جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عیسی باغ

بام | اسفراین | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز عیسی باغ


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٠١
غروب آفتاب: ١٨:٤٣:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٠٢:١١
نیمه شب: ٢٣:٥٠:١٠

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عیسی باغ (شهرستان اسفراین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای عیسی باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عیسی باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عیسی باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
جهان هستی همچون یك آینه است؛ یعنی هر گونه انرژی‌ كه می‌فرستید، به شما برگشت می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عیسی باغ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عیسی باغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی باغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عیسی باغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی باغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عیسی باغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٦:٠٩١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٢٩٢٣:٤٨:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٧:٣٠١٢:٣٥:٥١١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٨:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٥:١٨٢٣:٤٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٥:١١١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٦:١٤٢٣:٤٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٧:١١٢٣:٤٧:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٥:٢١١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٨:٠٧٢٣:٤٧:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤١:٥١١٢:٣٥:١٥١٩:٢٩:١٣١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٦:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٥:٠٩١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٥٩٢٣:٤٦:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٥:٠٤١٩:٣٠:٥٨١٩:٥٠:٥٥٢٣:٤٦:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٣٠٠٥:٣٨:٤٢١٢:٣٥:٠٠١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٥١٢٣:٤٥:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٣٧:٤١١٢:٣٤:٥٦١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٤٦٢٣:٤٥:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٣٦:٤٢١٢:٣٤:٥٢١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٣:٤٢٢٣:٤٥:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٤:٤٩١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤٥:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٤:٤٧١٢:٣٤:٤٧١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:٣٢٢٣:٤٥:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٣٣:٥١١٢:٣٤:٤٥١٩:٣٦:١٠١٩:٥٦:٢٧٢٣:٤٤:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٣٢:٥٨١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٧:٢١٢٣:٤٤:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٢:٠٥١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٨:١٦٢٣:٤٤:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٣١:١٤١٢:٣٤:٤٤١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٩:١٠٢٣:٤٤:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٤٠٠٥:٣٠:٢٥١٢:٣٤:٤٥١٩:٣٩:٣٤٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٤٤:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢٩:٣٧١٢:٣٤:٤٦١٩:٤٠:٢٤٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٤٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٤:٤٨١٩:٤١:١٣٢٠:٠١:٤٩٢٣:٤٣:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣٤:٥٠١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٢:٤٢٢٣:٤٣:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٠٣٠٥:٢٧:٢٢١٢:٣٤:٥٣١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٤٣:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٤:٥٦١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٤٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٥٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٥:٠١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٥:١٦٢٣:٤٣:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٥٤٠٥:٢٥:٢١١٢:٣٥:٠٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٤٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٥٤٠٥:٢٤:٤٤١٢:٣٥:١٠١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٥٥٢٣:٤٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٩:٥٧٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٥:١٦١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٤٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عیسی باغ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای عیسی باغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عیسی باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای عیسی باغ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای عیسی باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عیسی باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای عیسی باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی باغ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠١:٢٥١٢:٤١:٠٧١٩:٢٠:١٣١٩:٣٩:٢٠٢٣:٥٥:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٢:١٤١٢:٤٠:٥١١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:٥٧٢٣:٥٥:٢٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٣:٠٣١٢:٤٠:٣٥١٩:١٧:٣١١٩:٣٦:٣٢٢٣:٥٥:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٣:٥٢١٢:٤٠:١٨١٩:١٦:٠٨١٩:٣٥:٠٨٢٣:٥٥:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٤:٤١١٢:٤٠:٠١١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:٤٢٢٣:٥٥:٠٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٥:٣٠١٢:٣٩:٤٤١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:١٦٢٣:٥٤:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٦:١٩١٢:٣٩:٢٦١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٤٩٢٣:٥٤:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٧:٠٨١٢:٣٩:٠٨١٩:١٠:٣٢١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٤:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٧:٥٧١٢:٣٨:٥٠١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٥٤٢٣:٥٤:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٨:٤٥١٢:٣٨:٣١١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٦:٢٦٢٣:٥٤:١٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٩:٣٤١٢:٣٨:١٢١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٥٧٢٣:٥٣:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٠:٢٣١٢:٣٧:٥٣١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٣:٢٨٢٣:٥٣:٤٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١١:١١١٢:٣٧:٣٣١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٥٩٢٣:٥٣:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٢:٠٠١٢:٣٧:١٣١٩:٠١:٥٠١٩:٢٠:٢٩٢٣:٥٣:٢٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٢:٤٨١٢:٣٦:٥٣١٩:٠٠:٢٢١٩:١٨:٥٩٢٣:٥٣:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٣:٣٦١٢:٣٦:٣٣١٨:٥٨:٥٣١٩:١٧:٢٨٢٣:٥٢:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٤:٢٥١٢:٣٦:١٢١٨:٥٧:٢٣١٩:١٥:٥٧٢٣:٥٢:٣٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٥:١٣١٢:٣٥:٥١١٨:٥٥:٥٤١٩:١٤:٢٦٢٣:٥٢:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٦:٠١١٢:٣٥:٣٠١٨:٥٤:٢٤١٩:١٢:٥٥٢٣:٥٢:٠٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٦:٤٩١٢:٣٥:٠٩١٨:٥٢:٥٣١٩:١١:٢٣٢٣:٥١:٥١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٧:٣٧١٢:٣٤:٤٨١٨:٥١:٢٣١٩:٠٩:٥١٢٣:٥١:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٨:٢٥١٢:٣٤:٢٧١٨:٤٩:٥٢١٩:٠٨:١٩٢٣:٥١:١٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٩:١٤١٢:٣٤:٠٥١٨:٤٨:٢١١٩:٠٦:٤٧٢٣:٥١:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٠:٠٢١٢:٣٣:٤٤١٨:٤٦:٥٠١٩:٠٥:١٥٢٣:٥٠:٤٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٠:٥٠١٢:٣٣:٢٢١٨:٤٥:١٩١٩:٠٣:٤٣٢٣:٥٠:٢٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢١:٣٨١٢:٣٣:٠١١٨:٤٣:٤٧١٩:٠٢:١١٢٣:٥٠:١٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٢:٢٧١٢:٣٢:٣٩١٨:٤٢:١٦١٩:٠٠:٣٩٢٣:٤٩:٥٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٣:١٥١٢:٣٢:١٨١٨:٤٠:٤٥١٨:٥٩:٠٧٢٣:٤٩:٣٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:٠٤١٢:٣١:٥٧١٨:٣٩:١٣١٨:٥٧:٣٥٢٣:٤٩:١٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٤:٥٣١٢:٣١:٣٥١٨:٣٧:٤٢١٨:٥٦:٠٣٢٣:١٨:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٦٠٥:٢٥:٤٢١١:٣١:١٤١٧:٣٦:١١١٧:٥٤:٣١٢٢:٤٨:٤١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عیسی باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی باغ روستای عیسی باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی باغ روستای عیسی باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عیسی باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عیسی باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عیسی باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عیسی باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عیسی باغ

روستای عیسی باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عیسی باغ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عیسی باغ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای عیسی باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عیسی باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عیسی باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عیسی باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عیسی باغ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا عیسی باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عیسی باغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عیسی باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عیسی باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عیسی باغ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عیسی باغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عیسی باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو