جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عوض آباد

قهاب صرصر | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز عوض آباد

اذان صبح: ٠٤:٠٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٣١
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٧:٥٧

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عوض آباد (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای عوض آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عوض آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عوض آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

آبراهام مازلو
یك پیشه می‌تواند ابزاری برای هدف‌های پنهان و سركوب شده باشد، به همان سادگی كه می‌تواند فی‌نفسه، خود هدف باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عوض آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عوض آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عوض آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عوض آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عوض آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عوض آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢١:٢٧١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٨:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٣:١٢١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٥:٤٠٠٠:٠٨:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٢:٥٨١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٦:٣٣٠٠:٠٧:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٧:٢٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٧:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٦:١٠١٢:٥٢:٣١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٢٠٠٠:٠٧:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٤:٥٣١٢:٥٢:١٨١٩:٣٠:١٨١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٦:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٢:٠٥١٩:٣١:٠٩١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٦:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٢:٢١١٢:٥١:٥٣١٩:٣٢:٠١١٩:٥١:٠١٠٠:٠٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:١٦٠٦:١١:٠٦١٢:٥١:٤١١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:٥٥٠٠:٠٥:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٩:٥١١٢:٥١:٣٠١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٤٨٠٠:٠٥:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥١:١٩١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٣:٤٢٠٠:٠٥:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥١:٠٨١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠٤:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:٣١٠٠:٠٤:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٤:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٣:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٠:٣١١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:١٣٠٠:٠٣:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٣:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٠:١٦١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٢:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٠:٠٩١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٠٢:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٢:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٧:٢٠١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٠٢:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٦:١٩١٢:٤٩:٥٢١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠١:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠١:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٤:١٩١٢:٤٩:٤٤١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٠١:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٧:٠٢٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٩:٤٠١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٠١:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٥٢:٢٥١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٠:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥١:٣٠١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٨:١١٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٠٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:٠٩٠٥:٥٠:٣٦١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٠:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٩:٤٣١٢:٤٩:٣٢١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عوض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عوض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عوض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عوض آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عوض آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عوض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عوض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عوض آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای عوض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عوض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عوض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عوض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عوض آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عوض آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای عوض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عوض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عوض آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عوض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عوض آباد روستای عوض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عوض آباد روستای عوض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای عوض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عوض آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عوض آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای عوض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عوض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عوض آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٩٠٥:٣٦:٣٠١٢:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٠١:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٣٠٥:٣٦:٤٤١٢:٥٥:١٧٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٠١:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٠٠٥:٣٧:٠٠١٢:٥٥:٣٠٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٥:١٩٠٠:٠١:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٣٧:١٧١٢:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٠١:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥١٠٥:٣٧:٣٥١٢:٥٥:٥٥٢٠:١٤:١١٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٠٢:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٦٠٥:٣٧:٥٥١٢:٥٦:٠٨٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٠٢:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٣٨:١٦١٢:٥٦:٢٠٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٠٢:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١١٠٥:٣٨:٣٩١٢:٥٦:٣٣٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٠٣:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤١٠٥:٣٩:٠٢١٢:٥٦:٤٥٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٠٣:١٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٥٠٥:٣٩:٢٧١٢:٥٦:٥٧٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٠٣:٣٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٣٩:٥٣١٢:٥٧:٠٨٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٠٣:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٤٠:٢١١٢:٥٧:١٩٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٠٤:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٤٠:٤٩١٢:٥٧:٣٠٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٥:١١٠٠:٠٤:٢٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٧٠٥:٤١:١٩١٢:٥٧:٤١٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٠٤:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٤١:٥٠١٢:٥٧:٥١٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٠٤:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٥٠٥:٤٢:٢٢١٢:٥٨:٠١٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٠٥:١٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠١٠٥:٤٢:٥٤١٢:٥٨:١١٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٤:١٧٠٠:٠٥:٣١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٤٣:٢٨١٢:٥٨:٢٠٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٠٥:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٤٤:٠٣١٢:٥٨:٢٩٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٠٦:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣١٠٥:٤٤:٣٩١٢:٥٨:٣٧٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:١٦٠٠:٠٦:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٤٥:١٥١٢:٥٨:٤٥٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٠٦:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٩٠٥:٤٥:٥٣١٢:٥٨:٥٢٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٠٦:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٤٠٥:٤٦:٣١١٢:٥٨:٥٩٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٥٩٠٠:٠٧:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٧:١٠١٢:٥٩:٠٦٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣١:٣٠٠٠:٠٧:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٠٠٥:٤٧:٥٠١٢:٥٩:١٢٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٠٧:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٠٠٥:٤٨:٣١١٢:٥٩:١٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٠٧:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٠٠٥:٤٩:١٢١٢:٥٩:٢٣٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٠٨:١٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٢٠٥:٤٩:٥٤١٢:٥٩:٢٧٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٩:١٦٠٠:٠٨:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٥٠:٣٦١٢:٥٩:٣٢٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٠٨:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٥١:١٩١٢:٥٩:٣٥٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٠٨:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٥٢:٠٣١٢:٥٩:٣٨٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٧:١٨٠٠:٠٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عوض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عوض آباد روستای عوض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عوض آباد روستای عوض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عوض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عوض آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عوض آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عوض آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عوض آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عوض آباد

روستای عوض آباد بر روی نقشه

روستای عوض آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عوض آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عوض آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عوض آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عوض آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای عوض آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عوض آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عوض آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای عوض آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عوض آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عوض آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا عوض آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عوض آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عوض آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق عوض آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عوض آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عوض آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق عوض آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ عوض آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عوض آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو