨:٢٦١٦:٤٦:٢١١٧:٠٣:٤٥٢٢:٢٨:٥٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٤٠٥:٣٠:٥٠١١:٠٨:١٧١٦:٤٥:١٨١٧:٠٢:٤٤٢٢:٢٨:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عیسی پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی پیری روستای عیسی پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی پیری روستای عیسی پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عیسی پیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی پیری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عیسی پیری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عیسی پیری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عیسی پیری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عیسی پیری

روستای عیسی پیری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عیسی پیری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عیسی پیری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عیسی پیری
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای عیسی پیری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای عیسی پیری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عیسی پیری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عیسی پیری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عیسی پیری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا عیسی پیری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عیسی پیری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق عیسی پیری
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ عیسی پیری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق عیسی پیری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عیسی پیری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ عیسی پیری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عیسی پیری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عیسی پیری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو