جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عوض آباد

قهاب صرصر | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز عوض آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:١٠
اذان ظهر: ١١:٤٦:٣٩
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٠٢
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٠١:٤٧

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عوض آباد (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای عوض آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عوض آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عوض آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
به راستی، آن كه روزگاری اندیشه ی خود را اینجا در سنگ بر هم انباشت و بر افراشت، از آن خردمند ترین مردمانی بود كه راز زندگی را می دانند. او اینجا با ساده ترین مثال به ما می آموزاند كه در زیبایی نیز جنگ است و نابرابری و نبرد بر سر قدرت و چیرگی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عوض آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عوض آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عوض آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عوض آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عوض آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عوض آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥١:٠٧١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٤:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٤:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٣٣٠٠:٠٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٠:٣١١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٣:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٠:١٦١٩:٤٠:٤٧٢٠:٠٠:١٦٠٠:٠٢:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٠:٠٩١٩:٤١:٣٨٢٠:٠١:١١٠٠:٠٢:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٢:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٧:٠٦١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٠٢:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤٩:٥٢١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠١:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٥:٠٥١٢:٤٩:٤٨١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٠١:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٤:٠٦١٢:٤٩:٤٤١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٠١:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٩:٤٠١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٠١:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٢:١٢١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٠٠:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥١:١٧١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٠:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٠:٢٣١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٠:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٣٧٠٥:٤٩:٣١١٢:٤٩:٣٢١٩:٥٠:٠٣٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٠:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٨:٤٠١٢:٤٩:٣٢١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٥٩٠٠:٠٠:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٧:٥١١٢:٤٩:٣٢١٩:٥١:٤١٢٠:١١:٥٢٢٣:٥٩:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٧:٠٣١٢:٤٩:٣٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٢:٤٣٢٣:٥٩:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٩:٣٤١٩:٥٣:١٩٢٠:١٣:٣٥٢٣:٥٩:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٤٥:٣٢١٢:٤٩:٣٦١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٤:٢٦٢٣:٥٩:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٩:٣٨١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٥:١٧٢٣:٥٩:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٤٤:٠٦١٢:٤٩:٤١١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٦:٠٧٢٣:٥٩:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٤٣:٢٦١٢:٤٩:٤٥١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٥٧٢٣:٥٩:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٣٣٠٥:٤٢:٤٧١٢:٤٩:٤٩١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٤٦٢٣:٥٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٤٢:١٠١٢:٤٩:٥٣١٩:٥٨:٠١٢٠:١٨:٣٥٢٣:٥٨:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٤١:٣٥١٢:٤٩:٥٨١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٩:٢٣٢٣:٥٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عوض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عوض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عوض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عوض آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عوض آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عوض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عوض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عوض آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای عوض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عوض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عوض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عوض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عوض آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عوض آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عوض آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عوض آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عوض آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٦:١٧١١:٣٩:٠٩١٦:٤١:٤٣١٧:٠١:٢٨٢٢:٥٥:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٧:١٦١١:٣٩:٢٦١٦:٤١:١٧١٧:٠١:٠٣٢٢:٥٥:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٨:١٦١١:٣٩:٤٢١٦:٤٠:٥٢١٧:٠٠:٤١٢٢:٥٥:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٩:١٤١١:٤٠:٠٠١٦:٤٠:٢٩١٧:٠٠:٢٠٢٢:٥٦:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٤٠:١٣١١:٤٠:١٩١٦:٤٠:٠٨١٧:٠٠:٠١٢٢:٥٦:١٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤١:١١١١:٤٠:٣٨١٦:٣٩:٤٩١٦:٥٩:٤٥٢٢:٥٦:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٤٢:٠٨١١:٤٠:٥٨١٦:٣٩:٣٢١٦:٥٩:٣٠٢٢:٥٦:٤٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٣:٠٥١١:٤١:١٨١٦:٣٩:١٧١٦:٥٩:١٧٢٢:٥٧:٠٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٤:٠١١١:٤١:٣٩١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٩:٠٦٢٢:٥٧:٢١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٤:٥٧١١:٤٢:٠١١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٨:٥٧٢٢:٥٧:٤٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٥:٥٢١١:٤٢:٢٤١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٨:٥٠٢٢:٥٧:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٦:٤٦١١:٤٢:٤٧١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٨:٤٤٢٢:٥٨:١٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٧:٣٩١١:٤٣:١١١٦:٣٨:٣١١٦:٥٨:٤١٢٢:٥٨:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٨:٣١١١:٤٣:٣٥١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٨:٤٠٢٢:٥٩:٠١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٩:٢٣١١:٤٤:٠٠١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٨:٤٠٢٢:٥٩:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٥٠:١٣١١:٤٤:٢٦١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٨:٤٣٢٢:٥٩:٤٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٥١:٠٣١١:٤٤:٥١١٦:٣٨:٣١١٦:٥٨:٤٧٢٣:٠٠:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٥١:٥١١١:٤٥:١٨١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٨:٥٣٢٣:٠٠:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٥٢:٣٩١١:٤٥:٤٥١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٩:٠٢٢٣:٠٠:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٥٣:٢٥١١:٤٦:١٢١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٩:١٢٢٣:٠١:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٥٤:١٠١١:٤٦:٣٩١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٩:٢٤٢٣:٠١:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥٤:٥٤١١:٤٧:٠٧١٦:٣٩:١٥١٦:٥٩:٣٨٢٣:٠٢:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٥:٣٦١١:٤٧:٣٦١٦:٣٩:٣٠١٦:٥٩:٥٣٢٣:٠٢:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٦:١٧١١:٤٨:٠٤١٦:٣٩:٤٧١٧:٠٠:١١٢٣:٠٣:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٦:٥٧١١:٤٨:٣٣١٦:٤٠:٠٥١٧:٠٠:٣٠٢٣:٠٣:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٥٧:٣٦١١:٤٩:٠٢١٦:٤٠:٢٦١٧:٠٠:٥١٢٣:٠٤:٠٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٨:١٢١١:٤٩:٣٢١٦:٤٠:٤٨١٧:٠١:١٤٢٣:٠٤:٣١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٨:٤٨١١:٥٠:٠١١٦:٤١:١٣١٧:٠١:٣٩٢٣:٠٤:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٩:٢٢١١:٥٠:٣١١٦:٤١:٣٩١٧:٠٢:٠٥٢٣:٠٥:٢٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٩:٥٤١١:٥١:٠١١٦:٤٢:٠٧١٧:٠٢:٣٣٢٣:٠٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عوض آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عوض آباد روستای عوض آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عوض آباد روستای عوض آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عوض آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عوض آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عوض آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عوض آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عوض آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عوض آباد

روستای عوض آباد بر روی نقشه

روستای عوض آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عوض آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عوض آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عوض آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عوض آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای عوض آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عوض آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عوض آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عوض آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عوض آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عوض آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا عوض آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عوض آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عوض آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ عوض آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق عوض آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عوض آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عوض آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو