جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر عنبرآباد

جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز عنبرآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:٤٢:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٥٩:٤١
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٤٨

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عنبرآباد (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر عنبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر عنبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عنبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
آینده ی كودكان بسته به تربیت پدر و مادر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عنبرآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عنبرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عنبرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر عنبرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عنبرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عنبرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٢:١٧١٢:٣٦:٢٢١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٢٠٢٣:٥٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠١:٢٣١٢:٣٦:١٣١٩:١١:٢٧١٩:٢٨:٥٨٢٣:٥٤:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٦:٠٤١٩:١٢:٠٣١٩:٢٩:٣٦٢٣:٥٤:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٥:٥٦١٩:١٢:٣٩١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٤:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٨:٤٥١٢:٣٥:٤٨١٩:١٣:١٤١٩:٣٠:٥٢٢٣:٥٣:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٧:٥٥١٢:٣٥:٤١١٩:١٣:٥٠١٩:٣١:٣٠٢٣:٥٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٧:٠٥١٢:٣٥:٣٤١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٠٨٢٣:٥٣:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٥:٢٨١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٤٧٢٣:٥٣:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٥:٢٢١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٢٥٢٣:٥٢:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٥:١٧١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٠٣٢٣:٥٢:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٥:١٣١٩:١٦:٥١١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٢:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٣:١٢١٢:٣٥:٠٩١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٢:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٥:٠٥١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٥٩٢٣:٥٢:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥١:٤٧١٢:٣٥:٠٢١٩:١٨:٣٩١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٢:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٥:٠٠١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:١٦٢٣:٥١:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٤:٥٨١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٥٤٢٣:٥١:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٣٣٢٣:٥١:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٩:١٠١٢:٣٤:٥٧١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:١١٢٣:٥١:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٤:٥٧١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٤٩٢٣:٥١:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:٢٨٢٣:٥١:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:٠٦٢٣:٥١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٥:٠١١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٤٤٢٣:٥١:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٥:٠٣١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٢١٢٣:٥١:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٥:٠٦١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٥٩٢٣:٥٠:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٣٥:٠٩١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٣٦٢٣:٥٠:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٥:١٣١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:١٣٢٣:٥٠:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٥:١٨١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٥٠٢٣:٥٠:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٥:٢٣١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٠:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٦:٠٣٢٣:٥٠:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عنبرآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر عنبرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر عنبرآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر عنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر عنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر عنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عنبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر عنبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر عنبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عنبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر عنبرآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١١:٥٨١٢:٤١:٢٠١٩:١٠:١٧١٩:٢٧:٣٠٠٠:٠٠:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٢:٢٩١٢:٤١:٠٤١٩:٠٩:١٤١٩:٢٦:٢٦٠٠:٠٠:٤١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٣:٠٠١٢:٤٠:٤٨١٩:٠٨:١١١٩:٢٥:٢١٠٠:٠٠:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٣:٣٠١٢:٤٠:٣١١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٤:١٥٠٠:٠٠:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٤:٠١١٢:٤٠:١٤١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٣:٠٩٠٠:٠٠:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٤:٣١١٢:٣٩:٥٧١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:٠٢٢٣:٥٩:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٥:٠١١٢:٣٩:٣٩١٩:٠٣:٥١١٩:٢٠:٥٥٢٣:٥٩:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٥:٣١١٢:٣٩:٢١١٩:٠٢:٤٥١٩:١٩:٤٧٢٣:٥٩:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٦:٠١١٢:٣٩:٠٣١٩:٠١:٣٨١٩:١٨:٣٨٢٣:٥٩:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٦:٣١١٢:٣٨:٤٤١٩:٠٠:٣١١٩:١٧:٣٠٢٣:٥٩:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:١٧:٠١١٢:٣٨:٢٥١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٢١٢٣:٥٨:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٧:٣٠١٢:٣٨:٠٦١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:١١٢٣:٥٨:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:١٨:٠٠١٢:٣٧:٤٦١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٠١٢٣:٥٨:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:١٨:٢٩١٢:٣٧:٢٦١٨:٥٥:٥٧١٩:١٢:٥١٢٣:٥٨:٠٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:١٨:٥٨١٢:٣٧:٠٦١٨:٥٤:٤٨١٩:١١:٤٠٢٣:٥٧:٤٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:١٩:٢٧١٢:٣٦:٤٦١٨:٥٣:٣٨١٩:١٠:٢٩٢٣:٥٧:٢٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:١٩:٥٦١٢:٣٦:٢٥١٨:٥٢:٢٨١٩:٠٩:١٨٢٣:٥٧:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٠:٢٥١٢:٣٦:٠٤١٨:٥١:١٧١٩:٠٨:٠٦٢٣:٥٦:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٠:٥٤١٢:٣٥:٤٣١٨:٥٠:٠٧١٩:٠٦:٥٤٢٣:٥٦:٣٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢١:٢٣١٢:٣٥:٢٢١٨:٤٨:٥٥١٩:٠٥:٤٢٢٣:٥٦:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢١:٥٢١٢:٣٥:٠١١٨:٤٧:٤٤١٩:٠٤:٣٠٢٣:٥٦:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٢:٢١١٢:٣٤:٤٠١٨:٤٦:٣٣١٩:٠٣:١٨٢٣:٥٥:٤٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٢:٤٩١٢:٣٤:١٨١٨:٤٥:٢١١٩:٠٢:٠٦٢٣:٥٥:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٣:١٨١٢:٣٣:٥٧١٨:٤٤:١٠١٩:٠٠:٥٣٢٣:٥٥:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٣:٤٧١٢:٣٣:٣٥١٨:٤٢:٥٨١٨:٥٩:٤١٢٣:٥٤:٤٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٤:١٦١٢:٣٣:١٤١٨:٤١:٤٦١٨:٥٨:٢٩٢٣:٥٤:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٤:٤٥١٢:٣٢:٥٢١٨:٤٠:٣٤١٨:٥٧:١٦٢٣:٥٤:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٥:١٤١٢:٣٢:٣١١٨:٣٩:٢٢١٨:٥٦:٠٤٢٣:٥٣:٥١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٥:٤٣١٢:٣٢:٠٩١٨:٣٨:١٠١٨:٥٤:٥٢٢٣:٥٣:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٢٦:١٢١٢:٣١:٤٨١٨:٣٦:٥٨١٨:٥٣:٣٩٢٣:٢٣:١٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٢٦:٤٢١١:٣١:٢٧١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٢:٢٧٢٢:٥٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر عنبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر عنبرآباد شهر عنبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر عنبرآباد شهر عنبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عنبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عنبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عنبرآباد

عنبرآباد یکی از شهرهای استان کرمان است و مرکز شهرستان عنبرآباد است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۹۵ کشور ۱۸٫۱۸۵ نفر است

شهر عنبرآباد در ویکیپدیا

شهر عنبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عنبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عنبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عنبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عنبرآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر عنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر عنبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عنبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عنبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عنبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عنبرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عنبرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عنبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عنبرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عنبرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عنبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عنبرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عنبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو