جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عیسی آباد

خورهه | محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز عیسی آباد


اذان صبح: ٠٥:١٥:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٤٨
اذان ظهر: ١١:٥٣:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٥٧
نیمه شب: ٢٣:١٠:٥٨

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عیسی آباد (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای عیسی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای عیسی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عیسی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رام داس
بردبار باشید. بردبار باشید تا ببینید كه چه زمان باید از خواب برخیزید و به پیش بروید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عیسی آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عیسی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عیسی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عیسی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عیسی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢١:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢١:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٦:١٥١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢١:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٦:٠٦١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٠:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٥:٥١١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤١٠٠:٢٠:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٣١٠٠:١٩:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٩:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:١٠٠٠:١٩:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٩:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٨:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١٣:٤١١٣:٠٥:١٩١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٨:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٥:١٦١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٨:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١١:٥٦١٣:٠٥:١٣١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١٦٠٠:١٨:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١١:٠٥١٣:٠٥:١١١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٨:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٠:١٥١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٧:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٧:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٧:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:١٨٠٠:١٧:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٧:١١١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٠٦٠٠:١٧:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٥٤٠٠:١٧:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٥:١١٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٧:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٢٨٠٠:١٦:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٥:١٧٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٦:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٤٦٠٠:١٦:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٢٥٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٦:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٦:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٥:٤٠٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عیسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عیسی آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای عیسی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عیسی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای عیسی آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای عیسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای عیسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عیسی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای عیسی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عیسی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٩:٥٦١١:٥٣:٠٨١٧:٢٥:٥٣١٧:٤٣:٥٨٢٣:١٢:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٠:٤٧١١:٥٣:٠٠١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٢:٥٣٢٣:١١:٥٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢١:٣٨١١:٥٢:٥٣١٧:٢٣:٤١١٧:٤١:٤٩٢٣:١١:٤٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٢:٣٠١١:٥٢:٤٦١٧:٢٢:٣٦١٧:٤٠:٤٦٢٣:١١:٤٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٣:٢٢١١:٥٢:٤٠١٧:٢١:٣٢١٧:٣٩:٤٤٢٣:١١:٣٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٤:١٤١١:٥٢:٣٥١٧:٢٠:٢٩١٧:٣٨:٤٣٢٣:١١:٢٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٥:٠٧١١:٥٢:٣٠١٧:١٩:٢٨١٧:٣٧:٤٤٢٣:١١:١٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٦:٠٠١١:٥٢:٢٧١٧:١٨:٢٨١٧:٣٦:٤٥٢٣:١١:١٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٦:٥٣١١:٥٢:٢٤١٧:١٧:٢٨١٧:٣٥:٤٨٢٣:١١:٠٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٧:٤٧١١:٥٢:٢١١٧:١٦:٣١١٧:٣٤:٥٣٢٣:١٠:٥٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٨:٤١١١:٥٢:٢٠١٧:١٥:٣٤١٧:٣٣:٥٨٢٣:١٠:٥٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٩:٣٦١١:٥٢:١٩١٧:١٤:٣٩١٧:٣٣:٠٥٢٣:١٠:٥٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٠:٣٠١١:٥٢:٢٠١٧:١٣:٤٥١٧:٣٢:١٣٢٣:١٠:٤٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣١:٢٥١١:٥٢:٢١١٧:١٢:٥٢١٧:٣١:٢٣٢٣:١٠:٤٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٢:٢٠١١:٥٢:٢٢١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٣٤٢٣:١٠:٤٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٣:١٥١١:٥٢:٢٥١٧:١١:١١١٧:٢٩:٤٧٢٣:١٠:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٤:١١١١:٥٢:٢٨١٧:١٠:٢٣١٧:٢٩:٠١٢٣:١٠:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٥:٠٧١١:٥٢:٣٣١٧:٠٩:٣٦١٧:٢٨:١٦٢٣:١٠:٤٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٦:٠٣١١:٥٢:٣٨١٧:٠٨:٥١١٧:٢٧:٣٣٢٣:١٠:٤٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٦:٥٩١١:٥٢:٤٤١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٦:٥٢٢٣:١٠:٤٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٧:٥٥١١:٥٢:٥١١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٦:١٢٢٣:١٠:٤٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٨:٥١١١:٥٢:٥٨١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٥:٣٣٢٣:١٠:٥٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٩:٤٨١١:٥٣:٠٧١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٤:٥٧٢٣:١٠:٥٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٠:٤٤١١:٥٣:١٦١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٤:٢٢٢٣:١١:٠٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤١:٤١١١:٥٣:٢٦١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٣:٤٨٢٣:١١:٠٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٢:٣٧١١:٥٣:٣٧١٧:٠٤:١٨١٧:٢٣:١٦٢٣:١١:١٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٣:٣٤١١:٥٣:٤٩١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٢:٤٧٢٣:١١:٢٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٤:٣٠١١:٥٤:٠٢١٧:٠٣:١٥١٧:٢٢:١٨٢٣:١١:٣٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:٢٧١١:٥٤:١٦١٧:٠٢:٤٦١٧:٢١:٥٢٢٣:١١:٤٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٦:٢٣١١:٥٤:٣٠١٧:٠٢:١٩١٧:٢١:٢٧٢٣:١١:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عیسی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی آباد روستای عیسی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای عیسی آباد روستای عیسی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عیسی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عیسی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عیسی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عیسی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عیسی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عیسی آباد

روستای عیسی آباد بر روی نقشه

روستای عیسی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عیسی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عیسی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عیسی آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای عیسی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای عیسی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عیسی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عیسی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عیسی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا عیسی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عیسی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق عیسی آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عیسی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ عیسی آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عیسی آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق عیسی آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق عیسی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عیسی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو