جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عیسی باغ

بام | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز عیسی باغ


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٣١
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:١٩:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٠٩:٢٥

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عیسی باغ (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای عیسی باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای عیسی باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عیسی باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پابلو پیكاسو
كار بی‌هدف، راهی‌ است كه به پایان نمی‌رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عیسی باغ

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عیسی باغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی باغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عیسی باغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی باغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عیسی باغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٦:٢٩١٩:٢١:١٤١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٩:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٦:١٩١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:٣٣٢٣:٤٩:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٦:٠٩١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٢٩٢٣:٤٨:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٥:٥١١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٥:١٨٢٣:٤٧:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٥:١١١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٦:١٤٢٣:٤٧:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٧:١١٢٣:٤٧:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٥:٢١١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٠٧٢٣:٤٧:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤١:٥١١٢:٣٥:١٥١٩:٢٩:١٣١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٥:٠٩١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٥٩٢٣:٤٦:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٥:٠٤١٩:٣٠:٥٨١٩:٥٠:٥٥٢٣:٤٦:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٠٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٥:٠٠١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٥١٢٣:٤٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٣٧:٤١١٢:٣٤:٥٦١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٤٦٢٣:٤٥:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٣٦:٤٢١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٣:٤٢٢٣:٤٥:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٤:٤٩١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤٥:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٤:٤٧١٢:٣٤:٤٧١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:٣٢٢٣:٤٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٣٣:٥١١٢:٣٤:٤٥١٩:٣٦:١٠١٩:٥٦:٢٧٢٣:٤٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٣٢:٥٨١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٧:٢١٢٣:٤٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٢:٠٥١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٨:١٦٢٣:٤٤:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٣١:١٤١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٩:١٠٢٣:٤٤:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٤٠٠٥:٣٠:٢٥١٢:٣٤:٤٥١٩:٣٩:٣٤٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٤٤:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢٩:٣٧١٢:٣٤:٤٦١٩:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٤٣:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٤:٤٨١٩:٤١:١٣٢٠:٠١:٤٩٢٣:٤٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣٤:٥٠١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٢:٤٢٢٣:٤٣:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٠٣٠٥:٢٧:٢٢١٢:٣٤:٥٣١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٤٣:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٤:٥٦١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٤٣:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٥٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٥:٠١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٥:١٦٢٣:٤٣:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٥٤٠٥:٢٥:٢١١٢:٣٥:٠٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٤٣:٠٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٥٤٠٥:٢٤:٤٤١٢:٣٥:١٠١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٥٥٢٣:٤٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عیسی باغ

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای عیسی باغ

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای عیسی باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای عیسی باغ

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٥:٠٣١١:٥٠:٥٩١٦:٥٧:١٨١٧:١٧:٠٠٢٣:٠٦:٥٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٤:٢٣١١:٥١:١١١٦:٥٨:٢٣١٧:١٨:٠٢٢٣:٠٧:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٣:٤١١١:٥١:٢٣١٦:٥٩:٢٨١٧:١٩:٠٥٢٣:٠٧:٢١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٢:٥٧١١:٥١:٣٣١٧:٠٠:٣٣١٧:٢٠:٠٧٢٣:٠٧:٣٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:١٢١١:٥١:٤٣١٧:٠١:٣٨١٧:٢١:١٠٢٣:٠٧:٤٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤١:٢٤١١:٥١:٥٢١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:١٣٢٣:٠٨:٠١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٣:١٩٠٦:٤٠:٣٦١١:٥٢:٠٠١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:١٥٢٣:٠٨:١٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٩:٤٥١١:٥٢:٠٧١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٤:١٨٢٣:٠٨:٢٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٨:٥٤١١:٥٢:١٤١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٥:٢٠٢٣:٠٨:٣٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٨:٠٠١١:٥٢:١٩١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٦:٢٣٢٣:٠٨:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٧:٠٥١١:٥٢:٢٤١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:٢٥٢٣:٠٨:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٦:٠٩١١:٥٢:٢٨١٧:٠٩:١٣١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٨:٥٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٥:١١١١:٥٢:٣١١٧:١٠:١٨١٧:٢٩:٢٩٢٣:٠٩:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٤:١٢١١:٥٢:٣٣١٧:١١:٢٢١٧:٣٠:٣١٢٣:٠٩:١١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٣:١١١١:٥٢:٣٥١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:٣٣٢٣:٠٩:١٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٢:٠٩١١:٥٢:٣٥١٧:١٣:٣٠١٧:٣٢:٣٤٢٣:٠٩:١٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣١:٠٦١١:٥٢:٣٥١٧:١٤:٣٤١٧:٣٣:٣٥٢٣:٠٩:٢٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٠:٠١١١:٥٢:٣٥١٧:١٥:٣٧١٧:٣٤:٣٦٢٣:٠٩:٢٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٨:٥٥١١:٥٢:٣٣١٧:١٦:٤٠١٧:٣٥:٣٧٢٣:٠٩:٢٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٧:٤٩١١:٥٢:٣١١٧:١٧:٤٣١٧:٣٦:٣٨٢٣:٠٩:٢٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٦:٤٠١١:٥٢:٢٨١٧:١٨:٤٥١٧:٣٧:٣٩٢٣:٠٩:٢٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٥:٣١١١:٥٢:٢٤١٧:١٩:٤٨١٧:٣٨:٣٩٢٣:٠٩:٢٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٤:٢١١١:٥٢:٢٠١٧:٢٠:٥٠١٧:٣٩:٣٩٢٣:٠٩:٢٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٣:٠٩١١:٥٢:١٥١٧:٢١:٥٢١٧:٤٠:٣٩٢٣:٠٩:٢٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢١:٥٧١١:٥٢:١٠١٧:٢٢:٥٣١٧:٤١:٣٨٢٣:٠٩:١٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٠:٤٣١١:٥٢:٠٣١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٢:٣٨٢٣:٠٩:١٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٩:٢٩١١:٥١:٥٦١٧:٢٤:٥٥١٧:٤٣:٣٧٢٣:٠٩:٠٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٨:١٤١١:٥١:٤٩١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٤:٣٦٢٣:٠٩:٠١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٦:٥٧١١:٥١:٤١١٧:٢٦:٥٦١٧:٤٥:٣٤٢٣:٠٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای عیسی باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عیسی باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای عیسی باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی باغ

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٨:٢٧١١:٤٩:٢٩١٦:٥٠:٥١١٧:١٠:٤٩٢٣:٠٤:٥٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٧:٥٧١١:٤٩:٤٦١٦:٥١:٥٥١٧:١١:٥٠٢٣:٠٥:١٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٧:٢٦١١:٥٠:٠٢١٦:٥٢:٥٩١٧:١٢:٥١٢٣:٠٥:٣٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٦:٥٣١١:٥٠:١٨١٦:٥٤:٠٣١٧:١٣:٥٣٢٣:٠٥:٥٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٦:١٨١١:٥٠:٣٢١٦:٥٥:٠٨١٧:١٤:٥٥٢٣:٠٦:١٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٥:٤١١١:٥٠:٤٦١٦:٥٦:١٣١٧:١٥:٥٧٢٣:٠٦:٣٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٥:٠٣١١:٥٠:٥٩١٦:٥٧:١٨١٧:١٧:٠٠٢٣:٠٦:٥٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٤:٢٣١١:٥١:١١١٦:٥٨:٢٣١٧:١٨:٠٢٢٣:٠٧:٠٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٣:٤١١١:٥١:٢٣١٦:٥٩:٢٨١٧:١٩:٠٥٢٣:٠٧:٢١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٢:٥٧١١:٥١:٣٣١٧:٠٠:٣٣١٧:٢٠:٠٧٢٣:٠٧:٣٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:١٢١١:٥١:٤٣١٧:٠١:٣٨١٧:٢١:١٠٢٣:٠٧:٤٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤١:٢٤١١:٥١:٥٢١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:١٣٢٣:٠٨:٠١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٤٠:٣٦١١:٥٢:٠٠١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:١٥٢٣:٠٨:١٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٩:٤٥١١:٥٢:٠٧١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٤:١٨٢٣:٠٨:٢٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٨:٥٤١١:٥٢:١٤١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٥:٢٠٢٣:٠٨:٣٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٨:٠٠١١:٥٢:١٩١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٦:٢٣٢٣:٠٨:٤٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٧:٠٥١١:٥٢:٢٤١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:٢٥٢٣:٠٨:٥١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٦:٠٩١١:٥٢:٢٨١٧:٠٩:١٣١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٨:٥٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٥:١١١١:٥٢:٣١١٧:١٠:١٨١٧:٢٩:٢٩٢٣:٠٩:٠٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٤:١٢١١:٥٢:٣٣١٧:١١:٢٢١٧:٣٠:٣١٢٣:٠٩:١١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٣:١١١١:٥٢:٣٥١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:٣٣٢٣:٠٩:١٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٢:٠٩١١:٥٢:٣٥١٧:١٣:٣٠١٧:٣٢:٣٤٢٣:٠٩:١٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣١:٠٦١١:٥٢:٣٥١٧:١٤:٣٤١٧:٣٣:٣٥٢٣:٠٩:٢٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٠:٠١١١:٥٢:٣٥١٧:١٥:٣٧١٧:٣٤:٣٦٢٣:٠٩:٢٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٨:٥٥١١:٥٢:٣٣١٧:١٦:٤٠١٧:٣٥:٣٧٢٣:٠٩:٢٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٧:٤٩١١:٥٢:٣١١٧:١٧:٤٣١٧:٣٦:٣٨٢٣:٠٩:٢٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٦:٤٠١١:٥٢:٢٨١٧:١٨:٤٥١٧:٣٧:٣٩٢٣:٠٩:٢٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٥:٣١١١:٥٢:٢٤١٧:١٩:٤٨١٧:٣٨:٣٩٢٣:٠٩:٢٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٤:٢١١١:٥٢:٢٠١٧:٢٠:٥٠١٧:٣٩:٣٩٢٣:٠٩:٢٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٣:٠٩١١:٥٢:١٥١٧:٢١:٥٢١٧:٤٠:٣٩٢٣:٠٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عیسی باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی باغ روستای عیسی باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی باغ روستای عیسی باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عیسی باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عیسی باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عیسی باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عیسی باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عیسی باغ

روستای عیسی باغ بر روی نقشه

روستای عیسی باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عیسی باغ
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای عیسی باغ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای عیسی باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عیسی باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عیسی باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق عیسی باغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عیسی باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا عیسی باغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عیسی باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ عیسی باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق عیسی باغ
زمان پخش اذان زنده به افق عیسی باغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عیسی باغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو