جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر عنبرآباد

جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز عنبرآباد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٠٢

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عنبرآباد (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر عنبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر عنبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عنبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسكار وایلد
عشق را در دل نگه دار؛ زندگی بدون آن همچون باغی‌ست بی‌بهره از آفتاب كه گل‌های آن، همه پژمرده باشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عنبرآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عنبرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عنبرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر عنبرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عنبرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عنبرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٣:١٢١٢:٣٦:٣٢١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٤٣٢٣:٥٥:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٢:١٧١٢:٣٦:٢٢١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٢٠٢٣:٥٤:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠١:٢٣١٢:٣٦:١٣١٩:١١:٢٧١٩:٢٨:٥٨٢٣:٥٤:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٦:٠٤١٩:١٢:٠٣١٩:٢٩:٣٦٢٣:٥٤:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٥:٥٦١٩:١٢:٣٩١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٤:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٨:٤٥١٢:٣٥:٤٨١٩:١٣:١٤١٩:٣٠:٥٢٢٣:٥٣:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٧:٥٥١٢:٣٥:٤١١٩:١٣:٥٠١٩:٣١:٣٠٢٣:٥٣:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٧:٠٥١٢:٣٥:٣٤١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٠٨٢٣:٥٣:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٥:٢٨١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٤٧٢٣:٥٣:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٥:٢٢١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٢٥٢٣:٥٢:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٥:١٧١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٠٣٢٣:٥٢:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٥:١٣١٩:١٦:٥١١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٢:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٣:١٢١٢:٣٥:٠٩١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٢:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٥:٠٥١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٥٩٢٣:٥٢:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥١:٤٧١٢:٣٥:٠٢١٩:١٨:٣٩١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٢:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٥:٠٠١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:١٦٢٣:٥١:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٤:٥٨١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٥٤٢٣:٥١:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٣٣٢٣:٥١:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٩:١٠١٢:٣٤:٥٧١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:١١٢٣:٥١:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٤:٥٧١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٤٩٢٣:٥١:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:٢٨٢٣:٥١:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:٠٦٢٣:٥١:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٥:٠١١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٤٤٢٣:٥١:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٥:٠٣١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٢١٢٣:٥١:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٥:٠٦١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٥٩٢٣:٥٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٣٥:٠٩١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٣٦٢٣:٥٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٥:١٣١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:١٣٢٣:٥٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٥:١٨١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٥٠٢٣:٥٠:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٥:٢٣١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٠:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عنبرآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر عنبرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر عنبرآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر عنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر عنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر عنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عنبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر عنبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر عنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر عنبرآباد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٥:١٥١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥٠:٥٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٤:٢٤١٢:٣٥:١٩١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٥٩٢٣:٥٠:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٥:٢٤١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٣٥٢٣:٥٠:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٣:٣٦١٢:٣٥:٣٠١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:١١٢٣:٥٠:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٤٦٢٣:٥٠:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٢:٥٤١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٢١٢٣:٥٠:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٢:٣٥١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٥٦٢٣:٥٠:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٢:١٧١٢:٣٥:٥٧١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٣٠٢٣:٥٠:٥٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٢:٠١١٢:٣٦:٠٥١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٠٤٢٣:٥٠:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٥٠٥:٤١:٤٦١٢:٣٦:١٤١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٣٧٢٣:٥١:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١١٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٦:٢٣١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٠٩٢٣:٥١:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤١:٢١١٢:٣٦:٣٢١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤١٢٣:٥١:١٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤١:١٠١٢:٣٦:٤٢١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:١٢٢٣:٥١:١٧
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٩٠٥:٤١:٠٠١٢:٣٦:٥٢١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٤٣٢٣:٥١:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٧:٠٣١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٢:١٣٢٣:٥١:٣٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٧:١٣١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٤٢٢٣:٥١:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٠:٤٠١٢:٣٧:٢٤١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:١٠٢٣:٥١:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣٧:٣٦١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٣٧٢٣:٥١:٥٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٧:٤٧١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٤:٠٣٢٣:٥٢:٠١
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٧:٥٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:٢٩٢٣:٥٢:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٨:١١١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٥٤٢٣:٥٢:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٨:٢٣١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٥:١٧٢٣:٥٢:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٠:٣٥١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:٤٠٢٣:٥٢:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٠١٢٣:٥٢:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٩:٠١١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٢٢٢٣:٥٣:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٠:٤٩١٢:٣٩:١٤١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٤١٢٣:٥٣:١٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٩:٢٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٥٩٢٣:٥٣:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤١:٠٤١٢:٣٩:٣٩١٩:٣٨:١٧١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٣:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٤١:١٤١٢:٣٩:٥٢١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:٣٣٢٣:٥٣:٤٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤١:٢٤١٢:٤٠:٠٥١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٤٧٢٣:٥٤:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤١:٣٦١٢:٤٠:١٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠١٢٣:٥٤:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر عنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر عنبرآباد شهر عنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر عنبرآباد شهر عنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عنبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر عنبرآباد

عنبرآباد یکی از شهرهای استان کرمان است و مرکز شهرستان عنبرآباد است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۹۵ کشور ۱۸٫۱۸۵ نفر است

شهر عنبرآباد در ویکیپدیا

شهر عنبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عنبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عنبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عنبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عنبرآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر عنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر عنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عنبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عنبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا عنبرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عنبرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عنبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عنبرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عنبرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عنبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عنبرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق عنبرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو