جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر عنبرآباد

جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز عنبرآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٦:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٤٥
اذان ظهر: ١١:٢٣:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٥٥
اذان مغرب: ١٧:١٨:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٤:٢٠

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عنبرآباد (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر عنبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر عنبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عنبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
آن قدر پینه بر جامه‌ی خود زدم كه شرم كردم از آن كس كه بر آن پینه می‌زد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عنبرآباد

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عنبرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عنبرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر عنبرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عنبرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عنبرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٤:٢٣١٢:٣٨:٥٢١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٠:٥٢٢٣:٥٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٣:٢٠١٢:٣٨:٣٧١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٢٨٢٣:٥٨:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٢:١٨١٢:٣٨:٢٣١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٢:٠٤٢٣:٥٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١١:١٦١٢:٣٨:٠٩١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٢:٤٠٢٣:٥٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٠:١٤١٢:٣٧:٥٦١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٣:١٦٢٣:٥٧:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:١٩٠٦:٠٩:١٤١٢:٣٧:٤٣١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:٥٢٢٣:٥٦:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٨:١٤١٢:٣٧:٣٠١٩:٠٧:١٢١٩:٢٤:٢٩٢٣:٥٦:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٧:١٤١٢:٣٧:١٨١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٥:٠٥٢٣:٥٦:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٦:١٦١٢:٣٧:٠٦١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٥:٤٢٢٣:٥٥:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٥:١٨١٢:٣٦:٥٥١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٦:١٩٢٣:٥٥:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٤:٢١١٢:٣٦:٤٤١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٦:٥٦٢٣:٥٥:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٣:٢٥١٢:٣٦:٣٣١٩:١٠:٠٧١٩:٢٧:٣٣٢٣:٥٥:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٢:٢٩١٢:٣٦:٢٣١٩:١٠:٤٢١٩:٢٨:١٠٢٣:٥٤:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠١:٣٥١٢:٣٦:١٤١٩:١١:١٧١٩:٢٨:٤٨٢٣:٥٤:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٠:٤١١٢:٣٦:٠٥١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:٢٦٢٣:٥٤:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٩:٤٨١٢:٣٥:٥٦١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:٠٣٢٣:٥٤:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٤٠٠٥:٥٨:٥٧١٢:٣٥:٤٨١٩:١٣:٠٤١٩:٣٠:٤١٢٣:٥٣:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٨:٠٦١٢:٣٥:٤١١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:١٩٢٣:٥٣:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٥:٣٤١٩:١٤:١٦١٩:٣١:٥٧٢٣:٥٣:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٦:٢٧١٢:٣٥:٢٨١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٣٦٢٣:٥٣:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٥:٣٩١٢:٣٥:٢٢١٩:١٥:٢٨١٩:٣٣:١٤٢٣:٥٢:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٥:١٧١٩:١٦:٠٥١٩:٣٣:٥٣٢٣:٥٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٤:٠٧١٢:٣٥:١٢١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:٣١٢٣:٥٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٥:٠٨١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:١٠٢٣:٥٢:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣٥:٠٥١٩:١٧:٥٤١٩:٣٥:٤٩٢٣:٥٢:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٥:٠٢١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٢٧٢٣:٥٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥١:١٥١٢:٣٥:٠٠١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٠٦٢٣:٥١:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣٤:٥٨١٩:١٩:٤٣١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥١:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٢٣٢٣:٥١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عنبرآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر عنبرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر عنبرآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر عنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر عنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر عنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عنبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عنبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر عنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عنبرآباد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر عنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عنبرآباد شهر عنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عنبرآباد شهر عنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر عنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عنبرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عنبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر عنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عنبرآباد

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٤٣:٤٥١١:٢٣:٠١١٧:٠١:٥٥١٧:١٨:٥٦٢٢:٤٤:٢٠
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٤٤:٢٤١١:٢٢:٥٣١٧:٠١:٠٠١٧:١٨:٠٢٢٢:٤٤:١٠
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٥:٠٣١١:٢٢:٤٥١٧:٠٠:٠٥١٧:١٧:٠٩٢٢:٤٤:٠٠
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٤٥:٤٣١١:٢٢:٣٨١٦:٥٩:١١١٧:١٦:١٧٢٢:٤٣:٥٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٤٦:٢٣١١:٢٢:٣٢١٦:٥٨:١٩١٧:١٥:٢٦٢٢:٤٣:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٤٧:٠٤١١:٢٢:٢٦١٦:٥٧:٢٧١٧:١٤:٣٦٢٢:٤٣:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٤٧:٤٥١١:٢٢:٢١١٦:٥٦:٣٧١٧:١٣:٤٧٢٢:٤٣:٢٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٥:٤٨:٢٦١١:٢٢:١٧١٦:٥٥:٤٨١٧:١٣:٠٠٢٢:٤٣:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٤٩:٠٨١١:٢٢:١٤١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:١٣٢٢:٤٣:١٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٥:٤٩:٥٠١١:٢٢:١١١٦:٥٤:١٢١٧:١١:٢٨٢٢:٤٣:٠٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٠:٣٢١١:٢٢:١٠١٦:٥٣:٢٧١٧:١٠:٤٤٢٢:٤٣:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥١:١٥١١:٢٢:٠٩١٦:٥٢:٤٢١٧:١٠:٠١٢٢:٤٣:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥١:٥٩١١:٢٢:٠٩١٦:٥١:٥٩١٧:٠٩:٢٠٢٢:٤٢:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٢:٤٣١١:٢٢:٠٩١٦:٥١:١٧١٧:٠٨:٣٩٢٢:٤٢:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٣:٢٧١١:٢٢:١١١٦:٥٠:٣٦١٧:٠٨:٠٠٢٢:٤٢:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٥:٥٤:١١١١:٢٢:١٣١٦:٤٩:٥٦١٧:٠٧:٢٣٢٢:٤٢:٥٢
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٤:٥٦١١:٢٢:١٧١٦:٤٩:١٨١٧:٠٦:٤٧٢٢:٤٢:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٧٠٥:٥٥:٤١١١:٢٢:٢١١٦:٤٨:٤١١٧:٠٦:١٢٢٢:٤٢:٥٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥٦:٢٧١١:٢٢:٢٦١٦:٤٨:٠٦١٧:٠٥:٣٨٢٢:٤٢:٥٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٥:٥٧:١٣١١:٢٢:٣١١٦:٤٧:٣٢١٧:٠٥:٠٦٢٢:٤٢:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٥:٥٧:٥٩١١:٢٢:٣٨١٦:٤٧:٠٠١٧:٠٤:٣٦٢٢:٤٣:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٥:٥٨:٤٥١١:٢٢:٤٦١٦:٤٦:٢٩١٧:٠٤:٠٧٢٢:٤٣:٠٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٥:٥٩:٣٢١١:٢٢:٥٤١٦:٤٥:٥٩١٧:٠٣:٣٩٢٢:٤٣:١١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٠:١٩١١:٢٣:٠٣١٦:٤٥:٣١١٧:٠٣:١٣٢٢:٤٣:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠١:٠٦١١:٢٣:١٤١٦:٤٥:٠٥١٧:٠٢:٤٩٢٢:٤٣:٢٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠١:٥٤١١:٢٣:٢٥١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٢:٢٦٢٢:٤٣:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٢:٤١١١:٢٣:٣٦١٦:٤٤:١٦١٧:٠٢:٠٤٢٢:٤٣:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٣:٢٩١١:٢٣:٤٩١٦:٤٣:٥٤١٧:٠١:٤٤٢٢:٤٣:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٤:١٦١١:٢٤:٠٢١٦:٤٣:٣٤١٧:٠١:٢٥٢٢:٤٣:٥٩
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٥:٠٤١١:٢٤:١٧١٦:٤٣:١٥١٧:٠١:٠٩٢٢:٤٤:١٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر عنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عنبرآباد شهر عنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عنبرآباد شهر عنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عنبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عنبرآباد

عنبرآباد یکی از شهرهای استان کرمان است و مرکز شهرستان عنبرآباد است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۹۵ کشور ۱۸٫۱۸۵ نفر است

شهر عنبرآباد در ویکیپدیا

شهر عنبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عنبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عنبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عنبرآباد بر روی نقشه

شهر عنبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عنبرآباد
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر عنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر عنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر عنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر عنبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عنبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق عنبرآباد
افق شرعی امروز فردا عنبرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عنبرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عنبرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق عنبرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق عنبرآباد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ عنبرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عنبرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو