جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عنبرسرا

زاوه | زاوه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عنبرسرا


اذان صبح: ٠٣:٣٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٨:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٢٩:١١
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٥٢

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عنبرسرا (شهرستان زاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای عنبرسرا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عنبرسرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عنبرسرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند، راضی می‌شود از بنده‌ای كه وقتی غذایی می‌خورد، او را سپاس می‌گوید و زمانی كه نوشیدنی می‌نوشد، او را مورد ستایش قرار دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عنبرسرا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عنبرسرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عنبرسرا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عنبرسرا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عنبرسرا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عنبرسرا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٠:٤٥١٢:٣١:٥٩١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٢:٢٠٢٣:٤٧:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٩:٢٧١٢:٣١:٤٤١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٣:١١٢٣:٤٧:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٨:٠٩١٢:٣١:٣٠١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٤:٠٣٢٣:٤٦:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٦:٥٢١٢:٣١:١٦١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٥٤٢٣:٤٦:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣١:٠٣١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٥:٤٦٢٣:٤٦:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٠:٥٠١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤٥:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٠:٣٧١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:٣٠٢٣:٤٥:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥١:٥١١٢:٣٠:٢٥١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٨:٢٢٢٣:٤٥:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٠:١٣١٩:١٠:٢٢١٩:٢٩:١٤٢٣:٤٤:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٠:٠٢١٩:١١:١٢١٩:٣٠:٠٦٢٣:٤٤:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٨:١٣١٢:٢٩:٥١١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٥٨٢٣:٤٤:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢٩:٤٠١٩:١٢:٥١١٩:٣١:٥٠٢٣:٤٣:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٥:٥٣١٢:٢٩:٣٠١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٤٣٢٣:٤٣:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٤:٤٤١٢:٢٩:٢١١٩:١٤:٣٠١٩:٣٣:٣٥٢٣:٤٣:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٣:٣٦١٢:٢٩:١٢١٩:١٥:٢٠١٩:٣٤:٢٨٢٣:٤٢:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٢:٢٩١٢:٢٩:٠٣١٩:١٦:١٠١٩:٣٥:٢٠٢٣:٤٢:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤١:٢٤١٢:٢٨:٥٥١٩:١٦:٥٩١٩:٣٦:١٣٢٣:٤٢:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٠:١٩١٢:٢٨:٤٨١٩:١٧:٤٩١٩:٣٧:٠٥٢٣:٤٢:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٨:٤١١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤١:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٨:٣٥١٩:١٩:٢٨١٩:٣٨:٥٠٢٣:٤١:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٣٧:١١١٢:٢٨:٢٩١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٤٣٢٣:٤١:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣٦:١١١٢:٢٨:٢٤١٩:٢١:٠٧١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤١:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٥:١٢١٢:٢٨:١٩١٩:٢١:٥٧١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٠:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٣٤:١٥١٢:٢٨:١٥١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٢:٢٠٢٣:٤٠:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:١٦٠٥:٣٣:١٨١٢:٢٨:١٢١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٣:١٣٢٣:٤٠:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٢:٢٣١٢:٢٨:٠٩١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٣١:٣٠١٢:٢٨:٠٧١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٥٧٢٣:٣٩:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٣١٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٨:٠٥١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٤٩٢٣:٣٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:١٩٠٥:٢٩:٤٦١٢:٢٨:٠٤١٩:٢٦:٥١١٩:٤٦:٤٠٢٣:٣٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عنبرسرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عنبرسرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عنبرسرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عنبرسرا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عنبرسرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عنبرسرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عنبرسرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عنبرسرا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای عنبرسرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عنبرسرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عنبرسرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عنبرسرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عنبرسرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عنبرسرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای عنبرسرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عنبرسرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عنبرسرا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:٢٣:٠٢١٢:٢٨:٢٠١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٤:٢٠٢٣:٣٨:١٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٣٠٥:٢٢:٢٦١٢:٢٨:٢٥١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٥:٠٧٢٣:٣٨:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٨٠٥:٢١:٥١١٢:٢٨:٣٠١٩:٣٥:٣١١٩:٥٥:٥٤٢٣:٣٨:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٦٠٥:٢١:١٨١٢:٢٨:٣٥١٩:٣٦:١٥١٩:٥٦:٤٠٢٣:٣٨:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٥٠٥:٢٠:٤٧١٢:٢٨:٤٢١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٧:٢٦٢٣:٣٧:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٧٠٥:٢٠:١٧١٢:٢٨:٤٨١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٨:١٠٢٣:٣٧:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٠٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٨:٥٥١٩:٣٨:٢١١٩:٥٨:٥٤٢٣:٣٧:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٥٠٥:١٩:٢٣١٢:٢٩:٠٣١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٩:٣٨٢٣:٣٧:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٣٠٥:١٨:٥٨١٢:٢٩:١١١٩:٣٩:٤٢٢٠:٠٠:٢٠٢٣:٣٧:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٢٠٥:١٨:٣٥١٢:٢٩:١٩١٩:٤٠:٢١٢٠:٠١:٠١٢٣:٣٧:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٤٠٥:١٨:١٤١٢:٢٩:٢٨١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠١:٤٢٢٣:٣٧:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٨٠٥:١٧:٥٤١٢:٢٩:٣٧١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٢:٢١٢٣:٣٧:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٤٠٥:١٧:٣٦١٢:٢٩:٤٦١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٣:٠٠٢٣:٣٧:٥٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٢٠٥:١٧:١٩١٢:٢٩:٥٦١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٣:٣٧٢٣:٣٨:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٣٠٥:١٧:٠٤١٢:٣٠:٠٦١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٤:١٣٢٣:٣٨:٠٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٦٠٥:١٦:٥١١٢:٣٠:١٧١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٤:٤٩٢٣:٣٨:٠٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢١٠٥:١٦:٣٩١٢:٣٠:٢٨١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٣٨:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٩٠٥:١٦:٣٠١٢:٣٠:٣٩١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٥:٥٥٢٣:٣٨:١٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٩٠٥:١٦:٢١١٢:٣٠:٥٠١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٦:٢٧٢٣:٣٨:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٢٠٥:١٦:١٥١٢:٣١:٠٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٥٧٢٣:٣٨:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٠٧٠٥:١٦:١٠١٢:٣١:١٤١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٧:٢٧٢٣:٣٨:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٤٠٥:١٦:٠٧١٢:٣١:٢٦١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٧:٥٤٢٣:٣٨:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٤٠٥:١٦:٠٥١٢:٣١:٣٨١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٨:٢١٢٣:٣٨:٥٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٦٠٥:١٦:٠٥١٢:٣١:٥١١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٨:٤٦٢٣:٣٩:٠٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣١٠٥:١٦:٠٧١٢:٣٢:٠٣١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٩:٠٩٢٣:٣٩:١٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٩٠٥:١٦:١٠١٢:٣٢:١٦١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٩:٣٢٢٣:٣٩:٢٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٨٠٥:١٦:١٥١٢:٣٢:٢٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٩:٥٢٢٣:٣٩:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣١٠٥:١٦:٢٢١٢:٣٢:٤٢١٩:٤٩:٠٦٢٠:١٠:١١٢٣:٣٩:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٦٠٥:١٦:٣٠١٢:٣٢:٥٥١٩:٤٩:٢٣٢٠:١٠:٢٩٢٣:٤٠:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٣٠٥:١٦:٣٩١٢:٣٣:٠٨١٩:٤٩:٣٩٢٠:١٠:٤٥٢٣:٤٠:١٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٢٠٥:١٦:٥٠١٢:٣٣:٢٢١٩:٤٩:٥٣٢٠:١٠:٥٩٢٣:٤٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عنبرسرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عنبرسرا روستای عنبرسرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عنبرسرا روستای عنبرسرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عنبرسرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عنبرسرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عنبرسرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عنبرسرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عنبرسرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عنبرسرا

روستای عنبرسرا بر روی نقشه

روستای عنبرسرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عنبرسرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عنبرسرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عنبرسرا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عنبرسرا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای عنبرسرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عنبرسرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عنبرسرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عنبرسرا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق عنبرسرا
زمان پخش اذان زنده به افق عنبرسرا
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ عنبرسرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عنبرسرا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عنبرسرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عنبرسرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عنبرسرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ عنبرسرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عنبرسرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو