جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عیسی باغ

بام | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز عیسی باغ


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:٥١
اذان مغرب: ١٩:٢٧:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٤٤

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عیسی باغ (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای عیسی باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای عیسی باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عیسی باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

جان ماكسول
مردم از كسی لذت می برند كه از زندگی لذت ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عیسی باغ

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عیسی باغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی باغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عیسی باغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی باغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عیسی باغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٦:١٩١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:٣٣٢٣:٤٩:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٦:٠٩١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٢٩٢٣:٤٨:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٨:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٥:٥١١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٨:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٥:١٨٢٣:٤٧:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٥:١١١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٦:١٤٢٣:٤٧:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٧:١١٢٣:٤٧:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٥:٢١١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٠٧٢٣:٤٧:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤١:٥١١٢:٣٥:١٥١٩:٢٩:١٣١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٦:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٥:٠٩١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٥٩٢٣:٤٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٥:٠٤١٩:٣٠:٥٨١٩:٥٠:٥٥٢٣:٤٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٠٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٥:٠٠١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٥١٢٣:٤٥:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٣٧:٤١١٢:٣٤:٥٦١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٤٦٢٣:٤٥:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٣٦:٤٢١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٣:٤٢٢٣:٤٥:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٤:٤٩١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤٥:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٤:٤٧١٢:٣٤:٤٧١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:٣٢٢٣:٤٥:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٣٣:٥١١٢:٣٤:٤٥١٩:٣٦:١٠١٩:٥٦:٢٧٢٣:٤٤:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٣٢:٥٨١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٧:٢١٢٣:٤٤:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٢:٠٥١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٨:١٦٢٣:٤٤:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٣١:١٤١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٩:١٠٢٣:٤٤:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٤٠٠٥:٣٠:٢٥١٢:٣٤:٤٥١٩:٣٩:٣٤٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٤٤:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢٩:٣٧١٢:٣٤:٤٦١٩:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٤٣:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٤:٤٨١٩:٤١:١٣٢٠:٠١:٤٩٢٣:٤٣:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣٤:٥٠١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٢:٤٢٢٣:٤٣:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٠٣٠٥:٢٧:٢٢١٢:٣٤:٥٣١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٤٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٤:٥٦١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٤٣:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٥٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٥:٠١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٥:١٦٢٣:٤٣:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٥٤٠٥:٢٥:٢١١٢:٣٥:٠٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٤٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٥٤٠٥:٢٤:٤٤١٢:٣٥:١٠١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٥٥٢٣:٤٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عیسی باغ

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای عیسی باغ

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای عیسی باغ

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٢:٥١١٢:٤٣:٥٨١٨:٥٥:٤٢١٩:١٤:٠٨٠٠:٠٠:٣٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣١:٢٢١٢:٤٣:٤٠١٨:٥٦:٣٥١٩:١٥:٠٢٠٠:٠٠:١٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٩:٥٣١٢:٤٣:٢٢١٨:٥٧:٢٨١٩:١٥:٥٦٢٣:٥٩:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:٢٤١٢:٤٣:٠٤١٨:٥٨:٢١١٩:١٦:٥٠٢٣:٥٩:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:٥٦١٢:٤٢:٤٦١٨:٥٩:١٣١٩:١٧:٤٤٢٣:٥٩:٠٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٥:٢٧١٢:٤٢:٢٨١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:٣٧٢٣:٥٨:٣٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٣:٥٩١٢:٤٢:١٠١٩:٠٠:٥٩١٩:١٩:٣١٢٣:٥٨:١٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٢:٣١١٢:٤١:٥٣١٩:٠١:٥١١٩:٢٠:٢٥٢٣:٥٧:٥٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢١:٠٤١٢:٤١:٣٥١٩:٠٢:٤٤١٩:٢١:١٩٢٣:٥٧:٢٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٩:٣٦١٢:٤١:١٨١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٢:١٣٢٣:٥٧:٠٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٨:٠٩١٢:٤١:٠٠١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٣:٠٧٢٣:٥٦:٤٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٦:٤٣١٢:٤٠:٤٣١٩:٠٥:٢١١٩:٢٤:٠٢٢٣:٥٦:١٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٥:١٦١٢:٤٠:٢٦١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٥٦٢٣:٥٥:٥٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٣:٥٠١٢:٤٠:١٠١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٥:٥٠٢٣:٥٥:٣١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٢:٢٥١٢:٣٩:٥٣١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٥:٠٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٢:١٧٠٦:١١:٠٠١٢:٣٩:٣٧١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٣٩٢٣:٥٤:٤٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٩:٣٦١٢:٣٩:٢١١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٨:٣٤٢٣:٥٤:٢١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٨:١٢١٢:٣٩:٠٦١٩:١٠:٣٦١٩:٢٩:٢٩٢٣:٥٣:٥٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٦:٤٩١٢:٣٨:٥٠١٩:١١:٢٩١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٣:٣٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٥:٢٦١٢:٣٨:٣٦١٩:١٢:٢٢١٩:٣١:١٩٢٣:٥٣:١٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٤:٠٤١٢:٣٨:٢١١٩:١٣:١٥١٩:٣٢:١٤٢٣:٥٢:٤٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٢:٤٣١٢:٣٨:٠٧١٩:١٤:٠٨١٩:٣٣:٠٩٢٣:٥٢:٢٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٧:٥٣١٩:١٥:٠١١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٢:٠٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٠:٠٢١٢:٣٧:٤٠١٩:١٥:٥٤١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥١:٤٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٨:٤٣١٢:٣٧:٢٧١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥١:٢٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٧:٢٥١٢:٣٧:١٤١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٥٢٢٣:٥٠:٥٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥٦:٠٧١٢:٣٧:٠٢١٩:١٨:٣٤١٩:٣٧:٤٨٢٣:٥٠:٣٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٦:٥١١٩:١٩:٢٧١٩:٣٨:٤٤٢٣:٥٠:١٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٣:٣٥١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٩:٥٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٦:٢٩١٩:٢١:١٤١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای عیسی باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عیسی باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عیسی باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عیسی باغ

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤١:٤٥١١:٤٥:٤٦١٧:٥٠:٢٣١٨:٠٨:٤٥٢٣:٣٢:٤٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٢٠٦:٤٠:١٦١٢:٤٥:٢٨١٨:٥١:١٦١٩:٠٩:٣٩٠٠:٠٢:٢١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٨:٤٧١٢:٤٥:١٠١٨:٥٢:١٠١٩:١٠:٣٣٠٠:٠٢:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٧:١٨١٢:٤٤:٥٢١٨:٥٣:٠٣١٩:١١:٢٧٠٠:٠١:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٥:٤٩١٢:٤٤:٣٤١٨:٥٣:٥٦١٩:١٢:٢١٠٠:٠١:١٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٤:٢٠١٢:٤٤:١٦١٨:٥٤:٤٩١٩:١٣:١٤٠٠:٠٠:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٢:٥١١٢:٤٣:٥٨١٨:٥٥:٤٢١٩:١٤:٠٨٠٠:٠٠:٣٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣١:٢٢١٢:٤٣:٤٠١٨:٥٦:٣٥١٩:١٥:٠٢٠٠:٠٠:١٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٩:٥٣١٢:٤٣:٢٢١٨:٥٧:٢٨١٩:١٥:٥٦٢٣:٥٩:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:٢٤١٢:٤٣:٠٤١٨:٥٨:٢١١٩:١٦:٥٠٢٣:٥٩:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:٥٦١٢:٤٢:٤٦١٨:٥٩:١٣١٩:١٧:٤٤٢٣:٥٩:٠٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٥:٢٧١٢:٤٢:٢٨١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:٣٧٢٣:٥٨:٣٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٣:٥٩١٢:٤٢:١٠١٩:٠٠:٥٩١٩:١٩:٣١٢٣:٥٨:١٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٢:٣١١٢:٤١:٥٣١٩:٠١:٥١١٩:٢٠:٢٥٢٣:٥٧:٥٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢١:٠٤١٢:٤١:٣٥١٩:٠٢:٤٤١٩:٢١:١٩٢٣:٥٧:٢٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٩:٣٦١٢:٤١:١٨١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٢:١٣٢٣:٥٧:٠٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٨:٠٩١٢:٤١:٠٠١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٣:٠٧٢٣:٥٦:٤٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٦:٤٣١٢:٤٠:٤٣١٩:٠٥:٢١١٩:٢٤:٠٢٢٣:٥٦:١٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٥:١٦١٢:٤٠:٢٦١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٥٦٢٣:٥٥:٥٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٣:٥٠١٢:٤٠:١٠١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٥:٥٠٢٣:٥٥:٣١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٢:٢٥١٢:٣٩:٥٣١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٥:٠٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:١١:٠٠١٢:٣٩:٣٧١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٣٩٢٣:٥٤:٤٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٩:٣٦١٢:٣٩:٢١١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٨:٣٤٢٣:٥٤:٢١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٨:١٢١٢:٣٩:٠٦١٩:١٠:٣٦١٩:٢٩:٢٩٢٣:٥٣:٥٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٦:٤٩١٢:٣٨:٥٠١٩:١١:٢٩١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٣:٣٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٥:٢٦١٢:٣٨:٣٦١٩:١٢:٢٢١٩:٣١:١٩٢٣:٥٣:١٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٤:٠٤١٢:٣٨:٢١١٩:١٣:١٥١٩:٣٢:١٤٢٣:٥٢:٤٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٢:٤٣١٢:٣٨:٠٧١٩:١٤:٠٨١٩:٣٣:٠٩٢٣:٥٢:٢٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٧:٥٣١٩:١٥:٠١١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٢:٠٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٠:٠٢١٢:٣٧:٤٠١٩:١٥:٥٤١٩:٣٥:٠٠٢٣:٥١:٤٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٨:٤٣١٢:٣٧:٢٧١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥١:٢٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عیسی باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عیسی باغ روستای عیسی باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای عیسی باغ روستای عیسی باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عیسی باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عیسی باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عیسی باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عیسی باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عیسی باغ

روستای عیسی باغ بر روی نقشه

روستای عیسی باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عیسی باغ
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای عیسی باغ + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای عیسی باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عیسی باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عیسی باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عیسی باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عیسی باغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عیسی باغ
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ عیسی باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق عیسی باغ
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ عیسی باغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عیسی باغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عیسی باغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو